Opravdová láska začíná u sebelásky

lornaJe snadné uvěřit, že romantická láska je ta nejdůležitější. Pravda je ale úplně jiná. Sebeláska je nejdůležitější forma lásky. Pokud nemáte rádi sami sebe, nemůžete mít opravdu rádi nikoho jiného. Většina z nás se nemá dost ráda, přísně se soudí a soustředí se především na svoje chyby.

Lidé někdy zaměňují sebelásku s pýchou, sobectvím nebo arogancí, protože nepochopili její opravdový význam. Lidé, kteří se mají skutečně rádi, jsou pravým opakem výše uvedeného. Jsou více milující, soucitní a štědří.

Žijeme ve společnosti, která nám neustále říká, že nejsme dost dobří, dost úspěšní, dost štíhlí, dost bohatí. Takže není žádným překvapením, že mnoho z nás má potíže s tím, mít se rád, a je pro nás těžké přijímat se takoví, jací jsme.

Vidím anděly fyzicky od dětství. Vím, že je těžké tomu uvěřit, a vím, že existují lidé, kteří mi nikdy neuvěří, ať udělám nebo řeknu cokoliv. Netuším, proč já vidím anděly a ostatní ne, jsem jen obyčejná žena. Když jsem se ptala andělů kolem mě “proč já?”, jejich odpověď byla jednoduše “a proč ne ty?”.

Vidím strážného anděla za každým člověkem nehledě na jeho náboženství nebo víru. Z každého strážného anděla vyzařuje tolik lásky a pochopení vůči jeho svěřenci. Váš strážný anděl vás bezpodmínečně miluje a nevidí na vás žádné chyby, nikterak vás nekritizuje ani nesoudí.

Kdybychom se jen naučili vidět sami sebe tak, jak nás vidí náš strážný anděl, naše životy by pak byly mnohem jednoduší. Měli bychom se víc rádi a dívali bychom se na ostatní s větším soucitem a viděli bychom spíš jejich silné stránky než ty slabé. Měli bychom i mnohem pozitivnější pohled na svět.

andilekČasto vidím strážného anděla, jak stojí za svým svěřencem, a pomalu dělá rukou kruhovitý pohyb na úrovni srdce toho člověka. Když tohle vidím, vím, že se anděl snaží přimět svého svěřence k tomu, aby se měl víc rád. Anděl může pomoct, ale pravda je taková, že sebeláska může přijít pouze zevnitř.

Posedlost společnosti snahou o dokonalost nám vytvořila cíl, kterého nelze dosáhnout. Faktem zůstává, že všichni jsme jen lidi a nikdo z nás není dokonalý.

I přesto jsme všichni báječní a jedineční lidé se svou vlastní rolí, kterou máme v tomto světě sehrát. S rolí, kterou nikdo jiný kromě nás nemůže sehrát.

Jediný způsob, jakým se můžeme naučít mít víc rádi sami sebe, je přesunout naši pozornost od našich slabých stránek k našim silným strán