Příklad mé lekce jógy

Meditations1Jógu miluji a jsem vděčná Bohu, že mi jí dal poznat se vším, co k ní patří, tudíž i se vzestupy a pády, protože jóga je jako život.

Občas vám něco nejde, někdy máte z něčeho strach, občas se vám do něčeho nechce, někdy se s jednou věcí dlouho trápíte a překonáváte vlastní hranice a někdy se stane, že ji musíte na nějaký čas opustit, aby jste se k ní pak mohli vrátit s novým poznáním a pokorou, protože jóga jako jedinečný systém bytí tady, na planetě Zemi, za to opravdu stojí. Zkušení již jistě pochopili, že nemluvím jen o fyzickém cvičení, ale o józe jako celku se všemi jejími aspekty, o kterých na těchto stránkách tak ráda a hodně píši.

Rozhodla jsem se vám popsat jak vypadá jeden z příkladů mé jógové praxe s lidmi, aby si případní noví adepti na kvalitnější život mohli představit, jak to zhruba probíhá, než se třeba rozhodnou učinit svou vlastní zkušenost v reálném prostředí mezi lidmi. Co lektor jógy, to jiná hodina, postupy a energie, protože jógových cest je hodně a lidí ještě více, takže můj popis neberte, prosím, jako dogma, nýbrž jako jednu z možností.

Na lekci jógy se připravuji vždy podle typu lidí, kteří mají na hodinu přijít – začátečníci, pokročilí, senioři se zdravotním omezením, … Pro dnešní příklad popisu hodiny jsem si vybrala středně pokročilé jogíny, kteří již mají pružnější tělo, umějí dýchat plným jógovým dechem, znají relaxaci a některé pránájámické techniky. Bude to ranní hodina, proto do průpravných cviků zařadím pár pozdravů slunci na rozhýbání, prohřátí a revitalizaci těla. Vybírám takové ásany, které procvičí celé tělo a budou vycházet postupně ze stoje přes sed do lehu a naplní tak harmonický průběh hodiny. Také se k nim pokusím najít duchovní rovinu, kterou představují, abych ji mohla co nejsrozumitelněji předat cvičícím a podpořila tak duchovní účinky celého cvičení. Rozhodla jsem se, že v této lekci naučím cvičící nový prvek, kterým bude udždžají dech a přispěji tak opět k jejich dalšímu rozvoji.

Složení hodiny

joga_tri_zeny_4Když přijdu na hodinu, tak se nejprve přesvědčím, zda-li není v místnosti velká zima nebo teplo a zda není vydýchaný vzduch. Jestliže ano, pokusím se to napravit, popřípadě před zahájením cvičení otevřu nebo zavřu okna. Nachystám si své místo a neformálně se s lidmi pozdravím. Zjistím zda-li mají všichni dostatek místa, správné podložky, cvičí naboso a bez brýlí, popřípadě něco nepotřebují. Když nastane správný čas, zahájím lekci úvodem.

Na úvod se se všemi pozdravím, představím se celým jménem, obeznámím všechny, že nás čeká 90 minut jógy, zeptám se, jestli je někdo poprvé na józe, jestli má někdo nějaké vážnější zdravotní omezení, kdy v případě, že ano, mu podám informace o tom co necvičit a na co si dávat pozor. Určitě všem řeknu, že v pozicích se nemá chodit přes bolest, nepřepínat se, nepospíchat, nezadržovat dech, když to není výslovně uvedeno, dýchat nosem, nesnažit se soutěžit s okolím ani sami se sebou, soustředit se pouze na svůj dech, tělo a pocity vycházející z něj. Ještě všem připomenu, jak probíhá plný jógový dech, kdy prociťujeme dech v jednotlivých částech těla, břicho – hrudník – podklíčky, který pak spojíme do dechové vlny, kdy začínáme nádech břichem, vedeme ho přes hruď až do podklíčků a vydechujeme od shora dolů, tedy podklíčky – hrudník – břicho. Snažíme se mít podsazenou pánev, abychom ochránili bedra, zapojujeme stažené spodní břicho a pracujeme s pánevním dnem, kdy ho s nádechem vtahujeme směrem k pupíku a s výdechem uvolňujeme. Když stojíme, máme vytažená, narovnaná záda, jakoby nás něco táhlo za temeno hlavy vzhůru k nebi a vytažení vychází z chodidel a jeho základních 3 bodů, které jsou umístěny 1 na bříšku nohy pod palcem, 2. na bříšku nohy pod malíčkem a 3. uprostřed paty. Ásany zaujímáme vždy bez úsilí a řízeně s dechem, který nám pomáhá uvolňovat vzniklé napětí. V ásanách se snažíme vždy uvolnit, aby měla možnost projevit své léčivé účinky. Pokusíme se hlídat si uvolněný obličej, aby nevznikala zbytečná křeč. Oči můžeme mít otevřené nebo zavřené. Pomalu pak přejdeme do úvodní relaxace, která bude trvat zhruba 10 minut.

reiki-bodyV úvodní relaxaci nechám všechny položit se do relaxační polohy šavásany, neboli mrtvoly. Je to uvolněný leh na zádech, ruce podél těla, kousek od těla, dlaněmi vzhůru, nohy lehce od sebe, špičky mírně padají do stran, zavřené oči. Soustředíme svou pozornost na dech. Vnímáme, jak s každým naším nádechem vstupuje jemně studený vzduch přes nosní dírky do plic a s každým výdechem vychází teplý vzduch ven. Ze začátku jen pozorujeme a snažíme si uvědomit, jak se nám dnes dýchá, jaký ten dech vlastně je. Neovlivňujeme ho. Snažíme se uvolnit a relaxovat tělo i mysl. Pozorujeme také naše myšlenky, jak přicházejí a odcházejí. Některá se zdrží déle, jiná jen chvilku, ale všechny postupně odcházejí. Pomalu vracíme svou pozornost opět na dech a nyní se ho snažíme lehce prohlubovat s každým nádechem i výdechem. Představujeme si, jak s každým nádechem do vás vstupuje nová energie a vše dobré a s výdechem odchází napětí, negace a vše, co už nepotřebujeme. Nyní svůj dech postupně vědomě prohlubujeme a zaměříme se na dýchání plným jógovým dechem, kdy po nádechu můžeme zařadit krátkou zádrž tak, že si řekneme slovo STOP a po výdechu krátkou zádrž jen na délku slova STOP. Provedeme ještě 3 hluboké nádechy a výdechy a připravíme se na průpravné cviky.

Průpravné cviky – neboli sarva hita ásany, kterým věnujeme zhruba 30 minut, zahájíme nejprve protažením celého těla. Zůstáváme v šavásaně a s nádechem vytáhneme ruce a nohy do dálky, napneme dlaně a špičky chodidel, můžeme přizvednout bedra od podložky a s výdechem uvolníme. Nohy dáme k sobě, skrčíme je v kolenou, obejmeme je rukama a přitáhneme k trupu. Hlava zůstává na podložce. S výdechem se pomalu překulíme vpravo, s nádechem vrátíme na střed, s výdechem se překulíme doleva a s nádechem opět návrat na střed. Opakujeme 3x na každou stranu.

Pak se zastavíme na středu, vydechneme, povolíme úchop, položíme chodidla na zem, nadechneme, rozpažíme ruce dlaněmi vzhůru a s výdechem pokrčená kolena pomalu sklápíme vpravo až k podložce a současně jde hlava vlevo. Chvíli v pozici dýcháme a snažíme se uvolnit bederní oblast. Poté propneme nohy v kolenou tak, že s tělem tvoří pravý úhel a vytáhneme horní levou nohu do dálky. Pokusíme se ji prodloužit tak, že pata levé nohy se dostane za patu pravé nohy a položí se na ni. V té chvíli dojde ještě k většímu protažení bederní páteře a křížo-kyčelního skloubení. Chvíli v poloze volně dýcháme a poté s nádechem vracíme nejdříve nataženou levou a pak i pravou nohu a hlavu na střed. S výdechem provedeme to samé i na opačnou stranu – pokrčené nohy sklápíme vlevo, hlavu vpravo. Chvíli volně dýcháme, pak nohy natáhneme a snažíme se propnout pravou nohu do dálky nad patu levé a položíme. Po chvíli vracíme nohy i hlavu s nádechem na střed. Vydechneme a provedeme ještě jeden uvolněný nádech a výdech.

Znovu pokrčíme nohy v kolenou, kolena přitáhneme k hrudníku, obejmeme je dlaněmi a zhoupneme se opatrně do sedu a pomalu zpátky. Kolébku zopakujeme 5x. Masírujeme si tak páteř po celé její délce a uvolňujeme tak svaly podél páteře. Cvik zakončíme volným vyhoupnutím se do sedu. Povolíme úchop rukou a posadíme se do jednoduchého zkříženého sedu – sukhásany tak, že levou nohu zasuneme pod pravé stehno a pravou nohu pod levé stehno. Tělo a hlava jsou vzpřímené. Nyní protáhneme krční páteř. Ruce položíme na zátylek dlaněmi na sebe tak, že malíkové hrany jsou těsně pod lebeční kostí. S nádechem se co nejvíce vytáhneme z beder vzhůru do mírného záklonu a s výdechem jemně povolíme hlavu dolů, směrem do krční jamky, dlaně nám pomáhají mírným tlakem vytahovat krční páteř a masírovat horní obratle. Provedeme 5 nádechů a výdechů, pak se nadechneme a s výdechem pomalu otáčíme hlavu vlevo a podíváme se pod levé rameno. S nádechem návrat na střed a s výdechem to samé na opačnou stranu. Otáčíme hlavu vpravo a podíváme se pod pravé rameno. S nádechem návrat na střed a uvolníme úchop. Narovnáme hlavu a s nádechem pravou ruku položíme ze shora přes hlavu na levé ucho a jemně táhneme hlavu k pravému rameni. Levá ruka volně visí podél těla, dlaní k zemi. Provedeme nádech a výdech a vrátíme hlavu na střed. Pak stočíme hlavu šikmo, nadechneme, přehmátneme rukou přes hlavu do zadu, prsty na začátek krční páteře a s výdechem stáhneme opatrně hlavu šikmo směrem k pravému prsu. Nádech a výdech a vracíme opět na stř