Nevědomé formování naší mysli


egoEgoisticky zaměřená mysl hraje v každodenním životě své hry, ve kterých vytváří své postavy, kulisy i celé scénáře. Obsah takových scénářů je dán prostředím jedince a jeho výchovou, tudíž kulturou, ve které vyrůstal a nyní se pohybuje. V důsledku toho se můžeme setkat se zcela odlišnými scénáři v rámci celé naší planety. Na začátku naší cesty jsme se všichni identifikovali s těmito scénáři. Scénáře nám poskytují řád a vnímání tzv. pevné identity. Myšlenkové vzorce neboli programy, které se otiskly do našich scénářů, se projevují v různých hrách naší mysli, ve všech situacích našeho života, ať už si to uvědomujeme či nikoliv.

V průběhu naší cesty vedoucí k vědomí, bychom měli poznávat všechny aspekty života nejen v jeho pozitivním charakteru, abychom poznali přítomnost Existence ve všem a v každé situaci jakéhokoli našeho scénáře. Prvním krokem je pohlédnout na svůj životní scénář. Na naše podmíněné myšlenkové vzorce a jejich důsledky v realitě. Jaké situace se nám dějí a opakují, jaké lidi potkáváme, jaké partnery si vybíráme, jakých příležitostí se uchopujeme, jak smýšlíme o světě i o sobě samém.

Nastíním zde pár nejčastějších her naší mysli, které mají své kořeny zapuštěny velmi hluboko, překrývají skutečnost a vedou k bolavé iluzi.

 

Hra mysli zvaná „Ctižádost“

muzCtižádost neboli ambice jsou zcela komplexní hrou mysli, která je jednou z nejhlubších kořenů ega.

Základní snahou každého ega je růst. Být tzv. „víc“, větší, mocnější, silnější. V naší strukturované realitě světa to může vypadat jako podrobování si stále více a většího území. V realitě jedince je to stálý růst ambicí a cílů.

Ambice jsou do dítěte tzv. zasazeny rodiči a učiteli. Rodiče mají tendenci myslet na ještě nenarozené dítě jako na někoho, kdo se chystá dosáhnout nenaplněné ambice jich samých. Ve vzdělávacím systému to funguje jako princip odměny a trestu, kdy jsou děti motivovány k tomu vyniknout mezi svými vrstevníky, být nejlepší, nejsilnější, nejrychlejší, nejkrásnější a podobně. Když děti splňují tato rodičovská očekávání, jsou odměňovány, v opačném případě jsou přehlíženy nebo dokonce trestány. Tím se vytvoří nevědomé schéma, které už malé děti naučí být ambiciózní.

Tyto ambice, i když vychází z minulosti, vždy zaměřují svou pozornost na budoucnost. Po celou dobu našeho života můžeme sledovat iluzivní cíle podpořené různými ambicemi. Samozřejmě, není to nemožné uspokojit své ambice, ale je to nikdy nekončící hon v kruhu, kdy jedna splněná ambice střídá hned novou, neboť vždy bude existovat nějaká oblast našeho života, kde jsme dosud nedosáhli naplnění.

Tato manipulace naší mysli nás žene neustále vpřed za výkonem a mnohdy se stává, že skutečně prožitý život nám utíká pod rukama. Je dobré se na chvilku zastavit a uvědomit si, že každý z nás opouští tento svět s prázdnýma rukama a to nejcennější není venku nebo v budoucnosti, ale právě Teď. Pokuste se tedy na chvíli zastavit a podívat se do sebe, na své ambice, cíle a plány. Kam a kudy vás vedou? Je vám dobře? Pociťujete svůj život jako hezký a naplněný nebo mu něco chybí?

 

V každém okamžiku stráveném vědomě máme vždy dvě možnosti. Volíme si mezi tím naplnit svou ambici růstu na přímce minulost – budoucnost nebo prožít klidný, jednoduchý a čistý přítomný okamžik prázdnoty, ve které je ukryto veškeré bohatství tohoto světa i nás samých. Jedině v něm vibruje život svou plností. Jedině ten má opravdu smysl žít.

 

 

Hra mysli zvaná „Stát se něčím“