Jak prakticky a raketově změníte realitu svou i nás všech

Jak se cítit lépe? Jak pomoci trvale udržitelné budoucnosti a zdraví planety? Jak propojit rozum a srdce? „Změň sebe a změníš svět“. Pravda, která dokáže skutečné zázraky nejen ve vašem životě, ale v životech celé planety. 

Pokud budeme schopni se všichni zapojovat do aktivního života v místě, kde žijeme a pracujeme dle našich možností (sázet, strážit, rozvíjet, pomáhat) a zároveň vědomě tvořit v myšlenkách krásný prostor domova, lesů, luk, vztahů, rodiny a planety, budeme se konečně cítit na správném místě a naplnění.

Nic v našem životě není dané, s každou oblastí můžeme tvořivě pracovat a tím měnit a vytvářet nové možnosti.

Každý člověk může svými pozitivními myšlenkami a akcemi významně přispět ke kvalitativnímu posunu v kolektivním vědomí společnosti.

Biolog Rupert Sheldrake říká, že kromě genetiky a lidské kultury, existuje i další faktor, který přispívá k evolučnímu vývoji lidstva. Tím faktorem je tzv. kolektivní paměť přírody.

Všechny organismy jednoho druhu spojuje síť systémů, vazeb a propojení, kterou lze označit jako „kolektivní paměť“. Lze si ji zjednodušeně představit jako obrovskou databázi vzpomínek, vzorců jednání a zkušeností, s níž je každý „člen“ přirozeně spojen. Proto z ní může těžit, ale rovněž do ní sám přispívá, sám ji utváří.

Hypotéza existence této kolektivní paměti je dle profesora kvantové fyziky  Dr. Goswamiho, v souladu s aplikací poznatků kvantové fyziky na fenomén lidského vědomí, které je podle něj tzv. nonlokální.

 

Naše pozitivní emoce, zážitky a zkušenosti se všechny přiroze