Menstruace

mentrO menstruaci se spíše stydíme mluvit, protože naše společnost ji stále považuje za něco nevhodného, špinavého, protivného a nevýkonostního. Bohužel i mnoho z nás, žen, se ke svému cyklu takto staví a tím si přivádí nejrůznější obtíže, kterým by se dalo přijetím a porozuměním předejít a naopak z této fáze vytěžit. Takové propojení sama se sebou je ovšem možné pouze v případě, že nejsme otrávené, že „Už zase!“ a neházíme do sebe hrsti růžových pilulek na přetrpění nechtěného stavu.

Miranda Gray, americká terapeutka sepsala pár zajímavým tipů na přeměnu přístupu k menstruaci a tím i k sobě samé.

Zásady pro pochopení a maximální využití našeho ženského cyklu:

Zásada č. 1Pozitivní přístup k svému cyklu. (především k premenstruační fázi)

Náš cyklus není „prokletím“, ale opakujícím se zdrojem nádherných možností a schopností.

Zásada č. 2Přijměme svůj cyklus a své tělo.

V této fázi jsme takové,  jaké jsme a kdo jsme – nesnažme se být nic jiného.

Zásada č. 3Milujme samu sebe za to, kdo jsme.

Dejme si čas a svobodu.  Milujme sebe a nesnažme se „napravovat“ sebe.

Zásada č. 4Vyjádřeme své pocity, své energie, svou kreativitu, svou sexualitu.

Zásada č. 5: Užívejme si své vlastní vyjádření!

Zásada č. 6: Zaznamenávejme si své zkušenosti.

Identifikujme své energie, schopnosti a potřeby v každé fázi.

Zásada č. 7Zorganizujme si svůj život.

 

carodkaMenstruační cyklus trvá přibližně 28 dní a má čtyři fáze, které jsou spojeny s fázemi měsíce. Jednotlivé fáze jsou:  předovulační, ovulační, předmenstruační a menstruační a všechny asi tušíme, jak z biologického hlediska fungují.

Každá fáze však také souvisí a konkrétním archetypem ženy. Jsou to archetypy: Stařena, Panna, Matka a Čarodějka. Tyto fáze lze také přirovnat k ročním obdobím: jaru, létu, podzimu a zimě.

 

Během měsíce tedy na sebe bereme podobu čtyř různých žen, čtyř různých období. Každá fáze přináší do našeho života jinou energii, jiné kvality a možnosti.

Každá žena je originál a každá vnímá svůj cyklus a rytmus svého těla jinak. Cyklus každé ženy může být velmi pohyblivý a proměnlivý. Závisí to na naší emoční pohodě, stravě, celkovém zdraví, stresu a pracovním vytížení.

Menstruační fáze / Stařena / Zima (cca 1.–6. den cyklu)

Je to období, kdy se stahujeme do sebe, do svého vnitřního světa. V tomto období se nám snáze pouštějí věci, dokážeme lépe odpouštět. Jsme ponořené do sebe, napojené na jednotu. Jsme spirituální, vnímavé a snivé. Naše ego se ztiší a cítíme se vyrovnané a klidné. Býváme nicméně hodně unavené a pociťujeme nedostatek motivace. Je to fáze, která se projevuje malým množstvím fyzické energie. Pokud však dostatečně odpočíváme, z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že zmizí bolestivé symptomy. A když si dáme prostor a čas pro odpočinek, přijdou také hluboké vhledy

Předovulační fáze / Panna / Jaro (cca 7.–13. den cyklu)

Je to období dynamické energie, kdy jsme velmi aktivní a s energií, kterou jsme načerpaly v menstruační fázi, jdeme ven do světa. Je to čas, kdy vznikají nové projekty, kdy se cítíme sebejistě, sebevědomě a jsme plné optimismu. Máme velkou schopnost se soustředit a jsou pro nás důležité cíle. Také jsme hodně společenské a máme potřebu se setkávat a rozhodovat. Těšíme se na všechno nové.

Ovulační fáze / Matka / Léto (cca 14.–20. den cyklu)

V ovulační fázi se můžeme cítit velmi tvořivě. Také máme velkou chuť se seznamovat nebo se milovat (protože vajíčko chce být oplodněno). Jsme hodně otevřené a zaměřené na vztahy. Potřebujeme pečovat, starat se a podporovat druhé. Jsme praktické, trpělivé a emočně vyrovnané. V tomto období jsme hodně orientované na pocity. Chceme naplňovat a zhmotňovat své projekty, sny, vize, doslova vytvářet nový život.

Předmenstruační fáze / Čarodějka / Podzim (cca 21.–28. den cyklu)

Je to období velkých výzev jak pro ženu, tak pro její okolí. Jsme emočně hodně citlivé, příliš přemýšlíme a špatně se soustředíme. V tomto období se mohou často vyskytovat časté výkyvy nálad a netrpělivost. Pokud máme zablokovanou kreativní energii, blok se nejčastěji projeví