Mudry

mudra1Slovo mudra pochází ze sanskrtu a znamená pečeť. Jde o gesta rukou a prstů, která se ve východním světě používají k léčivým účelům. 

Ruce jsou důležitou částí těla a každý prst má zvláštní funkci moc v organismu. Kdo dovede této moci použít, uchová si prý tělesné zdraví a duchovní mír. Když držíme prsty určitou dobu v určité pozici a lehce tlačíme, vytvářené vibrace obnovují rovnováhu prvků v těle. Prsty mohou pět prvků v těle (oheň, vzduch, země, éter, voda) kontrolovat a vyrovnávat.

Mudry také odrážejí naše pocity a myšlenky a můžeme jimi své pocity a myšlenky také pozitivně ovlivňovat. Často mudry provádíme podvědomě. Působí především na energetickou rovinu těla a to prostřednictvím energetických drah, které se v indické medicíně nazývají nádí a v čínské a japonské medicíně meridiány. Nejdůležitější meridiány vedou skrze ruku (nebo nohu) a její prsty, proto můžeme kterýkoli orgán ovlivňovat masírováním a mačkáním příslušných prstů, popřípadě oblastí na ruce.

 

Charakteristiky jednotlivých prstů:

Palec – síla vůle, schopnost prosadit se, pudovost, intuice a také slunce a oheň
Ukazováček – pocit sebehodnocení, samostatnost, schopnost uplatnit se, ctižádost, autorita, samostatný úsudek, rozum, inspirace, orientace na budoucnost, element vzduch
Prostředníček – výkonnost, materialismus, racionalita, vytrvalost, zodpovědnost, svědomitost, splnění závazků, stabilita, konzervativnost, rozvaha, vnitřní rovnováha. Prostředníček patří nebesům, obloze a elementu éter
Prsteníček – smysl pro krásu, tvořivost, smyslnost, idealismus, srdečnost, poživačnost, oduševnělost, vztah k okolí, patří zemi
Malíček – komunikace, rétorika, touha po vědění, zručnost, obchodní duch, jasnovidnost, přizpůsobivost, sexualita, spiritualita a element voda

Mudry bychom měli cvičit dotykem nebo tlakem určitých prstů. Pouze tím, že držíme prsty v nějaké poloze, můžeme vyléčit nemoc. Mudry bychom měli cvičit lehce, s jemným napětím v prstech. I když mají být zbývající prsty natažené, měly by být natažené pohodlně. Může je cvičit každý a kdekoli. Mudry by se měly cvičit oběma rukama. Ale jsou i mudry, které působí při cvičení jednou rukou, jako třeba gján mudra. Pravá polovina těla je ovlivněna cvičením levou rukou a naopak. Mudry nikdy nevytvoří přebytečnou energii, naopak optimálně vyvažují pránu. Dají se procvičovat i v nemoci, kterou mohou pomoci rychle vyléčit.

Zde nabízím výběr deseti muder, které můžeme praktikovat kdykoli pro podporu svého fyzického i psychického zdraví:

 

1) Mudra tolerance – mudra pro vnitřní svobodu

toleranciPříprava: Masírujte si oba hřbety svých rukou.

Mudra: položte si pravou dlaň na hřbet levé ruky a roztáhněte všechny prsty. Palce i malíčky se vzájemně dotýkají. Předloktí držte vodorovně a položte ruce na solar plexus.

Dýchání: Dýcháme zhluboka, pomalu, pravidelně a lehce. Výdrže po nádechu, respektive po výdechu, jsou mírně prodlouženy. Dech pociťujeme v hrudníku a v břiše.

 

2) Mudra času – mudra proti stresu

casPříprava: Složte ruce zadními stranami prstů k sobě. Nyní jemně třete zadní strany prstů, přičemž necháme své ruce mírně stoupat a klesat.

Mudra: Složme palce k sobě a ostatní prsty sbalme na kloub palce v zobrazované pozici. Ruce držíme ve výšce žaludku, předloktí jsou vodorovně.

 

3) Mudra jater – mudra pro vnitřní klid

jatyrkaMudra: Přitiskněte prostředníček obou rukou na kloub palce a spojte konečky palců a prsteníčků. Pokud vám to okolnosti dovolí, lehněte si a položte si na játra termofor a teple se přikryjte.

 

 

 

4) Mudra ledvin – mudra pro šťastné vztahy

ledvinkyPříprava: Masírujte si několik sekund meridián – nervový bod u kořene prsteníčku.

Mudra: Položte konečky palců u obou rukou ke kloubu prsteníčku na tzv. „Apollónovu horu“ a konečky prsteníčku na kloub palce, tedy na „Venušinu horu“. Ostatní prsty zůstávají napnuty. Pokud máte možnost a dostatek času, lehněte si přitom na záda a mírně roztáhněte nohy, přičemž položte svá chodidla na vnitřní stranu lýtky druhé nohy. Tím dostatečně aktivujete meridián ledvin.

 

5) Mudra přátelství – mudra proti osamělosti

kamaradiPříprava: Masírujte si nejdříve oběma rukama hrudní kost, až získáte u srdce pocit příjemného tepla.

Mudra: Položte koneček palce u obou rukou ke kloubu prsteníčku a přikryjte palce tím, že sevřete prostředníček a prsteníček kolem palce. Pak spolu zahákněte malíčky a dotkněte se nahoře konečky ukazováčků. Držte ruce před hrudníkem.

 

6) Mudra přání – mudra bohatství

pranisiPříprava: Masírujte si několik minut konečky palce, ukazováčku a prostředníčku každou rukou samostatně a nechejte je pak spojeny.

Mudra: Konečky palce, ukazováčku a prostředníčku jsou spojeny, zbylé prsty jsou složeny v dlani. Ruce jsou položeny volně v klíně nebo na stehnech.

 

7) Bojová mudra – mudra na zvýšení účinnosti imunitního systému

bojePříprava: Uchopte svůj pravý ukazováček levým palcem a ukazováčkem a potřásejte pravou rukou tak, jako byste chtěli svůj ukazováček ze sevření osvobodit. Přitom počítejte do 20. Totéž proveďte se všemi prsty obou rukou.

 

 

 

8) Mudra odvahy – mudra proti trémě

odvazkaPříprava: Obejměte levou rukou své pravé zápěstí a sedmkrát otočte pravou rukou, abyste dosáhli mírného masážního efektu. Totéž proveďte s levou rukou. Nakonec masírujte oba ukazováčky.

 

 

 

9) Mudra kreativity – mudra talentu a tvořivosti

kreativPříprava: Masírujte si nejprve ukazováčky a pak malíčky. Pak si položte koneček palce na nehet malíčku, prostředníčkem a prsteníčkem překryjte palec a spojte konečky ukazováčků směrem vzhůru.

 

 

 

10) Mudra vůle – mudra výkonnosti a optimální cílevědomosti

vulickaPříprava: Zahákněte si vzájemně ukazováčky, prsteníčky a malíčky. Oba palce a oba prostředníčky spojte svými konečky. Držte mudru na úrovni žaludku.

 

 

 

Mudry bychom měli cvičit každý den a to buď 30 minut vcelku, nebo si je rozdělit na kratší časy s více opakováními. Využít k tomu můžeme každou volnou chvilku – při procházce, o přestávkách v práci, při cestě na nákup, …). Někdy účinky mudry mohou trvat týdny nebo měsíce, někdy se zlepšení projeví za několik dnů. Důležité je klidně dýchat – hluboce, nosem a zvolna a můžeme si při tom pobrukovat (zpívat) mantru ÓM při dlouhém výdechu. Toto spojení zv