Jak prosperovat v Matrixu

matrixSvět je labyrint lží a hledání pravdy v něm je naším hlavním úkolem, ovšem velmi nelehkým. Celý systém, tzv. Matrix, byl vytvořen tak, aby nás zotročil pomocí falešných ideálů a stádnosti, do které se nás snaží natlačit. Zní to až konspiračně, ale je to tak.

 

Při prvním zběžném pohledu na události kolem nás se může zdát, že náš život je velmi nespravedlivý a že jsme v něm jakoby uvízlí a na určité úrovni to tak je, ale to není jedna jediná realita, kterou můžeme zažít. Máme svobodnou vůli, vědomí a jsme pány svého vlastního života, neboť naše myšlenky, pocity a systémy přesvědčení doslova utvářejí nás samé a to, co žijeme a tak se můžeme osvobodit a začít zažívat život, který my sami chceme. Je k tomu potřeba rozhodnout se pro změnu, zapomenout na odpovědi, které nám někdo kdysi řekl, že jsou pravda, říci ANO své vlastní pravdě, poodstoupit z uměle vytvořené reality fabulací do svého vlastního prostoru a naplnit jej tím, čím chceme MY. Ano, stále budeme mít k systému určité povinnosti, jako je například placení daní nebo zdravotního pojištění, ale již nemusíme být podřízeni. Respektem k sobě a ke svému osobitému vidění světa vytvoříme nové situace, příležitosti a postupy, které budou respektovat nás samé a zároveň i vše venku.

 

Co je tedy dobré míti na paměti:

 

Jste odpovědni za svůj život a tím i za svůj vztah k Matrixu.

Matrix je zde proto, že jsme si ho „vmysleli“ do své reality. Mnohdy slepým přijímáním informací z masmédií, akceptováním evidentních nesmyslů, které nám ubírají na svobodě a originalitě, pokrčením ramenou, že „S tím se holt nedá nic dělat.“, pocitem, že my (oni) jsme ta oběť, že je normální být nešťastný, dělat práci, která nás nebaví a podobně. Je to velká, stoletími sycená síla, které jsme všichni uvěřili a předali ji zcela dobrovolně své drahocenné životy. Dobrou zprávou je to, že si je konečně můžeme vzít zpátky určením si své vlastní reality! Jestliže je Matrix problém, podívejme se na něj jako do zrcadla – do hloubky sebe. Tam uvidíme, kdo zotročuje, navádí ke špatnostem a bere sílu.

Matrix je entita sama o sobě, tvořena kolektivním podvědomím, které se množí ze strachu, pochybností a nejistoty. Nenávidět systém vede jen k jeho posílení a tato nová a nová síla se stále jen obrací proti nám samým. Slyšíte-li věty typu:“ Oni udělali to či ono…“ nebo „Oni to kontrolují…“, vždy si položte otázku: „Kdo jsou ONI?“ Jakmile ucítíte, že to, čemu se říká ONI, žije z našich vlastních strachů, můžete se osvobodit od těchto dramat, pařící pouze a jen Matrixu.

Osvoboďte svou mysl a tělo udělá totéž. Tento systém je neproniknutelný bez toho aniž by naše mysl byla připravena na to být volná. Naše mysl vytváří naši realitu v každém okamžiku, a proto změníme-li mysl, tělo ji bude následovat například zvýšením energie, vyšší obranyschopností nebo postupným narovnáváním zdravotního stavu do zdraví. Každá naše buňka má vědomí, kterému naše mysl vysílá signály a podle toho se chová.

 

 

Pracujte se systémem namísto boje proti němu.