Sedm principů havajské filozofie Huna

Zemanta Related Posts Thumbnail1. Svět je to, co si myslíme, že je.  Fakt je něco, co si můžeme vyfotografovat nebo nahrát na video. Všechno ostatní je interpretací těchto faktů; jsou to naše city a myšlenky. Vědomí  toho, že myšlenky vytvářejí realitu a že si myšlenky můžeme vybrat, nás může vést k dalšímu počínání.

 

2. Není žádných omezení. Žádných limitů kromě těch, které si sami vlastním myšlením vytvoříme. Omezení a limity, ať užitečné, nebo ne, jsou našimi vlastními výmysly. Můžeme být svobodní, změnit své názory na omezení, zdraví, štěstí, úspěch, minulost, přítomnost i budoucnost.

3. Energie proudí tam, na co se  soustřeďujeme. Jestliže se zaměřujeme na věci pozitivní, více pozitivního vidíme a přitahujeme. Například: Když se setkáme se zlobou a zaměříme se na ni, zvíříme tím energii zloby a o to víc ji okamžitě pocítíme. Na druhou stranu, když si v tom okamžiku všimneme něčeho krásného, třeba stromu, modré oblohy nebo čistých tkaniček u bot, a soustředíme se na to, pozitivní energie překryje zlobu a změní tím naši skutečnost. Proto zůstaňme zaostření na to, co chceme, a ne na to, co nechceme.

4. Teď je okamžik moci. Minulost již byla, budoucnost teprve přijde, ale tento okamžik je jediný, se kterým můžeme něco udělat, včetně změn pro budoucnost. Když chceme udělat změnu, buďme vyvážení v přítomnosti a vytrvejme.

5. Milovat znamená být šťastný. Starodávní Havajané se nezabývali tím, „miluje mě?“, nebo „miluji ho?“.
Když je ve vztahu, počínání, práci a nápadech přítomný pocit štěstí, je tam i láska. Proto buďme šťastni se vším, co je dobré, a žehnejme tomu.
Láska roste spolu s oceněním a vděčností.

6. Všechna síla pochází zevnitř nás. Už máme, co potřebujeme, jen jsme někdy zablokováni výchovou, okolnostmi nebo prostředím. Mějme tedy sebedůvěru, že naše spojení se zdrojem v nás samých je naprosto bezpečné.

7. Účinnost je mírou pravdy. Jestliže od života nedostáváme, co bychom si přáli, změňme své myšlení. Míra našeho úspěchu je vlastní pravdou. Žádná „protože“ nebo „ale když“, nejsou podstatná. Buďme dobří v tom, co děláme, a dělejme to nejlepší, co umíme. Zůstaňme pružní v tom, jakým způsobem se splní naše přání, protože stejně jako se stéká mnoho řek do jednoho moře, tak vede i mnoho cest ke stejnému cíli.

 

Zemanta Related Posts ThumbnailZákladní princip staré havajské filozofie Huna je žehnat všem a všemu kolem sebe.
Hlubší význam havajského slova aloha  je radostné (oha), rozdělení se (alo) o životní energii (ha), v tomto okamžiku (alo).
Lidé, kteří se dělí o tuto energii, se naladí na vyšší sílu, kterou Havajané nazývají mana.
Láskyplné používání této síly je tajemstvím k získání skutečného zdraví, radosti, blahobytu a úspěchu.
Způsob, jak se napojit na tuto sílu a její vliv, je tak jednoduchý, že ho můžeme přehlédnout, protože se nám může zdát až příliš jednoduchý na to, aby byl pravdivý.
Je to nejsilnější technika na světě, a i když je neobyčejně jednoduchá, nemusí být lehká, proto ji musíme hodně praktikovat a cvičit.
Je to tajemství, které již bylo v mnoha formách sděleno lidstvu.

Toto tajemství zní: “Žehnejte všem a všemu, co si sami přejete.“

Žehnat něčemu znamená rozpoznat nebo zdůraznit kladnou kvalitu, charakter nebo kondici s vědomím, že to, co je zdůrazněno vzroste, vydrží nebo nastane.
Žehnání je účinné ve změně našeho života anebo k tomu, abychom získali to, co si přejeme, ze tří důvodů:

1. Kladné zaostření naší mysli rozvíří kladnou a tvořivou sílu.
2. Uvolní naši vlastní energii a tak dovolí, aby skrze nás víc této síly proudilo.
3. Když žehnáme ve prospěch druhých namísto sobě samým, vynecháme jakýkoli podvědomý strach z toho, co chceme pro sebe, a samotné soustředění na žehnání zvyšuje to samé dobro v našem životě.

To je právě to krásné.Toto žehnání druhým pomůže stejně jim jako nám!
Žehnat můžeme v představách nebo dotykem, ale nejběžnější a nejjednodušší způsob je slovy.

Druhy slovního žehnání jsou:

Zemanta Related Posts Thumbnail1. Obdiv. Chválíme nebo projevujeme uznání něčemu, čeho si všímáme.
Například: Líbí se mi, co máš na sobě. S tebou je taková zábava!

2. Potvrzení. Je to žehnání pro růst nebo vytrvání.
Například: Žehnám kráse tohoto stromu. Ať je požehnáno tvé zdraví!

3. Ocenění. Je výrazem vděku za to, že něco dobrého existuje, nebo se stalo.
Například: Bože, děkuji ti za pomoc. Děkuji za déšť, který vyživuje půdu.

 

4. Očekávání. Je to žehnání budoucnosti.
Například: Budeme mít nádherný výlet. Přeji ti příjemnou cestu. Ať máš vítr v zádech.

 

Abychom měli ze žehnání co největší prospěch, musíme vypustit nebo výrazně omezit, co je ruší: proklínání.
To neznamená nadávání, ale protiklad žehnání: kritizování namísto obdivu, pochybnosti namísto kladného potvrzení, obviňování místo ocenění; strachování se, místo abychom s důvěrou očekávali kladné výsledky.
Kdykoli něco z toho děláme, rušíme výsledky žehnání.
Třeba čím více nadáváme, tím déle bude trvat,  než budeme mít ze žehnání dobré výsledky.
Na druhé straně – čím více budeme žehnat, tím méně nám může nadávání ublížit.

 

Žehnání pro různé potřeby a přání:

Zemanta Related Posts ThumbnailZdraví: Žehnejme zdravým lidem, zvířatům a rostlinám. Všemu, co je dobře uděláno či vytvořeno, co vyjadřuje bohatou energii.

Štěstí: Žehnejme všemu, co je dobré v lidech a věcech, všem známkám štěstí, které vidíme, slyšíme nebo cítíme v lidech nebo zvířatech, všem možnostem štěstí, kterých si všímáme kolem sebe.

Blahobyt: Žehnejme všem známkám rozkvětu v našem prostředí, včetně toho, co peníze pomohly vytvořit nebo udělat. Svým penězům i penězům, které pomáhají ostatním ve světě.

Úspěch: Žehnejme všem známkám dobrých výsledků (domům, mostům a sportovním událostem), všem příjezdům do cíle (lodí, letadel, vlaků aut a lidí), všem známkám pohybu dopředu a vytrvalosti, všem známkám radosti a zábavy.

Sebedůvěra
: Žehnejme všem známkám sebedůvěry v lidech a věcech (včetně ocele a betonu), všem známkám stability (např. horám nebo vysokým stromům), všem známkám účelné síly (včetně velkých strojů a elektrické energie).

Láska a přátelství:
 Žehnejme všem, kteří pečují a ošetřují, soucitu a opoře, všem ladícím v