Sestava cvičení Pilates na doma

PilatesCvičební systém Pilates vede k posílení a protažení svalů celého těla a využívá přitom vyvážené spolupráce těla a mysli.

Zakladatel metody Joseph Pilates (1880 – 1967) se narodil v Německu blízko Dusseldorfu. V dětství trpěl astmatem, křivicí a revmatickou horečkou. Byl však rozhodnut překonat tyto potíže a to ho vedlo ke studiu východních i západních forem cvičení včetně jógy, Zenu, životosprávy dle starých Řeků i Římanů. Snažil se sestavit cvičení v němž dochází k vědomé souhře těla a mysli, uvědomil si také velký význam zapojení správného dýchání.

Už ve čtyřicátých letech si cvičení Pilates získalo popularitu u profesionálních tanečníků a herců v New Yorku jako užitečné kompenzační cvičení. Dnes se zajímá o Pilates stále větší množství lidí, kteří jsou unaveni z atmosféry konvenčních fitcenter či cvičebních studií zaměřených na aerobik. K příznivcům Pilates se přidávají také fyzioterapeuté a rehabilitační pracovníci a toto cvičení se rozšiřuje i v oblasti fitness po celém světě.

 

Účinky Pilates

Po 10-ti lekcích ucítíte rozdíl.
Po 20-ti lekcích rozdíl uvidíte.
Po 30-ti lekcích budete mít celé tělo nové.

Joseph Hubertus Pilates

 

Princip cvičení Pilates

Základním principem Pilatovy metody je soustředěné provádění cviků za současného uvědomění si, jak daný cvik vlastně působí. Každý sval je zapojen za pomoci dechové kontroly. Všechny pohyby v Pilates vycházejí ze svalů centra – jádra těla tzv. “power house”. Tím jsou myšleny svaly břicha, beder a hýždí. Pilatova metoda nepoužívá opakování až do únavy svalů, ale snaží se pozvolna dosahovat rovnováhu všech svalových skupin. Základem Pilates je cvičení na podložce, využívají se však i pomůcky a nejrůznější přístroje.

Metoda Pilates je vhodná pro každý věk, od dětí až po seniory, pro lidi v kondici dobré i horší.

 

Cíle cvičební techniky Pilates

Pilates zpevňuje svalstvo zádové, břišní a hýžďové, rozvíjí sílu, ohebnost, rovnováhu, koordinaci a dýchání. Zlepšuje celkové držení těla a pohybové stereotypy. Cvičení obnovuje celkovou vitalitu, člověk se má cítit osvěžený, tělo se stává silné a ohebné. Vede člověka k jednotě těla a mysli.

 

Základy Pilates

1. Dýchání. Soulad dechu a pohybu zlepšuje krevní oběh a odstraňuje nadbytečné svalové napětí.
2. Důkladnost provedení. Kvalita je důležitější než kvantita.
3. Zacentrování. Započetí a řízení pohybu vychází ze středu těla (Powerhouse).
4. Plynulý pohyb. Spolu s hlubokým dechem redukuje působení stresu a snižuje riziko zranění.
5. Řízení pohybu. Plná kontrola nad prováděným pohybem je nezbytná.
6. Soustředění. Uvědomujte si práci svého těla v každé fázi pohybu. Tělo a mysl úzce spolupracují.

 

pilates1

Fámy o Pilates

Je to jóga. V józe jsou přestávky mezi jednotlivými pozicemi, zato Pilates je dynamické cvičení. Józe se podobá spolupráce těla a mysli.

Je to jen cvičení na podložce. Pilates zahrnuje přes 500 cviků v mnoha variantách. Používá také přístroje s pružným odporem k posilování svalů, pro zlepšení pohyblivosti a držení těla.

Je to jen protahovací cvičení. Pilates tělo protahuje a k tomu zlepšuje držení těla, posiluje potřebné partie, zlepšuje také psychickou kondici.

Jsem neohrabaná. Nemůžu cvičit Pilates. Naopak!! To je o důvod víc, proč cvičit Pilates.

Pilates se naučím za 2 hodiny. Podobně jako u většiny typů cvičení, teprve praxí se dostavuje dokonalost. Nečekejte, že získáte rutinu po první hodině.

 

Série cviků – úvod k sestavě

Při praktikování tohoto typu gymnastiky, pamatujte na hlavní zásady filozofie cvičení Pilates.

  • Dýchejte přirozeně a zhluboka, aby Vaše tělo bylo stále svěží.
  • Nezadržujte dech při žádném cviku, zvláště ne během namáhavých cvičeních břicha.
  • Vždy dbejte na přesné provedení cviku, se soustředěním na plnou kontrolou pohybu. Cviky provádějte plynule a ladně, jakoby tanečně, vyvarujte se rychlých trhaných pohybů.
  • Naslouchejte tomu, co říkají Vaše svaly, zejména když se cvičením teprve začínáte. V závislosti na tom, jaká je Vaše kondice, mohou být některá cvičení dosti obtížná na to, abyste se přes ně napoprvé dostali. Nevzdávejte to, pokud je nezvládnete hned perfektně. Do pravidelného cvičení Pilates je potřeba investovat trpělivost a vytrvalost.
  • Zastavte okamžitě cvičení, pokud cokoli vyvolá bolest. Pokud Vás pobolívá spodní část zad, navštivte svého lékaře.

 

Následující ukázková série cviků Pilates začíná jednoduchými přípravnými pohyby a pokračuje k náročnějším dovednostem – proto provádějte uvedená cvičení popořádku. Zdokonalujte se v tom jednodušším, až v sobě ucítíte, že dokážete zvládnout i následující krok. Teprve pak přejděte k následujícímu cviku. Nejdříve se seznamte se všemi pokyny a představte si každý pohyb dříve, než cvičení začnete provádět.

 

Ukázková sestava Pilates

Stovka

01Toto zahřívací cvičení napumpuje kyslík do krevního oběhu a připraví tělo na cvičení. Během pumpování rukama pravidelně dýchejte.

1. Položte se na záda přednožmo, s koleny lehce pokrčenými (stehna svírají s podložkou úhel 90°), ruce jsou položené volně podél těla, dlaně dolů. Celá plocha zad spočívá na podložce, zatáhněte břicho.

022. Zvedněte hlavu z podložky, krk tlačte k hrudníku a začněte pumpovat oběma rukama, jako byste plácali
do vody. Pumpujte rukama společně s dýcháním po dobu 20-30 hmitů. Postupně se to snažte zvýšit až na 100 opakování se zdviženou hlavou.

 

 

Zhoupnutí

03Ve skulení na zádech se nadechujte, vydechujte ve zhoupnutí nahoru. Neodstrkujte se rameny a lokty. Dbejte vždy na plynulé (!!!) zhoupnutí. Je to překulení, ne herda do zad.

1. Posaďte se zpříma, kolena přitažená k hrudníku a ruce pod stehny je přitahují k trupu. Přitiskněte bradu k hrudníku, držte lokty zeširoka a zvedejte chodidla 04lehce od podložky, používejte svaly v těžišti k udržení rovnováhy.

2. Skulte se od kostrče dolů až k lopatkám (ne na krk), potom energicky, ale současně plynule použijte svaly centra těla k návratu do startovní pozice. Zhoupněte se vpřed a zpět 6x řízeným pohybem.

 

Protažení jedné nohy

05Pokud si během tohoto (či jiného) cvičení unavíte svaly krku, odpočiňte si na pár vteřin na podložce. Vždy se dívejte mezi nohy – nikdy nepřetěžujte svaly šíje pohledem do stropu.

1. Položte se na záda, kolena u hrudníku, brada a krk zdvižené, chytněte oběma rukama levou holeň. 06Natáhněte pravou nohu vzhůru kolmo k zemi, zhluboka vydechněte a všimněte si stažení svých břišních svalů. Tady zůstaňte na několik dechů.

2. Pak s výdechem plynule vym