Jak se vyvíjí střevní mikrobiom novorozence a jaká probiotika užívat?

Tento typ dotazů dostávám velmi často a také, zda jsou probiotika vhodná podávat dětem už od narození. Odpověď je komplexnější a vždy individuální, proto doporučuji se o vhodnosti konkrétních probiotik vždy poradit s odborníkem, který této problematice rozumí.

Pojďme si nejprve popsat, co střevní mikrobiom plodu, potažmo novorozence ovlivňuje, jak se zhruba vyvíjí (z dosavadních poznatků, které máme) a jaké konkrétní probiotické kmeny můžeme využít v případě určitého zdravotního problému (viz tabulka níže).

Trávící trakt nenarozeného dítěte (plodu) byl ještě před nedávnem považován za sterilní, dokud nebyl kolonizován mikroorganismy z okolního prostředí a matčinou vaginální a kožní mikrobiotou a to až po porodu. Nedávné studie však zjistily přítomnost mikroorganismů v plodové vodě, plodových membránách, pupeční šňůře, placentě a ve smolce.  Gosalbes et al. ukázal, že mikrobiální složení smolky lze rozdělit do dvou typů: první typ je méně rozmanitý a dominují bakterie kmene Enterobacteriaceae, a druhý typ je rozmanitější a dominují bakterie kmene Firmicutes, a to zejména bakteriemi mléčného kvašení. Toto mikrobiální složení se liší od mikrobiálního složení vagíny, fekálií nebo kůže těhotných žen, a připomíná mikrobiální složení plodové vody, což naznačuje, že bakterie ve smolce pocházejí z dělohy matky.

Po narození dominují především Enterobacteriaceae (např. e.coli) a Staphylococcus.  Po nich pak dominuje Bifidobacterie a některé bakterie mléčného kvašení.  Mikroflóra odvozená od Bifidobacterie, zvaná „Bifidus flóra“, se udržuje až do představení první stravy.  Po odstavení dítěte od mateřského mléka je Bifidus flóra zastoupena mikroorganismy, které představují hlavně bakterie z rodů Bacteriodes, Prevotella, Ruminococcus, Clostridium a Veillonella.

Nakonec, asi ve třech letech, se vytvoří typické mikrobiální složení podobné dospělému člověku.

Jak se liší mikroflóra novorozenců narozených přirozeně vs císařským řezem

U novorozenců porozených vaginálně se střevní mikroflóra podobá vaginální mikroflóře jejich matek. Dominují Lactobacillus, Prevotella nebo