Sestava cvičení Pilates na doma

PilatesCvičební systém Pilates vede k posílení a protažení svalů celého těla a využívá přitom vyvážené spolupráce těla a mysli.

Zakladatel metody Joseph Pilates (1880 – 1967) se narodil v Německu blízko Dusseldorfu. V dětství trpěl astmatem, křivicí a revmatickou horečkou. Byl však rozhodnut překonat tyto potíže a to ho vedlo ke studiu východních i západních forem cvičení včetně jógy, Zenu, životosprávy dle starých Řeků i Římanů. Snažil se sestavit cvičení v němž dochází k vědomé souhře těla a mysli, uvědomil si také velký význam zapojení správného dýchání.

Už ve čtyřicátých letech si cvičení Pilates získalo popularitu u profesionálních tanečníků a herců v New Yorku jako užitečné kompenzační cvičení. Dnes se zajímá o Pilates stále větší množství lidí, kteří jsou unaveni z atmosféry konvenčních fitcenter či cvičebních studií zaměřených na aerobik. K příznivcům Pilates se přidávají také fyzioterapeuté a rehabilitační pracovníci a toto cvičení se rozšiřuje i v oblasti fitness po celém světě.

 

Účinky Pilates

Po 10-ti lekcích ucítíte rozdíl.
Po 20-ti lekcích rozdíl uvidíte.
Po 30-ti lekcích budete mít celé tělo nové.

Joseph Hubertus Pilates

 

Princip cvičení Pilates

Základním principem Pilatovy metody je soustředěné provádění cviků za současného uvědomění si, jak daný cvik vlastně působí. Každý sval je zapojen za pomoci dechové kontroly. Všechny pohyby v Pilates vycházejí ze svalů centra – jádra těla tzv. “power house”. Tím jsou myšleny svaly břicha, beder a hýždí. Pilatova metoda nepoužívá opakování až do únavy svalů, ale snaží se pozvolna dosahovat rovnováhu všech svalových skupin. Základem Pilates je cvičení na podložce, využívají se však i pomůcky a nejrůznější přístroje.

Metoda Pilates je vhodná pro každý věk, od dětí až po seniory, pro lidi v kondici dobré i horší.

 

Cíle cvičební techniky Pilates

Pilates zpevňuje svalstvo zádové, břišní a hýžďové, rozvíjí sílu, ohebnost, rovnováhu, koordinaci a dýchání. Zlepšuje celkové držení těla a pohybové stereotypy. Cvičení obnovuje celkovou vitalitu, člověk se má cítit osvěžený, tělo se stává silné a ohebné. Vede člověka k jednotě těla a mysli.

 

Základy Pilates

1. Dýchání. Soulad dechu a pohybu zlepšuje krevní oběh a odstraňuje nadbytečné svalové napětí.
2. Důkladnost provedení. Kvalita je důležitější než kvantita.
3. Zacentrování. Započetí a řízení pohybu vychází ze středu těla (Powerhouse).
4. Plynulý pohyb. Spolu s hlubokým dechem redukuje působení stresu a snižuje riziko zranění.
5. Řízení pohybu. Plná kontrola nad prováděným pohybem je nezbytná.
6. Soustředění. Uvědomujte si práci svého těla v každé fázi pohybu. Tělo a mysl úzce spolupracují.

 

pilates1

Fámy o Pilates

Je to jóga. V józe jsou přestávky mezi jednotlivými pozicemi, zato Pilates je dynamické cvičení. Józe se podobá spolupráce těla a mysli.

Je to jen cvičení na podložce. Pilates zahrnuje přes 500 cviků v mnoha variantách. Používá také přístroje s pružným odporem k posilování svalů, pro zlepšení pohyblivosti a držení těla.

Je to jen protahovací cvičení. Pilates tělo protahuje a k tomu zlepšuje držení těla, posiluje potřebné partie, zle