Jak prakticky a raketově změníte realitu svou i nás všech

Jak se cítit lépe? Jak pomoci trvale udržitelné budoucnosti a zdraví planety? Jak propojit rozum a srdce? „Změň sebe a změníš svět“. Pravda, která dokáže skutečné zázraky nejen ve vašem životě, ale v životech celé planety. 

Pokud budeme schopni se všichni zapojovat do aktivního života v místě, kde žijeme a pracujeme dle našich možností (sázet, strážit, rozvíjet, pomáhat) a zároveň vědomě tvořit v myšlenkách krásný prostor domova, lesů, luk, vztahů, rodiny a planety, budeme se konečně cítit na správném místě a naplnění.

Nic v našem životě není dané, s každou oblastí můžeme tvořivě pracovat a tím měnit a vytvářet nové možnosti.

Každý člověk může svými pozitivními myšlenkami a akcemi významně přispět ke kvalitativnímu posunu v kolektivním vědomí společnosti.

Biolog Rupert Sheldrake říká, že kromě genetiky a lidské kultury, existuje i další faktor, který přispívá k evolučnímu vývoji lidstva. Tím faktorem je tzv. kolektivní paměť přírody.

Všechny organismy jednoho druhu spojuje síť systémů, vazeb a propojení, kterou lze označit jako „kolektivní paměť“. Lze si ji zjednodušeně představit jako obrovskou databázi vzpomínek, vzorců jednání a zkušeností, s níž je každý „člen“ přirozeně spojen. Proto z ní může těžit, ale rovněž do ní sám přispívá, sám ji utváří.

Hypotéza existence této kolektivní paměti je dle profesora kvantové fyziky  Dr. Goswamiho, v souladu s aplikací poznatků kvantové fyziky na fenomén lidského vědomí, které je podle něj tzv. nonlokální.

 

Naše pozitivní emoce, zážitky a zkušenosti se všechny přirozeně stávají součástí širšího kolektivního vědomí. Tvorbou těchto emocí, zážitků a zkušeností tak aktivně přispíváme k pozitivní evoluci vědomí. Každá jednotlivá myšlenka, emoce nebo čin je v tomto směru důležitá a neseme za ni (širší) odpovědnost.

Tvorba negativních emocí a myšlenek dlouhodobě brzdí evoluci směrem k pozitivnímu rozvoji kvality vědomí a tím i planety.

Není to o popírání skutečnosti, že se děje zlo, které je vždy produktem strachu, je to jeho okamžité přijmutí a přeměny v sobě na myšlenkový obraz krásné situace místo něj. To je vědomé tvoření, které opravdu funguje!

Pláčem, lamentováním, strachem, rozčilováním se nad danými situacemi, dané situace posilujeme, dáváme jim svou energii. Okamžitým zastavením těchto naučených mechanismů, uvědoměním si a silou ducha udržení ideálního obrazu daných situací, pomáháme zlo zastavit a umožňujeme životu tvořit nové, zdravější, prospěšné situace.

To, čemu dáváme pozornost, to roste.

Ať se jedná o věci z osobního života – strach z nedostatku, problémy ve vztazích, nemoci a další nebo globální témata, jakými jsou klimatické změny, terorismus, propastné sociální rozdíly nebo ovládání médií oligarchy, vše tvoříme svým náhledem na ně, prožitky s nimi spojenými a myšlenkami na dané situace.

Pokuste se v negativních prožitcích vždy zastavit, uvědomit si myšlenkový program strachu, který vás brzdí a ve vteřině okrade o veškerou tvořivou energii a přeprogramujte se na dobro.

Tohle není o tzv. sluníčkářství, tohle je o vědomém a skutečném tvoření našeho života a života planety, podloženém inovativními principy kvantové fyziky a nové vědy, v oblasti rozvoje vědomí u co největšího množství lidí.

Pokud vás toto téma opravdu zajímá, doporučuji vám přeloženou knihu Kvantový doktor, ke stažení anglický eBook profesora A. Goswamiho Příručka kvantového aktivisty, která je volně dostupná na oficiálních stránkách dokumentárního filmu Kvantový aktivista (odkaz je v češtině). A také práci (knihy v češtině) integrativního a celostního lékaře Deepaka Chopry, který aplikuje poznatky kvantové fyziky na oblast zdraví.

10 tipů, jak být prakticky v pohodě podle Deepaka Chopry

7 zákonů úspěchů a hezčího života

 

Způsob, jakým vnímáme realitu, je způsobem, jakým ji tvoříme.

Podstatou poselství kvantové fyziky a nové vědy je, že nás inspirují k posunu vědomí od čistě racionálního uvažování směrem k většímu využívání intuice. Intuice nás přirozeně vede k hledání smyslu života v jeho čistých podobách (tzv. archetypy), kterými jsou Láska, Pravda, Spravedlivost, Krása, Vitalita atp.

Tyto pozitivní archetypy naší existence leží ve vědomí každého z nás jako možnosti a naším úkolem je proměnit je v realitu každodenního života sebe i okolí.

 

Jak prakticky změnit realitu?

  • Myšlením, které je založeno na větším využívání pozitivní intuice.
  • Vlastními pozitivními emocemi (přeprogramovávat ty negativní).
  • Pozitivním přístupem a jednáním ve všech oblastech života.
  • Celostním (holistickým) přístupem ke zdraví.
  • Životním stylem, který vychází z většího propojení a kontaktu s Bytím, což vytváří prostor pro kreativitu.
  • Aktivním a angažovaným životem, který je udržitelný a v souladu s potřebami Celku (jednoduše řečeno: přesahuje potřeby ega).

Celek je vždy víc než pouhý výčet jeho součástí. Doslova žije a vyvíjí se vlastním životem.

Pokud chcete začít prakticky pomáhat sobě i nám všem už dnes, inspiraci pro to najdete v článcích ze sekce Ekologie.

Krásné dny a krásné myšlenky.