Jak se správně léčit fyzicky i psychicky zvukem

V knize knih stojí, že na počátku bylo slovo, tedy zvuk. Nikola Tesla řekl, že pokud chceme objevit skutečné tajemství vesmíru, klíčem je přemýšlení v pojmech energie, frekvence a vibrace. Zvuk vytváří vibraci, která vstupuje hluboko do živého organismu a má na něj silný účinek. Po vstupu zvuku ušima, se šíří kostmi, tkáněmi a naplňuje všechny buňky těla, proto může být správně zvolený zvuk efektivně použit pro léčení různých fyzických a psychických onemocnění. Pomáhá mimo jiné uvolňovat potlačené (negativní) emoce, endorfiny a další chemické reakce těla, které harmonizují veškeré tělesné funkce a organizmus se tak dostává do rovnováhy.

Zvuková terapie nebo-li léčba zvukem, spočívá v unikátním vibračním působení speciálních hudebních nástrojů či rytmů na celé tělo, fyziologii a mysl člověka. Její vlivy jsou velmi hluboké a vedle uvolňujících, uklidňujících a osvěžujících účinků, působí také velmi blahodárně v oblasti regenerace, rehabilitace a bazální stimulace a to hlavně u pacientů s onemocněním vnitřních orgánů, dýchacími a alergickými potížemi a psychickými poruchami.

Správně zvolený zvuk pomáhá nejen při léčení, ale dokáže také podpořit koncentraci, učení, rychlejší a čistší myšlení, usínání a kvalitu spánku, meditaci, detoxikaci, regeneraci, pocit štěstí a celkové příjemné naladění. Zvuková terapie je skvělá také pro děti.

V mnoha zemích světa se stala běžnou součástí léčby. Dokonce mnozí zahraniční lékaři klasické západní medicíny s ní pracují a svým pacientům ji doporučují. Je součástí muzikoterapie a často také jógy a specifických tanečních lekcí, hlavně intuitivního a extatického tance.

Jak na léčbu zvukem

K léčbě zvukem můžeme použít pro nás příjemně znějící nástroje, zvuky či celé hudební skladby.

Velmi dobře na psychiku působí zvuky:

 

Zvuk handpanu
Zvuk tibetské mísy

 

Pro léčbu zvukem je možné použít také tzv. binaurální zázněje nebo-li binaurální beaty.

Lidský mozek dokáže vykonávat svou činnost v různých frekvencích. Tyto frekvence označujeme jako mozkové vlny a měříme je (např. s pomocí EEG přístroje) v jednotkách – Hertzech (Hz). Existuje přibližně 50 různých druhů mozkových vln, přičemž každému z nich odpovídá určitý specifický duševní a fyzický stav.
 
Americký psycholog a filosof, Ken Wilber, shrnul potenciál binaurálních beatů takto:

„Již dnes existuje technologie, kterou lze využít pro pozdvihnutí vědomí Lidstva. Jmenuje se binaurální beaty.“

 
Pro pochopení potenciálu binaurálních beatů stačí, když si představíme 4 druhy mozkových vln.

Beta vlny: 14–40 Hz, stav bdělosti a racionálního uvažování

Mozek je v „normálním“, bdělém stavu, jenž nám umožňuje praktické fungování v tom, co lze označit jako „běžná každodenní realita“. V této frekvenci probíhají naše běžné kognitivní aktivity – např. když pracujeme, řešíme různé problémy nebo aktivně konverzujeme. Ve vyšších frekvencích hladiny beta se ale objevují i potenciálně nezdravé emoční stavy jako pocity úzkosti, separace a také známé rozpoložení „Bojuj, nebo uteč!“ spouštěcí stresové reakce v organismu. Když ale meditujeme, dostavuje se přirozeně uvolnění a náš mozek začíná fungovat v nižších frekvencích, které vědci označují jako hladina alfa.

Alfa vlny: 8–14 Hz, stav hluboké relaxace

Hladina alfa je spojena s pocitem celkového uvolnění, relaxace a také zvýšeným uvolňováním „hormonu štěstí“ – serotoninu. Co je ale ještě zajímavější – experimentální studie potvrzují, že fungování v hladině alfa přináší i další benefity. V této zóně k nám přichází inspirace. V alfě jsme přirozeně tvořivější. Rovněž skvěle probíhá proces tzv. super-učení (superlearning). Někteří jednotlivci také zažívají větší napojení na svou intuici. Alfa hladina je i léčivou hladinou – „fungování na těchto vlnách“ spouští léčivé mechanismy v našem organismu.

Čím častěji meditujete, tím větší je pravděpodobnost, že se váš mozek dostane do hladiny alfa a bude v ní určitou dobu fungovat.

Během skutečně hluboké meditace se váš mozek může také dostat do hladiny théta.

Théta vlny: 4–8 Hz, stav hluboké meditace a snění

V hladině théta se náš mozek nachází například ve fázi hlubokého spánku, v němž sníme (tzv. REM fáze). Vítejte v říši snů a podvědomí. Do této hladiny obvykle vklouzneme z alfy a pak pokračujeme do hluboké bezesné delty (viz níž). Do hladiny théta ale vede i záměrná cesta – dá se sem dostat v hluboké meditaci (tzv. „tibetský stav vědomí“) nebo v navozeném transu, jak to znají domorodé kultury. Říká se, že mystické pocity jednoty a propojení se světem se dostavují právě v hladině théta. V hladině théta se otevírají silné možnosti pro navázání kontaktu s nevědomou částí naší psychiky, například prostřednictvím lucidních snů, intuitivních vhledů, záblesků inspirace. Rovněž vzniká prostor pro zpracování emočního materiálu a odbourání emočních bloků. Jenom nepatrná mozková aktivita se pojí s hladinou delta.

Delta vlny: 1–4 Hz

V této frekvenci probíhá bezesný spánek. Absentuje jakékoliv uvědomování si fyzického těla a mysli. Říká se, že ti nejzkušenější mistři meditace se umí v deltě „oprostit od všeho“ a napojit na kolektivní nevědomí neboli kolektivní mysl světa.

Jak jste si jistě všimli, především pobyt v hladině alfa a théta otevírá obrovský potenciál pro zlepšení kvality našeho života. Je vhodné podotknout, že náš mozek se v těchto hladinách (a vlastně ve všech hladinách) ocitá každý den. Znáte ten příjemný stav těsně před usnutím anebo těsně před plným probuzením? To se nacházíte v hladině alfa. Pak se probudíte a jste po většinu času v hladině beta. Poté, co usnete, se ocitáte střídavě v hladinách théta a delta.

Proč se tedy snažit s navozováním různých vlnových délek, když jsme v hladině alfa nebo théta denně tak jako tak? Protože pobyt v hladině alfa nebo théta během meditace má jednu zásadní kvalitu navíc – jsme plně vědomí. A to je obrovská výhoda, protože můžeme se svou myslí pracovat tak, jak chceme. Můžeme vizualizovat úspěch nebo své zdraví. Můžeme osvobodit naši mysl od škodlivých programů. Můžeme se léčit na všech úrovních. Můžeme odbourávat své emoční bloky. Otevírá se nám prostor pro kreativitu.

Při poslouchání binaurálních beatů se prostřednictvím sluchátek do našich uší dostávají dva tóny odlišné vlnové délky (jeden z jednoho sluchátka, druhý z druhého). A tady přichází akustická věda. Již v roce 1839 německý badatel Heinrich Wilhelm Dove vypozoroval, že když je lidský mozek vystaven dvěma odlišným frekvencím, interpretuje je jako jeden konzistentní zvuk – dnes nazývaný „binaurální beat“. Výsledná frekvence, kterou vytvoří náš mozek, je pokaždé matematickým rozdílem frekvencí dvou tónů – tónu, jenž proudí do našeho levého ucha, a tónu, jenž se dostává do našeho pravého ucha. Například: Dostává-li se do našeho pravého ucha tón s frekvencí 100 Hz a do levého ucha zase tón s frekvencí 105 Hz, mozkové vlny začnou vibrovat na délce rozdílů těchto dvou signálů – ano, na délce 5 Hz.

Jak binaurální beaty fungují?

Možná už tušíte, v čem je ta velká výhra. S pomocí binaurálních beatů můžeme náš mozek lehce dostat přesně tam, kde ho chceme mít. Můžeme ho doslova vyladit do stavů, které jsou pro nás vysoce prospěšné – hluboce léčivých meditativních stavů, např. stavů relaxace, stavů vysoké produktivity anebo kreativity.

Kdo dnes poslouchá binaurální beaty?

Binaurální beaty dnes s oblibou využívají pro meditaci terapeuti, psychoterapeuti, nadšenci pravidelné meditace a vlastně prakticky kdokoliv další, kdo touží harmonizovat své tělo i mysl, zbavit se emoční zátěže, limitujících přesvědčení (t. j. programů nebo zažitých vzorců chování) nebo jednoduše se uvolnit. Binaurální beaty rovněž využívají kreativní lidé pro lepší povzbuzení své tvořivosti. A výjimkou není ani poslouchání binaurálních beatů s cílem posilnit koncentraci a produktivitu v práci.

 

6 způsobů, jak z poslouchání binaurálních beatů vytěžit co nejvíce

1. S binaurálními beaty v uších relaxujte.

Chcete-li docílit toho, aby binaurální beaty měly blahodárný vliv na vaše zdraví, pak je určitě neposlouchejte během uklízení WC nebo přípravy večeře. Jinými slovy, binaurální beaty fungují nejlépe tehdy, pokud si pro jejich poslouchání vyhradíte plnou pozornost. Zvykněte si z jejich poslouchání udělat pohodu. Pohodlně se usaďte nebo si lehněte. Začněte zhluboka dýchat. Uvolněte se a snažte se pro změnu jenom být. Až pak stiskněte „play“.

2. Propojujte binaurální beaty s meditací a tvořivou vizualizací.

Meditace není to samé, co relaxace. Meditace je intenzivním tréninkem mysli s využitím různých metod a technik (mindfulness, tvořivá vizualizace, vipassana atd.). S využitím binaurálních beatů se vaše meditační praxe může rychle dostat na zcela novou úroveň. Proč? (Správně zvolené) binaurální beaty pomáhají dostat váš mozek na potřebnou úroveň bdělé koncentrace nebo hlubokého uvolnění v závislosti na tom, co je vaším cílem při meditaci nebo vizualizaci (např. harmonizace, vizualizace vašich cílů, pozorování těla atd.).

Některé binaurální skladby jsou vynikajícím nástrojem pro léčivou meditaci. Jiné zase skvěle stimulují ke kreativitě, a tudíž se hodí pro kreativní vizualizaci (můžete si vizualizovat cokoliv pozitivního, co chcete, aby se ve vašem životě objevilo – příznivé okolnosti, lidé, zážitky, hojnost, zdraví atd.).

3. Udělejte si z poslouchání binaurálních beatů návyk.

Poslouchání binaurálních beatů je způsobem meditace. Tudíž platí to samé, co v případě meditace, pokud jde o pozitivní přínosy této techniky pro náš život – ty se neprojeví okamžitě, nýbrž až po určité době pravidelné praxe. Neříkám, že byste měli mít sluchadla na uších dlouhé hodiny každý den… Úplně postačí, pokud si několikrát do týdne najdete čas na meditaci s poslechem binaurálních beatů.

4. Snažte se kontrolovat své myšlenky.

Během poslouchání binaurálních beatů by vaše mysl neměla být převálcovaná proudem náhodných myšlenek. Jednou variantou je, že se pokusíte na chvíli jenom být a omezit tok myšlenek na minimum. Druhou možností je, že si cíleně vyberete myšlenky, které ve vaší mysli vytvoří ideální prostředí pro projevení pozitivních emocí a obrazů, jako například uvolnění, inspirace, vitalita, vděčnost, radost atd.

5. Testujte různé skladby binaurálních beatů.

Nebojte se experimentovat. Čím více různých skladeb vyzkoušíte, tím více vás bude meditace nebo relaxace s binaurálními beaty bavit. Hlavně na začátku je dobré, pokud si nashromáždíte ve své knihovně skladby pro různé příležitosti. Při výběru skladby se řiďte svou intuicí, denní dobou a momentální náladou. Mějte na paměti, že vaše relaxační praxe s využitím binaurálních beatů má být osvěžující a zábavná, nikoli nudná a monotónní.

6. Přizpůsobujte binaurální beaty denní době.

Velice vhodné je také přizpůsobit výběr binaurální skladby denní době. Večer se hodí třeba relaxační a uvolňující skladby. Ráno zase můžete vyzkoušet skladby, které vaši mysl nabijí energií a kreativitou.
 

Hluboká meditace s binaurálními beaty

 

Jak správně provést léčbu zvukem

 • Ve vyvětrané místnosti, kde máte možnost si pohodlně a teple lehnout, udělejte přítmí a rozsviťte solnou lampu, pokud máte, která efektivně zklidňuje a ionizuje celý prostor, a tím čistí vzduch.
 • Zapalte aromalampu se zklidňujícím éterickým olejem (levandule, pačuli, ylang-ylang, citrón, cypřiš, máta, borovice, cedr, santal, anýz, růže, bazalka, meduňka, eukalyptus, máta), pokud máte.
 • Pusťte léčivé zvuky, hudbu nebo beaty, které jsou vám příjemné.
 • Pohodlně si lehněte, popřípadě se přikryjte a zavřete oči.
 • Soustřeďte se na dech. Snažte uvolnit celé své tělo i mysl. Můžete použít aktivní vizualizaci vašeho pevného zdraví a prožít jí, ale nemusíte.
 • Relaxujte 30 minut.
 • Opakujte každý den po dobu 2 týdnů a následně stačí 2 – 3 x týdně.
 • Stejný postup je i v případě léčby dítěte.

 

Směs binaurálních beatů se zpěvem ptáků a zurčením vody, která silně aktivuje mozek

 
Jsme tvořeni ze zhruba 70% vodou. Voda je vodič a nosič. To znamená, že své tělo ovlivňujeme nejen myšlenkami, emocemi a slovy, která jsou jemnohmotnou energií v pohybu a tvoří, ale také zvukem, jak se můžete přesvědčit i v dalších videích.

Působení slov (zvuku) na molekuly vody podle Dr. Masaru Emoto
Jak jednotlivá hudba (zvuky) působí na molekuly vody

Více se dočtete v knize Skutečná síla vody, od Dr Masaru Emota.

Jak vibrace ovlivňují jemný písek, vodu, oheň, elektrickou energii
Jak zvuk pracuje s vodou
Ještě zajímavost – Jak květiny zpívají – video o tom, že i rostliny vydávají vysokovibrační zvuk

 

Pro mě osobně mají nejvyšší relaxační a léčivý účinek skutečné živé přírodní nástroje. Má čtyřletá dcerka miluje na usínání zvonkohru (voda), která jí krásně uvolňuje a uspává a pomohla jí také již mnohokrát v nemoci. Krásné, kvalitní a s láskou vyrobené léčivé nástroje kupuji v e-shopu Léčivé nástroje. Je možné se tam také přihlásit na kurzy a semináře, kde se dozvíte více o tom, jak se konkrétně můžete léčit zvukem, můžete se naučit hrát na váš vysněný léčivý nástroj a celkově se velmi obohatíte. Moc doporučuji.

Přeji vám krásný proces léčení a trvalé uzdravení.

Fakta o binaurálních beatech Spiritual Planet
Michaela Weissová
Michaela Weissová

Jsem specialistkou na léčbu potravinami a jógovou terapii. Pomáhám lidem uzdravit se jídlem ze zánětů, kandidy, obezity a dalších nemocí a prostřednictvím jógové terapie pomáhám uvolňovat hluboko uložené bloky na těle i na duši. Celostně pracuji se všemi rovinami člověka na návratu do rovnováhy a spokojeného života. Nechte se inspirovat těmito milovanými stránkami a prosím nekopíruje bez mého vědomí mou práci na jiné weby. Díky.

2 komentáře
 1. Dobrý den,
  krásné a zajímavé čtení i poslech, děkuji Vám mockrát.
  Zároveň mi dovolte popřát Vám vše dobré k Vašim narozeninám!

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..