Co znamená „Božská ženskost“, jak ji projevit a jak nám může zlepšit život – týká se i mužů

Pod souslovím Božská ženskost si asi mnozí představí smyslnou bohyni s tekoucími vlasy, která se vynořila z moře v ohromné lastuře ve stylu Venuše a přitom tento aspekt v sobě nosíme už od nepaměti všichni a znamená mnohem více. Jak ji projevit a co bude výsledkem našeho spojení se s ní? Jen to dobré, věřte mi. 

Vědomí je v podstatě rozděleno na „mužskou“ a „ženskou“ část a my potřebujeme sjednotit obě, k dosažení našeho nejvyššího tvůrčího potenciálu. Jinými slovy, Božská ženskost představuje spojení se s částí našeho vědomí, které je zodpovědné za stvoření, péči o děti, intuici, smyslnost, empatii, spolupráci a komunitu, bez ohledu na naše pohlaví. Jde spíše o pocitové než promyšlené počínaní.

Ačkoliv se může zdát, že je tento aspekt rozdělen genderově, ve skutečnosti je to energie, kterou máme k dispozici všichni. Lidé si často myslí, že Božská ženskost je jen pro ženy, ale ve skutečnosti každý z nás v sobě neseme ženskou a mužskou moudrost a nástroje k jejímu projevení.

Tato energie je velmi mocná. Pakliže se naladíte a spojíte se svou Božskou ženskostí v sobě, začnete budovat silnější vztahy v rodině, s kolegy, přáteli a sami se sebou, což povede ke změně vnímání, prožívání a kvality celého vašeho života, který se obohatí o mnohé a to i v materiálním světě, neboť nic není odděleno.

Budete moci prožívat osobní i profesní úspěch už jen tím, že začnete přemýšlet, jak výše popsané kvality Božského ženskosti nasměrujete do svého každodenního života – ve vztazích, práci a komunikaci se sebou.

 

Zde vám přináším několik konkrétních tipů na to, jak začít a co si osvojit:

Spolupracujte spíše než soutěžte

Naše potřeba soutěžit je celospolečensky zakořeněna a do velké míry souvisí s elementárním pudem přežití. Byli jsme vychováni s přesvědčením, že konkurence je spojena s úspěchem a často se na ni díváme jako na možnou hrozbu. Můžeme donekonečna bojovat za to, co „je naše“ v osobní i profesní oblasti, což nás stojí mnoho sil a výsledky jsou neuspokojivé, ale je to pro vás opravdu cesta, kterou chcete pořád kráčet?

Ti nejúspěšnější z nás se tomuto pudovému boji vyhnuli, uvědomili si ho a rozhodli se přistoupit k životu nekonkurenčním způsobem.

Pokud vnímáte úspěch druhých jako své ohrožení, jste odděleni, přicházíte o energii, pociťujete strach a ten vás nikdy neposune tím správným směrem. Abyste opravdu využili své Božské ženskosti, je třeba si uvědomit oblasti, firmy nebo jedince, které považujete za hrozbu a spojit