Technika Ho’oponopono

pole„Ho´oponopono je cenný dar, který pomáhá člověku rozvinout funkční vztah se svou podstatou a nepřetržitě prosit o nápravu chybných myšlenek, slov a skutků. Podstata techniky tkví ve svobodě a bezpodmínečném osvobození od minulosti…“  

Morrah Nalamaku,  učitelka a mistr  Ho´oponopono

 

Ho´oponopono je stará havajská technika pro vytváření hojnosti, zdraví a míru. Podstatou je návrat do „nulového stavu“, tedy do stavu, v němž neexistují žádné vzpomínky, paradigmata a naše mysl a podstata je naprosto čistá. V tomto stavu jsme schopni dosáhnout témeř čehokoli, čehož si žádáme. Ve stavu, kdy nejsme ovlivněni ničím, co souvisí s naší minulostí, můžeme ovlivňovat přítomnost a vše, co nás bezprostředně obklopuje. Ho´oponopono, podobně jako například buddhismus vysvětluje, že nic neexistuje vně, tedy celý okolní svět je pouze obrazem našeho světa vnitřního a způsobu, jak na na něj reagujeme. Vše, co se odehrává uvnitř nás samotných, v naší podstatě, promítáme do našich životů a vytváříme si tak vzpomínky, které následně utvářejí námi vnímanou realitu. Pokud v našem životě něco nefunguje, je nutné naše vzpomínky vyčistit. Čištění vzpomínek, negativní energie v nás samotných a nalezení našeho vlastního Já dosáhneme pomocí jednoduchého procesu, kdy se přiblížíme k „nulovému stavu“ pomocí jednoduchých manter:

Miluji Tě…

Omlouvám se…

Prosím, odpusť mi…

Děkuji Ti…

Opakováním těchto jednoduchých slov dosáhneme procesu čištění, intoxikace negativní energie v nás, tedy chybných myšlenek, vzorců uvažování a paradigmat. Procesem čištění můžeme dosáhnout čehokoli – zlepšení kvality našeho života, překonávání těžkých a obtížných situací, napravování mezilidských vztahů, dosáhnutí osobních i pracovních úspěchů… Pokud dokážeme proměnit negativní energii v pozitivní, vymazat z paměti chybné vzorce uvažování, stojíme před něčím novým a zcela velkým – životem, který stojí za to žít, životem , kdy bolest a trápení vyměníme za radost a naplnění, životem, který dokážeme naplno řídit a ovlivňovat.

 

Skutečný význam učení Ho´oponopono

1. Za svůj život neseme 100% odpovědnost

kameny1Vše, co se v našem životě odehrává, je výsledkem našich myšlenek a skutků, minulých i těch současných. Naši budoucnost tvoříme právě v tomto okamžiku. Jakákoli naše myšlenka se může kdykoli stát skutečností. Pokud se právě v našem životě odehrává něco, co je nám nepříjemné, nebo je bolestivé (nebo to označujeme jako problém) můžeme si za to sami. Ale hlavně naseme 100% odpovědnost za to, jak s touto situací naložíme. Někdy není důležité vědět, proč se nám to děje, ale jak se touto situací naložíme.

Velmi často jsme chyceni v pasti dogmat a myšlení jiných lidí. Začněme nad danou situací uvažovat – opravdu to tak chce moje Já nebo to dělám pouze proto, že si myslím, že to tak dělat musím? Když pochopíme, že jednáme na základě převzaté informace (neboli vzpomínky), můžeme se od tohoto jednání zcela oprostit.

2. Dejme do všeho lásku, aneb „Miluji Tě…“

Věta „Miluji Tě“ je vlastně ze všech vět tou nejdůležitější. Milujme se a vše, co nás potkává. Nejenom to dobré, ale i to zlé. Mnohdy je to velmi těžké, ale když pochopíme, že můžeme milovat opravdu cokoli a kohokoli, uleví se nám.

Když tohle dokážeme,