Jógové ásany

asankaÁsana je sanskrtský výraz pro tělesnou pozici. Obecně ásana znamená zaujmout na delší čas určitou tělesnou polohu a cítit se v ní příjemně a uvolněně.

Mnohé ásany byly odvozeny od přirozených pohybů a pozic zvířat a někdy také odrážejí schopnost zvířat pomoci si v případě onemocnění; mají také názvy po zvířatech, např. kočka, srnka, tygr, zajíc atd. Ásany hluboce ovlivňují tělo i mysl. Jejich cvičením docílíme blahodárného účinku, který získávají zvířata, když tyto pozice zaujímají zcela instinktivně. Např. u márdžárí (kočky) je to protažení těla a páteře, u bhudžanga ásany (kobry) zase rozpuštění agrese a emocí, u šašanka ásany (zajíce) uvolnění. Za nejvyšší a „královskou“ ásanu je považována šírša ásana (stoj na hlavě) a padma ásana (lotos).

Ásany působí na svaly, klouby, dech, oběhový, nervový a lymfatický systém, na všechny orgány i žlázy. Ovlivňují rovněž mysl, psychiku a čakry (energetická centra). Jsou to psychosomatická cvičení, která posilují a vyvažují celou nervovou soustavu, a tak harmonizují a stabilizují psychický stav cvičícího. Těmito cviky lze dosáhnout celkového zklidnění, duševního klidu, uvolnění i pocitu vnitřní svobody a míru. Důležité je, aby tělo prošlo systematicky, krok za krokem nejprve jednoduchými cviky, kterými se prohřeje, uvolní a připraví na pokročilejší a obtížnější ásany.

jogaNa začátek a konec každé cvičební jednotky i mezi jednotlivé cviky se zařazují fáze uvolnění. Cvičíme-li schopnost relaxace, rozvíjíme tím zároveň schopnost vnímat vlastní tělo. Předpokladem pro správné provedení všech jógových cviků je tělesné a duševní uvolnění. Teprve tak se mohou v plné míře projevit účinky jednotlivých ásan.

Při provádění ásan hraje významnou roli i dýchání. Sladíme-li dech s pohybem, je průběh pohybu harmonický, dýchání se prohlubuje a dochází k povzbuzení krevního oběhu i látkové výměny. Pomocí dechu můžeme znásobit i svalové uvolnění – soustředíme se na ztuhlé části těla a s každým výdechem je vědomě uvolňujeme.

Většina lidí dýchá příliš mělce a povrchně. V józe se proto nacvičuje plný jógový dech, který je předpokladem pro dostatečnou látkovou výměnu. Pravidelným cvičením se tento typ dýchání stane postupně přirozený a běžný. Pomalejší, prohloubené dýchání zlepšuje prokrvení těla itělesnou kondici. Není však důležité jen pro pocit tělesné pohody, ale přispívá i k duševní a psychické rovnováze.

 Rozdíl mezi cvičením ásan a gymnastikou

muzskajogaNa rozdíl od gymnastických cvičení se ásany provádějí pomalu, abychom je mohli vědomě procítit. Není důležité množství cviků, ale samotná kvalita provedení. Před cvičením, mezi ním a po něm má být zařazena fáze vědomého tělesného i duševního uvolnění.

Smyslem a cílem ásan není uvést do pohybu nahromaděnou energii nebo napětí, nýbrž sladit tělo a mysl vědomým procítěním tělesných i duševních dějů, soustředěným pohybem a uvolněním. Ásany tělo neunaví ani nevyčerpají; naopak, naplní ho energií a svěžestí.

Důležité zásady při cvičení ásan

 • Ásany se provádějí vždy v souladu s dechem. Pohyby rozpínající hrudník a dutinu břišní jsou vždy spojeny s nádechem. Pohyby stahující hrudník a dutinu břišní jsou vždy spojeny s výdechem.
 • Nejprve se ásana provede jednou či dvakrát bez delší výdrže a pohyb těla se sladí s dechem. Při tom se zcela přesně stanoví, k jaké fázi pohybu patří nádech a k jaké výdech. Takový způsob cvičení zklidňuje nervovou soustavu, povzbuzuje činnost žláz, zvětšuje dechovou kapacitu a rozpouští tělesný i duševní stres. Mysl se uvolní, zklidní a projasní.
 • Teprve pak setrváme v ásaně delší čas a dýcháme v ní normálně. Soustředíme se na tu část těla, na níž ásana působí, a směrujeme tam i vědomí dechu.
 • Pak provedeme protipozici nebo vyrovnávací cvik. Je-li například trup stlačen nebo v předklonu, v následující ásaně se protáhne nebo napřímí.

 

yoga (1)Pravidelné cvičení ásan:

 • zvyšuje pružnost páteře,
 • zlepšuje pohyblivost kloubů,
 • napomáhá uvolnění, posílení a bohatému prokrvení svalů,
 • povzbuzuje a harmonizuje činnost orgánů i žláz,
 • podporuje látkovou výměnu a funkci lymfatického systému,
 • posiluje imunitní systém,
 • normalizuje a stabilizuje krevní oběh a krevní tlak,
 • zklidňuje a posiluje nervy,
 • pročišťuje a osvěžuje pokožku.

Sarva hita ásany

= pozice prospěšné všemu a všem

Tato cvičení jsou svou všestranností vhodná pro všechny lidi, tedy i pro úplné začátečníky i pro všechny části těla. Sarva hita ásany přinášejí pocit celkové tělesné pohody, protože uvádějí do rovnováhy tělo, mysl i duši. Tyto cviky může pro jejich jednoduchost provádět každý, bez ohledu na věk a tělesnou kondici.
Ať už chceme pomocí jógy dosáhnout jakýkoliv cíl (zachovat si zdraví, získat vnitřní klid a vyváženost, zvýšit schopnost soustředění, naučit se meditovat, dosáhnout duchovní realizaci), měli bychom začít s tělesnými a dechovými cviky. Ty jsou základem pro další studium jógy.

Abychom získali pevný základ pro obtížnější cvičení, začínáme se sarva hita ásanami a pak systematicky pokračujme dál. Tím se naučíme hned od začátku správně cvičit i dýchat. Tělo bude pohyblivější, svaly se posílí, a tím se zpevní i klouby.

V mé jógové praxi mají své stálé místo, protože jsem po operaci páteře a kolena a tudíž je pro mě velmi důležité se nejprve protáhnout, uvolnit a prohřát klouby. Jsou dny, kdy cvičím pouze je a pak medituji.

Cvičení mají význam také pro ty, kteří chtějí meditovat, neboť zklidňují a harmonizují mysl i nervy, prohlubují dech a připravují tělo na delší setrvání v meditační pozici.

ℒℴνℯ ❤ Mia

Příklad sarva hita ásan:

 

Autor: Mia Weissová, inspirováno knihou hóga v denním životě
foto: Google.com, slunecnyzivot.cz

Michaela Weissová

Jsem specialistkou na léčbu potravinami a jógovou terapii. Pomáhám lidem uzdravit se jídlem ze zánětů, kandidy, obezity a dalších nemocí a prostřednictvím jógové terapie pomáhám uvolňovat hluboko uložené bloky na těle i na duši. Celostně pracuji se všemi rovinami