Skutečný význam některých slov

kniha2Je zřejmé, že často používáme slova, aniž bychom skutečně vnímali jejich význam. Jednotlivé výrazy jsou často složeninami dvou slov, která jasně vypovídají o skutečné podstatě toho, co říkáme, ať si to uvědomujeme či nikoliv. Podívejte se sami…

 

 

Re-klama

Slovo reklama asi nikdo z nás nemá příliš v lásce. A hned zjistíme proč. Slovo re ve významu opakující se a klam jako lež. Opakující se lež. Hmm.

 

Pozor-nost

Pozor! Čemu dáváme ve svém světě, ve svém životě pozornost. Na co dáváme pozor? Na to, co je blbě, kdo je blbej, co nefunguje, co se nedaří, co stojí za prd, kdo za to může, co nám nejde, co neumíme, co je špatně. Nebo co je úžasné, kdo je skvělý, co funguje, co se daří, kdo to dokázal, co se vám podařilo, v čem jsme dobří, za co jsme vděční. Jakým lidem, knihám, pořadům, článkům dáváme svou pozornost? To, co má pozornost, to sílí. Odkud je pozornost sejmuta, to umírá. To, čemu se člověk věnuje, vyvíjí se. Čemu ne, umírá. Přestaňme se starat o svůj dům, podnikání, květiny. Umřou. Přestaňme pečovat o své tělo a mysl, umřeme. Nebo budeme žít mrtvý život…

 

Jako-by

slovaZaposlouchejme se někdy do rozhovoru. Opravdově. Kolik jakoby a jako najdete v každé větě? Hodně. Co to znamená? Možná to, že nemyslíme věci vážně. Jedeme na půl plynu. Něco říkáme, ale vlastně je to jen jako. Chceme něco udělat, máme plány, ale jen jakoby. Není to náhodou důvod, proč se pak i JAKOBY cítíme šťastní, bohatí, uspokojení? Vlastně je to tak trochu prázdné. Zkusme na to dávat měsíc pozor. Nejenže už to přestaneme říkat navždy, ale možná přestaneme i žít jakoby.

 

Za-darmo a zdar-ma

Víte, jaký je rozdíl mezi pojmy ZDARMA a ZADARMO? Chytří podnikatelé  neposkytují NIC ZADARMO, zato rádi poskytují některé věci ZDARMA. Nedává to smysl? Co je ZADARMO, nemá hodnotu a lidé si toho neváží, je to zkrátka za darmo, darmo mluvit, darmoděj, beze smyslu, prázdný. Co je ZDARMA má velkou hodnotu, pochází ze slov ZDAR MÁ (kdo dává, přijímá, má zdar, úspěch) a Z DARU MÁ, obdaruješ-li někoho zdarma, má někdo i ty něco z daru…

A tak nedávejme nikomu nic ZADARMO, hodnotu ztratíme, buďme štědří a dávejme mnoho ZDARMA, mnoho dostaneme…

 

Ú-spěch

panacekPozor na úspěch. Pokud jsme jako většina, honíme se za ním – spěcháme. Honíme se také často za věcmi, o kterých si myslíme, že nám něco dají. Peníze, sláva, majetek. To vše jsou zástupné věci, které nám mají přinést jen jednu věc, o kterou nám všem jde. Štěstí. A tak pozor na úspěch, často nám způsobuje jen spěch. A o ten nám nejde. Štěstí ale neuteče. To my mu utíkáme. Nespěchejme. Štěstí totiž vidíme právě ve chvílích, kdy jsme naopak velmi pomalí…

 

Spolu-práce

„Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc.“ Tento text z pohádky je známý a přijde nám samozřejmý. Už neplatí, co si neudělám sám, to nemám a nejlíp to zvládnu sám. Objevení svých silných stránek a spojení se silnými stránkami druhých je cesta bohatých lidí a firem. Je konec toho, že se věci dělají, protože se to musí. Nic se nemusí. Buď nám něco slouží a líbí se nám to a pak to děláme automaticky a rádi a pak věci plynou a nám je dobře, anebo je to přesně naopak. Takže delegujme, sdílejme a pomáhejme si navzájem díky spolu-práci s lidmi, kteří vidí svět podobně jako my a mají stejné sny.

 

Sebe-vědomí

zenaMít vědomí znamená mít volbu. Volbu, jak se cítím a jak pak vypadá můj život. A pokud jsem si vědomý toho, kdo jsem, co mám rád, co mě baví a dělá mi radost, pak je můj život jeden velký zázrak. Proto si myslím, že toto slovo má obrovský význam. Navíc směřuje k jedné otázce společné pro všechny (většinu) lidi na světě. Jsem dost dobrý? Pokud dáme pozornost do vědomí sebe sama a na to, že není třeba se ničeho bát, protože jsme součástí něčeho, co nás samotné přesahuje a co jsme zároveň my sami, pak je život nádherná cesta. Buďme si sami sebe vědomí. Jsme skvělí a dobří právě teď, právě takoví, jací jsme. Toto vědomí nám dává křídla.

 

Boha-tství

Slovo bohatství je krásné a má co do činění s plností a naplněním božími věcmi. Ať už je to pro každého z nás cokoliv. Boha-tství vnímám jako dostatek všeho, co chceme a používáme ke svému životu. Hmotné i nehmotné věci. Peníze i láska. Majetek, vášeň, dovednosti. Být plni Boha, vesmíru, lásky, světla, radosti, vášně, štěstí, to vše můžete mít. Je to v nás. Je to naše myšlenka. Jsme to my. Jsme velmi bohatí. Někdy na to zapomínáme, protože nám běží hlavou jiné myšlenky. Ty jiné nechme běžet. Naše pozornost patří jinam. Jsme velmi bohatí…

 

Laska-vost

knihaNěkdo velký kdysi řekl, že jedinou věc, kterou lidstvo potřebuje k tomu, aby byl na světě mír a cítili jsme více štěstí, je laskavost. Být milí. Příjemní, ohleduplní a ochotní vůči ostatním. Pomáhat. Cítit lásku. Být obklopeni láskou. Být laskaví možná znamená vědomí, že jsme láska. Láska vždy ví. Buďme láska-ví a budeme vědět…

 

 

A štěstí

Víme, že tu pořád s námi je, ale vnímáme ho jen tehdy, jsou-li naše myšlenky v souladu s tím, co se právě děje. Velmi jednoduchý koncept definuje, že pocit ne-štěstí můžeme zažívat jen ve chvíli, kdy si myslíme, že něco má být jinak, než právě je. A to je právě místo, kdy na štěstí zapomeneme a myslíme si, že nastal konec světa, ať už v jakékoliv podobě. Dejme tomu jeden den. Den, kdy budeme brát věci tak, jak jsou. Kdy nebudeme moc myslet. Když totiž něco je, tak to dost dobře v daném okamžiku už jinak nebude. A tak s tím jednoduše buďme OK. Být OK se vším, co přichází, bez hodnocení a posuzování, je totiž zázračná cesta úžasného a plného života.

 

kniha1Podobné to je i se jmény: Jaro-slav, Jaro-mír, Vlasti-mil (miluje vlast), Bořivoj (bořit voje), Bohu-slav, Bohu-mil, Čest-mír, Milo-slav (slavící milost), Rado-slav (slavící radost), Slavo-mír, Vítěz-slav, Vladi-slav (ten, kdo vládne), Květo-slav, Kazi-mír, Sobě-slav, Svato-pluk, Moj-mír, Radim a spoustu dalších.

 

Vnímejme více to, na co myslíme a co pak říkáme, protože myšlenky určují naše slova, ta určují naše činy, činy určují naše zvyky a zvyky utvářejí nás samé a kvalitu našeho života.

 

David Kirš

 

Michaela Weissová

Jsem specialistkou na léčbu potravinami a jógovou terapii. Pomáhám lidem uzdravit se jídlem ze zánětů, kandidy, obezity a dalších nemocí a prostřednictvím jógové terapie pomáhám uvolňovat hluboko uložené bloky na těle i na duši. Celostně pracuji se všemi rovinami člověka na návratu do rovnováhy a spokojeného života. Nechte se inspirovat těmito milovanými stránkami a prosím nekopíruje bez mého vědomí mou práci na jiné weby. Díky.

2 Komentářů
  1. Já se přidávám …. Děkuji, děkuji, děkuji že jste
    ( a k článku výše – mne nejvíc oslovilo slovo SEBE-VĚDOMÍ 🙂

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.