Není pozdě na změny aneb jak porazit špatné zvyky

zvykyMargaret Tatcherová kdysi řekla: „Pozor na myšlenky vtělené do slov. Pozor na slova, která utvářejí vaše činy. Pozor na činy, utvářejí vaše zvyky. Pozor na zvyky, utvářejí váš charakter. A pozor na charakter, protože ten utváří váš život.“

Jsme souborem zvyků a systémů přesvědčení, podle kterých žijeme a utváříme svou každodennost. Mnoho lidí si v současné době klade otázku, jak být spokojenější a naplněnější zevnitř, po novu. Již jsme přišli na to, že peníze, majetky, vnější zážitky nebo zajímavé posty nás naplní jen do chvíle jejich uskutečnění a pak je opět těžké prázdno.  Mnozí uvízli ve svém zajetém stereotypu, a i když se cítí bez jiskry vyhořelí, nějak to berou, že to tak zkrátka je. Jejich vnitřní moudré Já k nim promluví zasněním se do myšlenky „ jaké by to bylo kdyby…“, kde je cítit radost a pohyb, ale tíha všech povinností nebo zajetých návyků, je donutí přesvědčit sami sebe, že jsou buď příliš unavení, zaměstnaní, nemocní nebo staří. Přitom právě skrytá potřeba změny se manifestuje stále více narůstajícími povinnostmi, nemocí nebo depresemi, aby nás dohnala až na samý okraj našich možností a my jsme už museli skočit a změnu učinit. Bohužel naše vlastní pohodlnost nebo strach ze všeho nového, vytvoří krásnou sérii „skutečných“argumentů „proč něco nejde“ a stane se tak brzdou v rozletu, která nejenže zabrání v nabrání nové energie, ale okrade nás i o tu, kterou ještě máme.

Rezignace rovná se smrt, změna rovná se život. Kdo se brání změnám nebo před nimi utíká v domnění, že „tak jak to teď je, je to fajn“, není k sobě upřímný, stagnuje, pomalu chátrá a ve skrytu duše trpí.

Všichni potřebujeme motivaci ke změnám a činům obecně, ale mnozí nevědí, kde ji najít? Zkuste se zeptat sami sebe, PROČ by bylo dobré zařadit tu či onu změnu, představte si, jak se pak budete cítit, co všechno vám může přinést, kolik dveří otevřít a motivace vám spadne do klína.

I když vám teď možná přijde, že udělat jakoukoli změnu je naprosto nemožné, věřte, že není. Nebojte se selhání, i to je krok správným směrem, neboť nám ukáže něco o nás samých, s čím máme možnost pracovat a uplatnit opět další přínosnou změnu. Navíc nám může ukázat nový směr, kudy jinudy je také možné se vydat. Důvěřujte.

 

A jak na to v pár krocích?

zvyky1První krok je PŘIJMOUT své dosavadní „špatné“ zvyky, které vás dovedly až sem. Do bodu, kdy už vám neslouží, ale otočily se proti vám a proto by měly být vyměněny, abyste si udrželi své zdraví, vitalitu a radost ze života, bez výčitek.

V tomto zastavení je dobré si uvědomit, co chcete změnit. Je to jedna věc nebo je jich více? A kterou začnete?

Druhým krokem je ZAPOMENOUT na minulost. Zapomeňte