Trávicí soustava

travicisystemMnohé z nás občas trápí bolesti ozývající se různě v těle, ale málokdo si ještě ze školy pamatuje uložení a funkce jednotlivých orgánů. Abychom svému tělu mohli lépe porozumět a vyléčit ho, měli bychom ho znát. Zde nabízím podrobný přehled trávicí soustavy i s duchovními pohledy na jednotlivé orgány a léčivými afirmacemi.

 

Funkcí trávicí soustavy je příjem a zpracování potravy rozštěpením enzymy, vstřebávání živin a jejich přeměna v játrech, odstranění některých odpadů z krve a jejich vyloučení žlučí. Trávení potravy na duchovní úrovni také znamená přijímání, analyzování a vstřebávání životních podnětů a zážitků a vylučování přežitých poznatků. Kvalita trávení je přímým zrcadlem kvality naší nálady, tedy života. Zájmem o způsob výživy a fungování trávení roste zájem o poznání smyslu života a jeho kvality.

 

Trávicí soustavu rozdělujeme na několik částí:

 • Hlavový a hrudní oddíl tvoří dutina ústní, hltan a jícen. Hlavními příčinami nemocí této horní části trávicího traktu z pohledu duše jsou nadměrná rozumová kritičnost, absence lásky ke kritizovanému, existenční strachy a neschopnost přijmout některé jevy života.
 • Břišní a pánevní oddíl se skládá ze žaludku, jater, slinivky břišní a tenkého střeva. Hlavní duchovní příčiny onemocnění jater a žlučníku jsou neschopnost vyváženého zpracování dějů vnějšího světa a hněv jako reakce nepřiměřená skutečnosti – pravdě.
 • Oddíly tlustého střeva tvoří slepé střevo, vzestupný, příčný, sestupný a esovitý tračník a konečník. Hlavní duchovní příčiny onemocnění této dolní části trávícího aparátu je hmotná a duchovní lakota, nepružnost v životě, snaha zalíbit se za cenu ztráty sama sebe a materiální přivázanost.

 

Stavba trávicí trubice

Trávicí trubice tvoří průchod od dutiny ústní, přes dutinu hrudní, břišní až do pánevní.

Stěnu trávicí trubice tvoří:

 • Sliznice – v tenkém střevě vytváří klky
 • Podslizniční vazivo – řídké vazivo s uzlíky mízní tkáně
 • Hladká svalovina
 • Pobřišnice
 • Drobné žlázky, uloženy přímo ve stěně trubice
 • Samostatné žlázy: příušní, podčelistní a podjazyková slinná žláza, slinivka břišní a játra.

 

Ústní dutina

zuby a organyJe začátkem trávicí soustavy a funguje pro příjem potravy, její senzorickou analýzu chutí, mechanické zpracování zuby, promíchání potravy jazykem a zvlhčení slinami.

 • Chrup

Zuby vyrůstají z čelistí a v úplném chrupu je jich 32. Část ukrytá v dásni se nazývá kořen, viditelná část je korunka a rozhraní kořenu a korunky se nazývá krček. Jsou obrazem naší a životní síly. Kdo má špatné zuby, má obtíže se vyjadřovat, chybí mu také schopnost do něčeho se pustit, tzv. zakousnout, něčím se prokousat, vybít svou agresi. Skřípání zubů je projevem bezmocné agrese. Zubní protéza symbolizuje předstírání vitality navenek.

 

Každý zub má také svou souvislost s vnitřními orgány:

 • Horní zuby:
  1. Ledviny, žlázy, slepé střevo
  2. Ledviny, močový měchýř, mízní uzliny
  3. Játra, žlučník, páteř
  4. Dýchací ústrojí, páteř, mozek, žlázy
  5. Dýchací ústrojí, páteř, žlázy, klouby
  6. Slezina, slinivka břišní, žaludek
  7. Tlusté střevo, hltan, jícen, slezina
  8. Tlusté střevo, tenké střevo, srdce

 

 • Spodní zuby:
  1. Ledviny, močový měchýř, žlázy
  2. Ledviny, močový měchýř, žlázy
  3. Slezina, nadledviny, slinivka břišní
  4. Játra, žlučník, slinivka břišní, páteř
  5. Žaludek, dvanácterník, tlusté střevo
  6. Dýchací ústrojí, brzlík, mozek, tlusté střevo
  7. Tlusté střevo, klouby, páteř
  8  Slezina, krevní oběh, srdce

 

 • Sliny

Sliny utváří z 99% voda a zbytkově malé množství solí, hlen, který usnadňuje klouzání potravy v jícnu, enzym lysozym, který má mírné desinfekční účinky a slinná amyláza (ptyalin), která je enzymem štěpícím škrob – cukr a také glykogen (polysacharid), na jednodušší , tzv. „sladký“ sacharid maltózu. Denně se v ústech vytvoří zhruba 1 až 1,5 litru slin.

 • Slinné žlázy ústí slinovody do ústní dutiny a rozdělujeme je na drobné, které vylučují větší množství hlenu a ve větším počtu hlavně na povrchu jazyka a velké párové (příušní, podčelistní a podjazykové), které vylučují nejvíce slin.

 

Hltan

hltanHltan je křižovatkou dýchacích a trávicích cest.

Ústní část hltanu představuje oblast kořene jazyka a měkkého patra, kde se nacházejí i patrové mandle, které jsou součástí mízního obranného systému. Měkké patro je sval a vazivo oddělující nos od úst, které vzadu končí čípkem. Svaly napomáhají například sání, tvorbě patrových hlásek (g, ch a podobně) a při polknutí vtlačují sousto do jícnu.

Hrtanová část je krátká a trubicovitá. Nachází se na rozhraní vstupu do jícnu a dýchací trubice. K zamezení vniknutí sousta do dýchací soustavy slouží hrtanová příklopka, která reaguje automaticky řízením prodlouženou míchou, proto při polykání nelze dýchat.

 • Nosohltan je nejširší místo hltanu, do kterého ústí nosní dutina, středoušní vývody (Eustachovy trubice) a nosní mandle.

 

Duchovní rovina problémů s hltanem a jícnem, jako je špatné polykání, představuje situace, které často dáváme polykat druhým a které zabíjejí jejich ducha. Svíráme je, utiskujeme a nedovolujeme jim dýchat ani v klidu jíst. Logickým vyústěním chybného lidského jednání jsou potom potíže s polykáním. Lidem uvnitř tvrdým nebo naopak tvrdostí trpícím mohou být jejich chyby nebo neschopnost vyvázat se z nepříjemné situace dány na vědomí zúžením hltanu nebo jícnu a nádory v nich.

 

Jícen

Jícen je 25-30 cm dlouhá trubice tvořená dvěma vrstvami hladkých svalů, která prostupuje bránicí až do žaludku a propojuje tak žaludek s hltanem. Je umístěna za průdušnicí blíže k páteři. Potrava sama by touto trubicí do žaludku nemohla projít proto jícen aktivně posunuje i tekutá sousta ke vstupu do žaludku rytmickým smršťováním svalů – peristaltikou. V jícnu může peristaltika probíhat nejen směrem do žaludku, ale i opačně, tzv. zvracením.

Potíže s jícnem nám říkají, že máme problém vypořádat se – spolknout události dne, vyrovnat se s problémy. Ten, kdo se nedokáže vyrovnat s problémy, tomu se „zaseknou“ v jícnu.

 

Žaludek

zaludekŽaludek je trávicí trubice rozšířená do vaku a je umístěn v levé horní části dutiny břišní. Jeho stěnu tvoří pružný kruhový svěrací sval, který se může roztáhnout až do objemu 2-3 litrů. Jeho hlavní funkcí je skladování potravy, její promíchání a zahájení trávení pomocí žaludečních šťáv.

Vstup jícnu do žaludku se jmenuje kardie neboli česlo, uzavřené hladkým svěračem, při jehož poškození vzlíná žaludeční šťáva do jícnu, tzv. pálení žáhy. Na něj navazuje vlastní tělo žaludku – corpus, které se nahoru vyklenuje v klenbu a dolů doprava se zužuje v trubicovitý konec pylorus, tzv. vrátník, který je výstupem ze žaludku do tenkého střeva, uzavřen hladkým svěračem.

 • Žaludeční stěna je sliznice složena z vrstev hladké svaloviny, která zajišťuje promíchání obsahu žaludku a válcovitého epitelu s trubicovitými žlázkami, které produkují denně až 2 litry žaludeční šťávy.
 • Žaludeční šťáva se skládá z vody, kyseliny chlorovodíkové, která disponuje silnými desinfekčními účinky, rozpouští šlachy, chrupavky a další pevné složky masité potravy a vytváří kyselé prostředí (pH 2 až 4). To aktivuje enzym pepsin, který zahajuje štěpení bílkovin. Hlen (mucin) se pak zachytává na vnitřní stěnu žaludku a chrání ji před poškozením, „poleptáním“ kyselinou a p