7 pilířů duševní hygieny, aneb jak žít duševní a fyzickou pohodu

Active senior woman potting some plants in terracotta pots on a counter in backyard. Senior female gardener planting flowers in pots
Životní pohoda začíná uvnitř

Doba, ve které žijeme klade stále vyšší požadavky na naší komplexnost a výkonnost a to způsobuje vnitřní chaos a stres, neboť, ruku na srdce, je pro nás nepřirozené zvládat vše. Tímto ohromným chaosem trpí nejen naše tělo, ale také náš vnitřní svět – naše duše. Jsme nuceni čelit každodenním tlakům, máme spoustu povinností a čas je pro nás tou nejdražší komoditou. V honbě za lepším životem se často dostáváme do stavů vyhoření, úzkosti, deprese a mnohých bolestí těla, neboť jsme zapomněli na nás samotné. Co potřebujeme k tomu, abychom v klidu zvládali svůj dnešní život, cítili se dobře po těle i po duši a měli prostor pro to, splnit si své sny? 

Podle průzkumů přibývá lidí s depresemi a úzkostmi. Stále více lidí hůře čelí stresu, který je neoddělitelnou součástí života činorodého člověka současnosti. Dnešní západní medicína nabízí jako řešení antidepresiva, která však pomáhají potlačovat příznaky, ale sami o sobě jsou nedostačující, neboť neodstraňují příčiny problémů. Ty nejčastěji pramení z kvality našeho rozhodování, ve schopnosti motivovat se k naplňování cílů, s naším žebříčkem hodnot v konfrontaci s jakýmsi celospolečenským (většinovým) žebříčkem a v neposlední řadě s nedostatečným sebepoznáním a péčí o náš život.

Na Wikipedii jsem si přečetla, že duševní hygiena, která je neoddělitelnou součástí našeho zdravého plnohodnotného života, je nauka o tom, jak si chránit a upevňovat duševní zdraví a jak zvyšovat odolnost člověka vůči nejrůznějším škodlivým vlivům. Psychohygiena poskytuje návod, jak cílevědomě upravovat životní styl a životní podmínky tak, aby se nejen zabránilo nepříznivým vlivům, ale aby se co nejvíce uplatnily vlivy posilující naši duševní kondici, duševní rovnováhu. Má člověka naučit, jak předcházet psychickým obtížím, a pokud již nastaly, učí ho, jak je nejlépe zvládat.

To mě přivedlo na otázku, co vše tedy náleží do duševní hygieny a zda-li se to dá jednoduše shrnout do pár bodů v článku místo tlusté knihy. A výsledek je tu.

 

Sebepoznání – Poznat sám sebe znamená uvědomit si své silné a slabé stránky.

Silné stránky

zena3Objevit to, v čem jste dobří a vypilovat svůj talent tak, abyste v dané dovednosti mohli vynikat, to je to, co je pro vaší vnitřní pohodu a harmonii důležité. Pokud svůj talent nebudete objevovat, rozvíjet a pracovat na něm, hrozí riziko pocitu frustrace, který časem přechází v depresi. Je třeba si uvědomit, že nikdy není pozdě. Pokud vás něco baví, je velká pravděpodobnost, že v tom budete dobří a činnost vás bude nejen naplňovat, ale přinese také své ovoce (úspěch, peníze a podobně). Jakmile bude dovednost dovedena na vyšší úroveň, pozvedne vaše sebevědomí a ukáže vám vaše pravděpodobné směřování v jasnějším světle. Realizovat další kroky je pak snadnější a zřejmější. V tomto počínání je ukryta ohromná energie a radost, neboť podniknete-li první krok, druhý přijde zvenku a tak to pokračuje až do chvíle naplnění.

Může se stát, že narazíte ze strany svých nejbližších na skepsi vůči vaší snaze pracovat na tom, co vás baví, neboť o tom mohou mít a do jisté míry také mají, své vlastní představy a vychází ze svých zkušeností. Takové jednání je však stále láskyplné. Mají obavy o vaše „bezpečí“ a budoucnost. Je třeba jejich názor respektovat a být schopni vzájemné otevřené komunikace a naslouchání. Zároveň je nutné vzít plnou zodpovědnost za směřování vlastního života. Když vaše okolí uvidí, že jste šťastní v tom, co děláte, obavy se rozplynou. Rodiče a přátelé si nepřejí nic jiného, než vaši samostatnost, spokojenost a úspěch, i když vám to nechtě mohou často znesnadňovat.Nejsou to překážky, jsou to výzvy a zkoušky vašeho odhodlání a odvahy.

Je třeba si uvědomit fakt, že při realizaci náročnějších a dlouhodobějších cílů, nutně dochází k „chybným“ rozhodnutím, pádům a dílčím neúspěchům. Ty však vedou k získání nutných zkušeností, bez kterých si jen těžko můžeme představit naše zrání a budoucí úspěch.

Nebojte se stanovovat si velké a náročné cíle a plnit si své sny, je to pramen našeho života. Mnohdy se stane, že na cestě k cíli dojde k jeho změně. Někam nás to posune, jsme zkušenější, umíme se lépe a lépe rozhodovat. Pokud si náročný (dlouhodobý) cíl rozložíme na jednotlivé dílčí kroky, přispěje to k jeho dosažení.

Není malých cílů a kdo chce uspět ve svých největších snech a realizovat je, musí se pro ně opravdu vnitřně rozhodnout, systematicky na nich pracovat a dovolit toku života se nechat unášet a podnikat nové a nové kroky, které nejsou zdrženími, ale nutným důležitým postupem vpřed. Trvání si na svém a na původní představě, je brzdou, která vás od cíle odchýlí a vy se pěkně vydáte ze všech svých sil a dalších zdrojů, bez výsledku. Nechte vše plynout a spolupracujte, dělejte reálné kroky a činy a zároveň se nechte vést. Nelpěte na podobě finálního cíle, postupu jeho cesty nebo časové rovině, vše se děje ve váš prospěch a je vám učitelem.

 

Slabé stránky

duševní hygiena1Slabé stránky jsou naší temnou stranou. A protože je temná, skrývá se často ve tmě nevědomí nebo se jí snažíme vědomě nevidět (a neukazovat ostatním) v domnění, že tak zmizí. Mnohdy o svých slabých stránkách nemáme ani tušení, ty se nám však krásně odzrcadlují na jevišti našeho života v podobě stále se opakujících negativních zkušeností.

Nejlepším katalyzátorem strachů a slabin jsou vztahy. Čím jsou bližší, tím je zrcadlo silnější a přináší skvělé „Wow“ momenty, stejně jako ty vyčerpávající „Už to nevydržím“ momenty. K tomu, abychom mohli znát pravdu o druhých, však nejdříve musíme poznat pravdu o sobě samých. Ten, kdo je schopen hledat příčiny neshod uvnitř sebe a přestane obviňovat druhé, ten má jistotu, že se mu nebudou již takové typy vztahů opakovat. Své vztahy přestane vnímat jako problematické, neboť změní sebe a svůj přístup nebo je v míru a smíření opustí.

Pokud vás na vaši stinnou stránku upozorní více lidí na sobě nezávislých, s největší pravděpodobností je to pro vás důležitá informace, se kterou byste měli pracovat nebo si ji minimálně v klidu vyslechnout a popřemýšlet o ní. Do takových rozhovorů se však pouštějte jen se svými opravdu blízkými přáteli a rodinou, kteří vás nebudou mít tendenci citově manipulovat.

Tak jako posilujeme a pilujeme naše silné stránky, tak pracujeme na oslabování a postupném odstranění našich slabin, byť nejspíš stále nějaké mít budeme. Odstraňování slabin nebo nám neprospívajících návyků je těžké, vyžaduje pevné rozhodnutí a vůli a zpočátku se objeví nelibé pocity, kdy se naše ego vzpouzí. Důležité je to projít, skousnout to, přiznat si to a jít dál – neurážet se, nebojovat, neházet zodpovědnost na druhé, to nikam nevede.

Myslete na to, že odstraňováním slabin vlastně posilujete své silné stránky, vítáte dobro ve svém životě, i když to bolí. Vaše slabiny jsou často překážkou v posilování silných stránek a tedy i realizaci našich cílů.

Pomáhejme si navzájem. Podporujme to, když vidíme někoho na sobě pracovat. Snažme se pochopit slabiny ostatních a pokud o to stojí, nabídněme jim pomoc. Budeme pak společně žít ve více motivujícím a harmonickém prostředí.

Často se stává, že silné dobré stránky jsou vykoupeny silnými špatnými, hodně lidského potenciálu pak přijde nazmar. Hledejte rovnováhu a pracujte na ní.

Jedna věc je, jak nakládáte se svými silnými a slabými stránkami vy sami. Druhá věc je, jak nakládáte se silnými či slabými stránkami druhých (respektive jak nakládají s vašimi silnými/slabými stránkami druzí). Obrazem toho bude vždy stav společnosti – kvalita vztahů v ní. Vzhledem k vysokému počtu rozvodů, rozchodů, neúplných nebo dysfunkčních rodin, se jeví práce se silnými a slabými stránkami nás a ostatních, jako neuspokojivá.

Poznávání našich silných a slabých stránek a práce na nich nás přibližuje nejen k naší podstatě, ale také k ostatním lidem a porozumění našemu životu.

 

Správná životospráva je alfou a omegou našeho života.

jídlo2Pokud máte mít sílu pracovat na sobě, je nutné dodržovat odpovídající životosprávu. Přesto, že jsme každý individualitou a máme jiné fyzické dispozice a indispozice, zákony přírody platí stejné pro nás všechny.

Spánek, relaxace, aktivita, stravování – to jsou základní pilíře životosprávy.

Je dobré si uvědomit, že tyto pilíře spolu souvisí a kvalita jednoho ovlivňuje kvalitu druhého. Bez dostatečné aktivity, odpočinku a kvalitního jídla nebude kvalitního spánku. Stejně jako bez dostatečného spánku nebude kvalitní aktivita, chuť k jídlu (trávení) atd. Pojďme si uvést některé základní informace.

 

Spánek

postelŠest hodin spánku v pohodlné a čisté posteli, bez nutnosti vnímat okolní vjemy, je jakýmsi životním minimem. Pokud se často dostáváme pod tuto hranici, dostáváme se na šikmou plochu, po které můžeme sjet až do depresí. Nedostatek spánku také oslabuje naši vůli, odolnost vůči stresu a imunitu. Zpomaluje regeneraci, urychluje stárnutí a je jednou z příčin nadváhy. Pokud na sobě pozorujeme tyto příznaky, potřebujeme nevyhnutelně několikadenní volno.

To je nejlépe využít aktivním odpočinkem, tedy pohybem dle vašeho výběru a spánkem alespoň 8, u někoho i 9 hodin. Nejlepší je stihnout alespoň hodinu, nejlépe dvě, ještě před půlnocí, kdy je spánek nejzdravější. Pohyb nám umožní lépe odbourat stres a napětí z těla,