Dětská jóga – cenný vklad do celého života

Jóga se v posledních letech stala velmi oblíbeným cvičením díky svým nesčetným zdravotním a duchovním benefitům. Napadlo vás ale někdy sdílet jógu s dětmi a vést je k ní? Dnes se s vámi podělím o několik velkých přínosů, které jóga dětem poskytuje nejen když ji cvičí, ale jak je vede a pozitivně ovlivňuje do celého jejich života. 

Dětská jóga používá ke klasickým jógovým pozicím, kdy hravým způsobem může znázornit jakékoliv zvíře nebo věc kolem, také tzv. jógové hry, které propojují pohyb nebo relaxaci s mentálními technikami, které rozvíjí děti na mnoha úrovních.

Jógové hry jsou zábavné, takže se děti při pohybu také nasmějí, což je velmi cenné pro pozitivní naladění a správný vývoj celého těla, mysli i ducha.

Hlavní slova, kterými bych dětskou jógu nejrychleji přiblížila jsou: 

 • respekt
 • tady a teď
 • nesoutěžení
 • radost
 • zdravý pohyb
 • nalezení středu
 • rovnováha
 • soustředění
 • vědomé dýchání
 • sebehodnota
 • vizualizace

Pojďme se podívat blíže na jednotlivé přínosy dětské jógy, které mají mnohem větší sílu, než se dá shrnout do pár slov.

1. Jóga je nekonkurenční

Mnozí naši rodiče a učitelé nás učili dosahovat maxima za každou cenu, soutěžení, ohodnocování, porovnávání, chtít víc…

Jóga děti učí, že tělo každého z nich je unikátní a odlišné, že není nikdo lepší ani horší než kdokoliv jiný, že pozice a celé cvičení může vypadat různě, že každý máme své světlé a stinné stránky, že máme vnitřní sílu, se kterou můžeme krásně pracovat a propojovat se a mnoho dalšího. Jóga je opravdu pro každého.

 

2. Jóga učí sebepřijetí 

Jóga děti vede k respektování a přijímání sebe sama takového, jaký je, bez posuzování. Přes přijetí sebe sama je učí přijímat a respektovat také všechny ostatní tak, jak jsou. Učí je, aby k sobě byly jemné a milovaly se. Něco, co společnost jako taková potřebuje nejvíce k tomu, aby se ozdravila.

Když se to naučí teď jako maličcí, bude to pro ně naprosto přirozené a neuvěřitelně cenné pro celý jejich život a mnohé situace jim to usnadní. Například v období puberty, kdy nastupují pocity vlastní nejistoty a pochybností, se mohou chytit své vlastní vnitřní kotvy, kterou zasekly hluboko v srdci už jako děti jogínci.

Cvičením, hrami a správně vedenými technikami si už teď začínají plnit svůj vnitřní prostor láskou a důvěrou, tím nejcennějším, co existuje.

Jógový pozdrav Namaste se spojenými dlaněmi před hrudníkem a mírným úklonem hlavy znamená: Světlo ve mně vidí světlo v Tobě. A to je celý princip.

3. Jóga vede k rovnováze

Když začneme cvičit jógu, přirozeně se začínají přenastavovat a upevňovat vnitřní systémy našeho těla, mysli a ducha směrem ke zdraví. Vede nás k volbě kvalitnějšího jídla, stažení hlučnosti, k větší otevřenosti, k přirozenému konání dobrých věcí, stáváme se empatičtějšími, umíme zaměřit svou pozornost a energii, více si volíme své myšlenky a to, jak se chceme cítit, více vědomě tvoříme, tíhneme k harmonii.

Pokud tyto systémy umožníme nastavit i dětem prostřednictvím jógy, budou mít před námi ohromný náskok a mohou se do vnitřní vyrovnanosti a sebelásky dostat dříve než my. Bude se jim tak žít lépe a zvládat životní situace jemněji.

 

4. Jóga posiluje kognitivní vývoj dětí a mládeže

Jóga pracuje s celou řadou technik a her, které pomáhají dětem plně integrovat a rozvíjet poznávací funkce, jako je vnímání, představování, fantazie, schopnosti, myšlení, usuzování, inteligence, pozornost a paměť. Jóga také propojuje pravou a levou hemisféru.

 

5. Jóga podporuje zdravé návyky

Nebojte se, že se děti na józe tzv. nevyřádí. Jóga umí být jemná, ale také umí pěkně zapotit a to platí i u dětí. Důležitá je forma pohybu a nastavení pohybové aktivity co nejdříve. Pokud děti povedete k józe, u lektora, který je vám blízký svou energií a způsobem komunikace, je velmi pravděpodobné, že si jí oblíbí i vaše děti a zůstanou s ní i v dospělosti. To by byl návyk k nezaplacení, neboť jóga vede k celkově zdravému životnímu stylu. Je komplexní.

 

5. Jóga učí umění soustředění

Žijeme ve světě neustálého rozptýlení, naše děti nevyjímaje. Dnešní děti mají čím dál větší problém se soustředit a zaměřit svou pozornost na delší dobu jedním směrem. Jóga s tím může velmi pomoci. Učí děti jak být přítomný a soustředit se, prostřednictvím dechu a mentálních technik.

Naučí je, jak jim jejich dech může pomoci po celý den, v každé situaci. Naučí je se soustředit na danou pozici správným srovnáním těla. Přenesení pozornosti do těla je silně antistresové, sebepoznávací a seberozvíjející. Zároveň se upevňují vnitřní hranice.

 

6. Jóga zklidňuje a učí, jak se zrelaxovat

Děti jsou stejně jako my dospělí občas frustrované, zlostné, vzteklé, v napětí, smutku nebo strachu. Jóga umí krásně pracovat s emocemi a rozpouštět je prostřednictvím dechových a imaginačních technik a technik na zaměření pozornosti, které jsou v dětské józe pro děti uzpůsobeny tak, aby jim šly a pomáhaly.

Tyto techniky jsou jednoduše přenosné do jejich běžného života ve školce nebo ve škole i doma, kdykoliv, v každé situaci. Naučí se tak přiměřeně reagovat a zpracovávat své pocity.

Opět k nezaplacení. Jak ráda bych byla, kdyby dětská jóga existovala v našich končinách v osmdesátých letech a já se s ní mohla setkat. Toto všechno jsou věci, které se my dospělí učíme až teď, ale nyní je můžeme přirozeně umožnit i dětem pro jejich šťastnější život.

7. Jóga učí sebepoznávání 

Děti se skrze jednotlivé jógové pozice učí poznávat své tělo, limity, očekávání a dozvědět se tak více o tom, čeho jsou schopné a jak se dokážou posouvat. Naučí se více o své mysli a jak mohou ovlivnit nejen vlastní postoje a přístupy k životu, ale i postoje ostatních.

Naučí se, že pozic mohou dosáhnout také prostřednictvím vlastních myšlenek a tím, jak se rozhodnou reagovat na danou situaci. Toto uvědomění si těla, mysli a ducha a toho, co lze dosáhnout, když všechny tyto tři složky spolupracují, pomáhá dětem se rozvíjet nejen v józe, ale ve všech dalších oblastech života. Stávají se tak sebejistějšími, laskavějšími a zodpovědnějšími bytostmi.

 

8. Jóga podporuje pozitivní duševní zdraví

Všechny výše uvedené výhody se spojují. Když se děti naučí přijímat a milovat se za to, kdo jsou, vidět dobro v druhých, soustředit se, uklidnit svou mysl a uvědomovat si své vrozené schopnosti, mají veškeré nástroje pro to být odolní a vše zvládnout.

Jsou pozitivnější a optimističtí ohledně života a svých schopností a věřím, že se tím také snižuje pravděpodobnost jejich případných depresí, úzkostí a dalších nepříjemných stavů, které jsou v současnosti bohužel tak rozšířené.

Jóga jim umožní najít svůj střed a skrze něj se zdravě vztahovat ven. Rozšíří jejich vnímání a tak jsou často schopné předcházet krizovým situacím dříve než nastanou. Přirozeně také vnímají potřeby přírody a pomáhají všemu živému.

 

Možná nejdůležitější je, že jóga učí děti, že relaxace je velmi důležitá a podporovaná součást, neboť souvisí se zpomalením mysli a propojením se dovnitř sebe – přirozeno