Moudrost Malého prince

Mnoho z nás se v dětství setkalo s kouzelnou knihou francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho Malý princ, nad kterou se i přes pohádkovou výpravu rozplývají spíše dospělí než děti, pro její hloubku srdcem prožitých životních zkušeností, které svou jednoduchostí a pravdivostí berou dech.

Pojďme si na chvíli zastavení připomenout pár z nich a získat tak větší nadhled nad svou každodenností, kdy můžeme mít častokrát pocit, že nevíme, jak dál a co je ten správný směr.

 

,,Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, zůstává očím skryto“.

,,Chceš-li porozumět lidem, přestaň poslouchat, co říkají.“

,,Pro lásku lidé netrpí. Trpí pro pocit vlastnictví, který je opakem lásky.“

,,Když člověk ponižuje, pak jen proto, že je sám nízký.“

,,Dokonalosti není dosaženo tehdy, k