Co nám říkají sny podle pentagramu?

senPřišel jsem z venku celý rozčílený, že tady musím čuchat ty smrady linoucí se z komínů. Šel jsem si lehnout a ještě když jsem ani nespal se mi zdálo že létám, že jsem pták, ruce jsem měl položeny na plicích a byl jsem vyčerpaný. V ten den mi dockvaklo, že určování toxicity podle snů i podle gestikulace má své opodstatnění, protože všechno naznačovalo na zatížený okruh plic.

Tento poznatek pro mě znamená revoluční změnu života, ale i života všech lidí, kteří jsou ochotni na sobě začít pracovat. Uvědomte si totiž, jak je všechno provázané, toxicita v našem prostředí zatěžuje naše tělo, což následně zatěžuje naši psychiku, my jsme unavení a nic se nám nechce dělat, v ničem nevidíme smysl, nebo nemůžeme najít své uplatnění, pak se cítím skleslí, nejsme produktivní a neplníme si své cíle. A kde díky tomu jsme? Můžeme být v našem životě totálně zasekaní, nebo s tím konečně můžeme něco udělat!

 

Sny nám pomohou určit toxicitu vnitřního prostředí

Sny jsou našimi velkými průvodci. Jistě existuje spoustu výkladů a návodů, co můžeme se sny dělat. V tomto článku vám však předložím význam vašich snů podle pentagramu. Když se vám totiž zdají sny, vždycky to něco znamená. Já osobně sny rozlišuji na sny budoucích zážitků (možná je nemáte, ale mě se takovéto sny zdají často, o tom, co se odehrává ve dnech, které mě čekají), dále sny s pozitivním nábojem (s těmito sny není třeba nic dělat, prostě si je užívejte, je to určitý léčebný proces) a sny s nepříjemnými pocity. Poslední skupinu snů, tedy sny s nepříjemnými pocity se budu snažit rozklíčovat v tomto článku. Jakmile budete mít povědomí o tom, co určitý sen znamená a o tom, jaké orgány ve vašem těle máte toxicky zatíženy, ihned pochopíte, jak to spolu velice dobře souvisí a sami si tak budete moci jednotlivé indicie propojovat do souvislostí.

 

Příklad mých osobních varovných snů

senV úvodu jsem uvedl motiv, který se mi zdál před měsícem, tedy o létání. Jen co jsem zavřel oči, už jsem se vznášel ve vzduchu. Dělo se tak už v průběhu mojí detoxikace. Záhy na to jsem si však vyjevil mé děsivé sny z dětství. Zcela určitě jsem si je pamatoval a docela konkrétně bych je mohl popsat. Kdybych tyto sny popsal nyní sobě jako dospělé osobě, dokázal bych si nyní podle nich určit bioinformační přípravky, které by mi pomohly. Tak třeba v dětství jsem měl sen, kdy se točím v kruhu a padám, ocitl jsem se jakoby v samotném zemském jádru. Bylo to zrovna tehdy, když jsem měl vysoké horečky a ležel jsem v posteli. Tento sen jasně ukazuje na zatížený okruh sleziny. Slezina v pojetí tradiční čínské medicíny plní také svou protivirovou úlohu, což pro období mé nemoci mohu jasně spojit s tím, že jsem byl “zasažen” virovou infekcí, proti které se mé tělo bránilo. Čtěte dále, ať můžete podle těchto indícií určit, co s vámi ve skutečnosti je.

 

Srdeční okruh

Pro srdeční okruh jsou typické sny o slunci, o ohni, o srdci, o krvi, disponuje zde rudá, krvavá barva. K srdečnímu okruhu patří také strach o život, jak svůj, tak i blízké osoby. Může se vám proto zdát o smrti blízkých příbuzných, nebo o vaší vlastní smrti. Patří zde také všechny možné sny s velkým citovým prožitkem vůči druhé osobě – jedná se o lásku, ale i o ztrátu lásky, nedostatek lásky apod.

 

Slezinový okruh 

Slezina je spojena se zemí, proto se vám může zdát o zemi samotné, o hlíně, nebo i o jídle, o hostinách, o oslavách. Ve snech se můžete propadat k zemi, nebo se můžete nacházet uvnitř v zemi, jako například ve sklepení, v podzemí, můžete také hledat poklad v podzemí, nebo se vám může zdát o penězích, o tom, jak získáváte poklad. Patří zde také veškeré situace, kdy jakoby padáte k zemi, například ve výtahu, na schodišti, zakopáváte nebo máte nejistou půdu pod nohama, ve snu se bortíte k zemi. Také se vám může zdát o těžkých zvířatech, kteří spásají hodně potravy, jako například sloni nebo dinosauři.

 

Plicní okruh

Jak už jsem psal v úvodu, sny spojeny s plícemi jsou často sny o létání, může se vám zdát o létání v oblacích, můžete se na chvíli ve vašem snu stát letícím ptákem případně také létajícím hmyzem, nebo jakýmkoliv létajícím dopravním prostředkem, nebo můžete být v tomto letícím dopravím prostředku, můžete se jakoby dívat z okénka letadla, nebo můžete vykukovat z okna či z rozhledny apod. Dále se vám může zdát o kovových předmětech a nástrojích, jako třeba o nožích, zbraních, tancích atd. Jsou to i takové sny, kdy pociťujete velký smutek a žal nad konkrétní situací.

 

Ledvinový okruh

Ledviny jsou spojeny se zimou, a to se vám může také projektovat ve snech. To znamená, že se můžete nacházet v zimní zasněžené krajině, případně ve vodě nebo někde u vody, zpravidla na velice chladném a ponurém místě, kde vám není moc příjemně. Také se vám může zdát o dopravních prostředních plujících po vodě, tedy o lodích, parnících, vorech, motorových člunech atd. Nebo se vám může zdát o mořských živočiších, o životě pod vodou, popřípadě se můžete sami stát mořským živočichem jako např. rybou, verlybou, rakem, tuleněm, medúzou apod. Může se vám také zdát třeba o tom, že něco nestíháte, nebo že nemáte něco dodělaného, ačkoliv víte, že jste to již úspěšně splnili.

 

Nemám to dodělané a bojím se, jak to dopadne

strachKrátká vsuvka, kde prozradím něco málo ze svého života. Myslím si však, že různé strachy o tom, že něco nezvládneme, si nosíme od dětství všichni, jsme tím doslova očkovaní, jak to bude strašné a jak dopadneme špatně. Jsou to jen naše vlastní strachy, které pak v životě musíme žít. Tyto strachy nám v našem životě nedovolí udělat žádnou změnu, vykročit do neznáma… V mém životě se to ve snové rovině projevovalo tak, že jsem měl sny o tom, jak jsem ve 4. ročníku a mám před sebou maturitu, bál jsem se, že ji neudělám, ačkoliv jsem věděl, že maturitu již mám dávno za sebou, a to dokonce se samými výbornými. Pokud i vás nenechá podobný sen na pokoji (nezvládnu to, nestihnu to udělat), začněte s detoxikací ledvin.

 

Jaterní okruh

Játra jsou spojeny se vším zeleným a s vegetací. Může se vám třeba zdát, že jste se ocitli v pralese, v bujné vegetaci, ze které se nemůžete dostat ven. Nebo se můžete ocitnout někde na paloučku, v lesním háji, na trávě apod. Dále jsou to velice akční sny, které jsou zpravidla plné agrese. Může se jednat o rodinné hádky, ale i o diktátorství, vojevůdství, vojenské prostředí… Sem patří také všechny sexuální sny, sny o vlastní nahotě, kdy se za ni zpravidla stydíte. Ve snech se vám mohou také projektovat druzí zlí lidé, lidi, kteří nás pravidelně straší a my se proti nim nedokážeme postavit čelem.

 

Vaše sny berte jako indicie k detoxikaci 

A co teď s tím? No, asi jste pochopili, že tento článek není snář. V tomto článku můžete najít jednotlivé indicie pro začátek detoxikace vašeho těla. Ve vašem životě zaznamenáte úspěch jedině tehdy, když určíte, co vás brzdí, a když s tím dokážete účinně pracovat. Vaše sny vám pomáhají rozklíčovat vaše životní brzy, čili toxické zatížení vašeho těla, jen jste si to možná doposud neuvědomovali, protože jste nevěděli, k čemu si váš sen máte přiřadit. Tak teď už to víte. Pokud jste tedy zjistili, jaký okruh/y máte zatížený/é, doporučuji vám začít s detoxikací pomocí bioinformačních preparátů Joalis. Po vyplavení toxinů z vašeho těla se budete cítit jako v novém těle, budete mít spoustu energie a životního náboje, díky kterému si budete moci plnit vaše životní cíle.

Přeji vám tedy, ať je vám skvěle co nejdříve!

 

Autor: Pave Chodil, foto: Pinterest, www.slunecnyzivot.cz

Pokud máte chuť sdílet článek na vašich stránkách, směle do toho, jen prosím o uvedení jména autora, případných zdrojů, odkazu na www.slunecnyzivot.cz a této poznámky