Pohádkoterapie

pohadkaProč malé děti a mnozí dospělí tolik milují pohádky?  Protože jsou lékem na duši, zrcadlí naše zkušenosti v dualitě a velmi se skrze ně učíme. Pohádkoterapie neboli terapie pohádkou je nová metoda, která získává popularitu po celém světě pro svoji jednoduchost a efektivitu.

 

Pohádka není jen literární dílo, je to návod k jednání v různých životních situacích. Každá pohádka v sobě nese skrytý význam, který člověk musí najít a pochopit. Můžeme říci, že pohádka je jakási „Životní encyklopedie“, která odráží různé životní situace a její řešení.

Pohádkoterapie je nástroj pro rozvoj fantazie a kreativity a je nejjemnější léčbou DUŠE. Dětem pomáhá hned na třech úrovních: psychoterapeutické, relaxační a výchovně-psychologické a je vhodná pro děti různého věku, s různými problémy, starostmi nebo úzkostmi. Smyslem terapie je pomoc dítěti ve zmírňování a odstraňování jeho úzkosti, strachu nebo obav, pomoci mu vyrovnat se s vlastním problémem, postižením, apod. Zároveň tato metoda obohacuje děti o znalost světa a jeho fungování a dozvídají se také hodně o sobě samých.

dite1V rámci této terapie je velmi důležité, aby pro dítě byla zvolena vždy správná kniha, která mu má pomoci s jeho problémem. Jednoduše řečeno, aby námět knihy a samotný text obsahoval podobný problém nebo situaci, kterou dítě řeší, prožívá, čeho se bojí, s čím se potřebuje vyrovnat nebo jakých myšlenek a pocitů se potřebuje zbavit. Důležité také je, aby hlavní hrdina knihy byl ve věku dítěte, aby se s ním mohl lépe ztotožnit. A také, aby děj knihy probíhal v místech, které dítě zná a dokáže si je vybavit – školka, škola, nemocnice, dětské hřiště, apod. Zkrátka a dobře – čím více se dítě v knize najde, tím lépe!  Je také důležité si s ním po přečtení kapitol o obsahu popovídat, ptát se ho a nacházet východiska z jeho situace. Je dobré, když dítě vlastními slovy obsah lehce převypráví a poví nám, zda-li je mu obsah knížky blízký, jaké vidí v příběhu řešení a podobně.

 

Kde pohádkoterapie pomáhá:

Knihy vhodné pro pohádkoterapii jsou rozděleny do několika oblastí, ve kterých mají dětem pomáhat.

  • strachy a fobie
  • rodina a nevlastní rodina
  • sourozenecké vztahy
  • nemoc a postižení
  • šikana, týrání, rasismus
  • škola
  • vztahy
  • změny v životě
  • sociálně patologické jevy (drogy, alkohol, vzhled)
  • výchova a zlozvyky

Zajímavé knihy vhodné pro pohádkoterapii najdete například zde.

 

Pohádky současné, moderní nebo tradiční?

dite2Nejjednodušší odpověď zní: takové, kterým bude dítě rozumět. Většina terapeutů a speciálních pedagogů se shoduje na tom, že velmi moderní pohádky mohou být pro dítě občas sci-fi a obsahu dítě stěží rozumí. Staré pohádky mají zase tu nevýhodu, že jsou v textu často použity výrazy a názvy předmětů, které dítě v dnešní době již nevidí nebo nezná – kolovrátek, vřeteno, pradlena, zbrojnoš, husopaska, apod. A proto se v textu hůře orientuje a tím pádem ztrácí. Proto je vhodné najít zlatou střední cestu a volit takovou pohádku, která bude pro dítě po obsahové a výrazové stránce co nejsrozumitelnější. Smyslem není v tomto případě představit dítěti pohádku coby český národní klenot se špičkovými ilustracemi. Obsah, námět a slova jsou pro pohádkoterapii mnohem podstatnější.

Přeji nám všem pochopení důležitosti času stráveného s dětmi, ať při hře, povídání, tiché pozornosti nebo čtením pohádek, které nejen léčí, ale hlavně přirozeně učí nás všechny.

Zdroj: ilmira.cz, spokojenedeti.cz

Michaela Weissová

Jsem specialistkou na léčbu potravinami a jógovou terapii. Pomáhám lidem uzdravit se jídlem ze zánětů, kandidy, obezity a dalších nemocí a prostřednictvím jógové terapie pomáhám uvolňovat hluboko uložené bloky na těle i na duši. Celostně pracuji se všemi rovinami člověka na návratu do rovnováhy a spokojeného života. Nechte se inspirovat těmito milovanými stránkami a prosím nekopíruje bez mého vědomí mou práci na jiné weby. Díky.