Co je kabala a k čemu slouží v každodenní realitě

V kabalistické tradici existuje tato legenda o vzniku světa a vesmíru. Na počátku existoval jen Bůh. Byl vševědoucí, všudy přítomný a nesmrtelný. A tento Bůh chtěl uvidět sebe sama. Ale jak to udělat, když byl všude? Tak se tento Bůh skrčil, aby udělal prostor. Vzniklo Circum. První děloha, potenciál k tvoření. A do toho prostoru vyšlehl blesk vědomí Ejn-sof-or. Tak vznikl první projevený vesmír. A jedním z mnoha vesmírů, které postupně vznikaly, je naše galaxie.

A právě strom života, který je centrem učení kabaly, je symbolickým zobrazením naší sluneční soustavy. Patří do posvátné geometrie, stejně jako květ života. Podle tradice byla na tomto geometrickém systému postavena města civilizace Atlantidy. Pak se toto učení praktikovalo a uchovalo v chrámech starého Egypta. Židé si je pak odnesli, když z Egypta odešli do Judey.

 

A právě židovská tradice nám pomohla tuto moudrost zachovat do dneška. Kabala je slovem hebrejským a znamená přijetí moudrosti. Toto učení směli znát v minulosti jen muži, kteří dovršili 40 let. Dbalo se na zkušenost a připravenost toho, kdo má být zasvěcen své službě Bohu. Dneska se kabale ženy běžně věnují. Důležitá je totiž hlavně hloubka prožitku, úroveň vědomí a naše životní zkušeností. Proto dnes kabalu a její učení používám prakticky a v běžné realitě. Přizpůsobuji ji současnosti. Je totiž nadčasová.

Kabala v sobě obsahuje mystiku čísel i písmen. Její spoje, sloupy a břemena jsou základem tarotu a 22 karet jeho Velké Arkány. Tato karetní hra obsahuje symboliku, která odhaluje tajemství našeho života.

 

Z astrologického hlediska je kabala systém planet sluneční soustavy a demonstruje jejich vliv na naše narození, náš charakter a naše schopnosti.

V centru však stojí poznání člověka a jeho úrovní a vztahu k vesmíru. Kabala popisuje čtyři základní úrovně bytí: fyzickou, psychickou, mentální a kauzální. Pomocí kabaly a konstelační práce v ní, lze identifikovat všechny naše problémy, vize, životní překážky, inkarnační zátěž. Pomocí konstelační práce s energií lze dosáhnout harmonie na všech úrovních. Jde o neustálý proces harmonizace a transformace.

 

Na prvním místě stojí tedy péče o naše tělo, protože je základním identifikátorem naší nerovnováhy. Tělo je našim chrámem a to, jak se cítíme, určuje naše každodenní jednání a prožívání. Vstaneme-li ráno s bolestmi v zádech, celý den pak dáváme tímto směrem pozornost. Nemůžeme se pak plně soustředit na to, na co bychom chtěli. Vzít si prášek nebo dostat injekci znamená jen oddálení řešení. Takže sportujeme a cvičíme jógu, abychom se uvolnili a tělo skutečně prožívali. Kdo celý den jen ťuká do počítače, směřuje pozornost do hlavy. Ale stačí si třeba jen na chvíli zatančit a tělo ožije a my se do něj můžeme uvolnit a prožívat jeho radost.

Kabalista tedy pravidelně cvičí, umí hluboce dýchat a směřovat svou pozornost, kam je potřeba, tedy také do fyzického těla. Uvědomuje si, co jí. Není fundamentalistou a dává tělu, co potřebuje. Je gurmánem a vychutnává všechny dary Matky Země. Poslouchá však moudré rady o bylinách a léčivých plodinách a má je rád, protože očistit tělo od toxinů a dát mu výživu je základem tělesné pohody.

Mým životním stylem je např. tantra- uvědomělé prožívání sexuality jako životní síly. Tato posvátná cesta spojení sexu, lásky a vědomí naplňuje naše těla živostí a extází, při níž se rozšiřujeme do dalších úrovní existence. Kabalista se učí dotýkat s úctou těla a tento dotek naplno prožívat. Je to cesta objevování vědomí těla.

 


Další úrovní je emoční tělo. Kabalista se zabývá svou psychickou pohodou. Odhaluje ve svém nevědomí prožitky strachů, vzteků, smutků a bolestí a transformuje jejich potenciál, který mu pak přináší radost, vzrušení, odvahu a uvolnění. Skrze rodičovské a společenské vzorce chování se učí o tom, co mu v životě prozpívá a co ne.

Učím se tedy prožívat své emoce. Učím se odpouštět rodičům a prarodičům a přijímat jejich dary v podobě rodinných schopností a talentů. Vím, že na úrovni emocí jsme více propojení a že je na nás, jaké jsou a budou naše vztahy k druhým lidem, ke zvířatům, k přírodě.

S tím souvisí vnitřní etika. Kabalista zná 7 posvátných principů manifestace a řídí se podle nich, aby se neustále vracel do rovnováhy a svého středu.

 

Třetí úrovní je naše mentální úroveň. Odtud přicházejí ideje, které pak realizujeme v naší práci, v rodině, ve společnosti. Čím více jsme svým nápadům otevření, tím jsme tvořivější a originálnější. Každý jsme jedineční a tuto jedinečnost pak realizujeme v běžném životě. K tomu, abychom byli mentálně zdatní, je potřeba umět soustředit svou pozornost. Kam směřuje pozornost, tak směřuje energie k realizaci našich přání a vizí. Kabalista také trénuje svou obrazotvornost. Co si dokážete představit, to dokážete udělat. Takže meditace, vědomé cesty, mantry a trénování představivosti patří do mé denní praxe.

 

Čtvrtou úrovní člověka je spiritualita. Je to ta část bytosti, kterou jsme nejvíce propojeni s Vesmírem, s celou existencí. Tady jsme schopni zažívat jednotu a hluboké ticho. Zažívám zde spojení se Zdrojem bytí a neuvěřitelnou živost vesmíru, který je neustále v pohybu a vibruje na různých frekvencích. Odtud čerpám pokoru a učím se vděčnosti za to, kdo jsem, čím jsem, co mám a koho mám ve své blízkosti. Tady se prožívám v úžasně rozšířeném vědomí a vnímám, že Jsem.

Kabalista tedy prožívá a uvědomuje si to, co každý člověk, který nastoupil cestu transformace. Používá sílu posvátné geometrie a svých psychických a mentálních schopností k naplněnému životu. Učí se ze svých chyb a omylů. Dovoluje si ale také nevědět co dál a čeká na ten správný čas či správné řešení. Dokáže sdílet s druhými moudrost svých vhledů a inspirovat sebe a druhé. Sám je také inspirován druhými a jejich moudrostí. A řeší spoustu každodenních témat a problémů jako každý člověk žijící v naší společnosti od placení složenek po báječný dárek pro svou milovanou ženu.

 

Pro Slunečný život napsal Hynek Nekuža.
Autorovi je 40 let. Na cestě poznání a prožitku je od roku 1994 a od letošního roku vede v Praze konstelace v kabale.