Ájurvéda

ayurvedaÁjurvéda je 5000 let stará medicína těla a mysli. Ayur – život, dlouhověkost, Veda – věda, vědění Ájurvéda – věda o životě. Ájurvéda je nejstarší zachovalý systém léčby na světě skládající se z unikátního systému výživy, bylinné terapie, relaxace, jógy, meditace, různých procedur včetně masáží, detoxikace a regenerace organizmu, aromaterapie a terapie barvami.

Zabývá se podrobně nejen léčbou, ale i prevencí nemocí, dlouhověkostí. Od roku 1982 je uznána Světovou zdravotnickou organizací za účinný medicínský systém.

 

Základní principy ájurvédské medicíny

Ve všem konání uznává moudrý člověk Přírodu za svého učitele, prohlásil Vaghbata, slavný ájurvédský lékař. Ájurvéda je založena na principech vyzkoušených tisíce let: na životě, který je v souladu s přírodními zákony. Poskytuje znalosti nezávislé na proměnlivých vědeckých poznáních, ale na neměnných zákonitostech. Cílem Ájurvédy je dlouhověkost, zdraví a spokojenost. Cílem Ájurvédy je nalézt u každého jedince rovnováhu-harmonii v oblasti fyzické, duševní a duchovní. Na rozdíl například od složitějších systému – např.tantry, jógy nebo makrobiotiky – může zdraví a rovnováhy dosáhnout téměř každý ve svém životě, pokud se bude řídit jednoduchými principy ájurvédy.

Hlavním principem Ájurvédy je život v souladu s osobní konstitucí a s přírodními zákony. Ájurvéda je holistickou vědou, zabývá se celým člověkem. Nezaměřuje se na potlačování příznaků, ale hledá a léčí příčinu nemocí. Směřuje k zachování rovnováhy energie v těle, nejdůležitější podmínky zdraví. Podle konstituce, životních podmínek, ročního období doporučuje Ájurvéda individuálně založenou stravu, celkovou životosprávu, dechová a jiná cvičení, bylinné přípravky a procedury.

Individuální konstituce

Uznávání individuálních odlišností a individuální přístup k léčbě je jedním z unikátních rysů ájurvédské medicíny.

5elementuPodle Ájurvédy je člověk složen z pěti elementů, tří životních energií -principů (dóša), sedmi tkání (dhatus) a množství kanálů (šrotas). Z těchto pěti prvků-vzduch, prostor, oheň, voda a země – vždy dva elementy tvoří základ tří dóš. Dóšy nazýváme podle původních slov ze sanskrtu, Váta, Pitta a Kapha. Dóši, tři principy prostupují celou přírodou.

Váta je energie pohybu, Pitta vyjadřuje metabolismus a Kapha odpovídá principu hmoty a struktury. Tyto energie se nacháze