Láska nebo strach? Kde se nalézá váš vztah a co s tím?

vztahAť si o tom budete myslet cokoliv, všechny vztahy představují vždy spoustu práce. Dnes se podíváme na ty partnerské a je jedno, zda-li to bude vztah romantický nebo platonický, jestli půjde o přítele (přítelkyni) nebo manžela (manželku). Ve všech případech se vždy jedná o příliv nebo odliv dávání a přijímání. Každý vztah má svůj důvod a účel, ať už trvá chvíli nebo je na celý život. Ale co činí vztah silným? Proč se spojujeme s jinými lidmi a na jaké úrovni?

Každé naše rozhodnutí děláme buď z lásky nebo ze strachu. Lásku lze přirovnat ke světlu a strach k temnotě. Strach je absencí lásky a láska je „intuitivní znalost naších srdcí“. Metafyzicky řečeno, láska zapříčiňuje dobře organizovaný vesmír, strach způsobuje chaos. Pokud jsou naše úmysly založeny na lásce, nastává růst na více úrovních – mentální, duševní a emoční.

Žila jsem ve strachu po mnoho let mého života. Vše se začalo transformovat ve chvíli, kdy jsem si uvědomila, že se mohu znovuutvářet každou vteřinou v člověka, jakým si přeji být a jak se chci cítit a že mám veškerou svobodu k tomu, dělat zdravá rozhodnutí, která vycházejí z lásky. To znamená, že jsou pro mě dobrá a ostatním neubližují. Toto uvědomění mi ukázalo ještě hlubší vrstvu sebe sama, skrze kterou se propojuji se sebou a vším, co mě obklopuje.

Vztahy založené na strachu vycházejí obecně z přístupu: „Co z toho pro mě plyne?“. Ať už je to proto, že nechcete být sami, chcete si materiálně přilepšit, chcete získat určitou prestiž nebo moc a mnoho dalších důvodů. Ve vztahu založeném na strachu, se bojíte být sami sebou, činíte špatná rozhodnutí, soudíte a jste souzeni, bojíte se toho, co si o vás partner bude myslet a hrajete hry. Z toho vyplývají pocity nejistoty, žárlivosti, méněcennosti, bezmocnosti a následně až agresivity. To je velmi vyčerpávající a dlouhodobě neudržitelné.

Na druhou stranu pokud je váš vztah založen na lásce, cítíte mír a celkový klid nejen ve vašem vztahu, ale i v celém životě. Vztahy založené na lásce vybízejí k otevřené komunikaci, podporují diskuzi a berou na vědomí možný názorový střet. Nic není dokonalé a v tom spočívá krása, dynamika a posun.

Před časem jsem se dostala do situace, kdy jsem přehodnocovala svůj život. Stanovila jsem si za cíl přinést více pravdy do svého života. S tím souvisely i otázky, na které jsem si musela pravdivě odpovědět a tím jsem začala.

 

Co do vztahu dávám a co od něj dostávám?

Pokud je vztah nevyrovnaný, nejspíš je řízený strachem. Uspokojujete oba vzájemné potřeby s otevřeným srdcem? Chcete svůj vztah posunout na vyšší úroveň? Zeptejte se sebe a svého partnera, jestli vám váš vztah pomáhá naplnit vaše potřeby.

 

Očekávám, že mi můj partner dá něco, co nejsem ochotná nebo schopná dát sama sobě?

Pokud nemilujete sebe, jak můžete milovat někoho jiného? Je to opravdu tak a ten rozdíl je třeba zažít, nejen si ho představovat. Kde chybí láska, tam je strach.

 

Určují činy mého partnera mé emoce?

Bez ohledu na to, jaké jsou, jestli je vaše odpověď na otázku kladná, měli byste přehodnotit, proč v tomto vztahu jste, zejména jste-li neustále naštvaní, zranění nebo smutní. Vše poukazuje na nezdravý vztah, založený na závislosti, tudíž strachu. Do láskyplných vztahů je třeba dozrát.

 

Vyslovuji nahlas své potřeby partnerovi? Naslouchám s láskou potřebám svého partnera?

Pokud nejste ochotni komunikovat s otevřeným srdcem a myslí, máte strach. Něco vám povím. Ze své zkušenosti mohu říci, že nejvyšší ochrana je otevřenost, nikoli strach… Pokud se naučíte bez souzení naslouchat a sdělovat, otevře se vám základní nástroj pro úspěšný vztah, kterým je komunikace.

 

Young couple embracing on beach
Vše vychází z nás.

Milovat někoho plně a otevřeně rovněž znamená přijímat ho takového, jaký je. Nesnažit se ho měnit, ale přijmout a milovat. Jakmile do vašeho vztahu vstoupí negativní pocity nebo okolnosti, pohlížejte na ně s láskou a s láskou čiňte svá rozhodnutí. Rozhodnutí činěná na základě lásky vždy vedou k většímu pořádku ve vašem životě, zatímco strach přináší zmatek. Pro to, abyste se rozhodovali ve jménu lásky, nemusíte na nic čekat, vytvořte si to, vědomě, rozhodněte se pro to. Utvořte si vztah se sebou, se svým partnerem a se svým životem takový, jaký ho chcete mít, neboť nikdo jiný to za vás neudělá. A je to práce, tak se nelekněte. Ale práce, která přináší nejsladší ovoce poznání.

Všechno začíná v nás.

Objevení hlubin štěstí vyžaduje praxi, každodenní, každohodinovou, každominutovou – stálou bdělost. Zároveň vyžaduje hlubokou upřímnost k sobě samému a plné vědomí. Podívejte se na to, jak se můžete začít jednodušeji láskyplně rozhodovat.

 

Vybudujte si vědomí.

Vědomé myšlení, cítění a činy jsou základem pro rozhodování a konání z lásky. Pozorujte své myšlenky, své vzorce konání, své pocity a emoce a pracujte s nimi. Pomoci vám může například meditace.

 

Vězte, že máte vždy na výběr.

Neustále musíme konfrontovat své strachy a vynakládat úsilí k tomu, abychom jednali vědomě z lásky. Staňte se pánem svého myšlení a konání a uvědomte si, že máte vždy právo volby.

 

Praktikujte a nepřestávejte.

Jakmile začneme zdokonalovat své sebe-uvědomění a schopnost rozhodovat se na základě lásky, začnou se nám formovat také další zdravé návyky a sebedůvěra. Najděte si svou cestu a praktikujte, tvořte se, milujte.

 

A vyvstává poslední otázka.

Jste ochotní dát si tu práci a mít bohatý život, plný láskyplných a naplňujících vztahů? Vše je jen na vás.

Vyzkoušejte Test kvality vztahu.

S láskou.

Michaela Weissová

Jsem specialistkou na léčbu potravinami a jógovou terapii. Pomáhám lidem uzdravit se jídlem ze zánětů, kandidy, obezity a dalších nemocí a prostřednictvím jógové terapie pomáhám uvolňovat hluboko uložené bloky na těle i na duši. Celostně pracuji se všemi rovinami člověka na návratu do rovnováhy a spokojeného života. Nechte se inspirovat těmito milovanými stránkami a prosím nekopíruje bez mého vědomí mou práci na jiné weby. Díky.