Ayahuasca jako cesta k sebepoznání

Ayahuasca2Ayahuasca způsobuje stav pozměněného, zesíleného vědomí, který se dostaví po vypití nápoje z této rostliny. V zásadě působí psychickou očistu či detoxikaci a psychoemocionální úlevu.

Psychická očista je doprovázena nevolností, případně dávením a dalšími očistnými procesy: zvracením, průjmem, pocením, třesem a podobně.

Na psychologické úrovni ayahuasca zesiluje veškeré pocity a vnímání a zintenzivňuje a oživuje myšlení, sebereflexi a reakce. Nejen, že umocňuje vnitřní zážitek vlastní mysli, ale ta naše část, která je vědomá a vnímající, je schopna vyvolat zřetelnější spojení mezi myšlenkami, emocemi a chováním.

Můžeme tak spatřit celistvý obraz částí našeho života, našich vztahů, našich potíží a takzvaných „problémů“, což vede k vhledu o sobě samotném a hlubšímu porozumění vlastní realitě. Nejen, že je při tomto prožitku osvětlen a prozářen náš vnitřní svět, ale rozšiřuje a umocňuje se také kapacita vědomí.

Vize spojené s prožitkem na ayahuasce, jakkoliv chaotické, matoucí nebo živé a intenzivní, slouží k tomu, aby nám ukázaly celistvost našeho života: vstupy a výstupy našeho vědomí a podvědomé mysli, naše emocionální reakce a to, jak ovlivňují naše vztahy. Na druhou stranu jsou tyto vize často jen dalším očistným faktorem, který nám umožňuje zpracovávat vizuální otisky – dopad masmédií, televize, internetu a dalších psychosomatických a emocionálních blokád.

ayahuasca1

S respektem k duchovním aspiracím jedince se prožitek na ayahuasce ujímá role spontánního učení. Bez nároku na konkrétní fenomenologický status toho, co je zdrojem tohoto učení, může člověk zakusit velmi hluboké vhledy, odkrytí, a dokonce pocit, že je veden. Proto si prožitek na ayahuasce zaslouží nejhlubší úctu a je to ten typ zkušenosti, která vyvolává potřebu navštívit duchovního mistra či učitele.

Co ayahuasca není:

  • droga
  • DMT trip
  • zábava
  • všelék
  • rekreační zážitek

Co ayahuasca je:

  • šamanský čaj z léčivých rostlin
  • nápoj pro detoxikaci a psychosomatickou očistu
  • zážitek holistické terapie
  • zážitek vnitřního učení a vedení
  • magický prožitek

Komu je ayahuasca prospěšná a jak?

Prožitek na ayahuasce nám pomáhá získat více než mentální porozumění našemu životu. Pomáhá odkrýt srdeční porozumění našim situacím. Při tomto prožitku je těžké vyhnout se vlastní realitě, spíše naopak – otevírá člověku vnímání a vědomí a umožňuje mu zažít svou mysl ve své celistvosti.

Vzhledem k tomu, že odhaluje poznání různých stránek osobnosti (jak její příjemné aspekty, tak také stránky, se kterými se nesrovnáváme snadno), je doslova nemožné užívat ayahuascu rekreačním způsobem nebo skrze ni zažít výlet do jiných realit.

Ačkoliv je ayahuasca potenciálně silnou podporou na cestě k poznání sebe sama, není efektivní, pokud se k ní přistupuje pasivním způsobem. Ayahuasca není něco externího, co by „intervenovalo a napravilo problémy uvnitř nás samotných“, aniž bychom k tomu záměrně přispěli. Opravdového pomocníka přeměny z ní dělá až pevné osobní odhodlání, správná motivace a záměr.

ayahuascaJak už bylo popsáno výše, ayahuasca pomáhá rozšířit a prohloubit známé prožitky stejně jako kapacitu vědomí jako takového, a proto je přínosem hlavně pro jedince, kteří chtějí vědomě zkoumat život, vztahy a hledají duchovní naplnění.

Ayahuasce se často říká léčitel, protože usnadňuje vnitřní procesy, které pak mohou nastartovat fyzické změny, psychosomatický a spirituální posun, změnu návyků nebo ústup od návykových vzorců. Prožitek na ayahuasce nás inspiruje a pomáhá nám začít se změnou, která umožní sebeléčbu a skutečnou transformaci.

Ayahuasca může člověka ponouknout k hlubšímu náhledu na realitu, ideje, ideologie a přesvědčení.

Prožitek na ayahuasce tedy připravuje podmínky pro trénink naší psyché, umožňuje získat více „vnitřního prostoru“ pro vnímání a posiluje schopnost nahlížet na každou zkušenost jako na mentální obraz – vysoce realistickou interpretaci reality, než jako na realitu „absolutní pravdy“.

 

Máte-li chuť se podívat na zajímavý dokument o Ayahuasce od českého dokumentaristy, spisovatele a režiséra Viliama Poltikoviče, vřele doporučuji:

 

ayahuascaprajna, energiezivota, překlad: Honzoid
Michaela Weissová

Jsem specialistkou na léčbu potravinami a jógovou terapii. Pomáhám lidem uzdravit se jídlem ze zánětů, kandidy, obezity a dalších nemocí a prostřednictvím jógové terapie pomáhám uvolňovat hluboko uložené bloky na těle i na duši. Celostně pracuji se všemi rovinami člověka na návratu do rovnováhy a spokojeného života. Nechte se inspirovat těmito milovanými stránkami a prosím nekopíruje bez mého vědomí mou práci na jiné weby. Díky.