Co je jóga

klidnybudhaJóga je věda o těle, mysli, vědomí a duši. Jóga znamená spojení, sjednocení, rovnováhu a vyváženost. Je známá po celém světě a užívá se v mnoha významech. Označuje filozofii, duchovní nauku, používá se pro tělesná a duchovní cvičení. Rozumí se pod ní i určitý způsob života. Všechny tyto významy mají své opodstatnění.

Jóga je univerzální duchovní cestou, založenou na vlastní zkušenosti a ne na zkušenostech a předpisech jiných, jejichž smysl se v průběhu času mění a ztrácí.

Jóga je ucelený pohled na život lidstva a ostatních živých bytostí a na celý vesmír.     

Jóga nás učí, že všechny aspekty života jsou neoddělitelně propojeny a že jedině realizací a zážitkem této úplnosti můžeme uspokojit náš vnitřní hlad po poznání a trvalém štěstí. Věda, moudrost jógy je univerzální a věčná. Je uchovávána v neměnné podobě indickými světci, kteří v meditaci zkoumali přírodu a vesmír a dosáhli plné realizace všech zákonů existence.

Základní myšlenkou jógy je žít šťastně. Štěstí je přirozenou součástí života každého. Kdo by nechtěl být šťastný? Mnoho lidí však hledá štěstí ne uvnitř sebe, ale ve vnějším světě, což nakonec vede ke zklamání.

Jóga znamená víc, než stát na hlavě a mít pěknou postavu. Jóga zahrnuje i to, ale cílem jógy je spíše objevit vnitřní mír, vnitřní harmonii, uskutečnit své Já a nalézt odpověď na otázku „Kdo jsem?“ Trpíme, protože nevíme, kdo jsme. Zjistit, kdo jsme, objevit naši skutečnost, je pravým cílem jógy.

Lidé žijící na Západě mají jeden problém. Vidí knihu o józe plnou krásných fotografií jógových ásan. Zalíbí se jim, chtějí je také umět a přicházejí za instruktorem jógy s otázkami: „Jak dlouho bude trvat, než toto zvládnu? Kolik to bude stát? Je nějaký způsob, jak to zvládnout dříve?“
To všechno je špatně. Jóga není auto, vlak nebo letadlo, které by vás naráz dopravilo tam, kam chcete. Jóga rozvíjí člověka pomalu, vydrží vám na celý zbytek života.

Jóga není jen cvičení, není to ani náboženství a není vyhrazena jen pro mladé, fyzicky zdatné a zdravé. Jóga může být životním způsobem pro každého.

 

Čistota myšlenek                                                                                            

nahoredoleČistota myšlenek je stejně důležitá jako čistota slov a činů. Podle zákona karmy je to, co si myslíme, ve skutečnosti již učiněno. Myšlenky jsou mocné, mocnější než vyřčené slovo. Negativní myšlenky nás ovlivňují jako jed. Pozitivní myšlenky jsou jako nektar, jsou to naši nejlepší přátelé, kteří nám nejvíc pomáhají.
Dejte si předsevzetí: „Moje první myšlenka bude vždy pozitivní.“

 

Je jen jedno Světlo

Není rozdílu mezi námi a Bohem. I když je v místnosti mnoho oken, světlo v ní je jen jedno. Podobně je jediné světlo v celém vesmíru, ale je mnoho oken, kterými svítí. Kolik světla oknem prochází, závisí na tom, jak je čisté.
My jsme těmi okny.
Pracujme na sobě, aby námi božské světlo mohlo volně procházet.
Přijdou-li hořká slova, zničme je laskavými. Zničme negativní myšlenky pozitivními. Cokoli budeme dělat s pozitivními myšlenkami, bude dobré.

 

Komu by měl člověk důvěřovat?

Především sám sobě. Většina lidí ztratila sebedůvěru. Sebedůvěru můžeme znovu získat tím, že rozpoznáme poklady, které v sobě máme. Věřme sami sobě a svým schopnostem. Bohužel si nejsme mnoha svých schopností vědomi.

Mějme důvěru ve svou cestu a ve své poslání. Buďme o něm natolik přesvědčeni, že nás od něj nikdo nedokáže odvrátit. Vždycky budou existovat problémy, obtíže a nepříznivé okolnosti. Po celý život budeme čas od času zklamáni. Přestože jsme my lidé považováni za nejrozvinutější stvoření, jsme velmi zranitelní, protože dovolujeme vnějším faktorům, aby nám přinášely zklamání. Nejdůležitější ale je, abychom nezklamali sami sebe.

Na cestě k naplnění musíme mít víru. Musíme být přesvědčeni o tom, že o úkolu, který jsme přijali, můžeme s důvěrou říct „mohu to udělat“ spíš než „dobrá, pokusím se“. Říkat „pokusím se“ znamená podrývat vlastní úsilí již od samého počátku.
Kdykoli nám osud nabídne příležitost, s odvahou ji přijměte. Možná neuspějeme, ale to není tak důležité. Důležitá je síla. Měli bychom jít životem s jistotou.


yoko-john
Dát svobodu znamená mít svobodu

Pokud chceme být volní, vzdejme se připoutanosti.
Máme-li v rukou kobru, nejsme volní a kobra také ne. Když ji opatrně pustíme, odplazí se a my také bezpečně unikneme. Jsme volní a ona je také volná. Chceme-li stále držet v rukou kobru, zcela jistě se nám nebude pohodlně sedět, ani si nebudeme moci lehnout a usnout. Vzdejme se! Čím více se můžeme vzdát, tím lépe. Určité emoční problémy, které máme – hněv, žárlivost, nenávist, komplexy, chtivost – nás automaticky opustí.

 

Váš život je jóga

výňatek z přednášky paramhans svámího Mahéšvaránandy v New Yorku v únoru 2004

V USA prováděli výzkum depresí a schizofrenie. Neexistuje proti nim účinný lék. Zjistili, že jsou tři způsoby, jak se z deprese dostat: modlitba, meditace a cvičení jógy. Jdeme-li do chrámu a modlíme se, celá mysl se soustřeďuje na Boha a odevzdává se mu. V tu chvíli cítíme v mysli mír.

Pataňdžali řekl 1000 let před naším letopočtem, že „jóga zklidňuje mysl.“ Ale prakticky k tomu nemůže dojít, pokud se neosvobodíme od nespočetných přání, která máme. Meditujeme a přitom přemýšlíte: „Bože, moje auto je na parkovišti už příliš dlouho a budu muset zaplatit víc, než jsem myslel.“ Než budeme schopni meditovat, musíme svou mysl osvobodit od všech takových myšlenek. Jóga je jednou z nejstarších cest. Neexistuje žádná duchovní cesta, žádná filozofie, žádné náboženství, které by bylo starší než jóga. Být laskavý a milosrdný, modlit se, sloužit a pomáhat – to vše vychází z jógy. V Pataňdžaliho Jógasútrách si můžeme přečíst, co znamená jóga.

 

Všechna světová náboženství mají kořeny v józe. Jóga je věda o těle, mysli, vědomí a duši. Vede nás zpátky tam, odkud pocházíme. Ale musíme se držet doporučení učitele a správně cvičit. Ježíš řekl: „Jsem cesta k Bohu.“ Musíme následovat vedení realizovaného Mistra.

Jste-li hudebníkem, když hrajete, ponoříte se do zvuku – a to je jóga. Nepoužíváte noty – noty jsou ve vás. Je to jiné. Nebo jste-li malířem, vezmete barvu a před sebou vidíte celý vesmír. Skutečný malíř maluje to, co není v tomto světě vidět. Pomocí trátaku (jógové techniky hledění do plamene) a meditace to přijde. Jste-li zpěvákem a máte-li krásný hlas, jen zpívejte. Vyzpívejte slávu Boha. To je jen jiný způsob cvičení jógy.

Buďme v jednotě sami se sebou, mějme životní motivaci. Nikdy si nemysleme, že jsme nešťastní. Myslíme-li si, že jsme nešťastní, osamělí, že nás nikdo nemá rád, mýlíme se. Tento svět nás potřebuje víc, než si myslíme, že potřebujeme sami sebe.

Jóga je něco překrásného. Život je dokonalý – není prázdný. Ale musíme plnit svoji dharmu (povinnost, závazky). Neplníme-li svoji dharmu, budeme stále trpět. Pomozme sami sobě a Bůh pomůže nám. Nepomáháme-li sami sobě, myslím, že nám Bůh také nemůže pomoci. Musíme dělat něco pro své tělesné, duševní, sociální a duchovní zdraví. Nezabere to mnoho času. Máme denně 24 hodin – využijme čas, který n