KUNDALINÍ – HADÍ OHEŇ

ohen1BOŽSKÝ OHEŇ, POSVÁTNÝ OHEŇ, POSVÁTNÝ BÍLÝ OHEŇ a OHEŇ KUNDALINI jsou všechno výrazy pro pevné částice světla, výživu, která je nám vdechnuta ze středu srdce Nejvyššího Stvořitele.

 

 

KUNDALINI: Slovo ze sanskrtu, které znamená „stočený“. Tento Posvátný Boží Oheň leží stočený na konci páteře a než je aktivován, je nečinný, bez vědomí, odpočívá. Často je zobrazován jako spící had, proto pro něj bylo vytvořeno mnoho souvisejících názvů, jako například „hadí síla“. Podle našich starodávných předků je Kundalini ukryta v Kořenové Čakře na konci páteře, stočená ve třech a půl smyčkách. Bývá popisována jako pozůstatek či zásobní zdroj čistého Božího Ohně. Podle starodávných učení jsou v páteři dva nervové proudy, tedy obtočená dvojitá šroubovice v dutém kanálku podél přední strany páteře, někdy nazývaném „Prut Síly“. S tím souvisí symbol caduceus neboli heroldova hůl, symbol léčitelství a lékařství, tedy hůl se dvěma výběžky na vrcholu, obtočená dvěma hady.

kundaliniPomocí meditace nebo různých jiných duchovních cvičení je síla Kundalini probuzena a začíná stoupat čakerním kanálem podél páteře. Jak oheň Kundalini prostupuje jednotlivými čakrami, dochází k různým stupňům probuzení a mystických zážitků. Když pak oheň Kundalini nakonec dosáhne horní části hlavy, korunní čakry, vede to někdy k výjimečnému mystickému zážitku, neboť tímto způsobem se znovu spojíte se všemi součástmi svého Vyššího Já.

 

 

PRVNÍ VÝZNAMNÁ AKTIVACE: je většinou pociťována na zádech, mezi lopatkami. Můžeme v této oblasti cítit tlak, což může být docela nepříjemné. Znamená to ale, že se otevírá zadní brána vašeho Svatého Srdce. Říká se: „Když se toto děje, narůstají nám andělská křídla“.

DRUHÁ AKTIVACE: Oheň Kundalini stoupá na vrchol páteře, kde se spojí s prodlouženou míchou, které se někdy říká „Boží Ústa“. Když k tomu dojde, znamená to, že byla aktivována čakra vzestupu. Tato aktivace má také vliv na krční čakru. Provádění Dechu Věčnosti a celková harmonizace tento proces urychlí a mohou napomoci v odstranění nesouladných energetických bloků podél páteře a v čakerním systému. Krční čakra je v rámci těla v tomto procesu kritickým bodem, protože se často snažíme ve svém rozrušení znovu získat svou osobní sílu prostřednictvím mluveného jazyka.

TŘETÍ AKTIVACE: stimulací Šišinky a Podvěsku Mozkového jsou vysílány podněty k otevření brány Svaté Mysli, abychom mohli získat plný přístup ke svému osobnímu chrámu moudrosti. Navíc znovu dosahujeme pevného spojení s Hvězdou své Duše a se svou Nad-duší či Vyšším Já. Když se nám to podaří, začíná opravdová duchovní pouť zpět do vyšších sfér. V této fázi jsme také připraveni přijímat Posvátný Oheň Ducha. Pevné Částice Světla Stvořitele začnou s každým naším dechem přirozeně téci do našeho Svatého Srdce. Síla Hadího Ohně, tekoucí vzhůru, je také doplněna opačným tokem Pevných Adamantinových Částic skrze naši Nad-duši neboli Vyšší Já, sídlící ve Hvězdě vaší Duše. Tyto částice Světla Stvořitele musíme aktivovat svým láskyplným záměrem. Budou proudit naším fyzickým tělem a zbytek odteče do Země a do celého světa pro dobro Země a celého lidstva. Když naší páteří začne stoupat Posvátný Oheň Kundalini, můžeme pociťovat silný pocit vnitřního tepla, zatímco na povrchu těla můžeme cítit chlad nebo vlhko. Proto je vhodné se alespoň ze začátku snažit o růst Ohně Kundalini z Kořenové čakry pouze postupně, abychom si pomalu zvykli přijímat vyšší a vyšší frekvence Božího Světla. Pamatujme, drazí přátelé, více a rychleji nejsou zásady pro transformační proces vzestupu. Jako Mistři začneme pociťovat stálý rostoucí tok vnitřního Posvátného Ohně a dolů směřující tok Božských kódů Duchovního Ohně. Tento proces nás donese k vyššímu, rozšířenému uvědomění, k inspirativním myšlenkám a aktivuje v nás schopnosti, o kterých jsme dosud vůbec netušili. Hojná požehnání, zázraky a pomoc přicházející od našich přátel z vyšších sfér budou na denním pořádku. Dostaneme příležitost stát se aktivním, silným Služebníkem Světa spolu s nespočtem Služebníků Světa ze všech koutů planety.

ℒℴνℯ ❤ Mia

 

Autor: Ronna Herman, zdroj:www.caduceus.cz, foto:google.com, slunecnyzivot.cz

Michaela Weissová

Jsem specialistkou na léčbu potravinami a jógovou terapii. Pomáhám lidem uzdravit se jídlem ze zánětů, kandidy, obezity a dalších nemocí a prostřednictvím jógové terapie pomáhám uvolňovat hluboko uložené bloky na těle i na duši. Celostně pracuji se všemi rovinami člověka na návratu do rovnováhy a spokojeného života. Nechte se inspirovat těmito milovanými stránkami a prosím nekopíruje bez mého vědomí mou práci na jiné weby. Díky.