Inelia Benz

ineliNádherná energie Vesmíru se krystalizovala do duše a těla Inelie Benz. Tato krásná žena ze Španělska mě inspiruje dlouhý čas svými články a videi s přednáškami a meditacemi z celého světa. Napadlo mě, že třeba někteří z vás tuto vílu ještě neznají a velmi by je obohatilo si od ní něco přečíst nebo vidět, tak přikládám pár článků a videí.

 

Inelia Benz: Základy Vzestupu

Jak se pohybujeme stále rychleji směrem k novému paradigmatu, vynořují se různá pravidla bytí, kterých si musíme být plně vědomi. Jedno z nich je, jak si vědomě zvolit, kam z tohoto bodu chceme směřovat na individuální úrovni. Nebude zde žádná vnější síla, která nás „vybere“, jsme to my, každý sám za sebe, kdo učiní volbu.

Základní vývojové cesty, o nichž bychom měli vědět, abychom si uvědomili, jakou činíme volbu, a všechny zasluhují úctu, jsou tyto:

1. Služba Druhým a Služba Sobě 

Ta existuje v dualitě. Abychom vůbec mohli sloužit druhým, potřebujeme jednotlivce, kteří buď spí, nebo se nacházejí v nějaké bryndě, abychom jim mohli sloužit. Z toho plyne, že potřebujeme také tyrany a temné bytosti, kteří se snaží, seč mohou nejlíp, udržet druhé utlačené, spící anebo zotročené.

Služba Sobě je to samé jako předchozí. Abychom vytvořili výzvu, potřebujeme jednotlivce, nad nimiž můžeme mít moc, a potřebujeme „bitvy“ k bojování, tudíž potřebujeme i pracovníky světla stejně jako Bodhisattvy, aby vzniklo soupeření a bylo proti komu bojovat. To zahrnuje předávání naší síly „spasitelům“ a „Bohům“.

2. Vlastní Síla 

To je, kam tato planeta směřuje. Na této planetě, se každá individuální bytost stává plně vědomou, a schopnou tvořit svou vlastní realitu, není zde žádné souzení, ani žádná schopnost mít moc nad druhými, nebo aby oni měli moc nad námi. Rouška je na osobní stejně jako na kolektivní úrovni zcela stržena. „Fyzičnost“ planety, a naše fyzická těla, jsou nyní mnohem jemnější a prostupnější. Vibrace je mnohem vyšší, a tudíž umožňuje bytostem být plně probuzenými. Vystupujeme z uvíznutí v „lineárním čase“ a prostoru. Jde o zkušenost rozšiřující se fyzické a jednotné existence. A my činíme vědomé volby, spíše než volby naprogramované a nevědomé.

Bez ohledu na to, co si vybereme, je důležité zapamatovat si, že každá lidská bytost je extrémně mocnou bytostí. Nikdo nemůže být nucen mít zážitek reality, kterou si nezvolil. Současně, během předchozího paradigmatu, „síly, které vládly“ pracovaly velmi tvrdě na tom, aby nás, jako celek lidstva, udržely v temnotě pokud jde o naši pravou podstatu, a schopnost „volit“, kam jako druh kráčíme. Namísto toho, jsme kormidlovali naši „loď“ pod jejich přímým vlivem skrze média, náboženství, sociální a kulturní přesvědčení a vzdělání. Vibračně, udržují naše fyzická těla neprostupná (hustá) užíváním hutných a znečištěných pokrmů, drog a chemikálií v našem jídle a vodě, a skrze znečišťování našeho životního prostředí. Touto cestou mohou „používat“ naši osobní sílu pro své vlastní účely. Síla každého jednotlivce je stejná, jen „kdo“ ji používá, se mění.

Pamatujme si základy „Vzestupu“. (Expanze bdělosti)

1. Zvyšte svou osobní vibraci skrze zpracovávání svého strachu. („processing your fear“)

2. Zvyšte svou fyzickou vibraci skrze běžné detoxikační programy, užívání čisté vody (bez chemikálií) a jídla s vysokou vibrací.

3. Minimálně 20 minut denní tiché meditace.

4. Uveďte se do rovnováhy a slaďte se se svými fyzickými a jemnohmotnými těly.

5. Požádejte o plné vtělení vašeho vyššího Já do vašeho současného fyzického těla. A zpracujte jakékoli myšlenky pochybností a neschopnosti, které se vynoří, když toto čtete.

Mějte nádhernou zkušenost plně vědomé volby!

Inélia

 

Inelia Benz: Prolomení Bariér – Vaše volba být svobodný

dualita„Důvod proč jsem chtěla mluvit o bariérách je, protože právě teď se objevují ve velkém u nás všech. Pomalu, ale jistě se přesouváme do oblasti v Čase/Prostoru, kde je to doopravdy – nevím jestli to nazvat testem nebo překážkou nebo jednoduše okamžikem volby pro nás, nás všechny individuálně, zda přejít do nového paradigmatu, nebo zůstat v duálním paradigmatu Tma/Světlo.

A není potřeba ani jeden z nich odsuzovat, to doopravdy ne. Jeden ze způsobů jakým se tyto překážky nebo odpor, bariéry objevily je obrovská touha odejít. Ať už je to z práce, z našich vztahů, z naší mise, nebo ze života. Jednoduše máme velmi silný pocit, že je čas jít pryč. Je to naše interpretace na energetické úrovni velké, opravdu silné stěny, kterou procházíme v Čase/Prostoru. V podstatě je to jako dveře, které znáte a potřebujeme zatlačit, aby se otevřely.

Nyní, pokud jste doopravdy připraveni odejít a myslíte si ‘ Víš ty co? To je všechno hezké, ale co když odejdu? Znamená to, že si vybírám staré paradigma?’ Ne, to ne, to to opravdu neznamená. Jednoduše to znamená, že něco uvnitř vaší vlastní časové osy, vašeho vlastního života se musí pořádně posunout a to je důvod, proč se tato bariéra objevila. Jedna z věcí, která se stává je – a tady se dostáváme zpátky ke starému cvičení, cvičení na zpracování strachu (které můžete najít v nabídce záložky Tools na stránkách) – že většina odporu, nebo většina bariér, které nám nedovolí posunout se dopředu tak rychle jak chceme, nebo dosáhnout manifestace, či života, který chceme doopravdy na této planetě prožít, je založena na energetickém balíčku velmi nízkých vibrací. A tento energetický balíček nízkých vibrací je vždy Strach. Ať už je to náš vlastní strach, nebo ať je to vnesený strach, nebo ať je to umělý něčí jiný strach, nebo Kolektivní strach. Je to vážně zcela nepodstatné, protože pokud by tento strach, nebo balíček, nebo vibrace, nebo program nebyl v našich životech, potom bychom ho necítili. Takže nezáleží odkud přišel, nebo kdo ho tam dal. Faktem je, že je teď tady, a protože je teď tady v našem vlastním poli, můžeme se ho zbavit

Jeden by si myslel: ‘Dobře, proč se tím obtěžovat, pokud nás to, vždyť víš…neovlivní, nebo to nic nezmění?’ A já bych řekla, že když cítíme tento typ odporu, nebo blokace, znamená to, že cokoliv, co je na druhé straně, musí stát za to získat, opravdu zajímavé. To je proč se odpor a bariéra objevila.

Silně cítím – z mých rozhovorů s pracovníky, ascension pracovníky po celé planetě – že zrovna teď je to celkem běžný problém. Hodně lidí cítí, nebo cítilo během posledních pár měsíců, že chtějí odejít, jít jinam, nebo to vzdát. Takže je to něco, na co se můžeme opravdu zadívat, prozkoumat a zjistit co s tím chceme udělat.

Pro mě osobně cokoliv, co se takhle objeví a zůstává, ať už ve mně nebo v okolí, ale rezonuje to s mým polem, beru jako výzvu. Vidím to jako: Víš co? Mé rozhodnutí, ráda bych činila své osobní rozhodnutí na základě mých vlastních voleb, mých vlastních tužeb a mých vlastních pohnutek tak, jak to bylo. Nemám ráda, když jsou na mě rozhodnutí vynucována. Ať už prostřednictvím mého vlastního programování, nebo bariér vytvořených mnou, nebo ostatními. Chci mít volbu přestat odcházet z místa radosti. A to je ten klíč…“

Inelia Benz: Světská potěšení a proces transformace – sex a osvícení

srdceslunceKdyž přijde na světská potěšení, nebo potěšení lidského těla, první věc, která nás napadne je sex. Samozřejmě existují další potěšení těla jako je jídlo, pití, příroda, hudba, umění, konverzace… všechna potěšení získáváme z našich fyzických smyslů, z našeho těla a naší mysli.

Světská potěšení nejsou neslučitelná s transformací. Ve skutečnosti nám mohou pomoci. Nicméně, mají dvě strany, stejně jako jakákoliv jiná modalita založená na těle, mysli nebo duchu.

Pro naši existenci na Zemi je láska úzce spojená s potěšením. Řečeno fyzikálně, vytvářejí spoustu identických chemikálií. Říkáme věci jako “miluji tanec“, “miluji jídlo“, “miluji sex“.

Vím, že já ano.

Být bez toho, není řešením. Oddávání se všem potěšením se také může stát pastí. Způsob, jakým se dostaneme do pasti je, že sexu a fyzických potěšení se zmocní naše ego nebo malé já.

Například sexuální harmonie. Obě strany jsou si plně vědomy, že jsou božskými bytostmi a chtějí vytvořit sféru božské lásky, která je větší než individuální části dané k sobě. Je to mocný koncept. Tady je klíčem záměr. Plně si užívej a miluj toho druhého. Když se slova stanou takovými jako “jsi moje a jenom moje“, “nechci se o tebe dělit“, a vyplavou napovrch jiné kontrolující a vlastnící energie, proud už není tím, čím mohl být.

Obě strany mohou jít do transformace skrze potěšující vztah, ve shodě být výhradně jeden pro druhého tak dlouho, jak bude potřeba. Toto je doporučováno hlavně na začátku, kdy se obě strany vyrovnávají s velkým proudem lásky a změnami.

Nicméně, problém vzniká, když to není shoda, ale nutnost kvůli nejistotě, kontrole, strachu, vzteku nebo žárlivosti.

Někteří lidé, kterým jsem pomohla poskytnutím transformační konzultace mi oznámili, že se během toho stali sexuálně vzrušení. Takže porozumění, jak je energie lásky propojená se sexuálním potěšením, fyziologicky řečeno, pomáhá dostat se přes toto stádium, které by se jinak stalo pro rozvoj jedince konečnou. Konečným bodem se to stává, protože hodně lidem se sexuální energie a práce duše zdá být neslučitelná, kvůli naší výchově.

Energie, kterou člověk pociťuje během procesu, který jej vzruší, je božská láska. Ve skutečnosti cítí sami sebe. Svou pravou podstatu. Klíčem je nechat fyzické pocity plně se energeticky vyjádřit a nechat je expandovat tak hodně jak mohou, zaplavit tělo, místnost a celou Zemi, pokud je to potřeba. Tato energie je součástí člověka a musí jím být přijata.

Sexuální vzrušení a libido narůstá, když jdeme po cestě lásky k transformaci, což je důvod proč svým studentům říkám, aby si našli přítele nebo přítelkyni. Hej, proč si neužít zkušenosti a nevzít všechny výhody, které nabízí!!!

Inelia Benz: VŠICHNI ZEMŘEME!! – Ne.

kamenyKdykoli se mě někdo zeptá na prosinec 2012, toto je moje oblíbená odpověď. Řeknu: „Všichni zemřeme. Každý člověk na planetě zemře. Ale ne ve stejnou dobu. Někteří zemřou teď, jak spolu mluvíme, jiní za hodinu, zítra, za týden, za rok, nebo za 90 let … a tak dále. Ale každý člověk na planetě zemře. Jenom ne všichni najednou.“

A to nebylo celkem přesné, protože to byla naše fyzická těla, která umírala v různou dobu, od současnosti do destíky let vzdálené budoucnosti. Ne my sami.

Nicméně, když říkám tu větu teď, tu „všichni zemřeme“, už to více nerezonuje. Vychází na jevo, že naše fyzická těla dělají posun ve své fyzické existenci ze 3D, kde v minulosti musela zemřít, aby mohla být znovu vytvořena, nebo aby došlo k posunu vědomí do jemnějších dimenzí, do reality, kde jim můžeme pomoci stát se jemnějšími bez umírání.

Hodně lidí mluví o přechodu do 4. nebo 5. dimenze během této transformace. Co to znamená je v podstatě to, že naše fyzické zážitky v současnosti přecházejí ze zdánlivě velmi pevných, „neměnných“ zážitků k více poddajným a posilujícím. Jak naše fyzická těla odrážejí naše osobní zkušenosti, zkušenosti „duše“ nebo „ducha“ a naše fyzická realita se stává více prchavou, tak se i naše fyzická těla stávají více prchavými.

Co to znamená? Znamená to, že máme šanci vědět, zda budeme doopravdy schopni ponechat si naše fyzická těla v prchavější a poddajnější formě. Dovolit tělu transformaci mezi dimenzemi bez nutnosti se rozpadnout a obnovit skrze narození a smrt.

Takže jednoduše, „my“ nikdy nezemřeme. Vůbec. Naše těla umírala v lineárním čase odkdy začal a vychází najevo, že to také nebude dále potřeba. Budeme schopni učinit naše těla tak jemná nebo pevná, jak budeme chtít, zatímco budete prožívat existenci ve fyzické realitě.

Jak to uděláme? Zvedneme naši osobní vibrační úroveň, čím vyšší je, tím jemnější, posilující a podddajnější se naše fyzická těla a prostředí stane. Dělejte CVIČENÍ NA ZPRACOVÁVÁNÍ STRACHU a další v sekci webu Vibrační nástroje, dělejte Ascension101 Course, čtěte články, poslouchejte rozhovory, sledujte videa. Vše je tady, aby vám poskytlo formy, cesty a informace, které vám usnadní osobní posun k posílení. Pokud s nimi nerezonujete, nepřestávejte hledat! Existují tisíce stránek a knížek s nástroji k pozvednutí vaší osobní vibrační úrovně. Nebo si vytvořte vlastní. Ale nečekejte! A začněte zvyšovat své vibrace dnes.

Inelia Benz: Volání k činu – JE ČAS! 

casPokaždé, když jsem si v posledních dvou týdnech sedla k meditaci, dennímu snění, k dělání nebo nedělání, procházela skrz mne silná zpráva. Ta slova jsou:

JE ČAS.

Jenom to.

Zaměřila jsem se na to a sledovala energii. Když jsem to udělala, našla jsem celý poklad informací. Jedna z nich je, že hlavní propojení a fyzické projevení posunu začíná tento ČERVNOVÝ SLUNOVRAT. Energetický posun se udál loňského léta (2011). Pokud jste jakýmkoliv způsobem citliví, musíte cítít, že čas a vibrace se za poslední měsíc zrychlily do neuvěřitelné rychlosti. Bude se to stupňovat, vrcholu to dosáhne během tohoto červnového slunovratu a na fyzické úrovni se to bude projevovat následující dva měsíce a nakonec se to do konce roku usadí, urovná a uklidní.

Může se to projevit v našich životech jako obrovské zrychlení osobního vědomí. Naše zkušenost z vybočením z lineárního času. Také se dozvídám, že se bude dít více a více „E.T.“ kontaktu jak na osobní úrovni, tak na úrovni „mediálních událostí“. Jednoduše se vyvíjíme jako druh. Ale mám tušení, že každý člověk dostane mírně rozdílnou informaci, která koresponduje s jeho specifikou misí na této planetě. Takže, nahlédněte do toho a sledujte energi zprávy ke Zdroji.

Co můžeme dělat, abychom usnadnili přechod v našich životech? Čtyři věci:
Meditace – tiše meditujte alespoň 60 minut denně. Ideálně najednou, ale pokud to nepůjde, rozdělte si je na celý den.
Denní snění – znovu, vyhraďte si alespoň 60 minut pro denní snění. Můžete to dělat zatím co jste zaměstnáni jinými činnostmi, ale ujistěte se, že v tomto čase nebudete používat těžké stroje!
Nic nedělejte – toto je stav tichého rozjímání, jedna hodina jednoduchého BYTÍ. A jak se blížíme ke slunovratu, je to to nejdůležitější. Nic nedělejte a jednu hodinu jen Buďte.
Zpracujte svůj strach – klíčový aspekt osobního růsu a naší globální vibrační úrovně a vědomí.

Než vás napadne, že to zabere příliš mnoho času, uvědomte si, že sledování filmu trvá nejméně 2 hodiny. Nicméně, pokud si pro každý bod vyhradíte pár minut denně, je to lepší než nedělat je vůbec 🙂

Pokračujte v těchto cvičeních jak nejvíce můžete, třeba jen jednou denně, do příštího ledna.

Jako náš Globální čin se budu věnovat 2. července od 9 hodin ráno do 6 hodin večer Pacifického standardního času (PST) tiché meditaci na ranči ECETI z mnoha dalšími jedinci, kteří přicestují, aby se osobně připojili. Záměrem je, aby se k nám ten den připojili v Tichu stovky tisíc lidí z celého světa. Nejlépe na celý den, ale pokud si vyhradíte pouze jednu hodinu, je to také v pořádku!

Vezměte si volno v práci, nebo si zarezervujte hotel, vydejte se do hor nebo lesů, nebo jednoduše dejte svým milovaným vědět, že se ten den účastníte globální události ticha.

Pokud jste v meditaci zkušení, potom bude den strávený meditací úžasný. Pokud ne, jednoduché setrvání v tichu bude fantastické. Samozřejmě, budeme si brát krátké přestávky na jídlo, vykonání potřeb a k pití čisté vody 🙂

Inelia Benz: Váš největší nástroj Tvoření

aTvoření se děje pořád. Není to něco, co začneme dělat, když si to uvědomíme, nebo když naše vědomí expanduje. Děláme to doslova v jednom kuse. Dokonce „čas“ je počinem tvoření.

Nyní, v paradigmatu které opouštíme, jsme se rozhodli mít stanovené pevné trojrozměrné parametry, stvořené a uzamčené v prostoru, abychom mohli mít velmi specifické zážitky.

Nové paradigma, ve kterém se z části nacházíme, mám vědomě projevuje to, co chceme zažít.

Děláme to za prvé rozhodnutím, co si chceme vytvořit v našich životech a potom používáním různých nástrojů k vědomému uskutečnění.

Největším a nejvíce podstatným z těchto nástrojů je DENNÍ SNĚNÍ.

Všechno, co vidíte na planetě, bylo jednou vysněno denním sněním. Pak se to stalo realitou. A nemluvím jenom o technologiích, umění, stavbách, náboženstvích, ideologiích, zemích… a dalších „člověkem“ vytvořených věcech a myšlenkách. Dokonce fyzická země, po níž chodíme, stromy, květiny, zvířata, planeta, celý vesmír, byl jednou (a stále je) snem sněným při plném vědomí.

Takže, co přesně je denní snění? Wikipedie má rozkošnou definici:

Denní snění je krátkodobé odloučení od svého bezprostředního okolí, během kterého je kontakt osoby s realitou rozostřen a částečně nahrazen vizionářskou fantazií, zejména šťastnými, příjemnými myšlenkami, nadějemi a ambicemi v představách, jak se realizují, zažívaných v bdělém stavu.

Plně Vám doporučuji přečíst si zbytek článku wikipedie, ohromí vás zvýšená snaha odstranit tuto vyjímečnou schopnost z našeho světa.

Denní snění je často zařazováno mezi „fantazírování“. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma slovy je ten, že denní snění má potenciál stát se reálným, kdežto slovu „fantazie“ byla určena energie „nereálného“.

A takto ho používáme jako nástroj tvoření:
Vyberte si jednu věc, kterou chcete stvořit. Může to být lepší spojení s vašimi průvodci, nové „něco“ ve vašem životě, kreativní projekt, výlet, setkání s mimozemšťany, váš nákupní seznam, nebo sezení před něčím prázdným a „vytváření“ toho v denním snění… cokoliv. Ale prozatím jen jednu věc.
Pohodlně se usaďte. Ležení není dobrý nápad, protože můžete upadat do spánku.
Oči můžete mít zavřené nebo otevřené. Záleží na vás. Když budou otevřené zjistíte, že se pohybují do pravé nebo levé horní části vašeho zorného pole. A tento pohyb, při zavřených nebo otevřených očích vám pomůže zahájit denní snění.
Teď si představte scénu, jako když sledujete vzpomínku na něco, co se stalo. Vy jste režisérem, tak si dovolte vytvořit cokoliv, co se vám líbí.
Pokud nemůžete vizualizovat, použijte pero a papír a napište to, nebo použijte záznamník a nahlas to vyslovte. Sledování obrázku, například růže v tomto článku a představa, jak se jí dotýkáme, přivoníme si k ní a díváme se na ni ve skutečném životě také pomáhá. Sežeňte se obrázek toho, co chcete stvořit a použijte ho ve svém denním snu.
Jakékoliv obavy nebo myšlenky typu „tohle se nikdy nestane“ jsou vítané a zahrnuté světlem a láskou. Důvodem je, že je to jen denní sen a není potřeba se kvůli němu přehnaně strachovat.
Dalším krokem je procítit to. Prociťte, jaké to je být tam, dělat to, vytvářet to a zažívat to. Milisekunda energie toho „procítění“ bude fungovat. Ale udržte ho, jak nejdéle budete schopni.
Nyní propusťte denní sen jako něco co žije.

Užijte si to!

P.S. pro lekce denního snění navštivte Ascension101 Course, www.ascension101.com

Inelia Benz: Jak přistupovat k financím 

penizNíže uvedené kroky budou mít skutečný efekt na osobní životy, jakožto i na planetu. Je to práce s energií. A když se tisíce jednotlivců spojí v jednom záměru, dojde ke skutečným, hmatatelným posunům. Tento článek jde (mailem) ke 12 000 lidí, mnozí z nich ho přepošlou svým milovaným, přátelům a kontaktům. Webová stránka, kde je zveřejněn, má dosud 2 milióny zobrazení stránky a milión jednotlivých návštěvníků. Žádám vás, abyste se stali součástí tohoto uzdravujícího procesu a abyste provedli tyto kroky, podělili se o článek emailem nebo osobními kontakty, a tak informovali ostatní o jejich vrozené božské schopnosti spolutvorby.

V současnosti procházíme obrovskou transformací lidského kolektivu. Když každý z nás zvýší své vibrace, zvýšíme i vibrační úroveň celého kolektivu. Když se to stane, lidé se probudí. Lži budou odhaleny a zkažené systémy se zhroutí.

Toto představuje příležitost, jak transformovat naše systémy.

Není pochyb: Náš finanční systém se mění…

Inelia Benz: Cvičení na zpracování strachu

strachToto je cvičení, které osobně užívám při své vlastní práci na vzestupu, a pokládám ho za klíčové. Je to velmi účinný, základní a postupný krok pro rychlou cestu vzestupu. Je to nejen, základ vzestupu, ale i klíčová složka manifestace našich snů v tomto světě 3D.

Rovněž zmírňuje stres a úzkost.

(Možno si ho namluvit jako nahrávku a cvičit dle ní.)

Toto cvičení můžete dělat kdykoli, když cítíte strach.

Pro nejlepší výsledky je nejlepší dělat ho na klidném nerušeném místě a předem si napsat seznam svých strachů.

Posaďt se nebo se položte s rovnými zády a zavřete oči.

Pomalu a zhluboka se nadechněte do břicha, pak vydechněte, co nejrychleji můžete.

Opakujte pomalý nádech a co možná nejrychlejší výdech.

A ještě jednou se pomalu nadechněte a rychle vydechněte.

Nyní pokračujte v dýchání svým normálním rytmem.

Prociťte své fyzické tělo od hlavy k prstům na nohách, abyste našli energii strachu…

(viz video ze Santy Barbary níže)

Inelia Benz: O síle – únor 2012

mudra11. Souzním se zvýšenou silou kolektivního vědomí (celku), v níž každá individualita má právo, moc a sílu VĚDOMĚ tvořit svou realitu. Je to ohromná schopnost, která přichází ruku v ruce s obrovskou odpovědností.

Síle je důležité porozumět, a mít ji, protože jde o hlavní aspekt lidských bytostí, který leží za zájmy vládců a dalších zainteresovaných stran. A důvodem pro tak velkou bitvu a snahu udržet lidstvo spící.
2. Každá individuální lidská bytost na této planetě, je jejím zdrojem a potenciálním nástrojem nekonečné síly. Skutečně nekonečné, neomezené a nezabarvené SÍLY.

Zda každá individualita používá své síly pro sebe, ze svých vědomých rozhodnutí a bdělosti, či zda dává svou sílu a moc pryč někomu druhému, ať už tím druhým jsou autority, organizace, Bůh či jiné entity, je to stále síla.

3. Síla = Chi = Prána = Životní energie = Schopnost Akce. Přestože se zprvu mohou zdát oddělené, to všechno je Síla. Aby síla mohla adekvátně fungovat, potřebujeme strukturu. Naší nejvíce vyváženou, vyladěnou a „zdravou“ strukturou je Srdeční Centrum.

4. Karma, to jsou jednoduché cyklické vzorce (kruhy), jež jsou tak hluboké, tak zakořeněné, že je dokonce daný člověk ani nevidí. Člověk je považuje za naprosto normální a nevyhnnutelé. Jako dýchání.

Jakmile se člověk naučí, nebo jej na to někdo upozorní, že jen uvízl v nějakém kruhu, a může se z něj pohnout ven, Karma je dokončena. A člověk uvízlý v nějaké Karmě je někdo, kdo není schopen odpovídat (reagovat) mimo tato cyklická omezení, a člověk, který je z nich venku, je ten, kdo je schopen odpovídat (reagovat) mimo tato cyklická omezení. První stav bytí znamená být „ne-odpovědný“ a druhý být „odpovědný“. („response-able“)

Člověk se nyní může jednoduše rozhodnout učinit krok ven ze své Karmy v jediném okamžiku. Je to docela krásné.

5. Mnoho lidí mě kontaktuje s tím, že se obávají kvůli svým milovaným, kteří jsou ještě neprobuzení, a nechtějí proto radši ani zvyšovat svou vlastní vibraci, ze strachu, že by ve svém vývoji zůstali sami.

Ale, pokud budou tito lidé zpracovávat svůj strach, zvýší svou osobní vibraci. To zvýší vibraci prostředí jejich milovaných, a dá jejich milovaným příležitost probudit se. A když procitnou, alespoň maličko, mohou si vybrat, zda se chtějí stát silnou bytostí nebo zda chtějí pokračovat v dávání své síly druhým. Ale alespoň jim byla dána možnost, že?

ℒℴνℯ ❤ Mia

 © Zdroj: stránka Inelie Benz na Facebooku určená ke sdílení jejích myšlenek – http://www.facebook.com/pages/Inelia-Benz/208224285882681 a HTTP://ASCENSION101.COM/EN/AWAKENING/193-THE-BASICS-OF-ASCENSION.HTML, © Překlad z angičtiny: Vojtěch Franče http://ografologii.blogspot.com/ odkaz na zdroj: http://www.astrohry.cz/news/inelia-benz-o-sile-unor-2012/foto:google.com, slunecnyzivot.cz

Michaela Weissová
Michaela Weissová

Jsem specialistkou na léčbu potravinami, zásadotvornou stravu a jógovou terapii. Pomáhám lidem uzdravit se jídlem ze zánětů, kandidy, obezity a dalších nemocí a prostřednictvím jógové terapie pomáhám uvolňovat hluboko uložené bloky na těle i na duši. Celostně pracuji se všemi rovinami člověka na návratu do rovnováhy a spokojeného života. Nechte se inspirovat těmito milovanými stránkami a prosím nekopíruje bez mého vědomí mou práci. Díky.

1 Komentář

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.