Jak se správně léčit fyzicky i psychicky zvukem

V knize knih stojí, že na počátku bylo slovo, tedy zvuk. Nikola Tesla řekl, že pokud chceme objevit skutečné tajemství vesmíru, klíčem je přemýšlení v pojmech energie, frekvence a vibrace. Zvuk vytváří vibraci, která vstupuje hluboko do živého organismu a má na něj silný účinek. Po vstupu zvuku ušima, se šíří kostmi, tkáněmi a naplňuje všechny buňky těla, proto může být správně zvolený zvuk efektivně použit pro léčení různých fyzických a psychických onemocnění. Pomáhá mimo jiné uvolňovat potlačené (negativní) emoce, endorfiny a další chemické reakce těla, které harmonizují veškeré tělesné funkce a organizmus se tak dostává do rovnováhy.

Zvuková terapie nebo-li léčba zvukem, spočívá v unikátním vibračním působení speciálních hudebních nástrojů či rytmů na celé tělo, fyziologii a mysl člověka. Její vlivy jsou velmi hluboké a vedle uvolňujících, uklidňujících a osvěžujících účinků, působí také velmi blahodárně v oblasti regenerace, rehabilitace a bazální stimulace a to hlavně u pacientů s onemocněním vnitřních orgánů, dýchacími a alergickými potížemi a psychickými poruchami.

Správně zvolený zvuk pomáhá nejen při léčení, ale dokáže také podpořit koncentraci, učení, rychlejší a čistší myšlení, usínání a kvalitu spánku, meditaci, detoxikaci, regeneraci, pocit štěstí a celkové příjemné naladění. Zvuková terapie je skvělá také pro děti.

V mnoha zemích světa se stala běžnou součástí léčby. Dokonce mnozí zahraniční lékaři klasické západní medicíny s ní pracují a svým pacientům ji doporučují. Je součástí muzikoterapie a často také jógy a specifických tanečních lekcí, hlavně intuitivního a extatického tance.

Jak na léčbu zvukem

K léčbě zvukem můžeme použít pro nás příjemně znějící nástroje, zvuky či celé hudební skladby.

Velmi dobře na psychiku působí zvuky:

 

Zvuk handpanu
Zvuk tibetské mísy

 

Pro léčbu zvukem je možné použít také tzv. binaurální zázněje nebo-li binaurální beaty.

Lidský mozek dokáže vykonávat svou činnost v různých frekvencích. Tyto frekvence označujeme jako mozkové vlny a měříme je (např. s pomocí EEG přístroje) v jednotkách – Hertzech (Hz). Existuje přibližně 50 různých druhů mozkových vln, přičemž každému z nich odpovídá určitý specifický duševní a fyzický stav.
 
Americký psycholog a filosof, Ken Wilber, shrnul potenciál binaurálních beatů takto:

„Již dnes existuje technologie, kterou lze využít pro pozdvihnutí vědomí Lidstva. Jmenuje se binaurální beaty.“

 
Pro pochopení potenciálu binaurálních beatů stačí, když si představíme 4 druhy mozkových vln.

Beta vlny: 14–40 Hz, stav bdělosti a racionálního uvažování

Mozek je v „normálním“, bdělém stavu, jenž nám umožňuje praktické fungování v tom, co lze označit jako „běžná každodenní realita“. V této frekvenci probíhají naše běžné kognitivní aktivity – např. když pracujeme, řešíme různé problémy nebo aktivně konverzujeme. Ve vyšších frekvencích hladiny beta se ale objevují i potenciálně nezdravé emoční stavy jako pocity úzkosti, separace a také známé rozpoložení „Bojuj, nebo uteč!“ spouštěcí stresové reakce v organismu. Když ale meditujeme, dostavuje se přirozeně uvolnění a náš mozek začíná fungovat v nižších frekvencích, které vědci označují jako hladina alfa.

Alfa vlny: 8–14 Hz, stav hluboké relaxace

Hladina alfa je spojena