Psychické příčiny nemocí a co s nimi

Psychosomatika léčí bez prášků

Psychosomatika, která zkoumá vztah mezi duší a tělem, potvrdila již před lety, že nemoc začíná v hlavě, neboť tělo projevuje nemocí vnitřní duševní nesoulad, kterým mohou být konflikty ve vztazích, potlačování svých emocí a potřeb, stres nebo nevědomé toxické vzorce. Toto vnitřní napětí projevené jako nemoc nemusí mít vždy zjevnou příčinu, jisté však je, že nás vede k zastavení a změnám, které nás navrátí na cestu rovnováhy.

 

Zde najdete tabulku se seznamem nemocí, jejich destruktivním vzorcem a mentálním přepisem, který je důležitou součástí celé mozaiky uzdravení.

PDF dokument s tímto seznamem si můžete pro své potřeby stáhnout ZDE.

 

 

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA NOVÝ MENTÁLNÍ NÁVYK – AFIRMACE
     
ABSCES Hlodavé myšlenky na křivdy, urážky, pomstu. Dovoluji svým myšlenkám, aby se osvobodily. Jsem usmířený.
ADDISONOVA NEMOC Citová podvýživa. Vztek na sebe sama. S láskou pečuji o své tělo, o svou mysl a své city.
AFTY Nevyřčená jedovatá slova. Obviňování. Ve svém láskyplném světě vytvářím jen a jen radostné prožitky.
AIDS Zavržení sebe sama. Sexuální vina. Zakořeněné přesvědčení, že za nic nestojíte. Jsem od Boha pocházejícím, dokonalým ztělesněním života. Raduji se ze své sexuality. Raduji se ze všeho, čím jsem. Mám se rád.
AKNÉ Odmítání sebe sama. Štítivost vůči sobě. Jsem od Boha pocházejícím ztělesněním života. Mám se rád. Beru se takový jaký jsem.
ALERGIE Na koho jste alergičtí? Odmítání vlastní síly. Svět je bezpečný a přátelský. Jsem v bezpečí. Jsem usmířený s životem
ALKOHOLISMUS Pocit marnosti, viny a neschopnosti. Zavrhování sebe sama. Házení flinty do žita. Žiji v přítomnosti. Každý okamžik je nový. Vážím si sám sebe. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
ALZHEIMEROVA NEMOC Touha opustit tuto planetu. Nezpůsobilost brát život takový jaký je. Všechno probíhá ve správném okamžiku, v čase i prostoru. Bůh vždy jedná správně.
AMNÉZIE viz ZTRÁTA PAMĚTI  
ANÉMIE Nerozhodné polovičaté postoje. Málo radosti. Strach ze života. Pocit, že za nic nestojím. Mohu se naplno radovat ze života. Jsem v bezpečí. Mám rád život.
ANGÍNA Strach. Potlačované emoce. Potlačovaná kreativita. Mé dobro proudí bez překážek. Svým prostřednictvím vyjadřuji své myšlenky pocházející od Boha. Jsem usmířený.

 

ANOREXIE viz NECHUTENSTVÍ  
APATIE Vzdorování citům. Strach. City jsou bezpečné. Otevírám se životu. Raduji se ze života.
ARTERIOSKLERÓZA Vzdor. Napětí. Zatvrzelá úzkoprsost. Odmítání vidět dobro. Cele se otevírám životu a radosti. Na svět se chci dívat s láskou.
ARTRITIDA viz ZÁNĚT KLOUBŮ  
ARTRITICKÉ PRSTY Touha trestat. Provinilost. Pocit diskriminace. Dívám se s láskou a pochopením. Veškeré prožitky vystavuji paprskům lásky.
ASTIGMATISMUS viz OČNÍ POTÍŽE  
ASTMA BRONCHIALE Přemáhání vlastních emocí.

„Dusivá láska“ Neschopnost dýchat sám za sebe.

Potlačovaný pláč. Provinilost nad tím, co probíhá v mém blízkém okolí.

Je bezpečné převzít zodpovědnost za svůj život. Jsem ochoten být svobodný.
ASTMA, DĚTSKÉ Strach že života. Toto dítě je v bezpečí. Je obklopeno láskou a péčí.
BOLESTI – AKUTNÍ Touha po lásce a bezpečí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád lidi a oni mají rády mne.
– CHRONICKÉ Vina. Vina si vždy hledá trest. S láskou se zbavuji minulosti. Jsem svobodný a „oni“ také. V mém srdci je teď všechno v pořádku.
BRADAVICE Vyjádření nenávisti. Přesvědčení, že jsem ošklivý. Plně vyjadřuji lásku a krásu života.
BRADAVICE NA CHODIDLE Zloba jakožto podstata chápání. Rostoucí frustrace z budoucnosti. Přirozeně a sebejistě postupuji v před. Věřím v běh života.

Oddávám se proudu života.

BRIGHTOVA NEMOC Pocit, že jsem malé dítě,

„které nic neumí pořádně“ a

„za nic nestojí“. Neúspěch. Ztráta.

Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Záleží mi na sobě. Dělám vždy všechno správně.

 

BRONCHITIDA Rozjitřené rodinné prostředí. Hádky a křik nebo dusné ticho. Vyhlašuji klid a harmonii v sobě a vůkol sebe. Všechno je v pořádku.
BULIMIE viz ANOREXIE  
BURZITIDA Potlačovaný hněv, chuť někoho uhodit. Láska uvolňuje. Láska se zprošťuje všeho, co je jiné než ona.
CELULITIDA Lpění na karambolech minulosti. Neschopnost vyrovnat se s křivdami z ranného dětství. Potíže při pohybu vpřed. Strach zvolit si vlastní směr. Odpouštím si. Odpouštím všem. Odpouštím všemu minulému.

Jsem svobodný.

CESTOVNÍ NEVOLNOST viz KINETÓZA  
CUKROVKA Touha po tom, co by bývalo bylo, kdyby. Potřeba ovládat druhé. Nesmírný smutek.

Zatvrzelost.

Tento okamžik je plný radosti. Rád si osladím život.
CUSCHINGŮV SYNDROM Mentální nevyrovnanost. Příliš se zaobíráme zdrcujícími myšlenkami. Pocit přemožení a porážky. S láskou vyvažuji své tělo i svou mysl. Zabývám se jen myšlenkami, které mi dělají dobře.
CYSTICKÁ FIBRÓZA Utkvělá představa, že od života nelze čekat nic dobrého. Sebelítost. Život mně má rád. Mám rád život. Chci ho přijímat naplno a svobodně.
CYSTY /viz též PRSA/ Vzpomínky na dřívější bolestné zážitky. Hýčkání starých křivd. Falešný, nesprávný růst. Jsem rozhodnut myslet jen na krásné věci. Mám se rád.
ČELISTI /SANICE/ – POTÍŽE Zloba. Zášť. Touha po pomstě. Jsem rozhodnut změnit způsob uvažování, který mi tento stav přivodil. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí.
DALEKOZRAKOST viz OČNÍ POTÍŽE  
DÁSNĚ /viz též KRVÁCENÍ Z DÁSNÍ/ Neschopnost stát za svým rozhodnutím. Rozbředlost. Jsem rozhodný. Všechno dotahuji do konce. Láska mi dodává sil.

 

<
DECH Představuje schopnost přijímat život. Miluji život.
DĚLOHA Představuje sídlo kreativity. Jsem ve svém těle doma.
DERMATOMYKÓZA

/PLÍSEŇ/

Frustrace z toho, že mě okolí nepřijímá. Neschopnost přirozeně postupovat kupředu. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Dovoluji sám sobě jít vpřed. Pohyb je bezpečný.
DĚTSKÉ NEMOCI Potíže růstu, víra v nesprávné zákonitosti, nesprávné společenské pojmy a v přesně rozvržené harmonogramy. Nedospělé chování lidí v blízkém okolí dětí. Toto dítě ochraňuje Bůh a obklopuje jej pouze láskou. Žádáme mentální ochranu.
DIABETES MELLITUS viz CUKROVKA  
DNA Potřeba dominovat, být nadřazený. Netrpělivost, hněv. Jsem v bezpečí. Jsem usmířený se sebou i ostatními.
DRÁŽDIVÝ TRAČNÍK Navrstvené nánosy starých, zmatečných myšlenek, které blokují vylučovací kanál.

Zabřednutí do lepkavého bahna minulosti.

Zbavuji se minulosti. Myslím zdravě a zřetelně. S radostí a usmířeně prožívám přítomnost.