Těhotenství a spiritualita

269118_427743597261849_1808511803_nZažila jste nějaká spirituální znamení ukazující vám, že budete těhotná ještě předtím, než miminko skutečně přišlo? Cítila jste od začátku jestli to bude holčička, chlapec nebo dvojčátka? Měla jste pocit, jako by se vám život snažil poslat zprávu prostřednictvím vašich myšlenek na základě toho co vidíte, slyšíte nebo jinak zažíváte v každodenním životě?

Mnoho lidí našlo vedení ve svém každodenním životě nebo objevili užitečné informace zobrazením životních zkušeností v novém světle – probuzením se a učí se interpretovat každodenní zážitky ze svých životů.

Těhotenství se zdá být časem zvýšeného duchovního vědomí mnoha žen. Během této doby a někdy i během měsíců, které vedly k těhotenství, si ženy často začnou všímat symbolů nebo znaků v každodenním životě, které jim poskytují informace o jejich těhotenství nebo dětech. Jiné zažívají živé sny o svých dětech nebo prorocké sny o svém těhotenství a/nebo se jim velmi silně rozvine intuice, kterou následují jako svého vnitřního rádce.

Občas se některé ženy ptají na spoustu věcí týkajících se těchto duchovních zážitků, protože nemohou pochopit co se děje a zajímá je, jestli jiné ženy zažily nebo zažívají stejné věci, jestli jsou pravdivé nebo jestli jsou to jen výplody jejich představivosti. Jiné ženy zase přijímají tyto duchovních zkušenosti a informace, ale nejsou plně schopny je vědomě prožít a pochopit tak jejich duchovní význam a to, co se s nimi vlastně děje.

Já sama zažívám mnoho božských znamení během svého prvního těhotenství a ještě půl roku před samotným fyzickým vtělením „mé“ holčičky do mého těla, jsem věděla – cítila, že za šest měsíců přijde. Měla jsem tak možnost si s ní povídat, udělat některé změny v životě, které jsem odkládala, cítila jsem, jak se chce jmenovat a celkově mě to vedlo ke zklidnění a většímu uvnitřnění se.

Typy znamení

vesmirZde se pokusím shrnout některé typy „znamení“, které jsem zažila a aktuálně ještě stále zažívám a na kterých se spousta vědomě spirituálních žen shoduje. 

Znamení může přijít v podobě něčeho, co někdo říká, ať už přímo vám nebo někomu jinému, ačkoli si tohoto poselství on sám nemusí být vědom a může pro něj dokonce znamenat úplně něco jiného než pro vás. Najednou se přistihnete, že SLYŠÍTE něco, co vás velmi otevřelo a zachytilo se uvnitř vás jako kotva. Může se jednat i o náhodně vyslechnutý kousek rozhovoru v metru nebo v tramvaji a vy najednou víte, že to bylo určeno vám, byť ty lidi vůbec neznáte a nikdy je už neuvidíte. Takové poselství je možné zaslechnout i v rádiu nebo v televizi nebo si všimnout titulku v novinách nebo na internetu a určitým jasným způsobem koresponduje s vaším aktuálním naladěním a cosi ve vás zaklapne.

Občas se stane, že zažijeme něco, co se vymyká naší běžné denní zkušenosti, co je tzv. neobvyklé. To je správná chvíle proto se zastavit a přemýšlet chvilku o tom, jestli má tato zkušenost pro mě nějaký zvláštní význam a co se mi tím snaží říci…

Znamení jako jsou tato se nám dějí v jednom kuse, záleží jen na tom, do jaké míry jsme si jich a sebe vědomi, že z nich dokážeme vyčíst možnosti, které nás mohou v životě směrovat.

Další ze spirituální úrovně těhotenského vnímání je ještě užší sepětí s přírodou. Můžete začít pociťovat větší hloubku, sílu, vibrace a informace přicházející ze stromů, z půdy, z keřů, skrze zvířata, letmým pohledem na nebe, rozhovorem s člověkem, kterého vnímáte z jeho podstaty, nikoli odděleně. Vše je intenzivnější a zároveň jemnější a křehčí. Můžete cítit jemné vibrace jídla a pití, slyšet, na co lidé kolem myslí a vše bude prochází vnitřkem vašeho těla a pak se navracet přes srdce do mysli.

Najednou přesně víte, kdy máte začít co zařizovat, na jaká vyšetření jít a která vypustit jako zbytečná, jak chce být miminko porozeno a co všechno proto v sobě musíte podstoupit za posuny, odevzdávání a osvobození se, abyste k tomu přirozeně došla. S jakými lidmi se máte stýkat a které naopak teď nevyhledávat. Jaký si nastavit denní režim, jaké barvy a typ oblečení nosit, jak se líčit nebo naopak vůbec nelíčit, jak vyjadřovat své pocity a emoce, skrze co komunikovat s partnerem a kdy se odevzdat milování tak, aby jste splynuli všichni tři. Rostoucí dítě uvnitř je jemným navigátorem a učitelem a je jen na nás, jestli se dokážeme naladit, uslyšet a následovat. Není třeba se znova ptát kamarádek, jestli to, co cítíme je to správné, číst stohy knih a brouzdat po fórech.

Každé těhotenství je jedinečné, stejně jako je jedinečný každý z nás.

„Řada fyzických „náhod “ jsou ve skutečnosti zprávy od Duše“.  Jason Bedunah   

Zemanta Related Posts ThumbnailTato myšlenka, se kterou jsem se setkala již mnohokrát ve svém životě v mnoha podobách, probouzí v člověku nový úhel pohledu na fungování života jako takového. „Řada fyzických „náhod“ vlastně ve skutečnosti mohou být vnitřními zprávami, které nás vedou do většího porozumění a pakliže je následujeme, mohou nás odklonit od těžkostí a oddělenosti. Tato myšlenka vyžaduje, aby člověk pochopil, že opravdu neexistuje žádné oddělení mezi fyzickou a duchovní sférou nás samých. Když si uvědomíme, že můžeme pocítit tuto sílu, je to zkrátka dechberoucí.

Jakmile si začneme všímat skutečného dění kolem novýma očima ze srdce, každé znamení, které zachytíme nám bude dávat smysl, byť by se mysli mohlo zdát sebe podivnější. Filtr na pravost nebo iluzi toho co nás obklopuje najdeme vždy uvnitř sebe, skrze své pocity, které nám krásně odzrcadlí naše tělo.

Mezi nejčastější duchovní těhotenské příznaky patří už samotný vnitřní pocit, že budete těhotná, že jste otěhotněla a kdy a víte pohlaví dítěte bez jakékoli techniky. Že cítíte, jestli je miminko zdravé, co mu dělá dobře a co za človíčka to je.

Jak se naladit?

Každé z nás dělá dobře něco jiného, každá z nás má vnější okolnosti a prostor pro prožívání svého těhotenství jiné a tudíž neexistuje univerzální návod na to, jak splynout s celým procesem. Pokusím se zde uvést jen pár tipů, které vedou mě a třeba vás inspirují.

 

zena tehotna1. Udělejte si chvíli jen pro sebe a sněte, představujte si a laďte se do rytmu nového života ve vás. Umožněte prohloubení vašeho duchovního poznání skrze toto požehnání. Probíhající změny vašeho těla k vám promlouvají, abyste upustily od vaší každodenní rutiny a zvolnily a nabízejí vám velkou příležitost na naladění se do souladu s vaší Duší.

 

2. Jak se připravujete na to, stát se maminkou, otevřete své srdce k dostávání více lásky ze svého světa kolem – od vašeho partnera, rodičů, přátel, domácích zvířátek, přírody… Myslete na to, jak do sebe absorbujete veškerou tuto výživnou energii a obalte se jí i své miminko jako závojem tepla a jemného světla – ochranou. Jak se budete otvírat, stále více lidí vám bude projevovat lásku, posilovat vás a inspirovat jako velká smečka.