Skutečný význam některých slov

kniha2Je zřejmé, že často používáme slova, aniž bychom skutečně vnímali jejich význam. Jednotlivé výrazy jsou často složeninami dvou slov, která jasně vypovídají o skutečné podstatě toho, co říkáme, ať si to uvědomujeme či nikoliv. Podívejte se sami…

 

 

Re-klama

Slovo reklama asi nikdo z nás nemá příliš v lásce. A hned zjistíme proč. Slovo re ve významu opakující se a klam jako lež. Opakující se lež. Hmm.

 

Pozor-nost

Pozor! Čemu dáváme ve svém světě, ve svém životě pozornost. Na co dáváme pozor? Na to, co je blbě, kdo je blbej, co nefunguje, co se nedaří, co stojí za prd, kdo za to může, co nám nejde, co neumíme, co je špatně. Nebo co je úžasné, kdo je skvělý, co funguje, co se daří, kdo to dokázal, co se vám podařilo, v čem jsme dobří, za co jsme vděční. Jakým lidem, knihám, pořadům, článkům dáváme svou pozornost? To, co má pozornost, to sílí. Odkud je pozornost sejmuta, to umírá. To, čemu se člověk věnuje, vyvíjí se. Čemu ne, umírá. Přestaňme se starat o svůj dům, podnikání, květiny. Umřou. Přestaňme pečovat o své tělo a mysl, umřeme. Nebo budeme žít mrtvý život…

 

Jako-by

slovaZaposlouchejme se někdy do rozhovoru. Opravdově. Kolik jakoby a jako najdete v každé větě? Hodně. Co to znamená? Možná to, že nemyslíme věci vážně. Jedeme na půl plynu. Něco říkáme, ale vlastně je to jen jako. Chceme něco udělat, máme plány, ale jen jakoby. Není to náhodou důvod, proč se pak i JAKOBY cítíme šťastní, bohatí, uspokojení? Vlastně je to tak trochu prázdné. Zkusme na to dávat měsíc pozor. Nejenže už to přestaneme říkat navždy, ale možná přestaneme i žít jakoby.

 

Za-darmo a zdar-ma

Víte, jaký je rozdíl mezi pojmy ZDARMA a ZADARMO? Chytří podnikatelé  neposkytují NIC ZADARMO, zato rádi poskytují některé věci ZDARMA. Nedává to smysl? Co je ZADARMO, nemá hodnotu a lidé si toho neváží, je to zkrátka za darmo, darmo mluvit, darmoděj, beze smyslu, prázdný. Co je ZDARMA má velkou hodnotu, pochází ze slov ZDAR MÁ (kdo dává, přijímá, má zdar, úspěch) a Z DARU MÁ, obdaruješ-li někoho zdarma, má někdo i ty něco z daru…

A tak nedávejme nikomu nic ZADARMO, hodnotu ztratíme, buďme štědří a dávejme mnoho ZDARMA, mnoho dostaneme…

 

Ú-spěch

panacekPozor na úspěch. Pokud jsme jako většina, honíme se za ním – spěcháme. Honíme se také často za věcmi, o kterých si myslíme, že nám něco dají. Peníze, sláva, majetek. To vše jsou zástupné věci, které nám mají přinést jen jednu věc, o kterou nám všem jde. Štěstí. A tak pozor na úspěch, často nám způsobuje jen spěch. A o ten nám nejde. Štěstí ale neuteče. To my mu utíkáme. Nespěchejme. Štěstí totiž vidíme právě ve chvílích, kdy jsme naopak velmi pomalí…

 

Spolu-práce

„Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc.“ Tento t