45 život měnících myšlenek Sókrata

sokratesMnoho z nás často v nesnázích a bolestech svých životů sahá po moudrých knihách nejrůznějších směrů celého světa od náboženských, přes filosofické, psychologické, šamanské až esoterické, abychom našli odpovědi a vchod zpátky do své vnitřní rovnováhy a neuvědomujeme si, že základní principy pravdy jsou zde již od stvoření.

Již před více jak dvěma tisíci lety je mnohokrát, v mnoha podobách vyřkl slavný řecký filosof a učitel Platónův, Sókratés. Byl to moudrý muž činu, který pozorováním sebe sama jako člověka a společnosti jako kompaktního celku lidí přišel s univerzálními pravdami, které neznají času ani prostoru a proto jsou i dnes velmi živé a aktuální. Cicero o něm prohlásil, že „snesl filosofii z nebe na zem“ a tudíž zpřístupnil své poznání všem, kteří mají chuť naslouchat a uvádět jeho hluboké postřehy do praxe svých životů. Je to cesta přímá, úderná, bez nánosů foukání si bolístek a okamžitě funkční, která přináší sladké plody. Nabízím vám výčet 45 jeho nejsilnějších myšlenek, které vám mohou pomoci si uvědomit svou aktuální situaci a přeskládat hodnoty tím správným směrem nejen pro život váš, ale i životy nás všech, neboť globální změna vždy začíná u jednotlivce.

 

 

1. „Pravá moudrost a poznání tkví v tom vědět, že nic nevíme, aneb Vím, že nic nevím“.

2. „Skutečná moudrost k nám přichází skrze poznání toho, jak málo rozumíme životu, sobě a světu kolem nás.“

3. „Nic se nezmění, dokud to neuděláte vy.“

4. „Buďte takovými, jakými si přejete být.“

5. „Ti, kteří si uvědomí, že mají dostatek, jsou skutečně bohatí.“

6. „Ctnost není dána penězi, ale ze ctnosti peníze přicházejí, stejně jako dobro člověka, ať soukromé nebo veřejné.“

7. „Ne život, ale dobrý život je skutečně hodnotný.“

8. „Všechno se v životě mění, nic není stálé.“

9. „Být zaneprázdněný, není dostačující. Důležité je to, čím jsme zaneprázdnění.“

10. „Bůh ví nejlépe, co je pro vás dobré.“

11. „Neomezuj se na jednu část světa, prozkoumej všechny.“

12. „Nespěchejte na přátelství.“

13. „Buďte přesní ve svých slovech.“

14. „Nikdy neoplácejte zlo zlem. Zraníte vždy jen sebe.“

15. „Všechny lidské duše jsou nesmrtelné.“

16. „Nikdy se nepřestaňte zajímat.“

17. „Kdo chce hýbat světem, ať nejprve hýbe sám sebou.“

18. „Existuje jen jedno dobro a to je vědění. Existuje jen jedno zlo a to je nevědomost.“

19. „Radost musíme čerpat ne z jiných, ale ze sebe.“

20. „Život bez zkoušek nestojí za žití.“

21. „Kdo nás nutí násilím, jako by nás zbavoval našich práv, a my ho proto nenávidíme. Jako dobrodince však milujeme ty, kdo nás umějí přesvědčit.“

22. „Lepší je udělat málo věcí dobře než hodně věcí špatně.“

23. „Člověk má být takový ke svému příteli, jaký je sám k sobě. Přítel je on sám v jiné osobě.“

24. „Vzdálenost nezabrání přátelství, může jen omezit jeho výkonnost.“

25. „Život nepodrobený zkoumání nemá cenu žít.“

26. „Poznání je neskonale cennější než všechny požitky světa.“

27. „Nemá být koráb zakotven jen jednou kotvou a život na jediné naději.“

28. „Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít.“

29. „Řeč člověka je jako jeho život.“

30. „Špatní lidé žijí, aby jedli a pili, dobří lidé jedí a pijí proto, aby žili.“

31. „Kdo nehrozí se činu, slov se nelekne.“

32. „Měj stále na paměti, že všechno je pomíjející. Ve štěstí nebudeš veselý a v trápení smutný.“

33. „V každém člověku je slunce, jenom je nechat plát.“

34. „Kdyby všechna naše neštěstí byla snesena na jednu společnou hromadu, odkud by si každý musel vzít stejný díl, většina lidí by byla spokojena, kdyby si mohla odnést ta svoje vlastní.“

35. „S veselostí jde vše k vážnosti lépe.“

36. „Lidská přirozenost nemá lepšího pomocníka než lásku.“

37. „Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv, a je velmi důležité, aby tento nástroj byl dokonale připravený, ať už ho bude použito k čemukoliv.“

38. „Chceme-li se přiblížit pravdě, musíme se v první řadě vzdálit všednímu životu.“

39. „Pohodlný život a lehko získané požitky ani nepřinášejí tělu prospěch, jak potvrdí každý učitel tělocviku, ani nevštípí duši nějaké hodnotné vědomosti. Naproti tomu vytrvalá námaha nás připraví k ušlechtilým a dobrým činům, jak tvrdí mudrci.“

40. „Já jsem pro to, přátelé, abychom se napili. Je nesporné, že víno zavlažuje duši a přitom uspává každé trápení, tak jako mandragora uspává lidi, a probouzí veselou náladu, tak jako olej oživuje oheň. Když do sebe budeme lít víno v jednom kuse jako do sudu, budou brzy vratké tělo i rozum. Kdežto když nám ho budou číšníci podávat často, ale v malých pohárcích jako rosičku, stoupne nám sice také do hlavy, ale nebude to žádné násilí, spíš takové povzbuzování, které nás přivede do povznesené nálady.“

41. „Krásná a nedosažitelná – dokonalost člověka.“

42. „Musíš se snažit vyhnout se svárlivým lidem a vyhledávat lidi soudné, držet se práce, na kterou nestačíš a nepouštět se do takové, která je nad síly a schopnosti: co děláš, hleď dělat s největší péčí a nadšením. Budeš-li takto jednat, budeš, myslím, nejmíň volán k zodpovědnosti, v nesnázích najdeš nejspíš pomoc a budeš žít bez potíží a bez nebezpečí až do vysokého věku.“

43. „Orel neloví mouchy.“

44. „Za chvíli zemřu, ale můj duch se povznese nad hmotný stav, zničí se mé tělo, ale můj duch nikoliv.“

45. „Neplačte, drazí, umírat se má v klidu.“

 

Kdybych si měla vzít od Sokrata jen jednu jedinou moudrost, asi by to byla ta, že nemůžeme ostatní lidi nic naučit, pouze je můžeme přimět myslet. Je v tom velké poselství nenásilí, které je jedinou možnou cestou pro fungování celé společnosti. Z každého člověka můžeme načerpat jeho moudrost a tím mu pomoci otevřít oči a ukázat, že jsme se všichni narodili s křídly a že můžeme všichni letět tak vysoko a daleko, jak si jen budeme přát.

 

Napsáno pro časopis Vědomí.

Michaela

Michaela Weissová

Jsem specialistkou na léčbu potravinami a jógovou terapii. Pomáhám lidem uzdravit se jídlem ze zánětů, kandidy, obezity a dalších nemocí a prostřednictvím jógové terapie pomáhám uvolňovat hluboko uložené bloky na těle i na duši. Celostně pracuji se všemi rovinami člověka na návratu do rovnováhy a spokojeného života. Nechte se inspirovat těmito milovanými stránkami a prosím nekopíruje bez mého vědomí mou práci na jiné weby. Díky.