Zeměloď Zeměnka

zemenkaPřišla jsem, viděla jsem, nadchla jsem se.

Zěměnka je zajímavým počinem svého druhu a návratem k bydlení v přírodě a s přírodou. Je to živý organismus, který člověku nabízí přístřeší, živé jídlo, teplo, vodu a to vše bez napojení na sítě. Prostě jen tak, na zelené louce. Já jsem absolvovala dvou hodinovou prohlídku s panem Pruškou a Margitou, kteří tam aktuálně bydleli, vařili, svítili a sprchovali se. To vše je pro běžného člověka samozřejmostí, ovšem v Zemělodi  – ostrovním domě jakéhokoli typu je to stále ještě úkaz, nad kterým běžný smrtelník žasne a za kterým stojí důmyslná matematika, znalost místního podnebí a spousta hlíny, skla a plechovek.

Zeměloď „Zeměnka“

zemenka2Zeměnka je první zeměloď ve střední Evropě, kterou postavilo o. s. Zeměloď poblíž Sázavy ve spolupráci s arch. Reynoldsem a s pomocí spousty ochotných lidí. Byla postavena 980 let po založení Sázavského kláštera; její hrubá stavba trvala 21 dní – od 5. do 25. května 2012.

 

Zeměnka patří o. s. Zeměloď a po kompletním dobudování vnitřku bude sloužit veřejnosti jako informační a vzdělávací centrum radikálně soběstačného bydlení. Návštěvníci si mohou stavbu prohlédnout a seznámit se s konceptem zemělodi na vlastní kůži.

Pozemek, na kterém Zeměnka stojí, má rozlohu 23 500 m² a vzniká na něm malá zemědělská usedlost s ekologickým pěstováním plodin a chovem drobného zvířectva.

Zeměnka byla financována z darů veřejnosti a z vlastních prostředků o. s. Zeměloď; náklady na hrubou stavbu (včetně nákladů na organizaci stavební dílny a tým M. Reynoldse) činily přes 2 mil. Kč. Zeměnku je ale ještě třeba dokončit (dodělat omítky, položit podlahy, koupit kamna, zateplit, vybavit); na to jsou stále potřeba finanční prostředky. Proto se o. s. Zeměloď rozhodlo pro fundraising. Vaše dary, finanční i jiné, budou použity výhradně na úhradu nákladů spojených s dostavbou a provozem Zeměnky. Na peněžní dary vystaví o. s. Zeměloď na požádání darovací smlouvu.

zemenka1Při podrobné prohlídce v lednu 2013 (schválně jsem si vybrala tento mrazivý termín kvůli zjištění stavu tepla uvnitř) jsem si však nemohla nevšimnout velké vlhkosti odpařující se z hliněných stěn a rostlin umístěných v předsíni po stranách (kvůli jídlu a kořenovému čištění odpadní vody) a následnému výskytu plísně, která se usídlila na dřevě s okny. Pan Pruška mě ubezpečil, že je to jen proces vysychání celé stavby, který bude trvat tak 2 roky a pak už bude vše v pořádku. Jinak tento dům nemá chybu a je skvělou cestou k tomu, jak se stát nezávislým na stále více drancujícím systému.

 

zemelod

Zeměnka je prý typ Zemělodě tzv. „na přežití“, to znamená, že tento typ domku nap