Cvičení nožní klenby, které ovlivní celé vaše tělo

nohy3Stav našich chodidel ovlivňuje naši chůzi, držení těla, svaly, klouby a míru bolesti našeho pohybového aparátu. Vše z nich vychází a tudíž jsou velmi důležitá pro procvičení celého těla. Podle postoje a chůze jsou odborníci schopni okamžitě odhadnout, zda-li jsme zdrávi a máme energii, popřípadě jaké problémy s páteří, svaly a klouby máme. Špatný postoj nebo chůze nás může obírat i o polovinu naší běžné míry energie a tak se můžeme cítit často unavení a bolaví jen z toho. Chůze a postoj je také nonverbálním projevem našeho postoje k životu,  a schopností procházet nejrůznějšími situacemi, tudíž o nás vypovídá více, než si mnozí myslí.

Existuje spousta skvělých technik na uvolnění svalů, kloubů a kůstek chodidel, ale nejlepší je asi pravidelné cvičení a pozornost věnovaná vašim chodidlům bylinkovou či solnou koupelí, jemnou masáží, kroucení prsty a chůzí na boso po přírodních površích.

Správné držení těla začíná od postavení chodidel, následně kotníků, kolenou, kyčlí přes správné zakřivení páteře a optimální pozici lopatek a ramenou až po temeno hlavy. Naše tělo pracuje jako celek a nepříznivé postavení chodidla či páteře v jakékoli části našeho těla, ovlivňuje další části a proto bychom měli cvičení a správné aktivaci nožní klenby věnovat zvýšenou pozornost.

Chodidla jsou naše kořeny, kterými jsme napojeni na tok zemské energie a pokud je špatně používáme, nemůžeme tuto energii řádně využít. Podle toho, jak našlapujeme a jak chodidlo používáme, se nám na něm postupem času vytvářejí různé otlaky a nerovnosti, stejně tak jako vbočené palce, prsty přes sebe, spadlá klenba nebo záněty kloubů.

Na chodidlech začínají a končí svalové řetězce, které vedou skrze celé tělo, proto je jejich správné postavení a funkce velmi důležité pro celkovou pohodu v těle. Správnou aktivací a nastavením chodidel dokážeme v lidském těle ovlivnit řadu na sebe navazujících procesů. Pokud nebude fungovat chodidlo, nemusí fungovat ani jiná část těla, kterou vnímáme jako problematickou.
Má-li být nějaký předmět opravdu stabilní, musí být podepřen ve třech bodech a těžiště musí být mezi těmito body.

cvičení1Chodidlo má také tři opěrné body: hrbol patní kosti, hlavičku prvního metatarzu (bod pod palcem) a hlavičku pátého metatarzu (bod pod malíkem). Mezi těmito opěrnými body jsou vytvořeny dva druhy kleneb – příčná a podélná. Tyto klenby chrání měkké tkáně plosky nohy a umožňují pružný nášlap. Rozhodující význam pro udržení příčné a podélné klenby mají sice svaly, ale uspořádání kostry nohou a jejích vazů je neopominutelným předpokladem zachování klenby. Pouze svaly tedy k udržení klenby nestačí.

 

Tréninkem správného postavení chodidel a aktivací kleneb se dá výrazně ovlivnit postavení nohou do X či do O, které bývá často vidět u lidí s nadváhou či jednoduše u lidí, kteří mají zborcenou či nefunkční zejména podélnou nožní klenbu. Tito lidé potom při chůzi nezapojují malíkovou stranu chodidla, tím pádem nefungují spirální svalové řetězce a kolena potom nedrží ve správné pozici.

Při chůzi i postoji dbejte zejména na tříbodovou oporu chodidla PATA – MALÍK – PALEC a váhu rovnoměrně rozloženou na celé chodidlo. Uvědomění si správné aktivace klenby a zaměření se na zatížení vnějších malíkových hran může pomoci přetvořit chybné postavení kolenou.

 

CVIČENÍ

1. Tříbodová opora chodidla!

cvičení1Při každém kroku, našlápnutí či normálním stoji na místě je vždy důležité používat tříbodovou oporu chodidla. Vnímáme bod pod patou, malíkem a palcem. Pokud bychom tyto tři body spojili, vytvoří nám jakýsi nosný trojúhelník. Častokrát jeden z těchto bodů při chůzi či stoji vynecháváme nebo jej zatěžujeme více či méně, a tím dáváme vzniknout dalším svalovým dysbalancím, které se potom mohou promítnout do dalších zdravotních problémů, jako například s kyčlemi, koleny, zády a podobně.

 

2. Příčná a podélná klenba

cvičení2Příčná klenba má tvar srdíčka – ve zdravotnických potřebách můžete často koupit pomůcku, která napomáhá držení této klenby, má právě tvar srdíčka. Podélná klenba – tvar půlměsíce – je delší a „známější“, je podstatně diskutovanější. Její zborcení je označováno termínem platfus. Správnou aktivací podélné klenby dokážeme ovlivnit postavení nohou do O a do X.

 

 

Rozcvička:

cvičení3Jednoduše se posadíme na rovnou zem, natáhneme nohy, dlaněmi se opřeme o zem a krásně srovnáme záda (sedíme rovně, jako by za námi byla zeď). Naše „nožní chodidlová rozcvička“ se skládá z následujících cviků:

Střídavě propínáme a naopak přitahujeme špičky (děláme fajfky). Co nejvíce roztáhneme všechny prsty od sebe a střídavě přitahujeme palec směrem k sobě a ostatní prsty od sebe a potom to otočíme, což je těžší varianta. Palec dolů a prsty nahoru. Cvik proveďte tak 15x.

 

Správné zapojení nožní klenby ve stoji

cvičení4Cvičení na aktivní nožní klenbu a zapojení svalových řetězců začínajících na plosce chodidla. Stoupněte si na šířku pánve, malíkové strany jsou vodorovně (jako kolejnice). Vnímáme tříbodovou oporu chodidel a nadzvedneme a roztáhneme prsty na nohou co nejvíce od sebe. Potom postupně od malíčku pokládáme prstíky jeden po druhém na zem jako vějíř. Vnímáme kontakt s podložkou, můžeme si představit, že skrz naše chodidla prorůstají kořeny do země. V této pozici setrvejte několik minut.

 

Paty – špičky

cvičení5Střídavě přenášíme váhu na paty a na špičky, přičemž odlehčenou část vždy vytočíme do strany a následně ji zatížíme. Procvičíme nejen nožní klenby, ale i kotníky. Tímto cvikem se posouváme do boku asi 2 metry a stejnou metodou se vracíme zpět.

 

 

 

 

Písek