7 „zákonů“ úspěchu a hezčího života

spiritVe svém životě můžeme pro sebe i po ostatní vykonat mnoho dobrého. Ať už jde o oblast zdraví, práce, vztahů nebo plnění si přání, je dobré vědět, jak smýšlet a chovat se tak, aby veškeré naše konání doznalo úspěchu a padlo na úrodnou půdu, která vyživí nejen nás samotné, ale všechny a všechno kolem. 

 

1. zákon všech možností:

Tento zákon by se dal také nazvat zákonem čisté potenciality. Hovoří o tom, že zdrojem veškerého tvoření je čiré vědomí – naše otevřené vědomí. Toto vědomí nemá žádné překážky a tak je vše možné. Naopak není nikdy nic jisté. Pouze pravděpodobnost je větší nebo menší.

Tyto skutečnosti mají velké důsledky. Je vhodné přijímat vše s jistým nadhledem. Není nikdy vše předem dáno a i ze zdánlivě bezvýchodné situace existuje vysvobození. Jen je třeba občas konat nekonáním a poodstoupit od situace, abychom mohli vidět „správné“ řešení, které v chaosu nevidíme. Pro zvídavější je možná cesta meditace, kterou se může stát i jakákoli činnost, jako je například mytí nádobí, úklid nebo venčení psa. Vždy je nejdůležitější na co a jakým způsobem přemýšlíme.

 

2. zákon dávání a přijímání:

Vesmír funguje prostřednictvím dynamické výměny. Vše je v pohybu. Pokud se má něco něčím novým naplnit, je nutné to nejprve vyprázdnit. Snaha o zastavení pohybu vede ke stagnaci a následně k zastavení tvoření. Bohatství je možné pouze v atmosféře hojnosti. Lakota k hojnosti nepatří.

Většina „duchovních lidí“ chápe, že k duchovnu patří dávání. Je jedno jestli se jedná o peníze, lásku, pozornost nebo něco jiného. Problém je ovšem pro tyto lidi nějaký dar přijmout. Mívají pocit, že je to nehodné jejich duchovnosti. Tím ovšem brání výše popsané dynamické výměně, se všemi důsledky, které pro ně i jejich okolí za to plynou. Nepřijetí daru z falešné skromnosti je komplikace pro jejich i dárcovo budoucí štěstí. Proto se nebraňme darům a potěšme dárce přijetím a radostí za přijatý dar a naopak rádi a bez očekávání dávejme – sebe, úsměv, čas, pomoc, pozornost, lásku. Tak b udeme v souladu a zdraví.

 

3. zákon tzv. „karmy“:

karma1Tento zákon bývá často nesprávně chápán jako zákon pomsty. Ve skutečnosti se jedná o zákon příčiny a následku. Každý čin má nějaké důsledky, které se dříve nebo později projeví. Co jsme zaseli, to také sklidíme. Slovo karma je nadužíváno a zprofanováno, ale jeho podstata je přímá a logická.

Pokud něco děláme, zamysleme se nejprve nad tím, jaké to bude mít důsledky. Zdánlivě banální doporučení, ale pro mnohé velmi obtížně splnitelné. Přináší ale velké výsledky. Člověk pochopitelně nikdy nedomyslí důsledky všech svých činů. Stačí jen uvažovat o těch nejjednodušších. Vždyť každý náš čin se vrací ve formě podobného. Čím více rozhodujeme vědomě, tím méně uděláme chyb.

Každá nemoc je vyjádřením ducha k našemu konání. I u nemocí je dobré hledat příčiny v nemedicínské oblasti. Nemoc je vždy vyjádřením nějaké nerovnováhy a to, že se projevila v hmotné oblasti neznamená, že tam má i svou příčinu. Příkladem může být třeba emoční přejídání. v článku Dopad emocí na naše tělo a Symbolický význam našich orgánů se můžete dočíst více.

 

4. zákon nejmenšího úsilí:

Asi většina z nás jistě již někdy slyšela úsloví netlačit na pilu. To poměrně přesně popisuje podstatu tohoto zákona. Inteligence přírody funguje s nenásilnou lehkostí. Budeme-li dělat méně, dosáhneme více. Spíše než příliš usilovat je třeba plynout správným směrem a