Pět knih, které vám rozšíří pohled na realitu

Abstraktní koncept atomů a kvantových vln ilustrovaných s fraktálními elementy

Zajímáte se o důležité otázky zdraví, morálky, spirituality, ekologie, vědy, kultury, o to kdo jsme, co tu děláme a proč nebo jak pracovat se svou myslí, abychom se cítili lépe? Pak vás zvu k nahlédnutí do části mé knihovny, která obohatila můj pohled na svět nadčasovými myšlenkami, které spustily hned několik „AHA“ momentů.

 

Kvantový doktor od Amita Goswamiho  

Tato kniha nabízí ucelený pohled na zdraví člověka v souvislosti s vědomím, principy kvantového nazírání na realitu a všechny její oblasti a nabízí zajímavou synergii západní a východní léčby nemocí a jejich prevenci.

Profesor a kvantový fyzik Amit Goswami je jedním z globálních lídrů, kteří prosazují odklon od materialistické vědy směrem k vytváření tzv. nové vědy zahrnující vědomí (angl. science within consciousness). Nová věda pokládá za základní stavební složku reality nikoli hmotu, ale vědomí. Základem veškerého bytí (včetně lidského těla) je vědomí. Tento nový náhled na vědu A. Goswami v knize Kvantový doktor fascinujícím způsobem aplikuje na oblast medicíny a prevence.

Audioknihu se můžete poslechnout zde:

 

 

Nová Země od Eckharta Tolleho

Pokud se zajímáte o rozkvět svého vědomí, smysl života, vztahy a ego, spiritualitu vs. náboženství, materialismus vs. minimalismus, je tato kniha napsána právě pro vás.

 

Eckhart Tolle v knize Nová Země objasňuje, že pokud se nám podaří pochopit podstatu ega a přesáhnout ho, v našem životě se začnou dít zajímavé změny. Jediné, co se musíme naučit (u)dělat, abychom to dokázali, je být si svého ega vědomi, protože uvědomění a ego nedokážou existovat společně. Posun od života ovládaného egem k vědomějšímu životu se projevuje v uvědomění si, že v našich životech působí vyšší inteligence, jež daleko přesahuje chytrost ega, vysvětluje E. Tolle.

„Hlas ega neustále narušuje přirozený stav těla, kterým je zdraví a pohoda. Téměř každý člověk žije neustále pod tlakem, nikoliv proto, že je ohrožen vnějšími faktory, ale spíš tlakem své vlastní mysli.“

„Pomoct ukončit utrpení, jež lidstvo trápí již tisíce let, může každý z nás. Musíte začít u sebe. Musíte převzít odpovědnost za svůj vnitřní stav v každém okamžiku života. To znamená ihned teď. Ptejte se sami sebe: ‚Jsem naplněný negativitou?‘ Pak začněte být vědomí, bdělí, věnujte pozornost svým myšlenkám i náladám.“

Zde najdete dokument o jeho jiné knize Moc přítomného okamžiku s českými titulky

 

Stručná historie všeho od Kena Wilbera

Tato kniha je převážně o evoluci lidského vědomí a nabízí pojetí vnímání světa holisticky – celistvě, tudíž že vše souvisí se vším. Snoubí se v ní témata psychologie, spirituality, ekologie, kultury, morálky a budoucnosti lidstva.

Ken Wilber je pravděpodobně nejznámějším a nejcitovanějším americkým myslitelem současnosti. Někdy bývá žertovně označován i jako „Einstein vědomí“.  Ken je autorem slavné Integrální teorie a Integrační vize. Integrální teorie je jedna z nejkomplexnějších teorií, jež vysvětluje, jak my lidé zažíváme a poznáváme realitu. Z desítek knih, které Ken napsal, je právě Stručná historie všeho tou nejčtenější a nejpřístupnější pro širokou veřejnost.

„Mnoho kosmologů trpí materialistickými předsudky. Automaticky předpokládají, že fyzikální kosmos představuje nejreálnější dimenzi, a tak vše ostatní vysvětlují prostřednictvím vztahování právě k této materiální úrovni. Jak nemilosrdný přístup! Celý Kosmos roztříštit o zeď redukcionismu a s výjimkou fyzikální sféry nechat všechny ostatní sféry vykrvácet přímo před našima očima! Cožpak lze takto nakládat s Kosmem?“ 

  

Revoluce vědomí od Ervina László, Stanislava Grofa a Petra Russela

Tato kniha nabízí působivé argumenty všech tří myslitelů založené na jejich celoživotních výzkumech a zkušenostech v oblasti otázek rozdílů mezi náboženstvími a přirozenou spiritualitou člověka a mezi dogmatickou vědou a svobodnou vědou.

„Dnešní svět potřebuje více spirituality, nikoliv náboženství. Spiritualita je soukromá záležitost, odrážející vztah mezi jedincem a vesmírem. Náboženství oproti tomu představuje organizovanou aktivitu, která vyžaduje zvláštní místo a systém jmenovaných, hierarchicky uspořádaných zprostředkovatelů.“

To, o co bychom se raději měli snažit, je návrat ke zdroji založeném spíše na osobní zkušenosti než na dogmatu. Hluboká transformace vědomí jednotlivce je nesmírně důležitá, protože je vždy ve prospěch Celku – ať už si to daný člověk uvědomuje, nebo nikoli.

 

Živý vesmír od Duana Elgina

Tato kniha je propojením kosmologie a vědy se smyslem života, vědomím a ekologií.

Provede vás intuitivním spojením se s vesmírem, které během života často téměř nerozvíjíme nebo dokonce popíráme. Ukáže vám, že vesmír je ve svých základech živý a vědomý a že funguje jako oceán všudypřítomné energie, v němž jsou propojeny všechny formy existence.

 

„Uvědomíme-li si obrovitost vesmíru s miliardami galaxií, dospějeme přirozeně k závěru, že jsme velmi malí. Tento úsudek zdravého rozumu je však radikálně mylný. My nejsme malá stvoření. V celkovém měřítku vesmíru jsme naopak obři! Představte si pravítko, které sahá od těch nejvzdálenějších koutů známého vesmíru až po ty nejbližší. V těchto nejvzdálenějších koutech zahlédneme stovky miliard galaxií, každá o miliardách hvězd velkých jako naše Slunce. V těch nejbližších koutech cestujeme hluboko do jádra atomu, do světa kvarků a dále až k samotným základům existence a tak zvané ‚Planckově délce. Kdybychom na toto pravítko umístili člověka, stál by někde uprostřed. Senzační vědecký objev je, že uvnitř nás je více malých rozměrů, než je velkých rozměrů kolem nás. Z hlediska kosmického řádu světa jsme vlastně obrovští tvorové, žijící v prostředním pásmu spektra kosmické existence.“