Mocná slova

slovaPrvní dohoda zní: Nehřešme slovem neboli Miřme svým slovem přesně.

Je nejdůležitější a zároveň nejtěžší. Když si ji osvojíme, osvobodíme se od utrpení. Slovo je síla a je Čaromocné – nejmocnější nástroj, který jako lidé máme. Nehřešit slovem znamená nepoužívat slovo proti sobě. Slova nám také velmi dobře ukazují naše myšlenky a nevědomí.

Nehřešit slovem je správné využívání naší energie, což znamená využívat energii ke sdílení pravdy a lásky k sobě a tedy k celému Vesmíru. Uzavřeme-li se sebou dohodu, že nezhřešíme slovem jen s tímto úmyslem, bude z nás vycházet pravda a zbaví nás veškerého emocionálního jedu, který v nás byl. Kdykoli slyšíme nějaký názor a uvěříme mu, uzavíráme dohodu, která se stává součástí našeho systému víry.

V podstatě stačí, vyřkneme-li svá Slova pouze jedenkrát, aby se vytvořila nová příčina a následek (manifestace) u každé situace, kterou chceme změnit – vyřešit. Pro většinu lidí je jednodušší to dělat tak, že vysloví svou formuli jednou denně nebo několikrát v týdnu. To lze opakovat, dokud se neprojeví výsledky. Častější opakování však může naznačovat pochybnosti a manifestace se tak může zpomalit.

Čaromocná slova můžeme odříkávat nahlas i v duchu. Někdy je třeba formulaci během času pozměnit. V takovém případě následujte svůj vnitřní Hlas. Někdy se může hodit, když získáte podporu jiné osoby, která může pronést Slova “pro vás”, i když si můžete být jisti, že takové pomoci jiného člověka nebo lidí nemáte zapotřebí. Musíte pochopit, že i kdyby jste byli na opuštěném ostrově a věnovali se svému magickému dílu úplně sami, budou vaše výsledky právě tak efektivní, jako kdyby pro vaši spásu pracovala celá armáda odborníků.

V ideálním případě je duchovní práce se Slovy utěšená a posilující. A tak, jakmile pocítíte při práci s Čaromocnými slovy nepříjemné pocity:

  • Snažte se určit jejich příčinu, možná ji pak budete muset označit jako kvalitu, kterou je třeba vyloučit. Například se mohou objevit určité pochybnosti a vy je pociťujete jako zdroj vyčerpání, když se je snažíte potlačit nebo pokračovat jim navzdory, aniž byste si je uvědomovali. A tak prohlásíte: “Tímto se ve svém konání zbavuji všech pochybností (nebo starostí)”
  • Pocit vyčerpání můžete vyřešit jednoduše tak, že ke svým Slovům dodáte ještě “v pohodě”. Tím odvrátíte jakékoliv nedorozumění ohledně Čaromocných slov.
  • Máte-li stále pocit těžkosti, vyčerpání nebo jakéhokoliv neklidu, i když jste zkusili jedno nebo obě výše uvedená řešení, možná byste se měli znovu zamyslet nad svými cíli. Na chvilku práci přerušte a zamyslete se nad tím, co vlastně doopravdy chcete.

Pokud se cítíte příliš zmateni, příliš rozrušeni na to, abyste zjistili k jakým cílům se chcete pomocí Čaromocných slov dopracovat, pokračujte po etapách.

  • Nejprve odříkejte Čaromocná slova s cílem dosáhnout atmosféry porozumění, klidu a míru.
  • Zbavte se jakékoliv negativní kvality, kterou pocítíte (zmatek, skleslost, … cokoliv) a nahraďte ji ujištěním se o jejím opaku (vyjasnění, štěstí, …). Uvidíte, že schopnost definovat zápory a klady obklopující váš problém bude podstatným krokem k tomu, abyste si ho dokázali objasnit a pak se jej zbavit.

 

Jak dlouho to trvá než se Čaromocná slova projeví?

kniha1Někdy jen zlomek sekundy nebo také celá léta – nebo jakkoliv dlouhou dobu mezi tím.

Stanovení nějakého určitého časového období bývá často omezující, i když taková možnost je jistě velmi lákavá. Ve skutečnosti už samotná myšlenka, že “tento problém musí být vyřešen do této lhůty” může být problémem! Nezapomínejte, že sekvenční vnímání času je omezující.

Proto, pokud vám dělá starosti načasování: Prohlaste, že tento problém rušíte “zbavuji se jakékoliv obavy či starosti o správný čas” anebo uveďte příslušnou hodnotící frázi, “to se projeví v ideálním (čili nejpříhodnějším) okamžiku”

“Dokonalé načasování” neznamená nervózní očekávání, kompromisy nebo racionalizaci. Projevy přicházejí tehdy, až když jsme na vše přirozeným způsobem připraveni. Mohou přicházet ve fázích. Dojde-li k významnému zpoždění, může to být ukazatel toho, že nejprve je nutno zabývat se důležitějším problémem či omezující myšlenkou (příčinou). Je-li tomu tak, vyslovte Slova s cílem dosáhnout “moudrosti a porozumět svým potřebám”.

Zapamatujte si jednu důležitou věc: jakmile je vyslovíte, začnou Čaromocná slova působit v neviditelném světě – dokonce ještě dříve, než se projeví ve Světě forem!

 

Přeji nám všem tvoření slov a jejich používání vědomým způsobem ku prospěchu všeho Já.

 

Zdroj: Pozitivní magie – Marion Weinstein, Don Miguel Ruiz – Čtyři dohody
Michaela Weissová

Jsem specialistkou na léčbu potravinami a jógovou terapii. Pomáhám lidem uzdravit se jídlem ze zánětů, kandidy, obezity a dalších nemocí a prostřednictvím jógové terapie pomáhám uvolňovat hluboko uložené bloky na těle i na duši. Celostně pracuji se všemi rovinami člověka na návratu do rovnováhy a spokojeného života. Nechte se inspirovat těmito milovanými stránkami a prosím nekopíruje bez mého vědomí mou práci na jiné weby. Díky.