Prána a Pránájáma

dychaniPránájáma je vědomé a volné usměrňování dechu (prána = dech, kosmická energie, ájáma = kontrolovat, regulovat), tedy kontrola dechu.  Prána je životní síla a spojovacím článkem mezi hmotou, vědomím a myslí a umožňuje existenci života na hmotné úrovni. Když jste kdekoli v přírodě a jste vnímaví, můžete si všimnout světelných částic ve vzduchu, které se rychle pohybují – to je vzdušná prána. Prána však existuje i v tekutinách (moře, řeky, sliny, moč,..) a hmotě (půda, stromy, kameny, tělo,..), zkrátka utváří a proudí vším, co je stvořeno.

V taoistické čínské tradici se používá pro pránu výraz Čchi, Thai-Čchi, Čchi-Kung, v Polynésii termín Manas, v Japonsku se používá Ki. Všechny tyto výrazy označují jediné – ovládnutí energie. Každým dechem přijímáme nejen kyslík, ale i pránu. Prána je tudíž mnohem více než jen dech. Prána je kosmická energie, síla ve vesmíru, která tvoří, uchovává i mění. Je základním prvkem života a vědomí. Prána se nachází i v potravě. Proto je tak důležité přijímat zdravou a plnohodnotnou vegetariánskou, veganskou, nejlépe však vitariánskou – živou stravu. Pránickou stravou, tedy breathariánstvím se v současnosti „živí“ již spousta lidí po celém světě. Jejím nejznámějším představitelem je Henri Monfort, který měl u nás v ČR dvě skvělé přednášky a těší se i po sedmi letech nejedení skvělému zdraví (pije jen vodu a černou kávu). Cíleným usměrňováním prány v těle můžeme zlepšit vitalitu, zbavit tělo jedů, zvýšit odolnost organismu, získat vnitřní klid, dosáhnout uvolnění i duševní čistoty.

Patandžalí, který je nazýván otcem jógy uvádí ve své Jogasútře pránájámu jako prostředek k dosažení vyšších stavů vědomí a pravidelnou praxí i jako významnou část k dosažení samádhi – Jednoty s Bohem. Hatha jóga se také zmiňuje o osmi typech pránájámy, které učiní tělo a mysl zdravé.

Plný jógový dech lze rozdělit na tři části: na dech břišní, hrudní a podklíčkový a každý z těchto dechů můžeme ještě dále dělit na přední, boční (levá a pravá strana) a zadní, tedy na čtyři kvadranty. Při plném jógovém dechu se postupuje při nádechu od břišního, přes hrudní až k podklíčkovému. U výdechu se přístupy liší. Někdy se postupuje ve stejném pořadí, tzn. že se postupuje opět od břišního k podklíčkovému, jindy je postup opačný, tzn. od podklíčkového k břišnímu. Tato nejednotnost je dána polohou těla. V leže se zpravidla vydechuje od břišní části, naopak ve vzpřímené poloze, tzn. v sedě, začínáme výdech od podklíčkové oblasti.

Břišní neboli brániční dech je takový dech, při kterém se při dýchání nejvíce zapojují bránice a břišní svaly.Během dýchání musí zůstat břišní svaly zcela uvolněné. Při nádechu klesá bránice do břišní dutiny a při výdechu stoupá a vytlačuje vzduch z plic. Břišní dýchání masíruje orgány v dutině břišní, čímž mj. podporuje peristaltiku střev a řídí tok prány pod pupkem. Příznivě působí také na křížovou oblast. Špatné břišní dýchání zapříčiňuje bolestivou a nepravidelnou menstruaci, hemeroidy, křečové žíly, špatný krevní oběh v dolních končetinách a pánevní oblasti.

Hrudní dech zabezpečují mezižeberní svaly, proto se někdy označuje také jako mezižeberní dech. Při hrudním dechu se vzduchem naplňuje střední část plic, a proto tento dech ovlivňuje hlavně oblast ve střední části hrudníku. Má vliv na srdce a jeho činnost, podporuje krevní oběh a příznivě působí také na další orgány, jako je například slezina nebo žlučník. Tak jako břišní dech je spíše uvolňující a zklidňující, hrudní dech je aktivizující.

Podklíčkový dech je nejpovrchnější dech v oblasti klíčních kostí. Dýcháme jím v případě, že jsme nervózní nebo máme strach – zrychlený dech nahoře. Špatný podklíčkový dech způsobuje dýchací problémy, jako je astma nebo různé alergie. Samotný podklíčkový dech je nedostačující k okysličení organismu.

Každý z dechů můžeme také prohlubovat, pokud zaujmeme nějakou konkrétní ásanu nebo mudru (postavení prstů na rukách).

8 typů pránájámy:

Sítkarí je srkavý dech.

Šítalí je výrazně ochlazující technika, která funguje na stejném principu, jako když se pes ochlazuje pomocí vyplazeného jazyka.

Kapalabháti je technika očistná, neboť mimo jiné pročišťuje nos a čelní dutiny.
V překladu znamená kapalabháti „zářící lebka“. Při jejím provádění si můžeme prostor hlavy dokonale očistit.
Rytmický dech je dech, při kterém rytmicky nadechujeme a vydechujeme, případně zadržujeme dech.
Súrja bhéda pránájáma je sluneční dech. Súrja znamená sluneční a bhéda je v překladu pročišťovat. Doslova je to dech, který pročišťuje nádí (energetické kanálky v těle). Pingala je jedna ze tří hlávních nádí, kanálků, kterými prochází energie a ústí v pravé nosní dírce a je spojována se slunečním aspektem. Súrja bhéda pránájáma je tedy dech pouze pravou nosní dírkou.
Čandra bhéda pránájáma je opak súrja bhéda pránájámy, tedy měsíční dech pouze levou nosní dírkou.
Udždžají dech je pránájámická technika, při které se dýchá se zataženou hlasivkovou štěrbinou.

Zádrž dechu neboli kumbhaka. Zádrž po nádechu je vnitřní zádrž (antar kumbhaka), po výdechu vnější zádrž (bahir kumbhaka) a samovolná zádrž (kévala kumbhaka), ta přichází až po zvládnutí nácviku prvních dvou spontánně.

Podle mytologie má každý tvor předem určenu délku života počtem dechů. Člověk, praktikující pránájámu si tedy vědomým zpomalením dechu, prodlužuje život.

pranaÚčinky pránájámy

Tělo:

 • zachování a zlepšování tělesného zdraví
 • pročištění krve
 • zvýšení příjmu kyslíku
 • posílení plic a srdce
 • normalizace krevního tlaku
 • harmonizace a stabilizace nervového systému
 • podpora léčebných procesů a léčebné terapie
 • zvýšení odolnosti proti nákazám

 

Psychika:

 • odstranění stresu, nervozity, depresí
 • zklidnění myšlenek a emocí
 • vnitřní vyrovnanost
 • rozpuštění energetických bloků

Duše:

 • prohloubení meditace
 • probuzení a pročištění čaker (energetických center)
 • rozšíření vědomí

Mě pomáhá pránájáma se stresem uvolněním, zvýšením energie i zklidněním ke spánku, koncentrací, protažením těla, meditací a harmonií.

Jak říkají staří jógové:“ Dýchat pusou je jako jíst nosem.“ 🙂

ℒℴνℯ ❤ Mia

 

 

Autor: Mia Weissová, inspirace z knih sytém jóga v denním životě a unijóga
foto: Google.com, slunecnyzivot.cz

Michaela Weissová

Jsem specialistkou na léčbu potravinami a jógovou terapii. Pomáhám lidem uzdravit se jídlem ze zánětů, kandidy, obezity a dalších nemocí a prostřednictvím jógov