Jak prosperovat v Matrixu

matrixSvět je labyrint lží a hledání pravdy v něm je naším hlavním úkolem, ovšem velmi nelehkým. Celý systém, tzv. Matrix, byl vytvořen tak, aby nás zotročil pomocí falešných ideálů a stádnosti, do které se nás snaží natlačit. Zní to až konspiračně, ale je to tak.

 

Při prvním zběžném pohledu na události kolem nás se může zdát, že náš život je velmi nespravedlivý a že jsme v něm jakoby uvízlí a na určité úrovni to tak je, ale to není jedna jediná realita, kterou můžeme zažít. Máme svobodnou vůli, vědomí a jsme pány svého vlastního života, neboť naše myšlenky, pocity a systémy přesvědčení doslova utvářejí nás samé a to, co žijeme a tak se můžeme osvobodit a začít zažívat život, který my sami chceme. Je k tomu potřeba rozhodnout se pro změnu, zapomenout na odpovědi, které nám někdo kdysi řekl, že jsou pravda, říci ANO své vlastní pravdě, poodstoupit z uměle vytvořené reality fabulací do svého vlastního prostoru a naplnit jej tím, čím chceme MY. Ano, stále budeme mít k systému určité povinnosti, jako je například placení daní nebo zdravotního pojištění, ale již nemusíme být podřízeni. Respektem k sobě a ke svému osobitému vidění světa vytvoříme nové situace, příležitosti a postupy, které budou respektovat nás samé a zároveň i vše venku.

 

Co je tedy dobré míti na paměti:

 

Jste odpovědni za svůj život a tím i za svůj vztah k Matrixu.

Matrix je zde proto, že jsme si ho „vmysleli“ do své reality. Mnohdy slepým přijímáním informací z masmédií, akceptováním evidentních nesmyslů, které nám ubírají na svobodě a originalitě, pokrčením ramenou, že „S tím se holt nedá nic dělat.“, pocitem, že my (oni) jsme ta oběť, že je normální být nešťastný, dělat práci, která nás nebaví a podobně. Je to velká, stoletími sycená síla, které jsme všichni uvěřili a předali ji zcela dobrovolně své drahocenné životy. Dobrou zprávou je to, že si je konečně můžeme vzít zpátky určením si své vlastní reality! Jestliže je Matrix problém, podívejme se na něj jako do zrcadla – do hloubky sebe. Tam uvidíme, kdo zotročuje, navádí ke špatnostem a bere sílu.

Matrix je entita sama o sobě, tvořena kolektivním podvědomím, které se množí ze strachu, pochybností a nejistoty. Nenávidět systém vede jen k jeho posílení a tato nová a nová síla se stále jen obrací proti nám samým. Slyšíte-li věty typu:“ Oni udělali to či ono…“ nebo „Oni to kontrolují…“, vždy si položte otázku: „Kdo jsou ONI?“ Jakmile ucítíte, že to, čemu se říká ONI, žije z našich vlastních strachů, můžete se osvobodit od těchto dramat, pařící pouze a jen Matrixu.

Osvoboďte svou mysl a tělo udělá totéž. Tento systém je neproniknutelný bez toho aniž by naše mysl byla připravena na to být volná. Naše mysl vytváří naši realitu v každém okamžiku, a proto změníme-li mysl, tělo ji bude následovat například zvýšením energie, vyšší obranyschopností nebo postupným narovnáváním zdravotního stavu do zdraví. Každá naše buňka má vědomí, kterému naše mysl vysílá signály a podle toho se chová.

 

 

Pracujte se systémem namísto boje proti němu.

matrix1Nikdo z nás nemůže ovládat Matrix jako takový. Je mnohem větší a vypustili bychom při tom duši. Čím více se mu budeme bránit, tím více nás bude zachytávat. Realita je poddajná a reaguje na naše myšlenky a pocity. Nemůžeme „vyhrát“ odporem, ale přeprogramováním naší vlastní mysli. Tím naše vědomí bude rozvíjet schopnost k růstu, nad poníženou podřízeností systému. Proto je dobré rozvíjet přijetí toho, co je a pracovat odtud. To vám ušetří spoustu zklamání, promarněné energie, ztracených příležitostí a i vaše duševní zdraví.

Pokaždé, když se pokusíte ovládat systém, ztratíte energii a tím i vaši schopnost zůstat povznesený a prosperující. Když budete pracovat se systémem, posílí se vaše životní energie a tím i prosperita. Matrix se pak může stát vaším přítelem. Pokud ho však budete vnímat nadále nepřátelsky, uvidíte v něm jen své vlastní démony, promítané navenek. Máte svobodnou vůli zvolit si svou vlastní cestu.

Svoboda je vnitřní niterná práce. To může znamenat rozdíl mezi životem v dluzích a životem v hojnosti. Dluh je odrazem naší nízké životní energie a ztráty výkonu ve prospěch systému. Hojnost svědčí o soběstačnosti, svobodě a sebeurčení jako schopnosti určit si svůj vlastní osud.

 

Buďte etičtí.

Podvod vás ze systému nevyvede. Vesmír funguje na rovnováze energie, tzv. karmy a to znamená, že se můžeme osvobodit pouze vyrovnáváním starých dluhů. Karmický dluh vytváří predispozici, která činí jednu z dalších náchylností k zachycení se v systému. Pokud jde o žití etického života, neexistují žádné zkratky. Existuje spousta ezoterických lidí, kteří se řídí vším možným co si přečetli a snaží se „konat dobro“ a zároveň mají tendence tlačit ostatní na svou cestu, přesvědčovat o své pravdě a narušovat integritu mnoha dalších lidí neprojevením svobody a respektu k jedinečnosti každého z nás a vlastnímu tempu, kterým jdeme. I toto je neetické a tím škodlivé. Jakékoli neetické jednání nás vrací zpět do Matrixu, který tím zároveň posiluje a okrádá nás o naši hojnost a prosperitu – okrádáme se sami. Jakákoli výhoda, o které si myslíme, že ji teď máme, je jen naší iluzí a může nám být kdykoli odňata bez jakéhokoli předchozího upozornění. Pouze s dostatečnou integritou máme šanci vytvořit tzv. vibrační útočiště, svobodné od dramat a uzemněné ve stavu hojnosti v moderním životě.

Pokuste se praktikovat etickou čistotu –  bezúhonnost a stanete se imunními vůči extrémním proměnlivostem života.

 

Zvolte svou kariéru moudře.

C4NPMKJste-li v tzv. „krysím závodě“ – ve světě práce, je dobré si uvědomit, že i když se dostanete na vrchol, budete stále krysa. Neztrácejte proto svou životní energii honěním se za falešnými sny, které vám nic nepřinesou. Ztotožněním se s myšlenkou vnější konkurence se jen ponižujete, způsobujete si zdravotní komplikace a pomalu vyhasínáte. Tato myšlenka vás totiž odpojuje od tzv. Zdroje – tvořivé síly Vesmíru, se kterou když jsme plně vědomě spojeni, náš život je bohatý na příležitosti, dobrá rozhodnutí, zajímavé a pro nás přínosné lidi, věci a situace. Náš život nás zkrátka baví a cítíme se zde „správně“. Soutěžením se vytváří boj o moc, frustrace a ztráta energie. Zeptejte se sami sebe, zda chcete strávit několik desetiletí svého života honěním se za falešným ideálem namísto prožití naplněného bohatého života.

Představte si práci jako spolupráci v pozitivním slova smyslu, oproštěnou od „souboje vůlí“. Iluze je hluboká a vy můžete přijít i o celý život snažením se vyhrát krysí závod, který nikam nevede na úkor svého vlastního blaha.

Propusťte všechny situace, které obsahují falešný pocit konkurence a místo toho sledujte svou vlastní cestu. Jedinou skutečnou prací, kterou bychom měli všichni udělat, je vymanit svou vlastní energii z tzv. „Matrixu“, abychom mohli žít svobodně a beze strachu jako plně suverénní bytosti.

Stát se „osvobozenými od karmy“ a manifestovat svobodu žití podle našich představ je rozhodně masivní počin, který budeme plnit celý život. Proto je dobré ujistit se, že neztrácíme čas a energii na nesprávných místech, s nesprávnými lidmi. To je konečně i důvod, proč mnoho lidí dnes opouští sice dobře placenou, ale nenaplňující práci. Čas na vlastní rozvoj je k nezaplacení.

Blíže v článku Konkurence neexistuje + praktické cvičení.

 

Mějte rádi peníze

Myslím tím skutečně rádi. Je to silné téma a je třeba k takovému kroku přistoupit i přes náš vnitřní odpor, o kterém mnozí ani nevědí. Mnoho lidí má k penězům odpor a považují je za zlo, ale ve skutečnosti jsou peníze čistou a neutrální formou energie, která musí proudit v dávání a přijímání, aby jich bylo stále dostatek, neboť je potřebujeme k životu. Rozdělování peněz na dobré a špatné je součástí manipulace a jen my sami k nim můžeme změnit postoj našimi pocity a záměrem. Chudoba (finanční i energetická) ničí naše tělo i ducha a připoutává nás více k Matrixu. Čím více si dovolíme disponovat penězi, tím svobodnější a nezávislejší se stáváme v celém systému.

Dal by se uvést pro někoho až úsměvný příklad, který mi velmi dobře funguje: „Plaťte své účty s láskou.“ Složenka, faktura nebo účet k zaplacení je jen jedna rovina pohledu. To, že za vyrovnané účty máme teplý domov, jídlo, můžeme jakkoli cestovat, telefonovat, oblékat se nebo koupit sobě a blízkým to, co chceme nebo potřebujeme, je druhá rovina. Není jen ta „strašná – nepřátelská“ faktura, ale i ten luxus za ní a to, kolik ho je a bude, určujeme tím, s jakou emocí peníze vydáváme. Náš způsob přistupování k dávání a braní – přijímání, určuje kvalitu našeho života a množství prostředků, které na něj budeme mít.

Přemýšleli jste někdy, proč banky a pár nejbohatších lidí světa mají většinu celosvětových peněz?

Odpovědí je, že nás systém naprogramoval tak, abychom peníze primárně nenáviděli a tím v něm zůstali stále uvězněni a konzumovali a konzumovali a konzumovali v domnění, že budeme šťastnější. Znáte to: „Kupujeme věci, které nepotřebujeme, za peníze, které nemáme, abychom imponovali lidem, kteří jsou nám u zadku.“ Peníze mohou nadmíru zvýšit vibrace našeho života nebo nás mohou totálně zničit. Který z těchto směrů vítězí, záleží vždy na tom, jak vyrovnaní jsme a jak velký je náš duchovní náhled.

Cokoli v našich životech je možné, pakliže uvěříme, že to skutečně možné je.

Budete-li rozvíjet svůj dobrý vztah k penězům, budete žít blahobytný život, který bude financovat vaší svobodu.

Vstupte do vztahu s penězi z místa rovnováhy a můžete mít harmonický a úžasný život ve všech oblastech.

 

Michaela Weissová
Michaela Weissová

Jsem specialistkou na léčbu potravinami, zásadotvornou stravu a jógovou terapii. Pomáhám lidem uzdravit se jídlem ze zánětů, kandidy, obezity a dalších nemocí a prostřednictvím jógové terapie pomáhám uvolňovat hluboko uložené bloky na těle i na duši. Celostně pracuji se všemi rovinami člověka na návratu do rovnováhy a spokojeného života. Nechte se inspirovat těmito milovanými stránkami a prosím nekopíruje bez mého vědomí mou práci. Díky.