Pět knih, které vám rozšíří pohled na realitu

Abstraktní koncept atomů a kvantových vln ilustrovaných s fraktálními elementy

Zajímáte se o důležité otázky zdraví, morálky, spirituality, ekologie, vědy, kultury, o to kdo jsme, co tu děláme a proč nebo jak pracovat se svou myslí, abychom se cítili lépe? Pak vás zvu k nahlédnutí do části mé knihovny, která obohatila můj pohled na svět nadčasovými myšlenkami, které spustily hned několik „AHA“ momentů.

 

Kvantový doktor od Amita Goswamiho  

Tato kniha nabízí ucelený pohled na zdraví člověka v souvislosti s vědomím, principy kvantového nazírání na realitu a všechny její oblasti a nabízí zajímavou synergii západní a východní léčby nemocí a jejich prevenci.

Profesor a kvantový fyzik Amit Goswami je jedním z globálních lídrů, kteří prosazují odklon od materialistické vědy směrem k vytváření tzv. nové vědy zahrnující vědomí (angl. science within consciousness). Nová věda pokládá za základní stavební složku reality nikoli hmotu, ale vědomí. Základem veškerého bytí (včetně lidského těla) je vědomí. Tento nový náhled na vědu A. Goswami v knize Kvantový doktor fascinujícím způsobem aplikuje na oblast medicíny a prevence.

Audioknihu se můžete poslechnout zde:

 

 

Nová Země od Eckharta Tolleho

Pokud se zajímáte o rozkvět svého vědomí, smysl života, vztahy a ego, spiritualitu vs. náboženství, materialismus vs. minimalismus, je tato kniha napsána právě pro vás.

 

Eckhart Tolle v knize Nová Země objasňuje, že pokud se nám podaří pochopit podstatu ega a přesáhnout ho, v našem životě se začnou dít zajímavé změny. Jediné, co se musíme naučit (u)dělat, abychom to dokázali, je být si svého ega vědomi, protože uvědomění a ego nedokážou existovat společně. Posun od života ovládaného egem k vědomějšímu životu se projevuje v uvědomění si, že v našich životech působí vyšší inteligence, jež daleko přesahuje chytrost ega, vysvětluje E. Tolle.

„Hlas ega neustále narušuje přirozený stav těla, kterým je zdraví a pohoda. Téměř každý člověk žije neustále pod tlakem, nikoliv proto, že je ohrožen vnějšími faktory, ale spíš tlakem své vlastní mysli.“

„Pomoct ukončit utrpení, jež lidstvo trápí již tisíce let, může každý z nás. Musíte začít u sebe. Musíte převzít odpovědnost za svůj vnitřní stav v každém okamžiku života. To znamená ihned teď. Ptejte se sami sebe: ‚Jsem naplněný negativitou?‘ Pak začněte být vědomí, bdělí, věnujte pozornost svým myšlenkám i náladám.“

Zde najdete dokument o jeho jiné knize Moc přítomného okamžiku s českými titulky

 

Stručná historie všeho od Kena Wilbera

Tato kniha je převážně o evoluci lidského vědomí a nabízí pojetí vnímání