7 pilířů duševní hygieny, aneb jak žít duševní a fyzickou pohodu

Active senior woman potting some plants in terracotta pots on a counter in backyard. Senior female gardener planting flowers in pots
Životní pohoda začíná uvnitř

Doba, ve které žijeme klade stále vyšší požadavky na naší komplexnost a výkonnost a to způsobuje vnitřní chaos a stres, neboť, ruku na srdce, je pro nás nepřirozené zvládat vše. Tímto ohromným chaosem trpí nejen naše tělo, ale také náš vnitřní svět – naše duše. Jsme nuceni čelit každodenním tlakům, máme spoustu povinností a čas je pro nás tou nejdražší komoditou. V honbě za lepším životem se často dostáváme do stavů vyhoření, úzkosti, deprese a mnohých bolestí těla, neboť jsme zapomněli na nás samotné. Co potřebujeme k tomu, abychom v klidu zvládali svůj dnešní život, cítili se dobře po těle i po duši a měli prostor pro to, splnit si své sny? 

Podle průzkumů přibývá lidí s depresemi a úzkostmi. Stále více lidí hůře čelí stresu, který je neoddělitelnou součástí života činorodého člověka současnosti. Dnešní západní medicína nabízí jako řešení antidepresiva, která však pomáhají potlačovat příznaky, ale sami o sobě jsou nedostačující, neboť neodstraňují příčiny problémů. Ty nejčastěji pramení z kvality našeho rozhodování, ve schopnosti motivovat se k naplňování cílů, s naším žebříčkem hodnot v konfrontaci s jakýmsi celospolečenským (většinovým) žebříčkem a v neposlední řadě s nedostatečným sebepoznáním a péčí o náš život.

Na Wikipedii jsem si přečetla, že duševní hygiena, která je neoddělitelnou součástí našeho zdravého plnohodnotného života, je nauka o tom, jak si chránit a upevňovat duševní zdraví a jak zvyšovat odolnost člověka vůči nejrůznějším škodlivým vlivům. Psychohygiena poskytuje návod, jak cílevědomě upravovat životní styl a životní podmínky tak, aby se nejen zabránilo nepříznivým vlivům, ale aby se co nejvíce uplatnily vlivy posilující naši duševní kondici, duševní rovnováhu. Má člověka naučit, jak předcházet psychickým obtížím, a pokud již nastaly, učí ho, jak je nejlépe zvládat.

To mě přivedlo na otázku, co vše tedy náleží do duševní hygieny a zda-li se to dá jednoduše shrnout do pár bodů v článku místo tlusté knihy. A výsledek je tu.

 

Sebepoznání – Poznat sám sebe znamená uvědomit si své silné a slabé stránky.

Silné stránky

zena3Objevit to, v čem jste dobří a vypilovat svůj talent tak, abyste v dané dovednosti mohli vynikat, to je to, co je pro vaší vnitřní pohodu a harmonii důležité. Pokud svůj talent nebudete objevovat, rozvíjet a pracovat na něm, hrozí riziko pocitu frustrace, který časem přechází v depresi. Je třeba si uvědomit, že nikdy není pozdě. Pokud vás něco baví, je velká pravděpodobnost, že v tom budete dobří a činnost vás bude nejen naplňovat, ale přinese také své ovoce (úspěch, peníze a podobně). Jakmile bude dovednost dovedena na vyšší úroveň, pozvedne vaše sebevědomí a ukáže vám vaše pravděpodobné směřování v jasnějším světle. Realizovat další kroky je pak snadnější a zřejmější. V tomto počínání je ukryta ohromná energie a radost, neboť podniknete-li první krok, druhý přijde zvenku a tak to pokračuje až do chvíle naplnění.

Může se stát, že narazíte ze strany svých nejbližších na skepsi vůči vaší snaze pracovat na tom, co vás baví, neboť o tom mohou mít a do jisté míry také mají, své vlastní představy a vychází ze svých zkušeností. Takové jednání je však stále láskyplné. Mají obavy o vaše „bezpečí“ a budoucnost. Je třeba jejich názor respektovat a být schopni vzájemné otevřené komunikace a naslouchání. Zároveň je nutné vzít plnou zodpovědnost za směřování vlastního života. Když vaše okolí uvidí, že jste šťastní v tom, co děláte, obavy se rozplynou. Rodiče a přátelé si nepřejí nic jiného, než vaši samostatnost, spokojenost a úspěch, i když vám to nechtě mohou často znesnadňovat.Nejsou to překážky, jsou to výzvy a zkoušky vašeho odhodlání a odvahy.

Je třeba si uvědomit fakt, že při realizaci náročnějších a dlouhodobějších cílů, nutně dochází k „chybným“ rozhodnutím, pádům a dílčím neúspěchům. Ty však vedou k získání nutných zkušeností, bez kterých si jen těžko můžeme představit naše zrání a budoucí úspěch.

Nebojte se stanovovat si velké a náročné cíle a plnit si své sny, je to pramen našeho života. Mnohdy se stane, že na cestě k cíli dojde k jeho změně. Někam nás to posune, jsme zkušenější, umíme se lépe a lépe rozhodovat. Pokud si náročný (dlouhodobý) cíl rozložíme na jednotlivé dílčí kroky, přispěje to k jeho dosažení.

Není malých cílů a kdo chce uspět ve svých největších snech a realizovat je, musí se pro ně opravdu vnitřně rozhodnout, systematicky na nich pracovat a dovolit toku života se nechat unášet a podnikat nové a nové kroky, které nejsou zdrženími, ale nutným důležitým postupem vpřed. Trvání si na svém a na původní představě, je brzdou, která vás od cíle odchýlí a vy se pěkně vydáte ze všech svých sil a dalších zdrojů, bez výsledku. Nechte vše plynout a spolupracujte, dělejte reálné kroky a činy a zároveň se nechte vést. Nelpěte na podobě finálního cíle, postupu jeho cesty nebo časové rovině, vše se děje ve váš prospěch a je vám učitelem.

 

Slabé stránky

duševní hygiena1Slabé stránky jsou naší temnou stranou. A protože je temná, skrývá se často ve tmě nevědomí nebo se jí snažíme vědomě nevidět (a neukazovat ostatním) v domnění, že tak zmizí. Mnohdy o svých slabých stránkách nemáme ani tušení, ty se nám však krásně odzrcadlují na jevišti našeho života v podobě stále se opakujících negativních zkušeností.

Nejlepším katalyzátorem strachů a slabin jsou vztahy. Čím jsou bližší, tím je zrcadlo silnější a přináší skvělé „Wow“ momenty, stejně jako ty vyčerpávající „Už to nevydržím“ momenty. K tomu, abychom mohli znát pravdu o druhých, však nejdříve musíme poznat pravdu o sobě samých. Ten, kdo je schopen hledat příčiny neshod uvnitř sebe a přestane obviňovat druhé, ten má jistotu, že se mu nebudou již takové typy vztahů opakovat. Své vztahy přestane vnímat jako problematické, neboť změní sebe a svůj přístup nebo je v míru a smíření opustí.

Pokud vás na vaši stinnou stránku upozorní více lidí na sobě nezávislých, s největší pravděpodobností je to pro vás důležitá informace, se kterou byste měli pracovat nebo si ji minimálně v klidu vyslechnout a popřemýšlet o ní. Do takových rozhovorů se však pouštějte jen se svými opravdu blízkými přáteli a rodinou, kteří vás nebudou mít tendenci citově manipulovat.

Tak jako posilujeme a pilujeme naše silné stránky, tak pracujeme na oslabování a postupném odstranění našich slabin, byť nejspíš stále nějaké mít budeme. Odstraňování slabin nebo nám neprospívajících návyků je těžké, vyžaduje pevné rozhodnutí a vůli a zpočátku se objeví nelibé pocity, kdy se naše ego vzpouzí. Důležité je to projít, skousnout to, přiznat si to a jít dál – neurážet se, nebojovat, neházet zodpovědnost na druhé, to nikam nevede.

Myslete na to, že odstraňováním slabin vlastně posilujete své silné stránky, vítáte dobro ve svém životě, i když to bolí. Vaše slabiny jsou často překážkou v posilování silných stránek a tedy i realizaci našich cílů.

Pomáhejme si navzájem. Podporujme to, když vidíme někoho na sobě pracovat. Snažme se pochopit slabiny ostatních a pokud o to stojí, nabídněme jim pomoc. Budeme pak společně žít ve více motivujícím a harmonickém prostředí.

Často se stává, že silné dobré stránky jsou vykoupeny silnými špatnými, hodně lidského potenciálu pak přijde nazmar. Hledejte rovnováhu a pracujte na ní.

Jedna věc je, jak nakládáte se svými silnými a slabými stránkami vy sami. Druhá věc je, jak nakládáte se silnými či slabými stránkami druhých (respektive jak nakládají s vašimi silnými/slabými stránkami druzí). Obrazem toho bude vždy stav společnosti – kvalita vztahů v ní. Vzhledem k vysokému počtu rozvodů, rozchodů, neúplných nebo dysfunkčních rodin, se jeví práce se silnými a slabými stránkami nás a ostatních, jako neuspokojivá.

Poznávání našich silných a slabých stránek a práce na nich nás přibližuje nejen k naší podstatě, ale také k ostatním lidem a porozumění našemu životu.

 

Správná životospráva je alfou a omegou našeho života.

jídlo2Pokud máte mít sílu pracovat na sobě, je nutné dodržovat odpovídající životosprávu. Přesto, že jsme každý individualitou a máme jiné fyzické dispozice a indispozice, zákony přírody platí stejné pro nás všechny.

Spánek, relaxace, aktivita, stravování – to jsou základní pilíře životosprávy.

Je dobré si uvědomit, že tyto pilíře spolu souvisí a kvalita jednoho ovlivňuje kvalitu druhého. Bez dostatečné aktivity, odpočinku a kvalitního jídla nebude kvalitního spánku. Stejně jako bez dostatečného spánku nebude kvalitní aktivita, chuť k jídlu (trávení) atd. Pojďme si uvést některé základní informace.

 

Spánek

postelŠest hodin spánku v pohodlné a čisté posteli, bez nutnosti vnímat okolní vjemy, je jakýmsi životním minimem. Pokud se často dostáváme pod tuto hranici, dostáváme se na šikmou plochu, po které můžeme sjet až do depresí. Nedostatek spánku také oslabuje naši vůli, odolnost vůči stresu a imunitu. Zpomaluje regeneraci, urychluje stárnutí a je jednou z příčin nadváhy. Pokud na sobě pozorujeme tyto příznaky, potřebujeme nevyhnutelně několikadenní volno.

To je nejlépe využít aktivním odpočinkem, tedy pohybem dle vašeho výběru a spánkem alespoň 8, u někoho i 9 hodin. Nejlepší je stihnout alespoň hodinu, nejlépe dvě, ještě před půlnocí, kdy je spánek nejzdravější. Pohyb nám umožní lépe odbourat stres a napětí z těla, usnout a kvalitně spát. Pokud nám povaha našeho zaměstnání neumožňuje kvalitní spánek (např. pracujeme v noci), nezbývá nám, než střídat období klidu s obdobím většího pracovního vypětí. Pokud máme dostatek spánku, můžeme si tu a tam dovolit nějaký ten exces v podobě spánkového deficitu.

Chcete-li se namotivovat na pohyb a poznat funkční cvičení, které vám posílí a protáhne tělo a zrelaxuje mysl, navštivte sekci Pohyb. Naleznete zde cvičení na doma, jógová cvičení, cviky na bolesti zad a mnoho užitečných informací.

 

Odpočinek – relaxace

relaxČasto se setkávám s lidmi, kteří neumí odpočívat. Myslí si, že když toho stihnou co nejvíc, budou dřív v cíli. Dost často se však mýlí. Pokud stavíme aktivitu nad odpočinek, pak sice budeme mít daný den odvedeno víc práce, ale každý následující den se budeme cítit hůř, dny začnou být méně a méně kvalitní a „výkonné“ a my se můžeme začít obviňovat (trpět pocity viny) z toho, že nejsme schopni pracovat více, protože se necítíme dobře, jsme unavení, máme psychické a/nebo fyzické obtíže, nemůžeme v noci spát a podobně. Tohle nemá cenu. Odpočinek je velmi důležitý a neznamená, že se flákáte.

Je to v podstatě jakákoliv aktivita nebo bdělé „lenošení“, která nevytváří přímý zisk – sledování filmu, četba, pohrání si s dětmi, posezení s přáteli, … Každopádně zisk tvoří nepřímo, protože nám umožňuje dosáhnout psychické stability. Odpočinek je odměnou za vykonanou práci a je třeba opět dodržovat rovnováhu. Zároveň je to prostor pro budování a udržování vztahů s ostatními.

Odpočívejte a relaxujte bez výčitek!

Pokud můžete, tak ve svém volném čase co nejméně užívejte mobily, tablety a počítače, odpočiňte si od Facebooku, Twitteru, Instagramu, Pinterestu a všech aplikací a her. Odpočiňte si od neustálého přemýšlení nad komentáři, lajky a virtuálními přáteli. Vypněte ten elektro smog, zastavte mysl ubírající se tímto směrem, vypněte se z vnějšku, abyste se mohli zapnout dovnitř. To je cesta k odpočinku mysli, která uvolní také tělo a dovolí vám přijít na to, co je pro vás důležité, co aktuálně chcete a potřebujete, co máte chuť tvořit.

Nemáte-li dostatek fajn literatury, nechte se zrelaxovat zajímavými články v sekci Spiritkteré vás mohou příjemně naladit a nasměrovat vás k vám samým.

 

Aktivita

aktivita1Aktivita souvisí s odpočinkem, je jeho protipólem a i po aktivním odpočinku musí přijít relaxace. Aktivita vede k zisku, sebepoznávání, sebevzdělávání a realizaci cílů, ať už si ji zvolíte jakoukoli – práce, sport, koníčky, …

Kromě nutné práce v kancelářích, autech, u počítačů a lejster, se snažte pobývat hodně venku, na čerstvém vzduchu, se zvířaty, v přírodě a s přírodou. Vnímejte stromy a květiny, ptáky a nebe. Vnímejte prostor a sebe v něm. Vrátí vás dovnitř, do místa, do kterého se mnozí velmi špatně dostávají a ze kterého se vše kolem vás tvoří. Pokuste se u toho vědomě dýchat. Nejenže tím okysličíte, prokrvíte, rozehřejete a ozdravíte tělo, ale dech vás navede tam, kam přesně teď a tady potřebujete.

 
Stará jogínská moudrost rozděluje den následovně:

 • 6 hodin spánku
 • 6 hodin práce
 • 6 hodin pohybu
 • 6 hodin meditace

Chcete-li proniknout do tajů meditace, navštivte sekci Meditace. Najdete zde průvodce meditací, meditační techniky a další tipy, jak začít a jak meditací procházet.

 

Stravování

jídloVe stravování je několik velmi důležitých faktorů, které bychom si měli uvědomit:

 • složení stravy
 • množství stravy
 • častost konzumace stravy
 • podmínky, ve kterých stravu konzumujeme

 
Složení stravy

Nejlépe uděláte, pokud budete konzumovat pestrou čerstvou sezónní stravu, bohatou na vitamíny, minerály, vlákninu a proteiny. Na toto téma je na webu celá řada článků v sekci Jídlovčetně zdravých receptů k inspiraci. Ochutnávejte, zkoušejte nové potraviny, recepty, kombinace… jídlo je přece jedno z potěšení našeho života! A nezapomínejte na dostatečný pitný režim. Inspiraci na zdravé tekutiny, kromě vody, naleznete v sekci Šťávy, Zdravé čaje a Zdravé sirupy.

 
Množství a častost stravy

Množství jídla musí korespondovat s vaším zdravotním stavem, věkem, pohlavím, rychlostí vašeho metabolismu a množstvím aktivity během dne. Jedná se o velmi obsáhlou kapitolu, ale uveďme si alespoň několik důležitých poznatků.

Je prospěšnější jíst více na začátku dne a postupně zmenšovat porce. Je dobré nejíst 2 hodiny před spaním. Spoustě lidí vyhovuje jíst méně a častěji, ale znám také spoustu lidí, kteří jedí dvakrát denně, jsou štíhlí a vitální a proto zde není nutnost tlačit je do vyšší častosti. Vnímejte své tělo. Poznejte ho. Staňte se přirozenou součástí vašeho životního stylu.

Pokud máte větší aktivitu, můžete toho sníst více. Pokud jíte víc a zdá se vám, že přibíráte, máte možnost buď ubrat jídlo anebo přidat aktivitu. Jde o to najít rovnováhu mezi příjmem a výdajem energie. Stará známá věc, ale opakování nikdy neuškodí.

Počítejte s tím, že pokud nebudete dostatečně spát, budete mít větší potřebu jíst a to hlavně sladká a tučná jídla, což se může projevit na růstu váhy, zhoršení vašeho fyzického stavu a psychické kondice.

 
Podmínky stravování

Pokud máte možnost si jídlo hezky ozdobit a naservírovat, najíst se v klidu, s jídlem nespěchat, jíst v čistém a harmonickém prostředí a soustředit se pouze na jídlo, budete se cítit mnohem lépe, vaše trávení bude dobře pracovat, tělo si z vašeho jídla vezme nejvyšší možný obsah důležitých prvků, budete mít energii a začnete se cítit velmi dobře.

Jak vidíte i podmínky stravování jsou velmi důležité a úzce souvisí s duševní hygienou a vnitřní pohodou.

 

Čistota = ú-klid

uklidČistota, ať už jste kdekoli, je velmi důležitou součástí nejen vašeho zdraví, ale také vaší vnitřní pohody a klidu a proto je dobré naučit se mít rád také ú-klid. K tomu, aby byl člověk schopen takovou čistotu udržovat, potřebuje mimo jiné kvalitní a funkční nástroje, bez nichž je úklid peklem a tudíž je pak velmi jednoduché sklouznout k nepořádku a podrážděnosti.
 
Mě úklid naučil, že kdykoli se chce člověk něčemu vyhnout, stejně ho to jednou v rámci zachování rovnováhy doběhne a pak toho dělá dvojnásob. Tak pozor na to.

V nepořádku nelze odpočívat, kvalitně si uvařit, v pohodě se najíst, dobře se vyspat, meditovat, dobře pracovat, tvořit krásné, užitečné nebo důležité věci, milovat se, žít…

Proto chcete-li žít spokojeně a naplňovat své sny, je důležité začít mít kolem sebe i v sobě čisto.

Jestli přímo nesnášíte úklid, tak je to buď proto, že nemáte dobré nástroje, jste líní nebo máte nepořádek v sobě a tudíž zpět na začátek tohoto článku a hezky od znova.

 

Pokud chcete žít vyrovnaný život, měli byste ho postavit na pevné nohy, jako stůl:

 • Jedna noha = rodina (a partner)
 • Druhá noha = práce
 • Třetí noha = přátelé
 • Čtvrtá noha = váš volný čas (koníčky, sport, seberealizace)

Když vám vypadne jedna noha, stůl bude stále stát do doby, než ji opět dobudujete, takže to bude otřes, ale nepoloží vás to. Když vám vypadnou dvě nohy naráz, což se také stává, i když výjimečně, tak už to bude o fous, ale máte se alespoň stále čeho chytit, po čem vyšplhat, kde vzít sílu a inspiraci k dalšímu budování. Čím méně vybudovaných nohou budete mít, tím náchylnější ke strachu a depresi ze života budete a tím těžší bude celý váš život.
 
Hledejte rovnováhu, ve všem a pracujte na ní, to je jediná cesta a má dobrá, odžitá rada.
 
Přeji vám štěstí, pevné a kvalitní vztahy, dobré návyky a naplnění vašich snů, tužeb a přání k vaší spokojenosti a radosti.
 

Michaela Weissová

Jsem specialistkou na léčbu potravinami a jógovou terapii. Pomáhám lidem uzdravit se jídlem ze zánětů, kandidy, obezity a dalších nemocí a prostřednictvím jógové terapie pomáhám uvolňovat hluboko uložené bloky na těle i na duši. Celostně pracuji se všemi rovinami člověka na návratu do rovnováhy a spokojeného života. Nechte se inspirovat těmito milovanými stránkami a prosím nekopíruje bez mého vědomí mou práci na jiné weby. Díky.

2 Komentářů
 1. 🙂 Sebepoznání

  mi přijde jako nejdůležitější pilíř. Jelikož podle sebe soudíme a posuzujeme vše. A změnou sebe samých se mění nejen naše názory či úhly pohledu, ale vše.
  Tedy i životospráva o které se (podle mne) mylně domníváš, že je alfou a omegou našeho života.
  Change your mind and the body will follow. Změň svou mysl a tělo bude následovat. To, jak jíme, co jíme, jak čsto jíme, to vše vychází z toho, jací jsme. Nejde o to „jídlo“, ale o náš vztah k němu. O náš názor na čistotu, práci a odpočinek.
  Vlastně chci jen upozornit na to, že nejdůležitělší je sebepoznání a morálka charakteru. Vše ostatní jsou jen vedlejší efekty toho.
  BTW, máš to tu moc pěkné. 🙂

  1. Ahoj Milane,

   ano sebepoznání, také je uvedeno na prvním místě. Dalo by se o něm psát celý život. Jsme však lidé z masa a kostí a potřebujeme tedy i další prvky celé mozaiky našeho spokojeného života. Budeš-li se sebepoznávat a jíst pouze u McDonalda, brzy Ti nebude dobře, tvé tělo začne nemocnět a Ty místo sebe se začneš věnovat nemocem a pak umřeš. Proto jsou dalšími prvky strava, odpočinek, relaxace a další. Není to jen o jedné věci, byť je ze všech nejdůležitější, ale o celém souboru.

   Měj se dobře 🙂

   Michaela

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.