Technika Ho’oponopono

pole„Ho´oponopono je cenný dar, který pomáhá člověku rozvinout funkční vztah se svou podstatou a nepřetržitě prosit o nápravu chybných myšlenek, slov a skutků. Podstata techniky tkví ve svobodě a bezpodmínečném osvobození od minulosti…“  

Morrah Nalamaku,  učitelka a mistr  Ho´oponopono

 

Ho´oponopono je stará havajská technika pro vytváření hojnosti, zdraví a míru. Podstatou je návrat do „nulového stavu“, tedy do stavu, v němž neexistují žádné vzpomínky, paradigmata a naše mysl a podstata je naprosto čistá. V tomto stavu jsme schopni dosáhnout témeř čehokoli, čehož si žádáme. Ve stavu, kdy nejsme ovlivněni ničím, co souvisí s naší minulostí, můžeme ovlivňovat přítomnost a vše, co nás bezprostředně obklopuje. Ho´oponopono, podobně jako například buddhismus vysvětluje, že nic neexistuje vně, tedy celý okolní svět je pouze obrazem našeho světa vnitřního a způsobu, jak na na něj reagujeme. Vše, co se odehrává uvnitř nás samotných, v naší podstatě, promítáme do našich životů a vytváříme si tak vzpomínky, které následně utvářejí námi vnímanou realitu. Pokud v našem životě něco nefunguje, je nutné naše vzpomínky vyčistit. Čištění vzpomínek, negativní energie v nás samotných a nalezení našeho vlastního Já dosáhneme pomocí jednoduchého procesu, kdy se přiblížíme k „nulovému stavu“ pomocí jednoduchých manter:

Miluji Tě…

Omlouvám se…

Prosím, odpusť mi…

Děkuji Ti…

Opakováním těchto jednoduchých slov dosáhneme procesu čištění, intoxikace negativní energie v nás, tedy chybných myšlenek, vzorců uvažování a paradigmat. Procesem čištění můžeme dosáhnout čehokoli – zlepšení kvality našeho života, překonávání těžkých a obtížných situací, napravování mezilidských vztahů, dosáhnutí osobních i pracovních úspěchů… Pokud dokážeme proměnit negativní energii v pozitivní, vymazat z paměti chybné vzorce uvažování, stojíme před něčím novým a zcela velkým – životem, který stojí za to žít, životem , kdy bolest a trápení vyměníme za radost a naplnění, životem, který dokážeme naplno řídit a ovlivňovat.

 

Skutečný význam učení Ho´oponopono

1. Za svůj život neseme 100% odpovědnost

kameny1Vše, co se v našem životě odehrává, je výsledkem našich myšlenek a skutků, minulých i těch současných. Naši budoucnost tvoříme právě v tomto okamžiku. Jakákoli naše myšlenka se může kdykoli stát skutečností. Pokud se právě v našem životě odehrává něco, co je nám nepříjemné, nebo je bolestivé (nebo to označujeme jako problém) můžeme si za to sami. Ale hlavně naseme 100% odpovědnost za to, jak s touto situací naložíme. Někdy není důležité vědět, proč se nám to děje, ale jak se touto situací naložíme.

Velmi často jsme chyceni v pasti dogmat a myšlení jiných lidí. Začněme nad danou situací uvažovat – opravdu to tak chce moje Já nebo to dělám pouze proto, že si myslím, že to tak dělat musím? Když pochopíme, že jednáme na základě převzaté informace (neboli vzpomínky), můžeme se od tohoto jednání zcela oprostit.

2. Dejme do všeho lásku, aneb „Miluji Tě…“

Věta „Miluji Tě“ je vlastně ze všech vět tou nejdůležitější. Milujme se a vše, co nás potkává. Nejenom to dobré, ale i to zlé. Mnohdy je to velmi těžké, ale když pochopíme, že můžeme milovat opravdu cokoli a kohokoli, uleví se nám.

Když tohle dokážeme, naučíme se říkat ve správný čas NE věcem, lidem a situacím, které ve svém životě mít už nechceme. Když se naučíme mít rádi svého „nepřítele“, v tu chvíli už z něj nepřítel nebude. Když se naučíme milovat svůj život se vším, co přináší, vpustíme do něj nové příležitosti. Dáváme tím najevo pokoru něčemu většímu, než jsme my sami a to nás vede do klidu, lásky a štěstí.

3. Zbavme se nadbytku informací a dogmat

V knize Svět bez hranic se mluví o čištění vzpomínek. Není to nic jiného, než podvědomé zbavování se nadbytečných myšlenek a informací. V dnešním světě není problém zjistit si během chvíle o čemkoli téměř cokoli. Bohužel tento informační balast v nás vytváří nové vzorce myšlení (velmi nenápadně, zákeřně a podvědomě), na základě kterých se rozhodujeme a jednáme – tedy vytváříme naši skutečnost, náš reálný život.

Ho´oponopono mluví o návratu do středu svého nitra – to je stav, kde je vše možné. Před pár desítkami let bylo pro lidstvo nemyslitelné dostat se na měsíc – dokud někdo, kdo nepodléhal většinovému myšlenkovému proudu na měsíc prostě doletěl, protože věřil tomu, že to možné je. Možné je cokoli, v co sami uvěříme. Poslouchejme svůj vlastní vnitřní hlas, svoji inspiraci, která nás vždycky navede na správnou cestu.

4. Ho´oponopono není postavené pouze na čtyřech větách

lotus2Odříkávat si čtyři věty je skvělé, jenže co když nám to nefunguje? Hew Len, autor knihy Svět bez hranic mluví i o dalších čistících pomůckách – modré vodě, jahodách, kyvadle, o kapce rosy apod. a říká: „Není důležité to, jestli děláme všechno správně, tedy tak, jak jsme si přečetli v „návodu“. Žádný univerzální návod totiž neexistuje. Ho´oponopono je o poslouchání hlasu vlastní inspirace. Ta nám totiž napoví, co je pro vás správné. Najednou zjistíme, že žijeme podle vlastního Ho´oponopono. Když pochopíme, že nic z toho doopravdy dělat nemusíme, pokud to sami bytostně necítíme, pochopili jsme, o čem učení Ho´oponopono je.“

Milujme sami sebe, svůj život, dávejme lásku světu, naslouchejme naši vlastní inspirací a nežijme životy ostatních lidí. Nemusí to být ze začátku jednoduché, ale jen takhle otevřeme možnosti žít ve vlastním světě bez hranic.

 

„Obnovený proces Ho´oponopono, proces pokání, odpuštění a přeměny, je výzvou k tomu, aby Láska odstranila toxické energie a zaujala jejich místo. Láska toho docílí tak, že nejprve projde myslí, počínaje duchovní myslí, nadvědomím. Pak prostoupí intelektuální myslí, vědomou myslí, a osvobodí ji od energie myšlění. Nakonec se přesune do emoční mysli, podvědomí, kde očistí myšlenky od toxických emocí a naplní ji sama sebou…“

Dr. Ihaleakala Hew Len

 

Klid a mír stále, teď, navždy a navěky.

Ka Maluhia no na wa a pau, no ke’ia wa a mau a mau loa aku.

 

Zdroj: Vitale Joe, Ihaleakala Hew Len – kniha Svět bez hranic

 

Michaela Weissová

Jsem specialistkou na léčbu potravinami a jógovou terapii. Pomáhám lidem uzdravit se jídlem ze zánětů, kandidy, obezity