Není pozdě na změny aneb jak porazit špatné zvyky

zvykyMargaret Tatcherová kdysi řekla: „Pozor na myšlenky vtělené do slov. Pozor na slova, která utvářejí vaše činy. Pozor na činy, utvářejí vaše zvyky. Pozor na zvyky, utvářejí váš charakter. A pozor na charakter, protože ten utváří váš život.“

Jsme souborem zvyků a systémů přesvědčení, podle kterých žijeme a utváříme svou každodennost. Mnoho lidí si v současné době klade otázku, jak být spokojenější a naplněnější zevnitř, po novu. Již jsme přišli na to, že peníze, majetky, vnější zážitky nebo zajímavé posty nás naplní jen do chvíle jejich uskutečnění a pak je opět těžké prázdno.  Mnozí uvízli ve svém zajetém stereotypu, a i když se cítí bez jiskry vyhořelí, nějak to berou, že to tak zkrátka je. Jejich vnitřní moudré Já k nim promluví zasněním se do myšlenky „ jaké by to bylo kdyby…“, kde je cítit radost a pohyb, ale tíha všech povinností nebo zajetých návyků, je donutí přesvědčit sami sebe, že jsou buď příliš unavení, zaměstnaní, nemocní nebo staří. Přitom právě skrytá potřeba změny se manifestuje stále více narůstajícími povinnostmi, nemocí nebo depresemi, aby nás dohnala až na samý okraj našich možností a my jsme už museli skočit a změnu učinit. Bohužel naše vlastní pohodlnost nebo strach ze všeho nového, vytvoří krásnou sérii „skutečných“argumentů „proč něco nejde“ a stane se tak brzdou v rozletu, která nejenže zabrání v nabrání nové energie, ale okrade nás i o tu, kterou ještě máme.

Rezignace rovná se smrt, změna rovná se život. Kdo se brání změnám nebo před nimi utíká v domnění, že „tak jak to teď je, je to fajn“, není k sobě upřímný, stagnuje, pomalu chátrá a ve skrytu duše trpí.

Všichni potřebujeme motivaci ke změnám a činům obecně, ale mnozí nevědí, kde ji najít? Zkuste se zeptat sami sebe, PROČ by bylo dobré zařadit tu či onu změnu, představte si, jak se pak budete cítit, co všechno vám může přinést, kolik dveří otevřít a motivace vám spadne do klína.

I když vám teď možná přijde, že udělat jakoukoli změnu je naprosto nemožné, věřte, že není. Nebojte se selhání, i to je krok správným směrem, neboť nám ukáže něco o nás samých, s čím máme možnost pracovat a uplatnit opět další přínosnou změnu. Navíc nám může ukázat nový směr, kudy jinudy je také možné se vydat. Důvěřujte.

 

A jak na to v pár krocích?

zvyky1První krok je PŘIJMOUT své dosavadní „špatné“ zvyky, které vás dovedly až sem. Do bodu, kdy už vám neslouží, ale otočily se proti vám a proto by měly být vyměněny, abyste si udrželi své zdraví, vitalitu a radost ze života, bez výčitek.

V tomto zastavení je dobré si uvědomit, co chcete změnit. Je to jedna věc nebo je jich více? A kterou začnete?

Druhým krokem je ZAPOMENOUT na minulost. Zapomeňte na všechny ty roky „špatných“ zvyků. Už to není, neexistuje to, je to pryč. Teď tady sedíte a v každé vteřině se můžete rozhodnout vykročit jinak a změnit cokoli si přejete. Doslova se stát novým člověkem. Takovým, jakým si opravdu přejete být. Je to jen na vás, ve vaší hlavě. Všichni máme moc se přetvořit, když neuvěříme celospolečenským normám na tzv.“normálnost“.

Třetí krok je VĚDĚT, že jakmile začnete s jakoukoli změnou, nemusíte ji zvládnout okamžitě, teď hned, najednou, celou, hotovo. Vše na světě je proces v postupných krůčcích, vše má svůj řád a načasování a je jen na vás, zda-li se rozhodnete obohatit a vykročit ze stereotypu a jaké tempo si pro svou změnu zvolíte. Nemusíte hned uběhnout maraton, když jste nikdy neběhali.

Čtvrtým krokem je ZAMYSLET SE nad jedním ze svých „špatných“ zvyků, který byste si přáli již nemít a položit si několik jednoduchých otázek. Kdy ho děláte? Co je spouštěčem k tomu proč ho děláte? Je to stres, nuda, smutek? Nebo proto, že jste kritizováni nebo abyste nebyli kritizováni? Je to po probuzení nebo když jste opilí? Držíte si ho z lenosti nebo nevědomosti? Co vám tento zvyk přináší a co bere? Zjistěte, proč si tento zvyk stále držíte a odpovědi vás navedou k rozhodnutí vykročit.

Pátý krok je UVĚDOMIT SI, že zvyk, který jste se právě rozhodli změnit, nepotřebujete. K tomu, abyste se například uvolnili nebo si udělali dobře, vede mnoho jiných zdravějších cest, jde opět jen o naší pohodlnost. Zajímejte se o informace, které by vám mohly pomoci proměnit vaše stávající zvyky na zdravější – fyzicky i psychicky.

Je vědecky prokázáno, že dělá-li člověk cokoli po dobu 21 dní, stane se z toho zvyk. To znamená, že rozhodnete-li se pro změnu a budete ji vědomě, trpělivě a hlavně pravidelně dělat po dobu nejméně tří týdnů, mozek přijme tuto činnost jako nový návyk a zvykne si na něj. Staré přestane existovat, neboť je nahrazeno novým, pro vás prospěšnějším zvykem. A z toho vyplývá šestý krok.

muzskajogaŠestým krokem je NAHRADIT staré za nové. Cesta k úspěchu ve zvládnutí přechodu od starého a nefunkčního k novému a radostnějšímu, vede přes nahrazování. Vždy mějte v záloze alternativu, kterou použijte ve chvíli, kdy přijde ten moment, kdy byste udělali starý nechtěný zvyk. Budete-li vědět, čím ho chcete nahradit, změna má šanci na úspěch.

Sedmý krok je ZAVÁZAT SE sami sobě, že si vyhradíte každý den chvíli na svůj nový zvyk. Můžete si udělat poznámku v kalendáři, že teď se bude dít to a to a opravdu to splňte. Čas vám hraje do karet. Řekněte o svém rozhodnutí rodině nebo přátelům, abyste měli později kotvu v tom, že když se vám nebude chtít, pomůže vám vědomí, že jste o tom již někomu řekli. V případě, že se vám přeci jen danou věc nebude chtít udělat, můžete je požádat o pomoc, podporu, podělit se. Odvážnější mohou své rozhodnutí začít s něčím novým prezentovat třeba na některé ze sociálních sítí, které mají velkou moc odzrcadlit nám plusy i mínusy a tím nás rozhoupat a posunout.

Osmým krokem je CVIČIT SE V TRPĚLIVOSTI. Jak se říká, nic není zadarmo a za vším úspěšným stojí každodenní poctivá práce a to platí i u aplikování změn. To vás ale nemusí nijak děsit. Kdyby člověk na začátku života věděl, čím vším až do dnešního dne bude muset projít, šel by do toho? Nejspíš by velmi váhal. A tak je to i se změnami. Držte se každého nového dne v přítomnosti. Jedině v ní je řešení a hybná síla k činům, které nesou ovoce. Trpělivost přináší klid na cestu za cílem, která tak bude vědomá a úspěšná.

Devátý krok je NEBÁT SE. Nikdy není pozdě na jakoukoli změnu jakéhokoli zvyku. Neexistuje žádný zvyk, který by se nedal zvládnout. Když se zastavíte, podíváte se na své rychle ubíhající dny a na to, jak se cítíte ve svém těle a životě, možná dostanete impuls k tomu odhodit léty pěstovaný strach nebo nám všem vrozenou lenost a začít. Zastavit se nebo dokonce vrátit se můžete vždy. Nemáte co ztratit, jen získat.

Přeji vám hodně štěstí.