Stanislav Grof

grofStanislav Grof je skvělý americký psychiatr českého původu a jeden ze zakladatelů transpersonální psychologie (zkoumá spirituální aspekty lidské zkušenosti), nyní žijící v USA. Zabývá se zkoumáním změněných stavů vědomí při léčení. Je objevitelem holotropního dýchání a napsal několik knih na téma psychospirituální krize (náročné období v životě jedince, které se projevuje epizodami neobvyklých zážitků, které zahrnují změny vědomí, vnímání, emocí a myšlení).

Baví mě na něm hlavně to, že ačkoli má klasické lékařské vzdělání, odklonil se od tabulek a reálií a pustil se do objevování účinků LSD na lidské vědomí, používá i postupy C.G.Junga, zapojuje do širšího porozumění transformace šamanských rituálů a mnoho dalšího. Z rozhovorů s ním je jasně cítit, že ví o čem mluví a že to funguje.

„Pozorování a výzkumy vědomí rozptylují současný mýtus materialistické vědy, že vědomí je průvodní projev (epifenomen) hmoty, tedy produkt neurofyziologických procesů v mozku. Ukazují, že vědomí je prvotní podstatnou vlastností bytí, a že je schopno mnoha různých činností, jichž lidský mozek není schopen. Podle všech nových poznatků je lidské vědomí součástí i účastníkem v rozsáhlém univerzálním poli kosmického vědomí, jež prostupuje veškerou existencí.“

–  Grof, Stanislav. Psychologie budoucnosti, Perla 2004, str. 7.

 

grofhavel„Nabízí se celá řada závažných důvodů, abychom mohli předpokládat, že zážitky z minulých životů představují fenomén sui generis, který má značný význam pro současnou psychologii a psychoterapii pro své poznávací a léčebné možnosti. Prožívající je mohou pociťovat jako naprosto reálné a věrohodné, často získávají přístup k přesným datům a informacím z různých historických období, kultur, nebo dokonce i z konkrétních dějinných událostí. Tato informace svou povahou a kvalitou často překonávají úroveň vzdělání dotyčného jedince a obsahují velmi specifické detaily, svědčící, že zcela jednoznačně nemohou být získány běžnými cestami. V některých případech bylo možné tyto vzpomínky objektivně ověřit, a to až do úžasné hloubky podrobností.“

–  Grof, Stanislav. Psychologie budoucnosti, Perla 2004, str. 233-234.

„… studium holotropních stavů vědomí přináší pádné důkazy o tom, že transpersonální zážitky není možno zavrhovat jako irelevantní psychotické projevy. Skutečnost, že umožňují přístup k novým a přesným informacím o různých aspektech bytí, je nepochybným důkazem o tom, že se jedná o fenomény sui generis, které otřásají samotnými základy materialistické vědy. Odhalují, že vesmír je v podstatě sjednocenou sítí událostí, probíhajících ve vědomí, je prostoupen vyšší inteligencí a odráží existenci vyššího řádu. Tyto zážitky, kromě jiného poskytují empirický důkaz, že individuální lidská psyché nemá žádné hranice a je v podstatě souměřitelná s veškerým bytím, čímž potvrzuje základní tezi mnohých ezoterických systémů, včetně astrologie – že v mikrokosmu se zrcadlí makrokosmos.“

–  Grof, Stanislav. Psychologie budoucnosti, Perla 2004, str. 268-269.

 

 

 

Michaela

Michaela Weissová

Jsem specialistkou na léčbu potravinami a jógovou terapii. Pomáhám lidem uzdravit se jídlem ze zánětů, kandidy, obezity a dalších nemocí a prostřednictvím jógové terapie pomáhám uvolňovat hluboko uložené bloky na těle i na duši. Celostně pracuji se všemi rovinami člověka na návratu do rovnováhy a spokojeného života. Nechte se inspirovat těmito milovanými stránkami a prosím nekopíruje bez mého vědomí mou práci na jiné weby. Díky.