Setkání s UFO

ufo3Již mnoho let se zajímám o tématiku UFO. Kdysi velmi vášnivě, po osobních zkušenostech již s nadhledem a klidem poznaného. Čekala jsem, kdy přijde ta chvíle, že o tomto fenoménu napíši pár řádek a je to tady. Otevřel mě k tomu můj včerejší zážitek, kdy jsem za jednu noc, strávenou v horách, zřela 4 průlety jako na talíři 🙂 .

Kromě tohoto zážitku se mi dostalo požehnání ještě předchozích tří pozorování, kdy jsem v němém úžasu sledovala létající talíř nebo celou formaci, která nepředvídatelnými hravými pohyby nadpozemského typu, ozdobila nebe a pak najednou zmizela. Asi nemá moc smysl sáhodlouze popisovat jak to vypadá, jak se to pohybuje, jak to svítí a jaká nádherná energie z toho jde, neboť nevěřící Tomáše nepřesvědčím, což ani není mým záměrem a věřící – znalí, vědí sami a jen je potěším, že je opět o člověka víc, který s vesmírnými bytostmi má svůj několikerý příběh. Jediné, co k tomu řeknu bude, že když se opravdu setkáte s UFO, tak to prostě víte!

 

vesmirlaskaOtevřela jsem toto téma ne kvůli fascinaci, ale kvůli šíření lásky, která z tohoto celého spojení tryská. Když totiž někdo z lidí spatří skutečné UFO, tak každou buňkou svého těla a všemi vibracemi celého srdce VÍ, že se dotkl jiného existujícího světa a plesá nad nepopsatelným přílivem energie a krásy, která prolétne celým tělem i vesmírem.  Není to o mysli, která samozřejmě bez ustání nabízí milion a jednu variantu možností co jiného by to mohlo být, ale srdce je silnější. Ten fakt, že to skutečně existuje, v první chvíli změní pohled na vše a otevře naše vědomí dalším úhlům pohledu na sebe samé, na svůj přístup k životu, k okolí a celému našemu fungování ve Vesmíru. Až se rozechvění a emoce z takovéhoto nárazu reality zaintegrují v těle, vše se vrátí do normálu, protože fakt, že jsou všude kolem nás, mezi námi, nad námi i pod námi živé bytosti jiných světů, nás v každodenním životě zas až tolik neovlivňuje.

 

ufo9Při představě reálného setkání s mimozemšťany asi mnoho z nás pocítí strach z neznámého a neuvěřitelného.

Mozek by totiž po celoživotní masáži médii o absurditě života mimo naší Matku Zemi asi explodoval faktem, že je to vážně možné. Bohužel či bohudík nejsme jako lidstvo na takový blízký kontakt ještě dostatečně duchovně připraveni, proto se ani neuskuteční a tam nahoře dobře vědí proč… Z nevědomosti a strachu by vznikla panika, která by mohla vést až k násilí a to je to poslední, co by si poslové vzdálených světů přáli. Naše historické skutečnosti se vzájemnými setkáními jsou toho bohužel jasným důkazem – militarizace vesmíru, sestřelování neznámých objektů, přísné utajování, umlčování a zesměšňování všeho a všech, kteří hovoří na toto téma.

ufo11Důvodem je STRACH z chaosu, z otevření se možnosti žít a smýšlet jinak – svobodně – meziplanetárně a tím se stát špatně manipulovatelní, strach z kolapsu již tak krachujícího starého systému, který spoléhá na doprodej zbytků ropy a dalších nadužívaných přírodních zdrojů za nesmyslné peníze apod. Příliv mimozemských technologií – vědomí,  totiž skýtá pro hrstku vládnoucích, kteří sedí na informacích a hlavních tocích bohatství celé zeměkoule, devastující ztenčení příjmů a moci – MONEY TALKS.

 

ufo4Z vlastního nacítění vím, že jsou to mírumilovné bytosti plné lásky, které mají city jako my lidé, fyzickou schránku, která je smrtelná, vytvářejí rodiny a kmeny a naplňují beze zbytku svůj vědomý potenciál. Jejich technologie a míra schopností daleko převyšují i naše fantazie. Jejich holografické způsoby léčení, vysokovibrační přenos myšlenek – telepatie, teleport, materializace a dematerializace hmoty, technologie staveb z optických vláken, způsoby používání a zdroje nekonečné energie pro všechny a všechno, úroveň vědomého tvoření všeho kolem pouhými myšlenkami ve vteřině – vyšší dimenze než 3D a 4D, schopnost spojit se s otevřeným srdcem člověka, který je vnímá a miluje a objevit se mu, …

 

ufo12Nezříkám se myšlenky, že UFO může být projevem našeho Vyššího Já, které se určitým lidem manifestuje tímto, pro ně srozumitelným způsobem.

Kontakt s takovou civilizací je o absolutní Lásce.

Někdo řekne, že nejsou důkazy, ale jaký větší důkaz existence bychom chtěli, než je samotný prožitek spojení s Bohem při kontaktu s nimi? Hmota a její formy jsou pomíjivé a jednoduše padělatelné a mysl člověka je nastavená tak, že i kdyby se nám dostal do rukou prokazatelný kus kosmické rakety nebo těla Vesmířana, stejně by se nespokojila a bránila se argumenty strachu, že to žádný důkaz není. To, co prožijeme je jediná a neměnná pravda, kterou v těle pocítíme i za desítky let.

Jak říká stará moudrost: „Lidé zapomenou, co jste kdy řekli. Lidé zapomenou, co jste kdy udělali. Ale nikdy nezapomenou, jak se vedle vás cítili.“

Prožitek je ten největší argument a důkaz ze všech.

 

ufo15Setkání s UFO je jako setkání se se Zdrojem uvnitř nás samých při meditaci nebo tantře.

Mohu si to dovolit napsat, protože jsem všechny tři stavy zažila. Máte husí kůži, jste velmi povzneseni, probudí se ve vás rozpínající se mohutná energie, která ze středu našeho těla – ze srdce, tryská všemi směry, takže máte chuť roztáhnout ruce – křídla a letět, hluboko uvnitř jste v absolutním klidu, protože jste si vzpomněli, že to velmi dobře znáte a není čeho se bát, že jste Doma, cítíte každou buňku svého těla, která svítí, v tu chvíli se vám propojí tělo, mysl a Duše – srdce v jeden nekonečný bezčasý prostor, prostoupený Boží přítomností, kterou nelze popsat slovy jinak než neskonalý pocit štěstí a blaženosti – NIRVÁNA. Neexistuje nic jiného než vy v proudu Světla a Lásky. Ten pocit je kolikrát tak silný, že první bezprostřední reakcí bývá pláč. Nádherný, nepopsatelný pláč. Pocity vděčnosti, že vám bylo dáno to pocítit, že jste vydrželi ve své víře v existenci Jednoty – Boha, která má mnoho podob a forem a která se proměnila ve skutečnost a poznání, jež nám už nikdo nevezme!

 

ufo10Takový silný zážitek se bohužel nedá hned sdílet s nejbližšími, i když