Jednoduchá technika na uvolnění napětí z těla i mysli

V józe existuje technika nazývaná sankalpa, která pracuje s vědomou myslí, směřováním pozornosti a proměňováním myšlenek do reality. Pravidelným opakováním svého cíle, přání či záměru vaše podvědomí posléze uvěří.

„Zasej myšlenku a sklidíš čin. Zasej čin a sklidíš zvyk. Zasej zvyk a sklidíš charakter. Zasej charakter a sklidíš osud.“ indický filosof Svámi Šivananda

Touha, jako jemná sankalpa/záměr, kdy netlačíme na „pilu“, ale naladíme se na její skutečnost, je naším velkým pomocníkem každý den, v období úzkostí o to více.

Neustále se vše proměňuje a spolehnout se na stabilitu je téměř nemožné. Je tedy dobré věnovat se své mysli více, abychom neztráceli pevnou půdu pod nohama a naučili ji tvarovat podle svých cílů a záměrů?

 

Pojďme se tedy společně naprogramovat na láskyplný vnitřní dialog, jehož pravidelným opakováním naše podvědomí uvěří, že tento program nyní prožíváme. Sankalpou utváříme dění okolo i uvnitř sebe.

Sankalpu je vhodné vkládat v relaxaci po jógové praxi nebo v meditaci, když je tělo uvolněné a mysl klidná. Mysl je v tuto chvíli schopna přijímat a vytvářet v podvědomí program, který se postupně stane realitou života.

 1. Jasně formulujte přání, cíl, záměr.
 2. Vyjádřete ho pozitivně a v přítomném čase.
 3. Zapojte emoce a představy, které podpoří plnění cíle.
 4. Buďte s daným tématem vnitřně spojení, procházejte jej svým životem v těle.
 5. Opakujte pravidelně každý večer před spaním a sankalpu neměňte, dokud se nestane realitou.

 

Sankapla nám může pomoci uchopit také současné velké kolektivní i osobní strachy jako příležitost k růstu a poznání, jejich přijetím a vnitřní prací s nimi. Každý den se nalaďte na jednu z následujících léčivých vět (sankalpu/afirmaci), kterou nechte prostoupit skrze celé vaše tělo i mysl jejím opakováním, aby se ve vás ukotvila a pomáhala vám ladit mysl/frekvenci výš.

S každým výdechem uvolňujte strach a negativní pocity z těla.

S každým nádechem do sebe nadechněte přijetí, klid, vděčnost, harmonii a nekonečnost, které pomohou vašemu fyzickému i psychickému tělu cítit se lépe, růst a plně žít za všech okolností.

Pro společnou jógovou online praxi, ve které pracujeme také s uvolňováním strachů, úzkostí a bloků z těla, se můžete připojit ZDE.

 

117 léčivých vět

 • Uvolňuji strach a obavy. Pouštím je ze své mysli pryč.
 • Nic špatného mne nečeká. Všechno je v pořádku.
 • Volím sílu. V situacích, které mi nahánějí strach, zůstávám silný/á.
 • Zbavuji se šoku.
 • Uvolňuji své pocity izolace.Uvolňuji svůj zmatek.
 • Zbavuji se všech pocitů viny.
 • Zbavuji se všech pocitů odpovědnosti.
 • Zbavuji se znechucení.
 • Zbavuji se smutku. Smutek je mým přítelem a až přijde rád/a ho přivítám.
 • Uvolňuji úzkost.
 • Zbavuji se pocitů bolavého břicha.
 • Nechávám zmizet vše, co bolest a trápení jen prodlužuje!
 • Uvolňuji všechny neúprosné, bolestivé myšlenky a emoce. Pouštím je ven.
 • Uvolňuji veškeré napětí a bolest, které držím až příliš pevně.
 • Očišťuji se od všech pocitů zklamání.
 • Uvolňuji všechny své pocity nespravedlnosti.
 • Očišťuji se od všeho špatného.
 • Pouštím vše, co mi již neslouží.
 • Pouštím vše, co nemohu změnit.
 • Očišťuji se od všeho, kvůli čemu se nemohu zbavit svých myšlenek.
 • Zbavuji se všeho, kvůli čemu se cítím tak sám/a.
 • Očišťuji se od všeho, co mě ničí a drtí.
 • Očišťuji se od všeho, abych našla/našel trochu úlevy.
 • Očišťuji se od všech pocitů, že se můj svět zhroutí.
 • Očišťuji se od zjištění, že nic není, jak jsem si myslel/a.
 • Očišťuji se od bolesti způsobenou lží.
 • Zbavuji se všech pocitů bezmoci.
 • Zbavuji se všech těchto pocitů paniky.
 • Očišťuji se od pocitů zranitelnosti a nepodloženosti.
 • Uvolňuji domnění, že jsem všechno ztratil/a.
 • Uvolňuji pocit toho, že se cítím ohrožen/a ve světe.
 • Zbavuji se pocitů osamělosti.
 • Zbavuji se pocitů zoufalství.
 • Nechávám zmizet pocit, že se nemám na koho obrátit.
 • Očišťuji se od trýznění bolestnými vzpomínkami.
 • Očišťuji se od všeho, co pro mě nemá přínos.
 • Očišťuji se od všeho, díky čemu pouze přežívám.
 • Zbavuji se pocitů, kvůli nimž se cítím mizerně.
 • Uvolňuji domnění, že mi nikdy nebude lépe.
 • Uvolňuji domnění, že toho je na mě příliš mnoho.
 • Uvolňuji pocit, že už nemohu dál.
 • Očišťuji se od traumat, zármutku a bolesti v mé mysli, těle a energetickém poli.
 • Uvolňuji pocit, že toto nemůžu přežít nebo to překonat.
 • Zbavuji se přesvědčení, že lidem nelze důvěřovat a svět není bezpečný. Svět je bezpečný i pro mě.
 • Očišťuji se od pocitu silného tlaku.
 • Očišťuji se od pocitu únavy či nemoci.
 • Zbavuji se pocitů naštvanosti a znechucení.
 • Očišťuji se od pocitu pomstychtivosti a závisti.
 • Zbavuji se pocitu neporozumění.
 • Uvolňuji pocit nepochopení.
 • Očišťuji se od pocitu, že jsem nemocná/ý či psychicky narušená/ý. Jsem v pořádku.
 • Očišťuji se od pocitu, že mi někdo podkopává nohy.
 • Uvolňuji hněv.
 • Uvolňuji boj.
 • Uvolňuji odpor.
 • Uvolňuji strach, že můj život je zničen.
 • Uvolňuji a úplně se zbavuji úzkosti, zármutku a traumatu.
 • Vše přijímám.
 • S každým svým nádechem posílám lásku, vděčnost a uzdravení každé své buňce v těle
 • Jsem otevřen/a myšlence, že se mohu cítit trochu lépe.
 • Jsem otevřen/a možnosti, že bych to mohl/a přežít.
 • Postupuji dále krůček po krůčku, cítím změny.
 • Jsem otevřen/a možnosti, že je vše bezpečné a že se zbavuji své bolesti.
 • Jsem otevřen/a možnosti, že nacházím trochu víry ve zlepšení.
 • Cítím se trochu jistěji.
 • Dopřávám si odpočinek. Cítím se více odpočatě.
 • Cítím se klidně.
 • Cítím se uvolněnější.
 • Odpouštím si a také všem a všemu kolem.
 • Nacházím naději.
 • Znova se stavím na nohy.
 • Miluji se a podporuji se.
 • Jsem více klidná/ý a soustředěná/ý.
 • Zaměřuji se na tuto chvíli! V tomto okamžiku jsem v bezpečí.
 • Uvolňuji tlak.
 • Cítím se bezpečně.
 • Trauma a zármutek jsou pryč, je po všem. Teď jsem v bezpečí.
 • Jsem klidná/ý.
 • Jsem v bezpečí.
 • Vytvářím prostor pro svůj nádech! Přichází nová energie.
 • Vidím naději, příslib, potenciál pro moji budoucnost.
 • Přijímám svou situaci, jsem tam, kde jsem a dovedu se tomu postavit.
 • Mám záblesk toho, co bude dál.
 • Dávám tělu lásku a prostor k uzdravení.
 • Jsem vděčná/ý mému tělu za všechno i tomu, jak mi pomáhá.
 • Strach mizí, láska mě naplňuje. Dovoluji si odpočinout a cítit lásku.
 • Dovoluji si o sebe pečovat.
 • Moje sebeúcta a sebevědomí rostou.
 • Pohybuji se vpřed a minulost nechávám za sebou s důvěrou.
 • Je pryč vše, co mi už neslouží.
 • Volím lehký život.
 • Volím vyléčení.
 • Volím mír.
 • Rozhodl/a jsem se přežít.
 • Z této zkušenosti jsem se poučil/a.
 • Rozhodl/a jsem se, že jsem znovuzrozená/ý pro nový život.
 • Jsem odolná/ý a schopná/ý.
 • Rozhodl/a jsem se uzdravit pocity, že mé srdce je rozbité. Mé srdce bije silně a je v pořádku.
 • Slyším a uzdravuji své zraněné vnitřní dítě.
 • Vidím velký potenciál, který má moje budoucnost.
 • Já to dokážu! Zvládnu to.
 • Jsem v míru.
 • Jsem láska.
 • Vše je v pořádku

Přeji Vám sílu, pokoru a radost do všech dní.