Akce KROTITELÉ NEPOŘÁDKU pro celou ČR

Organizace Home for Trees vznikla pro ochranu stromů a původních lesů, které jsou v České republice ohroženy kácením, ať už z jakéhokoli důvodu. Proto, abychom mohli sázet stromy a celé lesy, je…

Jak se uzdravit zevnitř

Povolte se. Pusťte se/to. Nebojujte. Nepřemýšlejte tolik. Neanalyzujte. Nepřekážejte si. Naslouchejte si. Chvíli nekonejte. Smýšlejte o sobě hezky. Mluvte o sobě hezky. Dovolte si, ať se věci dějí. Plujte. Naše životní výživa…