7 pilířů duševní hygieny, aneb jak žít duševní a fyzickou pohodu

Active senior woman potting some plants in terracotta pots on a counter in backyard. Senior female gardener planting flowers in pots
Životní pohoda začíná uvnitř

Doba, ve které žijeme klade stále vyšší požadavky na naší komplexnost a výkonnost a to způsobuje vnitřní chaos a stres, neboť, ruku na srdce, je pro nás nepřirozené zvládat vše. Tímto ohromným chaosem trpí nejen naše tělo, ale také náš vnitřní svět – naše duše. Jsme nuceni čelit každodenním tlakům, máme spoustu povinností a čas je pro nás tou nejdražší komoditou. V honbě za lepším životem se často dostáváme do stavů vyhoření, úzkosti, deprese a mnohých bolestí těla, neboť jsme zapomněli na nás samotné. Co potřebujeme k tomu, abychom v klidu zvládali svůj dnešní život, cítili se dobře po těle i po duši a měli prostor pro to, splnit si své sny? 

Podle průzkumů přibývá lidí s depresemi a úzkostmi. Stále více lidí hůře čelí stresu, který je neoddělitelnou součástí života činorodého člověka současnosti. Dnešní západní medicína nabízí jako řešení antidepresiva, která však pomáhají potlačovat příznaky, ale sami o sobě jsou nedostačující, neboť neodstraňují příčiny problémů. Ty nejčastěji pramení z kvality našeho rozhodování, ve schopnosti motivovat se k naplňování cílů, s naším žebříčkem hodnot v konfrontaci s jakýmsi celospolečenským (většinovým) žebříčkem a v neposlední řadě s nedostatečným sebepoznáním a péčí o náš život.

Na Wikipedii jsem si přečetla, že duševní hygiena, která je neoddělitelnou součástí našeho zdravého plnohodnotného života, je nauka o tom, jak si chránit a upevňovat duševní zdraví a jak zvyšovat odolnost člověka vůči nejrůznějším škodlivým vlivům. Psychohygiena poskytuje návod, jak cílevědomě upravovat životní styl a životní podmínky tak, aby se nejen zabránilo nepříznivým vlivům, ale aby se co nejvíce uplatnily vlivy posilující naši duševní kondici, duševní rovnováhu. Má člověka naučit, jak předcházet psychickým obtížím, a pokud již nastaly, učí ho, jak je nejlépe zvládat.

To mě přivedlo na otázku, co vše tedy náleží do duševní hygieny a zda-li se to dá jednoduše shrnout do pár bodů v článku místo tlusté knihy. A výsledek je tu.

 

Sebepoznání – Poznat sám sebe znamená uvědomit si své silné a slabé stránky.

Silné stránky

zena3Objevit to, v čem jste dobří a vypilovat svůj talent tak, abyste v dané dovednosti mohli vynikat, to je to, co je pro vaší vnitřní pohodu a harmonii důležité. Pokud svůj talent nebudete objevovat, rozvíjet a pracovat na něm, hrozí riziko pocitu frustrace, který časem přechází v depresi. Je třeba si uvědomit, že nikdy není pozdě. Pokud vás něco baví, je velká pravděpodobnost, že v tom budete dobří a činnost vás bude nejen naplňovat, ale přinese také své ovoce (úspěch, peníze a podobně). Jakmile bude dovednost dovedena na vyšší úroveň, pozvedne vaše sebevědomí a ukáže vám vaše pravděpodobné směřování v jasnějším světle. Realizovat další kroky je pak snadnější a zřejmější. V tomto počínání je ukryta ohromná energie a radost, neboť podniknete-li první krok, druhý přijde zvenku a tak to pokračuje až do chvíle naplnění.

Může se stát, že narazíte ze strany svých nejbližších na skepsi vůči vaší snaze pracovat na tom, co vás baví, neboť o tom mohou mít a do jisté míry také mají, své vlastní představy a vychází ze svých zkušeností. Takové jednání je však stále láskyplné. Mají obavy o vaše „bezpečí“ a budoucnost. Je třeba jejich názor respektovat a být schopni vzájemné otevřené komunikace a naslouchání. Zároveň je nutné vzít plnou zodpovědnost za směřování vlastního života. Když vaše okolí uvidí, že jste šťastní v tom, co děláte, obavy se rozplynou. Rodiče a přátelé si nepřejí nic jiného, než vaši samostatnost, spokojenost a úspěch, i když vám to nechtě mohou často znesnadňovat.Nejsou to překážky, jsou to výzvy a zkoušky vašeho odhodlání a odvahy.

Je třeba si uvědomit fakt, že při realizaci náročnějších a dlouhodobějších cílů, nutně dochází k „chybným“ rozhodnutím, pádům a dílčím neúspěchům. Ty však vedou k získání nutných zkušeností, bez kterých si jen těžko můžeme představit naše zrání a budoucí úspěch.

Nebojte se stanovovat si velké a náročné cíle a plnit si své sny, je to pramen našeho života. Mnohdy se stane, že na cestě k cíli dojde k jeho změně. Někam nás to posune, jsme zkušenější, umíme se lépe a lépe rozhodovat. Pokud si náročný (dlouhodobý) cíl rozložíme na jednotlivé dílčí kroky, přispěje to k jeho dosažení.

Není malých cílů a kdo chce uspět ve svých největších snech a realizovat je, musí se pro ně opravdu vnitřně rozhodnout, systematicky na nich pracovat a dovolit toku života se nechat unášet a podnikat nové a nové kroky, které nejsou zdrženími, ale nutným důležitým postupem vpřed. Trvání si na svém a na původní představě, je brzdou, která vás od cíle odchýlí a vy se pěkně vydáte ze všech svých sil a dalších zdrojů, bez výsledku. Nechte vše plynout a spolupracujte, dělejte reálné kroky a činy a zároveň se nechte vést. Nelpěte na podobě finálního cíle, postupu jeho cesty nebo časové rovině, vše se děje ve váš prospěch a je vám učitelem.

 

Slabé stránky

duševní hygiena1Slabé stránky jsou naší temnou stranou. A protože je temná, skrývá se často ve tmě nevědomí nebo se jí snažíme vědomě nevidět (a neukazovat ostatním) v domnění, že tak zmizí. Mnohdy o svých slabých stránkách nemáme ani tušení, ty se nám však krásně odzrcadlují na jevišti našeho života v podobě stále se opakujících negativních zkušeností.

Nejlepším katalyzátorem strachů a slabin jsou vztahy. Čím jsou bližší, tím je zrcadlo silnější a přináší skvělé „Wow“ momenty, stejně jako ty vyčerpávající „Už to nevydržím“ momenty. K tomu, abychom mohli znát pravdu o druhých, však nejdříve musíme poznat pravdu o sobě samých. Ten, kdo je schopen hledat příčiny neshod uvnitř sebe a přestane obviňovat druhé, ten má jistotu, že se mu nebudou již takové typy vztahů opakovat. Své vztahy přestane vnímat jako problematické, neboť změní sebe a svůj přístup nebo je v míru a smíření opustí.

Pokud vás na vaši stinnou stránku upozorní více lidí na sobě nezávislých, s největší pravděpodobností je to pro vás důležitá informace, se kterou byste měli pracovat nebo si ji minimálně v klidu vyslechnout a popřemýšlet o ní. Do takových rozhovorů se však pouštějte jen se svými opravdu blízkými přáteli a rodinou, kteří vás nebudou mít tendenci citově manipulovat.

Tak jako posilujeme a pilujeme naše silné stránky, tak pracujeme na oslabování a postupném odstranění našich slabin, byť nejspíš stále nějaké mít budeme. Odstraňování slabin nebo nám neprospívajících návyků je těžké, vyžaduje pevné rozhodnutí a