Petr Velechovský a Modrá alfa

petrTento zajímavý pán má na svědomí projekt „Modrá alfa“, díky němuž pomáhá lidem uzdravovat se ze své minulosti a přeměňovat své minulé negativní programy. Po shlédnutí níže uvedeného videa jsem mu zavolala a setkala se s ním. Toto setkání ve mě zanechalo láskyplnou stopu, silnější spojení s mou Duší a velký kus poznání.

 

Co je Modrá Alfa?

Modrá Alfa je malá vzdělávací firma, která formou seminářů a přednášek nabízí poněkud nezvyklý a pro někoho možná provokativní pohled na člověka, jeho schopnosti, psychiku a život vůbec.

Semináře Modré Alfy jsou zaměřeny na široké publikum, od lidí „prostých“ až po lidi s vysokoškolským vzděláním. Nabízí ucelený cyklus vzdělávacích seminářů, které by měly člověku pomoci zorientovat se v první řadě v sobě a tím i v každodenním životě, vylepšit své reakce, své zdraví a své vztahy. Dále si odpovědět na celou řadu důležitých životních otázek včetně otázky po smyslu života jak individuálního tak celkového.

Seminář „Objevování skrytých schopností“

Náš mozek je velice citlivý a složitý nástroj, který většina z nás využívá asi tak jako majitel osobního počítače, který jej degradoval na trochu lepší psací stroj. Veškeré procesy v našem těle, kterým v jejich výsledku říkáme zdraví nebo nemoc jsou řízeny z mozku. Již tato úvaha by nás mohla vést ke snaze používat ten počítač co nosíme na krku co nejlépe, protože přece každý chceme být zdravý. Mnozí z nás si myslí, že to je práce výhradně pro lékaře a laik nic nezmůže. Není to pravda. V každém z nás dřímá mnoho nepoznaných a tudíž nevyužitých schopností. Jednou z možností jak se je naučit používat je seminář „Objevování skrytých schopností“. V průběhu semináře je možno nacvičit jak si navodit určitý stav mysli, který se většinou označuje jako stav hluboké relaxace a zároveň se dozvědět celou řadu možností jak tohoto stavu využívat pro každodenní obyčejný život. Cílem je odhalení schopností, které jsou vlastní všem lidem. Jediné co mnohému z nás chybí je odhalení skutečnosti že tyto schopnosti máme a získání „návodu“ jak je používat. Základní seminář si klade za úkol dva hlavní cíle. Prvním je nácvik stavu hluboké relaxace, což je vlastně navození určitého pracovního režimu našeho mozku. Druhým cílem je naučit se „domlouvat“ se svým podvědomím a tím pracovat na porozumění sám sobě.

Řekněme si několik příkladů využití. Prvním příkladem může být zlepšování paměti a schopnosti rychleji se učit. Domnívám se že lidé mají většinou dvě hlavní přání být zdraví a šťastní. Obojí je v našich silách. Stav hluboké relaxace umožňuje využít obrovské rezervy v našem organismu a nastartovat nebo urychlit léčebný proces. Zároveň je možno pochopit jak dosáhnout vnitřního klidu, který nejen že pozitivně ovlivňuje naše zdraví, ale který má pozitivní vliv na naše soužití s našimi blízkými. Pokud se nám podaří žít v harmonii a lásce s lidmi kolem sebe tak jsme šťastni. Žádný seminář samozřejmě neudělá člověka šťastným ale je možno se dozvědět jak na to, jak se naučit používat ty schopnosti které v náš dřímou a lépe si porozumět.

Komu je tento seminář určen a kdo se na něj může přihlásit?

CounselingNaprosto kdokoliv, bez jakéhokoliv omezení. I věkové rozpětí je široké. Semináře jsou podle zkušeností absolventu vhodné jak pro lidi v manažerských funkcích tak pro ženy v domácnosti. Snažím se lidem nabízet techniky, které mohou sloužit jako nástroje k lepšímu porozumění. Techniky jsou univerzální a možný rozsah jejich působnosti je asi podstatně větší, ale na Modré Alfě se techniky zaměřují k pochopení sama sebe, zákonitostí vztahu, prostě života jako celku.

Může účast na semináři někomu uškodit či ublížit?

Zjednodušeně bych mohl říci že ne. Jsou však určitá zdravotní omezení. Zatím mám jedinou negativní zkušenost – s depresemi. Lidem v akutním stádiu deprese bych seminář nedoporučoval. Takovému člověku hrozí nebezpečí, že si uvědomí svoji zodpovědnost za svůj život, což nemusí unést a jeho deprese se muže zhoršit.

Moje zkušenosti ukazují, že seminář mohou v pohodě absolvovat i schizofrenici a lidé s epilepsií, ale doporučujeme jim dopředu konzultaci s lékařem i přednášejícím.

Jaké jsou kořeny učení Modré Alfy?

Klíčovým impulsem pro vznik Modré Alfy byly semináře Zlatá Mysl, které spolu se Silvovou Metodou přinesly tyto myšlenky a metody oficiálně k nám do republiky. Všichni vycházíme ze stejného základu i ze stejné literatury. Základem je pojetí myšlenky jako energie a přijetí možnosti obousměrné komunikace s podvědomím. Z tohoto základu jsou odvozeny techniky, které se u uvedených tří firem téměř neliší.

Podle mě se ale navzájem odlišujeme „filosofií“, způsobem jak vyučovaných technik využívat. Nasměrování dostává člověk na semináři jako nabídku, samozřejmě mu zůstává jeho svobodná volba, jestli techniky použije pro rozvoj profesní, rozvoj ekonomický, nebo pro svůj osobní růst.

Jak vnímáme přítomnou dobu?

Je to doba, kdy se vyhrocují rozpory. Na jedné straně vidíme extrémní přeceňování materiálního světa, proti kterému stojí trend návratu nebo hledání duchovních cest a prosazování priorit duchovních hodnot. Tyto dva proudy se v současné době zintenzivňují a střetávají, což je v současném přechodovém období z astrologického hlediska logické. Materiální svět přestává mít prioritu a jeho poslední záchvěvy (alespoň doufejme, že jsou poslední) vypadají, jakoby byl na vítězném tažení. V mnoha případech cítíme i strach hledajících z toho, že nemohou nalézt odpovědi na své otázky týkající se smyslu života, strach z budoucnosti, obavy ze ztráta toho, co jim dnes slouží jako jistota. Tento strach vede mnohé k zoufalé ochraně současných byť třeba malých jistot a to i za cenu nepřiměřené obrany. To ovšem muže být v globálním měřítku jedním z potencionálních zdrojů válečných konfliktu. Vnímáme ovšem, že čím dál víc lidí začíná zajímat něco jiného, než jenom materiální hodnota. Lidé hledají, co je za ní a obracejí se sami do sebe, nebo k různým duchovním směrům. Doufáme, že je to cesta, kterou lidstvo půjde v příštích desetiletích a staletích a k této cestě chci alespoň malinko přispět předáním vědomostí a zkušeností.

 

ℒℴνℯ ❤ Mia

A zde již slíbené video:

A zde je video z Pekingské nemocnice, kde je jasně vidět, jak pacientův nádor v břiše mizí před očima za 2:40 minut sílou myšlenek, které vysílají lékaři i tím, že nahlas v překladu říkají :“Už se to stalo.“ (to, o čem pan Velechovský mluvil v prvním videu) minuta 05:00.

Autor: Mia Weissová, zdroj: www.modraalfa.cz, foto:google.com, slunecnyzivot.cz

Michaela Weissová

Jsem specialistkou na léčbu potravinami a jógovou terapii. Pomáhám lidem uzdravit se jídlem ze zánětů, kandidy, obezity a dalších nemocí a prostřednictvím jógové terapie pomáh