Cvičení nožní klenby, které ovlivní celé vaše tělo

nohy3Stav našich chodidel ovlivňuje naši chůzi, držení těla, svaly, klouby a míru bolesti našeho pohybového aparátu. Vše z nich vychází a tudíž jsou velmi důležitá pro procvičení celého těla. Podle postoje a chůze jsou odborníci schopni okamžitě odhadnout, zda-li jsme zdrávi a máme energii, popřípadě jaké problémy s páteří, svaly a klouby máme. Špatný postoj nebo chůze nás může obírat i o polovinu naší běžné míry energie a tak se můžeme cítit často unavení a bolaví jen z toho. Chůze a postoj je také nonverbálním projevem našeho postoje k životu,  a schopností procházet nejrůznějšími situacemi, tudíž o nás vypovídá více, než si mnozí myslí.

Existuje spousta skvělých technik na uvolnění svalů, kloubů a kůstek chodidel, ale nejlepší je asi pravidelné cvičení a pozornost věnovaná vašim chodidlům bylinkovou či solnou koupelí, jemnou masáží, kroucení prsty a chůzí na boso po přírodních površích.

Správné držení těla začíná od postavení chodidel, následně kotníků, kolenou, kyčlí přes správné zakřivení páteře a optimální pozici lopatek a ramenou až po temeno hlavy. Naše tělo pracuje jako celek a nepříznivé postavení chodidla či páteře v jakékoli části našeho těla, ovlivňuje další části a proto bychom měli cvičení a správné aktivaci nožní klenby věnovat zvýšenou pozornost.

Chodidla jsou naše kořeny, kterými jsme napojeni na tok zemské energie a pokud je špatně používáme, nemůžeme tuto energii řádně využít. Podle toho, jak našlapujeme a jak chodidlo používáme, se nám na něm postupem času vytvářejí různé otlaky a nerovnosti, stejně tak jako vbočené palce, prsty přes sebe, spadlá klenba nebo záněty kloubů.

Na chodidlech začínají a končí svalové řetězce, které vedou skrze celé tělo, proto je jejich správné postavení a funkce velmi důležité pro celkovou pohodu v těle. Správnou aktivací a nastavením chodidel dokážeme v lidském těle ovlivnit řadu na sebe navazujících procesů. Pokud nebude fungovat chodidlo, nemusí fungovat ani jiná část těla, kterou vnímáme jako problematickou.
Má-li být nějaký předmět opravdu stabilní, musí být podepřen ve třech bodech a těžiště musí být mezi těmito body.

cvičení1Chodidlo má také tři opěrné body: hrbol patní kosti, hlavičku prvního metatarzu (bod pod palcem) a hlavičku pátého metatarzu (bod pod malíkem). Mezi těmito opěrnými body jsou vytvořeny dva druhy kleneb – příčná a podélná. Tyto klenby chrání měkké tkáně plosky nohy a umožňují pružný nášlap. Rozhodující význam pro udržení příčné a podélné klenby mají sice svaly, ale uspořádání kostry nohou a jejích vazů je neopominutelným předpokladem zachování klenby. Pouze svaly tedy k udržení klenby nestačí.

 

Tréninkem správného postavení chodidel a aktivací kleneb se dá výrazně ovlivnit postavení nohou do X či do O, které bývá často vidět u lidí s nadváhou či jednoduše u lidí, kteří mají zborcenou či nefunkční zejména podélnou nožní klenbu. Tito lidé potom při chůzi nezapojují malíkovou stranu chodidla, tím pádem nefungují spirální svalové řetězce a kolena potom nedrží ve správné pozici.

Při chůzi i postoji dbejte zejména na tříbodovou oporu chodidla PATA – MALÍK – PALEC a váhu rovnoměrně rozloženou na celé chodidlo. Uvědomění si správné aktivace klenby a zaměření se na zatížení vnějších malíkových hran může pomoci přetvořit chybné postavení kolenou.

 

CVIČENÍ

1. Tříbodová opora chodidla!