7 slov, která blokují prosperitu vašeho života aneb vědomá komunikace

Slova mají sílu, velkou tvořivou sílu. Začínají na úrovni myšlenek, které mají sami o sobě sílu, ale pokud zachycujeme myšlenky do slov a vyslovíme je nebo je dokonce opakujeme, tyto síly se spojí a my tvoříme to, na co myslíme a co říkáme, velmi rychle a stále rychleji. 

Ve své meditační práci s klienty používám hodně vizualizace, práci s obrazy, vnitřním zrakem a práci se slovy v myšlenkách. Má to velmi pozitivní dopad na hojení starých zranění, jejich pocit ze života, stav duševního i fyzického a následně na jejich realitu, která se proměňuje doslova před očima. Zaměření pozornosti na vědomou vnitřní komunikaci sám se sebou a následně s okolím, zkvalitňuje celý život.

Vědomá vnitřní komunikace = uvědomuji si na co myslím a jakým způsobem a zaměřuji svou pozornost jen na to, co ve své hlavě chci rozvíjet.

Vědomá komunikace s okolím = uvědomuji si co a jak říkám druhým, jsem v plném kontaktu sám se sebou a má komunikace jde vždy přes srdce.

Klíč ke všemu = mé myšlenky, emoce (pocity), slova a skutky jsou v souladu.

 

Setkávám se u některých lidí s tzv. odpojeností od sebe nebo-li rozpojeností vnitřních systémů – mozek ⇔ srdce ⇔ tělo. Nějak se jim to nespíná dohromady a vždy je minimálně jeden okruh mimo provoz a to sebou nese nesoulad v jejich životech.

Uvedu vám pár různých příkladů toho, jak se to projevuje:

 • Necítí co říkají. Uvědomují si to logicky, ale neprotáhli to ještě přes srdce.
 • Necítí energetický dopad svých slov a tak je nadužívají.
 • Často považují za legraci negativní věci, o kterých si neuvědomují, že tvoří další negaci a to ve smyčce, protože je rádi opakují.
 • Bývají hluční.
 • Často si stěžují.
 • Mají nízkou odolnost vůči bolesti.
 • Navenek působí jako „sekáči“, ale uvnitř jsou roztřesenými dětmi.
 • Mají nízkou sebehodnotu.
 • Mají tzv. hroší kůži.
 • Zakleli se v roli oběti.
 • Upínají se k nereálnostem a bláhově věří, že se stane zázrak bez jejich přičinění.
 • Jsou pesimističtí.
 • Vyčítají – sobě i okolí.
 • Nevěří si.
 • Jsou utrápení.
 • Jsou fatalističtí.
 • Jsou dogmatičtí.
 • … a mnoho dalších poloh člověka rozděleného.

Díky těmto lidem vám však nyní mohu nabídnout 7 základních slov, která jsem od nich odposlechla, a před kterými vás chci varovat, abyste je nepoužívali, neboť vás blokují od toho, po če