Petr Velechovský a Modrá alfa

petrTento zajímavý pán má na svědomí projekt „Modrá alfa“, díky němuž pomáhá lidem uzdravovat se ze své minulosti a přeměňovat své minulé negativní programy. Po shlédnutí níže uvedeného videa jsem mu zavolala a setkala se s ním. Toto setkání ve mě zanechalo láskyplnou stopu, silnější spojení s mou Duší a velký kus poznání.

 

Co je Modrá Alfa?

Modrá Alfa je malá vzdělávací firma, která formou seminářů a přednášek nabízí poněkud nezvyklý a pro někoho možná provokativní pohled na člověka, jeho schopnosti, psychiku a život vůbec.

Semináře Modré Alfy jsou zaměřeny na široké publikum, od lidí „prostých“ až po lidi s vysokoškolským vzděláním. Nabízí ucelený cyklus vzdělávacích seminářů, které by měly člověku pomoci zorientovat se v první řadě v sobě a tím i v každodenním životě, vylepšit své reakce, své zdraví a své vztahy. Dále si odpovědět na celou řadu důležitých životních otázek včetně otázky po smyslu života jak individuálního tak celkového.

Seminář „Objevování skrytých schopností“

Náš mozek je velice citlivý a složitý nástroj, který většina z nás využívá asi tak jako majitel osobního počítače, který jej degradoval na trochu lepší psací stroj. Veškeré procesy v našem těle, kterým v jejich výsledku říkáme zdraví nebo nemoc jsou řízeny z mozku. Již tato úvaha by nás mohla vést ke snaze používat ten počítač co nosíme na krku co nejlépe, protože přece každý chceme být zdravý. Mnozí z nás si myslí, že to je práce výhradně pro lékaře a laik nic nezmůže. Není to pravda. V každém z nás dřímá mnoho nepoznaných a tudíž nevyužitých schopností. Jednou z možností jak se je naučit používat je seminář „Objevování skrytých schopností“. V průběhu semináře je možno nacvičit jak si navodit určitý stav mysli, který se většinou označuje jako stav hluboké relaxace a zároveň se dozvědět celou řadu možností jak tohoto stavu využívat pro každodenní obyčejný život. Cílem je odhalení schopností, které jsou vlastní všem lidem. Jediné co mnohému z nás chybí je odhalení skutečnosti že tyto schopnosti máme a získání „návodu“ jak je používat. Základní seminář si klade za úkol dva hlavní cíle. Prvním je nácvik stavu hluboké relaxace, což je vlastně navození určitého pracovního režimu našeho mozku. Druhým cílem je naučit se „domlouvat“ se svým podvědomím a tím pracovat na porozumění sám sobě.

Řekněme si několik příkladů využití. Prvním příkladem může být zlepšování paměti a schopnosti rychleji se učit. Domnívám se že lidé mají většinou dvě hlavní přání být zdraví a šťastní. Obojí je v našich silách. Stav hluboké relaxace umožňuje využít obrovské rezervy v našem organismu a nastartovat nebo urychlit léčebný proces. Zároveň je možno pochopit jak dosáhnout vnitřního klidu, který nejen že pozitivně ovlivňuje naše zdraví, ale který má pozitivní vliv na naše soužití s našimi blízkými. Pokud se nám podaří žít v harmonii a lásce s lidmi kolem sebe tak jsme šťastni. Žádný seminář samozřejmě neudělá člověka šťastným ale je možno se dozvědět jak na to, jak se naučit