4 kvality skutečného muže

muz4Muži to v současné feministické době nemají vůbec jednoduché a mnohým z nich se špatně hledá podstata jejich mužské síly, neboť my, silné a soběstačné ženy, jsme přebraly mnohé z jejich úloh a umíme si s valnou většinou věcí poradit samy, namísto toho, abychom vstoupily více do sebe, rozvíjely svou ženskost a učily se být klidným moudrým proudem. Muži tak vedle nás slábnou, začínají se podceňovat a ztrácejí pevnou půdu pod nohama nejen ve vztazích partnerských, ale i ve vztahu k sobě samému, ke svému poslání i životu vůbec.

Je to mnohdy zapříčiněno unisex způsobem „usnadněného“ moderního kancelářského života, který je ve finále velmi frustrující, namísto ocenění muže za nesnadné ulovení večeře, které by žena nezvládla a naopak ocenění ženy za teplý a útulný domov plný spokojených dětí, který by muž nikdy nedokázal vytvořit. Dezorientované a nedoceněné ženy, které se staly díky emancipaci a vystrašenosti mužů samy muži pak vychovávají již oslabené muže bez intuice a sebehodnoty, nad kterými drží celoživotně vládu a kteří se jich bojí místo toho, aby je ctili a chránili jako moudré dárkyně života – nemohou, neboť taková žena se nespojila se svou podstatou.

Tento dlouhodobě zamotaný mechanismus pak obě pohlaví nevědomě hází do pocitu, že to druhé je k ničemu, že by mělo být jiné a podrýváme se tak navzájem, neboť jsme se všichni tak trochu ztratili.

Většina mužů současnosti podceňuje svůj přirozený význam a přínos pro svět a důležitost pro nás ženy, abychom se skrze jejich pevnost mohly rozvíjet a pěstovat naší jemnost a tím jim daly vyniknout. Bohužel je mnoho mužů často zmateno, stále hledají cosi, co by je alespoň na chvíli uspokojilo v jejich pocitu neutěšeného života a mnohdy netuší, že vše leží uvnitř – v jejich čistém, milujícím, empatickém, silném a statečném srdci.

Záměrem tohoto článku není někoho měnit nebo přesvědčovat, pouze nadhodit úhel pohledu, který by mohl být pro někoho přínosem na cestě. Jako žena, která již prošla mnoha nejrůznějšími vztahy jsem toho názoru, že veškerá spokojenost leží stejně uvnitř nás samotných navzdory vnějším vlivům a i kdyby vysněný partner nebo partnerka splňovali všechny naše požadavky, není to zárukou spokojeného partnerského života. Nicméně základní čtyři pilíře, o kterých si myslím, že by měl každý vyzrálý muž splňovat, tu jsou.

Jak tedy pomoci našim mužům vzít si zpět svou skutečnou mužnou sílu? Můžeme je jen milovat, neboť začít musí každý sám u sebe.

 

1. Muž reaguje vědomě

muz3Mnoho mužů si neuvědomuje, jak jejich slova a činy ovlivňují city druhých, obzvláště žen. Ano, nikdo nenese zodpovědnost za to, jak se druzí cítí, jak dané věci chápou, co si berou osobně a podobně, nicméně vědomé zaměření mužovy pozornosti na vycítění situace a ženina rozpoložení a teprve následná jemná akce mohou pomoci zabránit spoustě zbytečných nedorozumění a konfliktů.

Důležitá věc: My ženy nikdy nepotřebujeme, abyste nám dávali řešení na naše problémy, my potřebuje jen vyslechnout a ujistit, že jsme milovány a přijímány přesně teď v tuto chvíli a že všechno dobře dopadne, byť je to pro vás mnohdy nadlidský úkol.

V tom spočívá mužova vědomá reakce (důkaz lásky) na ženiny podněty, byť mu jeho přirozenost – rácio říká : „Jednej, vyřeš to a jdi dál.“ Proto se příště zkuste zhluboka nadechnout a uvědomit si: „Toto je ten případ, kdy jí mám jen obejmout a říct jí upřímně, jak jí mám rád.“ a uvidíte, že se vám začne měnit svět před očima.

Když nevíte, co máte dělat, zastavte se, nalaďte se na své srdce místo ega a hned dostanete odpověď – tu jedinou správnou. 

Chce to čas, disciplínu, trpělivost a hodně lásky. Zároveň se nepodbízejte, nenechávejte se strhávat do výčitek, manipulací a her, mějte vlastní pevné hranice, vnitřní klid a vědomí sebe sama.

Chlapci se vzpírají (hádají), muži odpovídají (milují).

V případě, že se takto budete chovat delší čas a vaše žena si toho nebude všímat nebo toho bude zneužívat, nemusíte nic vydržet do nekonečna. Kdykoli se můžete rozhodnout si s ní v klidu promluvit a pak zaujmout nové stanovisko.  

 

 

2. Muž se vždy nejprve dívá dovnitř

Skutečný muž je připraven se poučit ze svých chyb. Trénuje se v otevřenosti a k nebojování s okolím, nýbrž se snaží zvládat své vnitřní boje pro oslabení svého ega. Nesnaží se být někým, kým není a je rád tím, kým skutečně je nebo kým se stává. Nebojí se zažívat hluboké pocity a nestydí se za ně. Dívá se do svého zrcadla a nenechává se lapit nalháváním si. Řeší konfrontaci jejím přijetím, přebírá za ni svou část zodpovědnosti a dělá rozhodnutí. Tak se plynule posouvá vpřed, mění se, roste a tím krásní, zraje a mužní.

 

 

3. Muž zná důvod

muz1Něco stojí za to o to bojovat a nemusí to být hned za konec hladovění ve světě. Ano, slovo boj není sice populární a mnoho esoterických směrů od něj zrazuje, nicméně vnitřní boj muže může být vnímán jako jednoduché nevzdání se, vyvinutí energie pro věc, která je pro něj důležitá, o kterou velmi stojí, zápas o vítězství sama nad sebou k stávání se lepší verzí sebe sama. To je skutečný pokojný bojovník. Cítí-li důvod pro vyvinutí jemné, ale pevné síly ve vnějším světě, může být úspěšný například při záchraně vztahu nebo manželství, může bránit něčí postavení v životě – práva a ochranu druhých (slabších, zvířat), podporovat vyjadřování se uměním nebo šířit velkorysost a zákon zachování rovnováhy dáváním, nejen hmotných věcí a nejen potřebným.

Zkrátka muž potřebuje kráčet za něčím, v co skutečně věří – má k tomu svůj důvod, byť všichni ostatní ne. V tom tkví jeho úspěch, síla a osobitost. (nezaměňovat s paličatostí)

Chlapec rozkládá, muž staví.

Když muž ví, kam kráčí a jaké má k tomu důvody, je pro ženu lehké ho následovat.

 

 

4. Muž koná

Chlapci si stěžují, když věci nejdou jejich směrem, muži konají. Mnoho zlozvyků jako stěžování si nebo výbušnost vycházejí z nedisciplinovaného myšlení a neschopnosti vědomé kontroly svých emocí. Mnoho líných mužů hovoří o tom, že by se chtěli změnit, že by chtěli mít jiný vztah, že by například chtěli shodit nebo vyrýsovat své tělo, že by chtěli být dobrými otci a manželi, že by chtěli přestat pít, kouřit, podvádět, lhát, utrácet, schovávat se a že čekají, se stane to či ono a stále řešení a postavení se k věcem a situacím čelem s mnohými výmluvami odkládají, což je velmi únavné a asexuální pro všechny zúčastněné.

Opravdový muž jen nehovoří o problémech, ale koná. Teď. Překonává sebe samého a zdolává i vysoké hory nefunkčních věcí svého života den za dnem a i když třeba často zakopne nebo upadne, vždy se zvedne a zkouší věcí měnit k lepšímu dál. Takový je pro ženu úcty a respektuhodný, jen takový cítí skutečný život ve svých žilách.

 

 

muz a zenaJistě jste si všimli, že nepadly zmínky o výši konta, zastávaném náboženství, politické orientaci, vzdělání, typu práce ani o barvě nebo velikosti čehokoli fyzického.

Těžiště opravdové síly a spokojenosti totiž nelze spatřit v ničem vnějším.

Pro každou ženu je vhodný v určitém jejím období jiný muž, (stejně jako pro muže žena), aby pochopila své vnitřní nastavení, limity a touhy a sama se rozhodla, zda-li je chce nebo nechce opustit nebo změnit. Každá „nedokonalost“ je hybnou silou k vývoji, kterým všichni procházíme a který nám slouží jako studijní materiál k sebepoznání a tudíž nic není „špatně“ a nic dokonalé.

Z vlastní zkušenosti vím, že je spousta situací, kdy je překročena veškerá únosná míra, kterou muž i žena mohou v dané situaci unést a nervy tzv. povolí. Jsme jen lidé a stále se učíme. Jde o to, se do takových situací dostávat co nejméně díky našemu rozvíjejícímu se vědomí a vnitřnímu nastavení, do jehož základní výbavy patří i výše zmíněné. Z velké části to samozřejmě platí i pro ženy, neboť jeden bez druhého bychom tu nebyli a vše je spojeno, ale žena, Bohem od muže odlišná, procházející svými cykly a proměnami v rámci jednoho měsíce i celého života, má za úkol posilovat a rozvíjet jiné aspekty sebe sama a v současnosti spíše ustupovat do sebe, než stále jen konat a argumentovat.

Základem však není si psát a číst o tom, co děláme my nebo druzí špatně, ale především to, jak se chceme vedle druhého cítit a to můžeme ovlivnit spíše, než jen bedlivě hlídat, aby muži byli „nějací“.

Zkuste se zamyslet a představit si všechny muže, které znáte. V rodině, mezi přáteli, kolegy, známými a kolik z nich skutečně žije výše zmíněné body. Jestli někoho takového znáte, važte si ho, neboť tento svět potřebuje více takových – mužů i žen.

 

Muži milovaní, sestupte více do srdce a otevřete se mu, neboť tam leží pravda o všem, není třeba se ničeho bát. Opět ucítíte lehkost bytí a stanete se autentickými.

mindbodygreen
Michaela Weissová
Michaela Weissová

Jsem specialistkou na léčbu potravinami, zásadotvornou stravu a jógovou terapii. Pomáhám lidem uzdravit se jídlem ze zánětů, kandidy, obezity a dalších nemocí a prostřednictvím jógové terapie pomáhám uvolňovat hluboko uložené bloky na těle i na duši. Celostně pracuji se všemi rovinami člověka na návratu do rovnováhy a spokojeného života. Nechte se inspirovat těmito milovanými stránkami a prosím nekopíruje bez mého vědomí mou práci. Díky.

7 komentářů
 1. Ahoj..dobrý den..mě osobně se dotýká věta: Když muž ví, kam kráčí a jaké má k tomu důvody, je pro ženu lehké ho následovat.
  Za mě osobně v tom vnímám pro ženu velký odpočinek, úlevu a puštění všech věcí, které „držíme“. Zároveň z toho lze pociťovat právě tu nezměrnou mužskou sílu a přitažlivost.

 2. Zajímavý článek…nejčastější nedostatek je právě vědomá reakce. A to jak u mužů, tak u žen. Reaguje se z naprosto nevědomé úrovně a vzniká tím pak pěkná „karmická paseka.“
  Podle mě jakmile žena či muž jsou schopni reagovat na podněty vědomě – což předpokládá, že v podstatě žijí vědomě celý život, tak všechny ostatní zde zmíněné kvality se také projeví.

 3. Naprosto sa s totožňujem s týmto názorom. Chlapy ustupujú aj v zásadných veciach požiadavkam žien len aby bol konečne pokoj a nastala rovnováha.
  Neplatí ani logika, nereálnost požiadaviek, lebo ženy stále skúšajú pokial sa dá zájsť, ale zodpovednosť nechcú niesť…
  Potom sa nemusia poučit až kým sa džbán -vzťah, rodina nerozbije.Samozrejme na vine je muž bud preto, že statočne zabezpečuje rodinu , alebo preto, že nezabezpečuje a podobne.Je to tak hlavne v civilizovanom svete, kde sa nebojuje,nehrozia katastrofi, ochranujú ich zákony a majú tak čas na svoju realizáciu za každú cenu: hladovky, móda, strostlivost o výzor-už aj operačne, naučené slová,gestá i ako postupovat aby dosiahli čo chcú…Ak sú finančne zabezpečené či už cez muža dochádza k nezmyselným výdavkom, výstrelkom k čomu sa navzájom podnecujú i podporujú….Súhlasím s Vami , že bodaj by vedeli čo chcú a stály si aj za tým!

 4. Je to zensky pohled. Cim vic jsou zeny nejiste, tim vic prenaseji nejistotu na sve muze, kteri z podstaty sveho muzskeho vnimaníi straceji pudu pod nohama. Je zajimave, ze u nas jeste pred nekolika desetiletimi podobne zbytecnosti obe pohlavi neresili. Myslim, ze az zeny najdou smysl, co vlastne chteji a budou v tom stale, pak bude po problemu. Jinaksilne zeny schopne byt skutecne nezavisle…poznam jen co bych spocital na prstech jedne ruky. Jinak spis neschopne, uknourane, vecne se stezujici, prvni problem a slozi se. Ale zaroven maji plnou pusu silnych slov o vlastni nezavislosti. Muzi s tim nemaji co delat. Jak rikam, ze to problem zen a jeste relativne „nedavno“ ten problem nebyl. Ale to uz je doma. Celkovy rozklad spolecnosti par jednotlivcum touzicich po moci velmi pomuze.

  1. Presne tak. Lide, zeny samozrejme více, o sobe moc premysli a hrabou se ve sve mysli, pocitech, zda-li jsou dostatecne stastni.. Blbost! Zivot je krasny a jednoduchy a nema cenu premyslet, proc je neco spatne… Neni… Lidi jsou jen zmlsani pohadkami presne tohohle typu..