Jak se léčit a harmonizovat zdraví díky orgánovým hodinám

Čínská medicína označuje přírodu jako makrokosmos a lidské tělo jako mikrokosmos. Lidské tělo je propojeno s přírodou, kdy spolu obě složky korespondují ve velice sepjatém vztahu a lidské tělo se přírodě plně přizpůsobuje a funguje podle ní. Díky orgánovým hodinám a sladění vašich činností podle aktivity či útlumu jednotlivých orgánů, můžete harmonizovat své zdraví a úroveň vaší energie.

Celý den, tj. 24 hodin, můžeme rozdělit na tzv. orgánové hodiny podle jednotlivých biologických rytmů, které se promítají v našem těle do jednotlivých orgánů. Podle těchto rytmů dokážeme zjistit, který orgán disponuje v dané chvíli největší energetickou činností, ale i naopak, který má v dané chvíli útlum, to znamená, že jeho činnost je minimální. V zásadě to je tak, že za 24 hodin je daný orgán 12 hodin aktivní a 12 hodin vykazuje minimální činnost. Orgánové hodiny nám ukazují pouze vrcholy činnosti, tj. maximální a minimální biologické hodnoty orgánů.

Tyto cykly můžeme nejlépe vnímat na svém těle při onemocnění, proto dochází v průběhu dne ke kolísání příznaků nemocí. Dále orgánové hodiny slouží při léčení, kdy je můžeme využít v dané době k urychlení léčby.

Orgánové hodiny jsou v našich podmínkách stanoveny v tabulce na zimní čas, při letním musíme hodinu připočítat, protože tělo neumí vyhodnotit umělý posun v čase. Při užívání léků se tělo řídí vnitřním rytmem a k dosažení maximálního účinku léčiva dochází při maximální činnosti daného orgánu. Na tuto orientaci v čase a orgánech nám slouží uvedená tabulka.

 

Popis orgánových hodin

00:00 – Půlnoc

Okolo půlnoci dostává signál pokožka na hlavě, aby stimulovala růst vlasů. Právě tehdy je totiž vylučován v nejvyšší míře růstový hormon STH. Vlasy nám povyrostou v průměru o 0,35 mm za den. Pokud stihneme už o půlnoci spát, účinky se zesilují a rychleji regenerujeme.

O půlnoci se také uvolňuje nejvíce hormonu progesteronu, takže se těhotným ženám nejčastěji spouští porod. 

01:00

To je kritická hodina pro lidi nemocné dnou. Koncentrace močových kyselin v krvi a ostatních tělesných tekutinách je totiž nejvyšší za celých 24 hodin.

Mezi 23.00 – 01.00

V tuto dobu začíná maximálně pracovat žlučník.  Lidé, kteří mají potíže se žlučníkem, se mohou dočkat spuštění bolesti ve formě žlučníkového záchvatu nebo pobolívání nebo se v tuto dobu budí a nemohou usnout.

Souběžně v této době vykazuje srdce minimální činnost a to je pro tělo signál, že je v útlumu. V této souvislosti, pokud jsme vzhůru a například jedeme autem, tělo vyžaduje pro různé reakce vyšší soustředění, než v jiném časovém období.

02:00

V tuto dobu se aktivuje antidiuretický hormon vasopressin, který se stará o zadržování vody v organismu, a tak potlačuje potřebu jít na záchod.

03:00

Zužují se dýchací cesty a tak trpí astmatici. Tělo produkuje nejvíce histaminu, látky způsobující křeče. Proto je třeba vzít si před spaním vitamíny skupiny B a C vitamín.

Mezi 01.00 – 03.00

Mezi 01:00 a 03:00 hodinou naplno pracují játra a tím pádem začíná probíhat v těle největší detoxikace z celého dne. V této době také navazují problémy se žlučníkem z předchozího cyklu. Pro tuto dobu platí co neméně zatěžovat játra alkoholem, kávou, kouřením. V této době má celé tělo největší útlum z celého dne. Sníží se tlak, zpomalí se pulz, dech je pravidelný a hlubší s delšími periodami. Tělo se dostává do největšího klidu a odpočinku.

Minimální činnost v tuto dobu má tenké střevo, to znamená, že je důležité nezatěžovat tělo jídlem.

04:00

V tuto hodinu dosahuje váš krevní tlak minima a tělo dostává nejméně kyslíku.

05:00

Jste příliš unavení, než abyste vstávali? Pokud jste nešli spát před půlnocí, hormon spánku melatonin právě teď vykazuje vysokou aktivitu.