7 slov, která blokují prosperitu vašeho života aneb vědomá komunikace

Slova mají sílu, velkou tvořivou sílu. Začínají na úrovni myšlenek, které mají sami o sobě sílu, ale pokud zachycujeme myšlenky do slov a vyslovíme je nebo je dokonce opakujeme, tyto síly se spojí a my tvoříme to, na co myslíme a co říkáme, velmi rychle a stále rychleji. 

Ve své meditační práci s klienty používám hodně vizualizace, práci s obrazy, vnitřním zrakem a práci se slovy v myšlenkách. Má to velmi pozitivní dopad na hojení starých zranění, jejich pocit ze života, stav duševního i fyzického a následně na jejich realitu, která se proměňuje doslova před očima. Zaměření pozornosti na vědomou vnitřní komunikaci sám se sebou a následně s okolím, zkvalitňuje celý život.

Vědomá vnitřní komunikace = uvědomuji si na co myslím a jakým způsobem a zaměřuji svou pozornost jen na to, co ve své hlavě chci rozvíjet.

Vědomá komunikace s okolím = uvědomuji si co a jak říkám druhým, jsem v plném kontaktu sám se sebou a má komunikace jde vždy přes srdce.

Klíč ke všemu = mé myšlenky, emoce (pocity), slova a skutky jsou v souladu.

 

Setkávám se u některých lidí s tzv. odpojeností od sebe nebo-li rozpojeností vnitřních systémů – mozek ⇔ srdce ⇔ tělo. Nějak se jim to nespíná dohromady a vždy je minimálně jeden okruh mimo provoz a to sebou nese nesoulad v jejich životech.

Uvedu vám pár různých příkladů toho, jak se to projevuje:

 • Necítí co říkají. Uvědomují si to logicky, ale neprotáhli to ještě přes srdce.
 • Necítí energetický dopad svých slov a tak je nadužívají.
 • Často považují za legraci negativní věci, o kterých si neuvědomují, že tvoří další negaci a to ve smyčce, protože je rádi opakují.
 • Bývají hluční.
 • Často si stěžují.
 • Mají nízkou odolnost vůči bolesti.
 • Navenek působí jako „sekáči“, ale uvnitř jsou roztřesenými dětmi.
 • Mají nízkou sebehodnotu.
 • Mají tzv. hroší kůži.
 • Zakleli se v roli oběti.
 • Upínají se k nereálnostem a bláhově věří, že se stane zázrak bez jejich přičinění.
 • Jsou pesimističtí.
 • Vyčítají – sobě i okolí.
 • Nevěří si.
 • Jsou utrápení.
 • Jsou fatalističtí.
 • Jsou dogmatičtí.
 • … a mnoho dalších poloh člověka rozděleného.

Díky těmto lidem vám však nyní mohu nabídnout 7 základních slov, která jsem od nich odposlechla, a před kterými vás chci varovat, abyste je nepoužívali, neboť vás blokují od toho, po čem přirozeně toužíte.

Uvedu k tomu i rychlý, trochu sarkastický komentář pro snadnější pochopení, ale takhle to funguje.

 1. NIKDY = Ok, když nikdy, tak nikdy. Šup, blok.
 2. PŘEJI SI = Není to, takže nebude to. Netvoříš to.
 3. NEMŮŽU = Když nemůžeš, tak nemůžeš, nebude to.
 4. MĚL(A) BYCH = Ale vlastně nechci, nedopadne to.
 5. DOUFÁM = Ale moc tomu nevěřím, takže nedopadne to.
 6. KDYBY = Tohle je úplně zbytečné slovo, komunikační vata, pryč s ním.
 7. NEBUDU = Tak nebudeš. Nebude to.

Sami si můžete nacítit, jestli to tak je a jak konkrétně tato slova fungují ve vašem světě. Chce to ale opravdu silnou sebereflexi a uvědomění si konsekvencí.

Mám možnost opakovaně pozorovat dopad takové komunikace na konkrétních lidech, se kterými se setkávám třeba i při konzultacích a na jejich životy. A také si sama vzpomínám na dobu, kdy jsem takto mluvila a co to dělalo ve mě a kolem mě.

Jak na to?

Jednoduše. Prostě mluvme v přítomnosti. Přítomnost je jediné místo, kde leží všechno. Nikde jinde to není. A dále:

 • Pozorujte co říkáte a přeformulovávejte slova, která cítíte jako „netvořící“.
 • Používejte slova jako JSEM, CÍTÍM, DĚLÁM, MÁM, VÍM, PŘITAHUJI, UŽ SE TO DĚJE…
 • Zpracujte si svá zranění.
 • Berte zodpovědnost za svůj život v celé šíři.
 • Nepomlouvejte.
 • Nemluvte o druhých špatně, neznáte celý jejich příběh.
 • Přejte sobě i všem jen to nejlepší.
 • Meditujte.
 • Milujte.
 • Odevzdávejte. Pouštějte.
 • Buďte pokorní.
 • Buďte empatičtí.
 • Propojte se s přírodou. Ta vás zjemní a budete více vnímaví i k sobě.
 • Pozorujte.
 • Soustřeďte se na dobro.
 • Pomáhejte.
 • Pracujte na sobě.
 • Důvěřujte. Důvěřujte si.
 • Buďte v souladu sami se sebou a ukotvujte se v srdci.
 • Otírejte se.
 • Mějte radost. Dělejte si jí každý den.
 • Vědomě tvořte na úrovni myšlenek (vizualizací), slov a skutků to, jak chcete žít a jak krásná má být naše planeta…
 • A určitě vás ještě hodně věcí napadne, které klidně napište do komentáře pro inspiraci nám ostatním.

Bavíme se tu o jemnohmotné sféře, o energii, na kterou si nemůžeme sáhnout, ale jistě  jsme už mnozí zjistili, jak energie tvoří a tam, kam jde, to roste. A jakým způsobem, to záleží jen na její povaze, kterou jí vtiskneme a na úrovni myšlenek to začíná.

Už Nikola Tesla řekl: „Chcete-li odhalit tajemství vesmíru, přemýšlejte v termínech energie, frekvence a vibrace.“ 

Pokud budeme schopni sladit to, na co myslíme s tím, jak se cítíme a obojí do toho, jak se chováme a mluvíme, do jedné, nejlépe plusové linie (vibrace/energie /frekvence), najdeme mír se vším. A mír je absence strachu, tedy stav, po kterém všichni toužíme… ♥️

Výzva pro vás

Zkuste si udělat jednodenní pozorovací test svých slov. Pozorujte svou komunikaci vnitřní i vnější a dělejte si poznámky.

 • Jaká slova často opakujete?
 • Jakou mají energetickou povahu +/-?
 • Jak se u toho cítíte?
 • Je to, co říkáte v souladu s tím, co si opravdu myslíte?
 • Používáte výše popsaná slova? A jak se u nich cítíte?
 • Děláte to, co říkáte?

Tohle pozorování vás může hodně „šoupnout“ a také hodně překvapit, každopádně stojí za to.

Dnes se s vámi pomyslně rozloučím dalším Teslovým výrokem, který se váže k tomu, o čem jsem dnes psala: „Den vědy začíná studiem nefyzikálních jevů. Nastane mnohem větší pokrok v jedné dekádě jako ve všech předchozích stoletích své existence.“

Mám za to, že tohle je ta dekáda. Tohle je to pochopení tvořivé síly energie.

Kéž jsou všechny bytosti šťastny.