12 kroků k dosažení hojnosti

bohatstvi7Peníze nejsou dobré nebo špatné. Peníze jsou nástroj – stejně jako třeba kladivo – jsou nástroj, který nám umožňuje svobodu ve společnosti, která je momentálně založená na penězích.

Pokud budeme zaujímat postoj nedostatku a potřeby, pak si nemůžeme přitáhnout peníze. Proto je potřeba, abychom se dostali do stavu, kdy budou naše postoje, myšlenky i slova v souladu s hojností. Přitáhnout penny či miliony dolarů – to je založeno na stejném principu a v zásadě je to stejně snadné. Rozdíl je pouze v tom, co my sami považujeme za příliš velké než aby se to mohlo projevit.

Jsou lidé, kteří tvrdí, že peníze jsou materialistické a proto nejsou spirituální. To je ovšem daleko od pravdy. Ve skutečnosti vše hmotné kolem nás je pouze fyzickým vyjádřením energie zdroje. Proto peníze nemusí být naším nepřítelem a nemusíme se vzdát peněz, abychom mohli žít duchovním životem. Zdroj energie je neomezený a tudíž nikomu nic nebereme, pokud sami žijeme v hojnosti. Nikdo svou chudobou neučiní nikoho jiného bohatým.

 

bohatstvi6Abychom mohli žít v hojnosti, musíme odstranit (či nahradit) své negativní myšlení a přesvědčení ohledně peněz.

Zjistěme, jaká jsou naše zažitá přesvědčení, vzorce a myšlenky v této oblasti. Důvod proč chudí chudnou a bohatí bohatnou nespočívá v konkurenci a boji o peníze, ale v tom, že chudí žijí v prostředí, které je udržuje ve starých přesvědčeních, které jim neslouží a které „nezvou“ finance do jejich života. Tím, že se soustředíme na onu realitu, ve které žijeme, manifestujeme si stále více důkazů, že to tak prostě je. Důvod proč bohatí bohatnou je ten, že žijí v prostředí, které je udržuje ve vědomí hojnosti. Nepřemýšlejí o tom, zda si to zaslouží, nemají myšlenky, které by je omezovali v manifestování peněz. A tak bez ohledu na to, kolik vydělají a nebo o kolik přijdou, stále žijí ve vědomí hojnosti. Všimněme si, že když Donald Trump přijde o několik miliónů, nikdy ho to nevystresuje, protože jednoduše ví, že peníze budou stále proudit do jeho reality.

Nikdo jiný není zodpovědný za naši hojnost a nikdo nám ji neodepírá. Pokud není hojnost součástí naší reality, je to proto, že my sami se od ní oddělujeme – svými postoji, myšlenkami, slovy, vztahem k penězům. Nemůžeme se cítit chudými a zbohatnout!

 

Dvanáct kroků k tomu, jak manifestovat hojnost ve svém životě:

 

bohatstvi11. Věnujme více času soustředěním se na hojnost než jsme se kdy věnovali soustředění na nedostatek.

Ciťme se už v hojnosti. Nejlepší je nasměrovat se na vděčnost za věci, které už máme. Vděčnost je totiž vibrací hojnosti. Čím jsme vděčnější, tím více k nám proudí věcí, za které můžeme být vděční. A pokud k sobě budeme upřímní, tak peníze vlastně nejsou to, co chceme. Jsou to věci, které si za ně můžeme koupit. A proto se soustřeďme na ně.

 

2. Vizualizace.

Představujme si, co chceme s těmi penězi (které k nám proudí) udělat. Představujme si to do všech detailů. A nezapomeňme si také uvědomit PROČ to chceme. Na obojí reaguje Vesmír mnohem víc než na naše přání mít víc peněz.

Pro náš mozek není rozdíl mezi tím, co si vizualizujeme a tím, co je skutečné. A tak pokud chceme například nový dům, představujme si ho do všech detailů – jak bude vypadat, vonět, jaké bude se po něm procházet, jak se tam budeme cítit… Představujme si to tak silně, že až s onou vizualizací skončíme, budeme si muset připomenout, kde to vlastně jsme! Ale pozor! To, co si vizualizujeme, musí být pro vás uvěřitelné! Někteří lidé si představují, jak během několika měsíců vydělají miliony dolarů, ale zároveň tomu vnitřně nevěří. To se pak dostáváte do vibrace: „Tolik bych to chtěl, ale ve skutečnosti si nemyslím, že by se mi to mohlo podařit.“ Proto raději začněme skromněji – je jen na nás a na našem přesvědčení, co tento termín znamená.

A proč je důležité zároveň připojit důvod proč něco chceme? Tehdy se totiž dostáváme do souladu se svým nejvyšším smyslem (účelem, posláním), svým vyšším já. A to nám umožní manifestovat naše přání více než jakákoli jiná „technika“. Mnoho lidí se vlastně nikdy sama sebe neptá, proč chtějí to, co chtějí. Třeba si při tom uvědomíme, že vlastně chceme něco jiného… něco, co s námi bude více v souladu a pak tedy bude mnohem jednodušší to projevit v naší realitě.

bohatstvi23. Osvoboďme se od svých omezení a přesvědčení spojených s penězi.

Musíme posunout svůj vztah a asociace spojené s penězi, pokud chceme, aby proudily do naší reality. Láska k penězům není chamtivost, láska k penězům nás nedělá povrchními, láska k penězům není špatná, protože peníze jsou jenom nástrojem a mohou být velice nápomocny naší svobodě – svobodě dosáhnout toho, co chceme. Láska k penězům z nás nedělá hrozného člověka. Nemůžeme si přát více peněz a zároveň o nich smýšlet negativně – to pak vytváří vibrační rozpor.

 

4. Pokud se chystáme utratit peníze, postavme se za toto rozhodnutí!

Není nic horšího než rozhodnout se něco si koupit a zároveň se vibračně držet zpátky – vyčítat si to, necítit se kvůli tomu dobře. Takže i když se chystáme platit účty či alimenty, nalaďme se na pocit, že je skvělé, že takto „utrácíme“ peníze. Díky tomu se totiž přesuneme z pozice nedostatku do pozice hojnosti a dovolíme penězům, aby proudily do našeho života.

 

bohatstvi5. Vyhněme se půjčkám, jak jen můžeme!

Toto je zásadní pravidlo! Pokud už máme půjčky (dluhy), najděme způsob, jak je co nejvíc omezit a zbavit se jich. Dluhy jsou signálem nedostatku, udržují nás v soustředění se na nedostatek. Nesoustřeďme se ani na pocit „zbavuji se dluhu“, protože tím se opět soustředíme na nedostatek, ale jednoduše udělejme všechno proto, abychom se ho zbavili.

 

6. Následujme „bílého králíka“.

Pokud jste viděli Matrix, tak víte, že Neovi bylo řečeno, aby následoval bílého králíka a tohoto králíka objevil na zádech jedné ženy – v podobě tetování. Když následoval toto znamení, vedlo ho to ke stále více „náhodám“ a synchronicitám, které ho nakonec dovedly k naplnění jeho „osudu“ či spíše vnitřní touhy. Peníze fungují stejným způsobem. Když se soustředíme na nedostatek a pak budeme podnikat kroky k získání hojnosti – jako třeba hledání práce – pak tyto kroky nebudou mít pozitivní výsledky. A proto než podnikneme konkrétní kroky, nejprve se slaďme s kýženým výsledkem (penězi), jak jsme o tom hovořili dří