Jak prakticky a raketově změníte realitu svou i nás všech

Jak se cítit lépe? Jak pomoci trvale udržitelné budoucnosti a zdraví planety? Jak propojit rozum a srdce? „Změň sebe a změníš svět“. Pravda, která dokáže skutečné zázraky nejen ve vašem životě, ale v životech celé planety. 

Pokud budeme schopni se všichni zapojovat do aktivního života v místě, kde žijeme a pracujeme dle našich možností (sázet, strážit, rozvíjet, pomáhat) a zároveň vědomě tvořit v myšlenkách krásný prostor domova, lesů, luk, vztahů, rodiny a planety, budeme se konečně cítit na správném místě a naplnění.

Nic v našem životě není dané, s každou oblastí můžeme tvořivě pracovat a tím měnit a vytvářet nové možnosti.

Každý člověk může svými pozitivními myšlenkami a akcemi významně přispět ke kvalitativnímu posunu v kolektivním vědomí společnosti.

Biolog Rupert Sheldrake říká, že kromě genetiky a lidské kultury, existuje i další faktor, který přispívá k evolučnímu vývoji lidstva. Tím faktorem je tzv. kolektivní paměť přírody.

Všechny organismy jednoho druhu spojuje síť systémů, vazeb a propojení, kterou lze označit jako „kolektivní paměť“. Lze si ji zjednodušeně představit jako obrovskou databázi vzpomínek, vzorců jednání a zkušeností, s níž je každý „člen“ přirozeně spojen. Proto z ní může těžit, ale rovněž do ní sám přispívá, sám ji utváří.

Hypotéza existence této kolektivní paměti je dle profesora kvantové fyziky  Dr. Goswamiho, v souladu s aplikací poznatků kvantové fyziky na fenomén lidského vědomí, které je podle něj tzv. nonlokální.

 

Naše pozitivní emoce, zážitky a zkušenosti se všechny přirozeně stávají součástí širšího kolektivního vědomí. Tvorbou těchto emocí, zážitků a zkušeností tak aktivně přispíváme k pozitivní evoluci vědomí. Každá jednotlivá myšlenka, emoce nebo čin je v tomto směru důležitá a neseme za ni (širší) odpovědnost.

Tvorba negativních emocí a myšlenek dlouhodobě brzdí evoluci směrem k pozitivnímu rozvoji kvality vědomí a tím i planety.

Není to o popírání skutečnosti, že se děje zlo, které je vždy produktem strachu, je to jeho okamžité přijmutí a přeměny v sobě na myšlenkový obraz krásné situace místo něj. To je vědomé tvoření, které opravdu funguje!

Pláčem, lamentováním, strachem, rozčilováním se nad danými situacemi, dané situace posilujeme, dáváme jim svou energii. Okamžitým zastavením těchto naučených mechanismů, uvědoměním si a silou ducha udržení ideálního obrazu daných situací, pomáháme zlo zastavit a umožňujeme životu tvořit nové, zdravější, prospěšné situace.

To, čemu dáváme pozornost, to roste.

Ať se jedná o věci z osobního života – strach z nedostatku, problémy ve vztazích, nemoci a další nebo globální témata, jakými jsou klimatické změny, terorismus, propastné sociální rozdíly nebo ovládání médií oligarchy, vše tvoříme svým náhledem na ně, prožitky s nimi spojenými a myšlenkami na dané situace.

Pokuste se v negativních prožitcích vždy zastavit, uvědomit si myšlenkový program strachu, který vás brzdí a ve vteřině okrade o veškerou tvořivou energii a přeprogramujte se na dobro.

Tohle není o tzv. sluníčkářství, tohle je o vědomém a skutečném tvoření našeho života a života planety, podloženém inovativními principy kvantové fyziky a nové vědy, v oblasti rozvoje vědomí u co největšího množství lidí.

Pokud vás toto téma opravdu zajímá, doporučuji vám přeloženou knihu Kvantový doktor, ke stažení anglický eBook profesora A. Goswamiho Příručka kvantového aktivisty, která je volně