Jak pracovat s dětmi na rozvoji jejich emoční inteligence

Mám pro vás další krásnou spolupráci, tentokrát s Monikou Guillemin Weiglovou, psychoterapeutkou a mámou podporující rodiče v respektující a kontaktní výchově a její příspěvek pro Slunečný život na téma rozvoje emoční inteligence.

 

„Hele, tati, klid, jen zhluboka dýchej do bříška. Takto: Aaaaa (nádech). A vyfoukni: Fuuuuuuu. Jako kdybys sfukoval svíčku. Ještě jednou. Zhluboka nadechni d

o bříška… Tati, dýchej, dýchej se mnou…“

No tak takto instruovala naše tříletá dcera svého tatínka, když s ročním bratrem ztropili trošku katastrofu, zatímco já si v klidu cvičila jógu mimo domov.

Muž mi to vykládal už s úsměvem, ale v tu chvíli asi rozdýchával nejen vztek a naštvání na to, co se našim dětem povedlo.

Myslím, že nás oba překvapilo, že naše dítě použije tato slova (a akci :)) k uklidnění druhých.

Emoce. To je jedno velké téma pro nás všechny. Jsou to tak úžasní učitelé, když víme, jak jim naslouchat, a dokážeme s nimi pracovat, a naopak trošku trýznitelé, když se těmi nepříjemnějšími emocemi necháme pohltit a ovládat.

 

Jsou emoce v životě důležité?

Je potřeba se s nimi učit nějak zacházet? Je potřeba se jimi vůbec zabývat? Měli bychom v rodičovství pracovat s emocemi? Opravdu to dovede naše děti ke šťastnějšímu životu, jak se říká?

Já říkám ano, ano, ano. Čtěte dál, v čem všem může náš rodičovský styl a přístup k dětem ovlivnit rozvoj emoční inteligence a pocit štěstí v následném životě našich dětí.

 

Co je emoční inteligence?

Emoční inteligence je schopnost rozpoznat emoce v sobě i u druhých. Ale nejen to, je to také umění jim porozumět, přijmout je, umění se vcítit.

Je to schopnost ovládnout emoce tak, aby nám frustrace a náročné situace v životě přišly víc jako výzvy, než aby nás dostaly do pozice obětí.

Je spousta teorií, ale velmi souzním s popisem emoční inteligence podle Daniela Golemana. Ten ji popisuje jako celkem široký soubor dovedností, který je složen z následujících pěti hlavních oblastí:

 1. SEBEUVĚDOMĚNÍ – schopnost rozpoznat své emoce, své slabé i silné stránky.
 2. SEBEOVLÁDÁNÍ – schopnost své emoce řídit a měnit, ne je jen impulzivně následovat.
 3. VZTAHOVÉ DOVEDNOSTI – schopnost vnímat emoce druhých a vědět si s nimi rady.
 4. EMPATIE – schopnost vcítit se do druhých, porozumění.
 5. MOTIVACE – schopnost směrovat emoce tak, aby nám pomáhaly k dosahování vlastních cílů.

Goleman věří, že se děti rodí s obecnou emoční inteligencí, která jim umožňuje učit se emočním schopnostem.

Jedním z nejdůležitějších bodů k rozvoji emoční inteligenci u našich dětí je ochota nás samých na sobě emočně pracovat. Protože nemůžeme dítě a jeho emoce přijmout, dokud jsme nepřijali ty své a sebe samé.

Jaký rodičovský styl vede děti ke štěstí a úspěchu 

Hned vám to prozradím, jen se pojďme podívat na základní rodičovské styly ve vztahu k emočnímu rozvoji dětí.

 1. IGNORUJÍCÍ RODIČOVSKÝ STYL – na emoce dětí v podstatě nereaguje a obecně hlavně ty negativní dost zlehčuje.
 2. ODMÍTAJÍCÍ NEGATIVNÍ EMOCE – neakceptuje negativní emoce a má tendence za ně dítě trestat.
 3. AKCEPTUJÍCÍ EMOCE, ALE NEUMÍ JIMI DÍTĚ PROVÉST – nechá sice dítě emoce prožít, netrestá ho za ně, ale neumí je bezpečně ohraničit, pojmenovat a dítě jimi provést.
 4. RODIČ JAKO EMOČNÍ KOUČ – nejenže se snaží emoce dítěte akceptovat, ale i mu ukázat, jak s nimi nakládat, co si s nimi počít.

Tak který z těchto stylů vede k úspěchu a pocitu štěstí v životech dětí, je asi jasné. Chcete být koučem, podpořit dítě, dát mu to nejlepší do života. Když to čtete, je to snadné, ale jak to zvládnout v realitě? No tak třeba takhle:

 

Podpořte dítě ve vyjadřování emocí

Podpora vyjádření emocí a obecně povídání si o emočních událostech jsou skvělé příležitosti pro dítě, jak se učit s emocemi nakládat, chápat je a využívat jich k vlastnímu růstu, ale i k hlubšímu pochopení druhých.

Jasně, tak teoreticky je nám jasné, že bez přijetí a podpory vyjadřování a pojmenovávání emocí našich dětí to jejich emoční cítění moc nerozvineme, ale prakticky to bývá ještě někdy oříšek, že?

Jestli si chcete praktický postup v krizové emoční situaci společně se mnou zopakovat, sepsala jsem body do samostatného článku JAK DĚTI PROVÁZET EMOCEMI.

Výhody vyšší emoční inteligence 

podporovat v navyšování emoční inteligence, Řekli jsme si něco víc o tom, jak dítě nezdá se to tak úplně snadné. Tak sem s argumenty v čem jim to tak pomůže, co vy na to?

Děti, které se naučí už v raném dětství vnitřně zklidnit, vykazují vyšší emoční inteligenci. A to se projevuje například následovně:

 1. Dokážou se lépe soustředit.
 2. Snadněji navazují zdravé mezilidské vztahy.
 3. Mají větší úspěch i v akademickém světě.
 4. Jsou na tom lépe po zdravotní stránce.